wróć na stronę główną UPJPII
dr hab. Marta Bolińska
Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych - adiunkt z habilitacją 
E-mail:
marta.bolinska@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Dziennikarstwa 
Dyżur dydaktyczny:
konsultacje(semestr letni): poniedziałki i wtorki w godz. 14.45-15.15, Franciszkańska 1, p.222C 

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] Przez "Świat Młodych" do literatury. O prozie Janusza Domagalika, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej 2004
 •      [szukaj w bibliotece] Kobiet trzy portrety. Pisarki z regionu świętokrzyskiego, Kraków: FALL 2009
 •      [szukaj w bibliotece] Komunikacja czytelnicza: dorośli-dzieci. Uwarunkowania i efekty lektury, Kraków: WN UPJPII w Krakowie 2010
 • Na papierze i w eterze. O wystąpieniach publicznych również dla dziennikarzy, Kraków: PAT w Krakowie 2006
 •      [szukaj w bibliotece] Kreatywność w edukacji humanistycznej, Kielce: ŚCDN, UJKw Kielcach 2014

Artykuły Książkowe:

 • Sonaty moralnego niepokoju - J. Domagalik i jego krótkie formy epickie, , Kielce 2000, s. [współatorstwo z:] [w:] Szkice o literaturze XIX i XX wieku. Prace dedykowane prof. J. Pacławskiemu w roku Jubileuszu, Kielce: 2000 175-215
 • Retoryka akapitów inicjalnych w Kamieniu na kamieniu W. Myśliwskiego (zarys problemu) [współatorstwo z:] [w:] O twórczości Wiesława Myśliwskiego, Kielce: 2001 153-174
 • Literatura dla dzieci i młodzieży w regionie świętokrzyskim [współatorstwo z:] [w:] Pisarze regionu świętokrzyskiego, Kielce: 2002 325-347
 • Poza słowem – Gombrowiczowski topos dzieciństwa [współatorstwo z:] [w:] Gombrowicz w regionie świętokrzyskim, Kielce: 2003 103-126
 • Od narracji baśniowej po głosowy teatr Marii Konopnickiej (O retorycznych wartościach literackiej baśni) [współatorstwo z:] [w:] Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej, Białystok: 2004 351-370
 • Awantury, przygody i przypadki, czyli o ilustracjach okładkowych w wybranych książkach E. Nizurskiego [współatorstwo z:] [w:] O twórczości E. Niziurskiego, Kielce: 2005 41-62
 • Mowy na koniec milenium. Struktura wybranych przemówień Jana Pawła II (VII pielgrzymka do Polski) [współatorstwo z:] [w:] Słowo – Myśl –Ethos w twórczości Jana Pawła II, Kielce: 2005 169-188
 • Od dziennikarstwa do literatury. O pisarstwie Janusza Domagalika [współatorstwo z:] [w:] W kręgu literatury i języka, Piotrków Trybunalski: 2005 103-122
 • Powieść to też labirynt, czyli Dorota Terakowska o sobie i swoich książkach [współatorstwo z:] [w:] Wokół literatury i kultury. Prace dedykowane Profesorowi Janowi Pacławskiemu w roku Jubileuszu, Kielce: 2005 25-35
 • W przestrzeni (nie)świadomego? (między Końcem świata K. I. Gałczyńskiego a Andante con speranza J. Domagalika) [współatorstwo z:] [w:] Życie i dzieło Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Kraków: 2005 327-347
 • Zofia Bukowiecka [współatorstwo z:] [w:] Pisarze regionu świętokrzyskiego, Kielce: 2005 37-77
 • Dobre adresy Doroty Terakowskiej. Wokół tematyki felietonów [współatorstwo z:] [w:] Szkice o literaturze XIX i XX wieku, Kielce: 2006 145-173
 • Dzieje, koncepcje i przemiany dzieciństwa w zarysie [współatorstwo z:] [w:] Szkice o literaturze XIX i XX wieku, Kielce: 2006 201-226
 • Prymat obrazka, czyli rola mediów audiowizualnych w upowszechnianiu kultury (z punktu widzenia współczesnej szkoły) [współatorstwo z:] [w:] Kultura popularna w szkole. Pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog, Lublin: 2006 151-160
 • Cisza-dźwięk-wizja. O intersemiotycznej naturze tekstów kultury docierających do młodego odbiorcy [współatorstwo z:] [w:] Czytanie tekstów kultury. Metodologia, badania, metodyka, Lublin: 2007 411-424
 • Narracje „historyczne” Zofii Bukowieckiej [współatorstwo z:] [w:] Powieść historyczna dawniej i dziś, Kraków: 2007 371-383
 • Obszary dzieciństwa w „Widnokręgu” W. Myśliwskiego [współatorstwo z:] [w:] O twórczości Wiesława Myśliwskiego II, Kielce: 2007 157-182
 • Dorastanie reportera. Ryszarda Kapuścińskiego „Podróże z Herodotem” (od lektury do metody) [współatorstwo z:] [w:] Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela, Opole: 2008 217-226
 • Przypisany żywiołowi powietrza, czyli motyw ptaka w wybranych utworach Stanisława Rogali [współatorstwo z:] [w:] Otarłem się o życie, otarłem się o słowa. Księga Jubileuszowa S. Rogali, Kielce: 2008 135-154
 • „Nocnego krzyku” S. Rogali (wrażenia nie tylko akustyczne) [współatorstwo z:] [w:] Otarłem się o życie, otarłem się o słowa. Księga Jubileuszowa S. Rogali, Kielce: 2008 155-167
 • Kształt piękna ukryty w DS?O „Poczwarce” Doroty Terakowskiej [współatorstwo z:] [w:] Dialog kultur w edukacji, Lublin: 2009 217-222
 • Gombrowicz i ciało emocjonalne (wokół „Pornografii”) [współatorstwo z:] [w:] Gombrowicz w regionie świętokrzyskim IV, Kielce: 2009 75-96
 • Pejzaże dzieciństwa a koncepcja autobiograficznej pamięci (na wybranych przykładach) [współatorstwo z:] [w:] Od spotkania do dialogu. W kręgu antropologii literatury, Rzeszów: 2010 18-42
 • Codzienna ze sobą rozmowa, czyli bohaterowie powieści „Nagi sad” o sztuce czytania [współatorstwo z:] [w:] O twórczości Wiesława Myśliwskiego. W osiemdziesiątą rocznicę urodzin, Kielce: 2012 137-153
 • Reportażystki przekraczanie granic (Dorota Terakowska, „Próba generalna”) [współatorstwo z:] [w:] W przestrzeni języka. Prace ofiarowane Pani prof. Elżbiecie Koniusz, Kielce: 2012 77-94
 • Media – wartość –dziecko. Kilka uwag o wychowaniu w ujęciu Doroty Terakowskiej [współatorstwo z:] [w:] Wartość w mediach. Z dolin na szczyty, Tarnów: 2012 221-236
 •      [szukaj w bibliotece] Koncepcja rozmowy zorientowanej na temat? (D. Terakowska i J. Bomba "BYc rodziną...") [w:] M. Drożdż [red.], Mądrość w mediach. Od bezmyślności do przemądrzalości, Tarnów: Biblos 2014, s. 57-75.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • «Ищущий индивидуалист» или первая попытка комплексного исследования художественного своеобразия прозы для молодежи Януша Домагалика [współatorstwo w:] Language & Culture, 5 2002 44-48
 • Andrzej Potebnya’s life and experiences in Poland [współatorstwo w:] Language & Culture, 9 2007 237-239
 • Między życiem i śmiercią - analiza i interpretacja sonetu L. Staffa Zabite drzewo [współatorstwo w:] Studia Kieleckie Seria Filologiczna, 2 2000 39-47
 • Młodzieży i dzieci o przyrodzie twórczość własna [współatorstwo w:] Studia Kieleckie. Seria Filologiczna, 3 2001 93-115
 • Gra z konwencją źródłem zabawy twórcy i czytelnika - J. Domagalik Pięć przygód detektywa Konopki [współatorstwo w:] Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej, XV 2002 141-162
 • Dorosły urok dziecięcej bajki (Jak mała Agata szła na koniec świata J. Domagalika) [współatorstwo w:] Studia Kieleckie. Seria Filologiczna, 4 2003 99-115
 • Typologia wpisana w trójkąt - o bohaterach szkolnych opowieści Edmunda Niziurskiego [współatorstwo w:] Studia Kieleckie. Seria Filologiczna, 4 2003 83-97
 • Logocentryczne słuchowiska radiowe (na podstawie utworów J. Domagalika) [współatorstwo w:] Rocznik Świętokrzyski, 28 2004 111-124
 • Fingowanie czy asertoryczność? – w Błogosławionej, świętej Gustawa Herlinga-Grudzińskiego [współatorstwo w:] Studia Kieleckie. Seria Filologiczna, 5 2005 5-19
 • W kręgu mediów. Widowiska telewizyjne i scenariusze filmowe Janusza Domagalika [współatorstwo w:] Studia Kieleckie. Seria Filologiczna, 5 2005 21-40
 • Formy epickie wobec nowomowy [współatorstwo w:] Studia Kieleckie. Seria Filologiczna, 6 2007 13-36
 • Urok radiowego słuchowiska [współatorstwo w:] Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty Kulturowe, 3 2008 75-81
 • Właściwości ludyczne opowiadań i bajek terapeutycznych (na wybranych przykładach) [współatorstwo w:] Napis. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej, XIV 2008 447-460
 • By pojąć Miłość, która tuli (refleksja o wierszach ks. Jana Wala) [współatorstwo w:] Studia Socialia Cracoviensia, 2 2010 217-229
 • Gdzie jest miejsce na rytuał w świecie dziecka? [współatorstwo w:] Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, 23 2010 7-19
 • Kto dziś jeszcze czyta dzieciom? (cele i skutki spotkania z książką) [współatorstwo w:] Studia Kieleckie. Seria Filologiczna, 7 2011 157-172
 • W stronę twórczej transgresji, czyli o postawie Jana Pawła II (1920-2005) wobec literatury [współatorstwo w:] Studia Socialia Cracoviensia, 2 2011 49-62
 • Z obrazu na słowo. Kilka uwag o technice audiodeskrypcji [współatorstwo w:] Studia Socialia Cracoviensia, 6 2014 169-180
 • Muzeum rzeczy, świat ludzi. Pojęciownik D. Terakowskiej (na podstawie zbioru Muzeum Rzeczy Nieistniejacych) [w:] Nad Kamienną, 1/2 (15/16) 2015, s. 67-75.

Wygłoszone Referaty:

 • Media-wartość-dziecko. Kilka uwag o wychowaniu w ujęciu Doroty Terakowskiej VI Międzynarodowa Konferencja Etyki Mediów - Wartość w mediach – wartość mediów 15 maj 2012 Kraków
 • Żeby ktoś nas zrozumiał… Koncepcja rozmowy zorientowanej na temat? (D. Terakowska, J. Bomba, Być rodziną…); VII Międzynarodowa Konferencja Etyki Mediów – Zrozumieć media – mądrość w mediach 16 maj 2013 Kraków
 • Dynamiczny dialog? Dorota Terakowska i Jacek Bomba w rozmowie (na podstawie Być rodziną…); VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki mediów - Dialog w mediach – dialog mediów 16 maj 2014 Kraków
 • Fotografie czarno-białe, czyli autobiografia niekompletna (Moja mama, czarownica K. T. Nowak) IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów - Prywatność w mediach 14 maj 2015 Kraków
 • Przymierze z zoo. Katalog rzeczy ważnych i mniej ważnych w obliczu wojny (na podstawie książki A. Żabińskiej "Ludzie i zwierzęta") Rzecz w kulturze współczesnej 03 listopad 2015 Warszawa
 • Konteksty-gatunki-wartości. W stronę deontologii mediów X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyka Mediów 18 maj 2016 Kraków
 • Wolontariat - szczególna forma pracy na rzecz innych (MOPR w Kielcach) Praca socjalna w świetle filozofii spotkania 15 listopad 2016 Kraków
 • Konfesyjność w obliczu nowych mediów. Proza Marty Fox XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyka Mediów 25 maj 2017 Kraków
 • Paradygmaty szkolnictwa wyższego a edukacja osób z niepełnosprawnością III OKN Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim. Dorosłość z niepełnopsrawnością 08 czerwiec 2017 Kraków
 • Fenomen metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Przypadek Marty Bogdanowicz IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Praca Socjalna w teorii i działaniu” „Wsparcie seniora w środowisku” 26 wrzesień 2017 Kraków
 • Wizerunek osoby starszej w prozie i publicystce Doroty Terakowskiej (na wybranych przykładach) IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Praca Socjalna w teorii i działaniu” „Wsparcie seniora w środowisku” 26 wrzesień 2017 Kraków
 • W stronę feature. Autogynograficzny kontekst pamięci komunikatywnej i kulturowej (Pożoga Z. Kossak-Szczuckiej oraz Wtedy. O powojennym Krakowie J. Olczak-Ronikier) XII Ogólnopolska Konferencja Etyki Mediów 25 maj 2018 Kraków
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl