wróć na stronę główną UPJPII
dr Monika Borowska
Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych - adiunkt 
E-mail:
monika.borowska@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Psychologii 
Dyżur dydaktyczny:
Dyżury w semestrze letnim 2018/19:

środa, godz. 13.00-14.00, pok.113, ul. Bernardyńska 3 

Curriculum Vitae

 • 2018 - Dwutygodniowy krajowy staż dydaktyczny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w ramach Zadania 5 - "Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej", poz. 60 - staż dydaktyczny krajowy, Programu pt. „Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z104/17-00.
 • 2007 - Katedra Psychologii WNS INOR UPJPII w Krakowie - adiunkt
 • 2004 - Katedra Psychologii Rozwoju, Wydział Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie - adiunkt
 • 2000 - wykładowca Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny w zakresie psychologii rozwoju i osobowości, psychologii klinicznej dziecka, psychologii klinicznej z elementami psychopatologii, psychologicznych podstaw oddziaływań re
 • 2000 - wykładowca Wojewódzkiego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Krakowie w zakresie psychologii rozwojowej, psychologii klinicznej dziecka i psychologicznych podstaw oddziaływań rewalidacyjnych
 • 2000 - wykładowca Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli przy Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej na podyplomowych studiach pedagogicznych w zakresie psychologii rozwojowej, psychologii klinicznej dziecka i psychologicznych podstaw oddziaływań rew
 • 1999 - Katedra Psychologii Defektologicznej Instytutu Psychologii UJ – asystent
 • 1990 - Katedra Psychologii Rozwojowej KUL - asystent

Dorobek naukowy

Monografie:

 • Brak danych

Artykuły Książkowe:

 • Funkcjonowanie społeczne i osobowościowe młodzieży z upośledzeniem umysłowym a psychologiczne wsparcie rodziny [w:] Makiełło-Jarża G. [red.], Wymiary przestrzeni życiowej współczesnej rodziny, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne 2009, s. 285-298.
 •      [szukaj w bibliotece] Rola poradnictwa rozwojowego w psychologicznym wsparciu rodziny z dzieckiem upośledzonym umysłowo [w:] Gulla B., Duda M. [red.], Silna rodzina. Seria Małżeństwo i Rodzina - Nauki o Rodzinie PAT, Kraków: Wyd. św. Stanisława BM 2009, s. 208-220.
 •      [szukaj w bibliotece] Rodzina jako fakt rozwojowy - perspektywa psychologiczna [w:] Makiełło-Jarża G. [red.], W poszukiwaniu jakości życia współczesnej rodziny polskiej, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne 2009, s. 59-67.
 •      [szukaj w bibliotece] Upośledzenie umysłowe dziecka w perspektywie rozwojowej – zadania dla rodziny i dla poradnictwa psychologicznego [w:] Bębas S., Jasiuk E. [red.], Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, Radom: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 2011, s. 1001-1021.
 •      [szukaj w bibliotece] Rozwojowe konsekwencje dzieciństwa przebiegającego w kontekście problemu alkoholowego rodzica [współatorstwo z:] Grabowska L., Zielińska E.[w:] Zdrowie psychiczne dziecka, Kraków: Wyd. św. Stanisława BM 2012 191-205
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Brak danych

Wygłoszone Referaty:

 • Funkcjonowanie społeczne i osobowościowe młodzieży z upośledzeniem umysłowym a psychologiczne wsparcie rodziny VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo" 01 czerwiec 2008 Kraków KSW
 • Rodzina jako fakt rozwojowy – perspektywa psychologiczna IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo" 01 czerwiec 2009 Kraków KSW
 • Rozwojowe konsekwencje dzieciństwa przebiegającego w kontekście problemu alkoholowego rodzica Zdroie psychiczne dziecka 08 listopad 2012 Kraków UPJPII
 • Wybrane czynniki kształtowania się u Studentów niepełnosprawnych nastawień i oczekiwań wobec psychospołecznych warunków studiowania Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim – współczesne wyzwania i dylematy 01 czerwiec 2010 Kraków UPJPII
 • Regulacyjna funkcja religijności w realizacji wybranych zadań życia - doniesienie z badań II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości 03 czerwiec 2014 KUL Lublin
 • Religijność członków duszpasterstwa osób żyjacych w związkach niesakramentalnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji 03 czerwiec 2015 Warszawa UKSW
 • Regulacyjna funkcja religijności w realizacji zadań życia rodzinnego VI Międzyuczelniane Sympocjum UPJPII-KUL: Religijność, duchowość, psychologia w badaniach nad rodziną 29 wrzesień 2015 Lublin KUL
 • Religijność a osobnicza perspektywa względem rodziny i względem doświadczeń w rodzinie - ujęcie rozwojowe Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Rodzina ceniona i zagrożona 02 czerwiec 2015 Kraków UPJPII
 • Rozwój religijny w kontekście całościowego funkcjonowania człowieka Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej 07 marzec 2016 Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl