wróć na stronę główną UPJPII
Szukaj 
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Miejsce zatrudnienia
lub fragment nazwy dorobku naukowego
Ilość rekordów na stronę

Lista  pracowników
Imię Rosnąco / Nazwisko Miejsce zatrudnienia Stanowisko Afiliacja
dr Brzemia-Bonarek Aleksandra Wydział Prawa Kanonicznego  adiunkt  Katedra Kanonicznego Prawa Procesowego
Wydział Prawa Kanonicznego (Koordynator publikacji naukowych) 
mgr Kawa Alicja Archiwum  archiwista   
dr Pala Amadeusz Wydział Filozoficzny  asystent  Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej 
ks. dr hab. Muszala Andrzej Wydział Nauk Społecznych  profesor nadzwyczajny  Katedra Bioetyki Społecznej (Kierownik katedry)
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki 
o. prof. dr hab. Napiórkowski Andrzej Wydział Teologiczny  profesor zwyczajny  Katedra Eklezjologii (Kierownik katedry) 
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl