wróć na stronę główną UPJPII
ks. prof. dr hab. Stanisław Wszołek
Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny - profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym 
E-mail:
stanislaw.wszolek@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Metafizyki 
Dyżur dydaktyczny:
Środa: 13.15 - 14.15; Bernardyńska - pok. 116 

Curriculum Vitae

 • 2006 - tytuł naukowy profesora
 • 2006 - dziekan Wydziału Filozoficznego PAT
 • 2003 - profesor nadzwyczajny PAT w Krakowie; katedra metafizyki
 • 2003 - kierownik studiów doktoranckich WF PAT
 • 1999 - adiunkt na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie; katedra filozofii nauki i logiki
 • 1998 - habilitacja z filozofii na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie
 • 1998 - wykłady w College of Liberal Arts w Detroit, USA
 • 1990 - doktorat z filozofii wieńczący studia na Wydziale Filozoficznym Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie
 • 1983 - magisterium z teologii oraz święcenia kapłańskie

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Was fuer eine Religion braucht ein tolerantes Europa? [w:] Jan Dziedzic [red.], Religion in gegenwaertigen Europa, Kraków: WN PAT 2008, s. 172-197.
 •      [szukaj w bibliotece] Metafizyka i język. Spór Carnapa z Heideggerem [w:] Robert J. Woźniak [red.], Metafizyka i teologia. Debata u podstaw, Kraków: WAM 2008, s. 93-108.
 •      [szukaj w bibliotece] Co znaczy, że matematyczność jest warunkiem istnienia? Proba zrozumienia hipotezy Hellera z perspektywy teorii rzeczywistości Peirce'a [w:] Stanisław Wszołek, Robert Janusz [red.], Wyzwania racjonalności, Kraków: WAM 2006, s. 102-112.
 •      [szukaj w bibliotece] Tischner, Józef - filosofo [w:] A. Pavan [red.], Enciclopedia della persona del XX secolo, Torino: Edizioni Scientifiche Italiane 2009, s. 1050-1053.
 •      [szukaj w bibliotece] Ewolucyjna geneza praw przyrody. Przypuszczenie Charlesa S. Peirce’a [w:] Anna Lemańska, Adam Świeżyński [red.], Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, Warszawa: Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2010, s. 25-40.
 •      [szukaj w bibliotece] Posłanie Jana Pawła II do George'a Coyne'a na tle encykliki Fides et Ratio [w:] Janusz Mączka [red.], Wiara i nauka. materiały z sesji naukowej i dyskusji panelowej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, s. 55-68.

Artykuly w Czasopismach:

 • La fede nel suo aspetto cognitivo [w:] Asprenas, 52 2005, s. 213-229.
 • Trzy funkcje Zakładu w Myślach Pascala [w:] Kwartalnik Filozoficzny, T. XXXI Z. 3 2003, s. 83-100.
 • Bóg nieskończoność i język [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XXX 2002, s. 129-137.
 • Matematyka i metafizyka. Krótki komentarz na temat hipotezy matematyczności świata [w:] Studia Philosophiae Christianae, R. XLVI Nr 1 2010, s. 25-36.

Wygłoszone Referaty:

 • Problems with causation. Wittgenstein and Peirce Ludwig Wittgenstein "Krakau zugeteilt" 14 kwiecień 2008 Kraków, Ignatianum
 • Granice antropomorfizmu. Próba dookreślenia specyfiki języka religijnego VIII Polski Zjazd Filozoficzny 16 wrzesień 2008 Warszawa: UW
 • Matematyczność świata a przyczynowość Czy nauka zastąpi religię? 04 październik 2008 Kraków: Audytorium Maximum
 • Matematyka i metafizyka. Krótki komentarz na temat matematyczności świata Zrozumieć wszechświat. Wokół myśli księdza profesora Michała Hellera 22 styczeń 2009 Warszawa, UKSW
 • Stworzenie świata a współczesna nauka Wykłady dla Inteligencji: Sesja KIK w Zbylitowskiej Górze 30 styczeń 2009 Zbylitowska Góra, k/Tarnowa
 • List do George'a Coyne'a na tle encykliki Fides et Ratio Wiara i nauka 04 listopad 2009 Aula Collegium Novum, UJ, Kraków
 • Growing Relevance of Charles S. Peirce's Philosophy of Religion Współczesna filozofia religii 4:myśl anglosaska 13 listopad 2009 Kraków
 • Czy "gwiaździste niebo" jest dowodem na istnienie Boga? Astronomia - nauka i wiara 27 listopad 2009 Częstochowa, Instytut Fizyki, Akademia im. Jana Długosza
 • Dialog nauki i religii na początku trzeciego tysiąclecia Wiedza - bezgraniczna przestrzeń czy zamknięta struktura? sesja plenarna w trakcie VI konferencji z cyklu „Państwo w mikro- i makroskali” 25 luty 2010 Tarnów (konferencja zorganizowana przez computerworld.pl)
 • Czy nauka eliminuje metafizykę? Nauka i wielkie pytania (Coprnicus College) 17 marzec 2010 Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Tischnera, Kraków
 • „Zaniedbany Argument” Charlesa S. Peirce’a Komisja PAU "Fides et Ratio" 18 marzec 2010 PAU, Kraków
 • Dwie najważniejsze wypowiedzi Jana Pawła II na temat relacji wiary i rozumu sesja Fides et Ratio 11 czerwiec 2010 Gródek n/Dunajcem
 • Czy nowy ateizm jest wyzwaniem dla dialogu rozumu i wiary? Wykład inauguracyjny 23 wrzesień 2010 Tarnów
 • Obrona przesłania religijnego w dobie nowego ateizmu Nauki przyrodnicze a nowy ateizm 17 listopad 2010 Lublin, KUL
 • Filozofia religi: dwa aktualne problemy Dydaktyka filozofii: filozofia religi 10 marzec 2011 Lublin: KUL
 • Racjonalność wiary religijnej Cykl wykładów udostepnianych w internecie p.t.: "Nauka a religia" 17 marzec 2011 Kraków, WSE
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl