wróć na stronę główną UPJPII
Szukaj 
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Miejsce zatrudnienia
lub fragment nazwy dorobku naukowego
Ilość rekordów na stronę

Lista  pracowników
Imię / Nazwisko Miejsce zatrudnienia Stanowisko Afiliacja
dr Małocha Joanna Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego  adiunkt  Międzywydziałowe Studium Języków Obcych
Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii 
ks. dr Mazur Roman Wydział Teologiczny  adiunkt  Katedra Teologii i Informatyki Biblijnej 
ks. dr Mleczko Wojciech Wydział Nauk Społecznych  adiunkt  Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych 
dr Nadskakuła-Kaczmarczyk Olga Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego  adiunkt  Katedra Europy Środkowej i Wschodniej 
dr Narewska Dorota Wydział Nauk Społecznych  adiunkt  Katedra Teologii Mediów 
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl