wróć na stronę główną UPJPII
s. mgr Barbara Bonar CHR
Zatrudnienie:
Biblioteka Główna - kustosz 
E-mail:
barbara.bonar@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
 

Curriculum Vitae

 • 2016 - 18 - 19 kwietnia udział w seminarium szkoleniowym "Stare druki i ich konserwacja", które odbyło się w Toruniu w Bibliotece Diecezjalnej. Organizator: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES; prowadzący seminarium: pracownicy Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 2016 - 29 września - 1 października - udział w międzynarodowej konferencji Grupy Polskich Bibliotek Naukowych Gromadzących Stare Druki Książka dawna i jej właściciele – stan badań, opracowanie, perspektywy, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • 2015 - 26-27 października - VII Spotkanie Robocze Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia, Centrum NUKAT, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2013 - 2-30 kwietnia - staż zawodowy w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (stare druki)
 • 2009 - 14-25 września staż zawodowy w Bibliotece Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2003 - listopad - rozpoczęcie pracy w Bibliotece Instytutu Liturgicznego UPJPII

Dorobek naukowy

Monografie:

 • Brak danych

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

 • Stowarzyszenie bibliotek teologicznych a komputeryzacja w bibliotekach kościelnych w Polsce - zarys problematyki [w:] FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1-2(24-25) 2007, s. 35-45.
 • Alcuinus - bibliografia litrugiczna online - odpowiedź na współczesne potrzeby "świata liturgii" [w:] Anamnesis, 15 nr 2 2009, s. 109-112.
 • Bibliografia Liturgiczna Online www.alcuinus.org [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 62 nr 1 2009, s. 74-0.

Wygłoszone Referaty:

 • Brak danych
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl