wróć na stronę główną UPJPII
Szukaj 
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Miejsce zatrudnienia
lub fragment nazwy dorobku naukowego
Ilość rekordów na stronę

Lista  pracowników
Imię Malejąco/ Nazwisko Miejsce zatrudnienia Stanowisko Afiliacja
ks. prof. dr hab. Misztal Wojciech Wydział Nauk Społecznych  profesor zwyczajny  Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych (Kierownik katedry) 
dr hab. Siedlik Włodzimierz Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego  profesor nadzwyczajny  Katedra Muzyki Kościelnej 
mgr Wędzicha Władysława Biblioteka Główna  starszy bibliotekarz   
ks. prof. dr hab. Zuziak Władysław Wydział Filozoficzny  profesor zwyczajny  Katedra Etyki (Kierownik katedry) 
ks. dr hab. Ostafiński Witold Wydział Teologiczny  adiunkt z habilitacją  Katedra Homiletyki 
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl