wróć na stronę główną UPJPII
ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka
Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych - profesor zwyczajny 
E-mail:
tadeusz.borutka@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Socjologii Religii, Katedra Socjologii Rodziny 
Dyżur dydaktyczny:
czwartek, godz. 13.00-13.45
ul. Bernardyńska 3, p. 113 

Curriculum Vitae

 • 2012 - Odznaczony po raz wtóry Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP
 • 2009 - Powołany przez rektora Uniwersytetu Papieskiego Jan Pawła II w Krakowie do Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i został jej wiceprzewodniczącym.
 • 2008 - Kurs językowy w Marcietelli (j. włoski).
 • 2008 - Należy do Rady Wydziału nowo powstałego Wydziału Nauk Społecznych na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
 • 2007 - Kurs językowy w Londynie (j. angielski).
 • 2007 - Powierzono stanowisko profesora zwyczajnego w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
 • 2006 - Współorganizował I Kongres Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej (22 maja 2006 r.).
 • 2005 - Przewodniczący Komitetu Obchodów 10. lecia Pielgrzymki Jana Pawła II do Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
 • 2002 - Stypendium naukowe w Londynie
 • 2002 - Nadano tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.
 • 2001 - Powołany do Prymasowskiego Komitetu ds. Organizacji Akcji Katolickiej w Polsce. Ponadto należał do Komitetu Organizacyjnego przygotowującego I Krajowy Kongres Akcji Katolickiej w Poznaniu (23-25 listopada 2001).
 • 2000 - Stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Teologicznym w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
 • 2000 - Prowadzi wykłady na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie jest kierownikiem Katedry Socjologii Religii, a od 2002 r. opiekunem Sekcji Teologii Praktycznej.
 • 2000 - Wykłady w Instytucie Teologii Rodziny UPJPII a także w Podyplomowym Studium Dziennikarskim UPJPII w Krakowie.
 • 2000 - Wykłady na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 • 1999 - Kurs językowy w Londynie (j. angielski).
 • 1998 - Kurs językowy w Londynie (j. angielski).
 • 1998 - Mianowany docentem na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej.
 • 1998 - Mianowany kierownikiem katedry Socjologii Religii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
 • 1997 - Kurs językowy w Londynie (j. angielski).
 • 1996 - Redaktorem pierwszego tomu Sosnowieckich Studiów Teologicznych, redaktor naczelny Bielsko-Żywieckich Studiów Teologicznych.
 • 1995 - Asystent diecezjalny Akcji Katolickiej, należy do Krajowej Rady Akcji Katolickiej w Warszawie.
 • 1995 - Wiceprezes Bielskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki, a także członek Kapituły Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. J. Londzina (trzy kadencje). Ponadto należy do Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Instytutu Południowego w Bielsku-Białej.
 • 1995 - Prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego Oddział w Bielsku-Białej oraz członek Towarzystwa „Evangelium vitae” w Bielsku-Białej.
 • 1995 - Jest kierownikiem Podyplomowych Studiów Katechetyczno-Pedagogicznych UPJPII Krakowie prowadzonych w Bielsku-Białej, a także Podyplowych Studiów Wychowania Prorodzinnego UPJPII w Bielsku-Białej.
 • 1995 - Współorganizował specjalizację Edukacji religijnej na filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz był członkiem Komitetu przygotowującego materiały związane ze zorganizowaniem i powołaniem do istnienia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 • 1995 - Jest promotorem dwóch doktoratów, 7 licencjatów oraz 105 magisteriów. Recenzował 4 habilitacje, 10 doktoratów, 12 prac licencjackich, 130 magisterskich oraz dwie książki.
 • 1995 - Głównym zainteresowaniem jest nauczanie społeczne papieża Jana Pawła II oraz jego poprzedników.
 • 1995 - Interesuje się problematyką stowarzyszeń katolickich, szczególnie Akcją Katolicką.
 • 1994 - Habilitacja na podstawie dorobku naukowego i książki pt. Nauczanie społeczne papieża Jana Pawła II.
 • 1994 - Organizator i dyrektor Instytutu Teologicznego im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej.
 • 1994 - Jestem kapelanem Duszpasterstwa Prawników, Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w Bielsku-Białej, Duszpasterstwa Samorządowców, opiekunem Diecezjalnego Zespołu ds. Duszpasterstwa bezrobotnych.
 • 1992 - Pierwszy rektor Sosnowieckiego Seminarium Duchownego w Krakowie.
 • 1992 - Zajęcia w Seminarium Sosnowieckim (1992-1993).
 • 1990 - Prowadził zajęcia na Uniwersytecie Śląskim, filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, w Filii Uniwersytetu Lubelskiego w Katowicach, na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
 • 1988 - Doktorat na podstawie rozprawy pt. Nauka Kościoła o pokoju w posoborowym XX-leciu.
 • 1988 - Kurs językowy na Uniwersytecie w Perugii (język włoski).
 • 1987 - Kurs językowy na Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie (język włoski).
 • 1985 - Włącza się systematycznie w okresie wakacyjnym w pracę duszpasterską w Lozannie, w Szwajcarii.
 • 1984 - Praca w duszpasterstwie akademickim Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.
 • 1983 - Licencjat na podstawie rozprawy pt. Kościół wobec rozwiedzionych żyjących w powtórnym związku małżeńskie cywilnym w świetle posoborowej literatury teologicznej.
 • 1981 - Praca duszpasterska w parafii Sosnowiec-Maczki
 • 1979 - Ukończenie studiów teologicznych. Praca magisterska pt. Pawłowe rozumienie wyzwolenia zawarte w Listach do Rzymian i do Galatów a współczesna teologia wyzwolenia. Święcenia kapłańskie.
 • 1979 - Praca duszpasterska w parafii w Działoszynie.
 • 1976 - Kurs języka francuskiego na Uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii
 • 1972 - Studia w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Dwuletnia, zasadnicza służba wojskowa w jednostce kleryckiej w Bartoszycach.

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Apostolat społeczny [w:] A. Zwoliński [red.], Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 39-45.
 •      [szukaj w bibliotece] Dziecko [w:] A. Zwoliński [red.], Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 121-128.
 •      [szukaj w bibliotece] Etyka życia gospodarczego [w:] A. Zwoliński [red.], Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 146-153.
 •      [szukaj w bibliotece] Kobieta [w:] A. Zwoliński [red.], Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 231-237.
 •      [szukaj w bibliotece] Mężczyzna [w:] A. Zwoliński [red.], Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 283-290.
 •      [szukaj w bibliotece] Nauczanie społeczne Kościoła [w:] A. Zwoliński [red.], Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 310-315.
 •      [szukaj w bibliotece] Służba wojskowa [w:] A. Zwoliński [red.], Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 460-465.
 •      [szukaj w bibliotece] Wojna [w:] A. Zwoliński [red.], Encyklopedai nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 573-579.
 •      [szukaj w bibliotece] Zasady życia społecznego [w:] A. Zwoliński [red.], Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 597-602.
 •      [szukaj w bibliotece] Etyka społeczna [w:] C. Rogowski [red.], Leksykon pedagogiki religii, Warszawa: Wydawnictwo VERBINUM 2007, s. 173-177.
 •      [szukaj w bibliotece] Katolicka nauka społeczna [w:] C. Rogowski [red.], Leksykon pedagogiki religii, Warszawa: Wydawnictwo VERBINUM 2007, s. 316-319.
 •      [szukaj w bibliotece] Niesprawiedliwość społeczna [w:] C. Rogowski [red.], Leksykon pedagogiki religii, Warszawa: Wydawnictwo VERBINUM 2007, s. 450-455.
 •      [szukaj w bibliotece] Rola świeckich w życiu Kościoła [w:] Zespół [red.], Akcja Katolicka. Materiały studyjne, 3(1997), Warszawa: Wydawnictwo Akcji Katolickiej 1997, s. 25-48.
 •      [szukaj w bibliotece] Duchowość asystenta Akcji Katolickiej [w:] Zespół [red.], Akcja Katolicka. Tożsamość dzisiaj. IV Tydzień Społeczny, 6(1998), Warszawa: Wydawnictwo Akcji Katolickiej 1998, s. 183-201.
 •      [szukaj w bibliotece] Problematyka wojny w społecznym nauczaniu Kościoła [w:] Zespół [red.], Śladami Boga i człowieka, Kraków: . 2000, s. 229-242.
 •      [szukaj w bibliotece] Prawa osoby ludzkiej w nauczaniu papieża Jana Pawła II [w:] Zespół [red.], Biuletyn Instytutu Praw Człowieka w Oświęcimiu, 1(2001), Oświęcim: Instytut Praw Człowieka w Oświęcimiu 2001, s. 17-39.
 •      [szukaj w bibliotece] Tożsamość katolika świeckiego – tożsamość członka Akcji Katolickiej [w:] Zespół [red.], Chrystus nadzieją przyszłości. I Krajowy Kongres Akcji Katolickiej w Polsce, Poznań 23-25 XI 2001, Poznań: Wydawnictwo PROSPEKT 2002, s. 179-204.
 •      [szukaj w bibliotece] Zespołowy apostolat wiernych świeckich [w:] Zespół [red.], Ante Deum stantes, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 2002, s. 611-624.
 •      [szukaj w bibliotece] Akcja Katolicka szkołą zaangażowania katolików świeckich w politykę [w:] Zespół [red.], Odnowieni w wierze z nowym zapałem w III Tysiąclecie. I Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej 10-12 listopada 2000., Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2002, s. 125-148.
 •      [szukaj w bibliotece] Pierwsze dziesięć lat diecezji bielsko-żywieckiej [w:] Zespół [red.], Kalendarz Beskidzki, Bielsko-Biała: 2003, s. 123-141.
 •      [szukaj w bibliotece] Wrażliwość na sprawy społeczne wymogiem ewangelizacji w świetle nauczania Jana Pawła II [w:] Zespół [red.], Archidiecezja Krakowska na przełomie tysiącleci, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004, s. 523-536.
 •      [szukaj w bibliotece] Rola miłości w życiu społecznym. [w:] Zespół [red.], Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także i na wieki, Studia 8(2004)., Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 25-49.
 •      [szukaj w bibliotece] Jezus Chrystus sprawcą nowego porządku w człowieku i w świecie. [w:] Zespół [red.], Lex tua in corde meo. Studia i materiały dedykowane bp. T. Pieronkowi z okazji XXXX lecia pracy naukowej. Studia WT y. IX., Kraków: WN PAT 2004, s. 45-57.
 •      [szukaj w bibliotece] Współodpowiedzialność ludzi wierzących za Kościół w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Akcji Katolickiej. [w:] M. Tunkiewicz, B. Ulewicz [red.], „Chrystus nadzieją”. Świeccy w Kościele. I Kongres Akcji Katolickiej Metropolii Warmińskiej Olsztyn-Gietrzwałd, 22-23 maja 2004 r., Olsztyn: . 2004, s. 35-58.
 •      [szukaj w bibliotece] Powszechne powołanie do świętości [w:] Zespół [red.], Materiały duszpasterskie z okazji 10. rocznicy pielgrzymki Ojca Świętego do diecezji bielsko-żywieckiej, Bielsko-Biała: Kuria diecezjalna bielsko-żywiecka 2004, s. 5-9.
 •      [szukaj w bibliotece] Konieczność świadectwa ludzi wierzących we współczesnym świecie. [w:] Zespół [red.], Materiały duszpasterskie z okazji 10. rocznicy pielgrzymki Ojca Świętego do diecezji bielsko-żywieckiej, Bielsko-Biała: Kuria diecezjalna bielsko-żywiecka 2004, s. 28-32.
 •      [szukaj w bibliotece] Jan Paweł II jako obrońca godności i praw osoby sprawnej inaczej. [w:] D. Czubala, J. Lach-Rosocha [red.], Niepełnosprawni wśród nas. O dostęp do edukacji i prawo do rozwoju., Bielsko-Biała: Wydawnictwo ATH 2004, s. 15-26.
 •      [szukaj w bibliotece] Kościół wobec oblicza kultury we współczesnej Europie. Na marginesie adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Ecclesia in Europa”. [w:] J. Kupny, M. Stępniak [red.], Kościół w Europie wobec wyzwań integracji., Katowice: Wydawnictwo św. Jacka 2005, s. 50-68.
 •      [szukaj w bibliotece] Wspomnienie o pielgrzymce Jana Pawła II do diecezji bielsko-żywieckiej [w:] Zespół [red.], Bądźcie ludźmi sumienia. 22 maja 1995 – 22 maja 2005r. Dziesiąta rocznica pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w diecezji bielsko-żywieckiej., Bielsko-Biała: Edycja Św. Pawła 2005, s. 19-21.
 •      [szukaj w bibliotece] Życie i działalność Ojca Świętego Jana Pawła II. [w:] T. Borutka [red.], Musicie być mocni w wierze…. Przesłanie Papieża Jana Pawła II do człowieka współczesnego., Bielsko-Biała: Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej 2005, s. 7-11.
 •      [szukaj w bibliotece] Organizacja i przebieg pielgrzymki Jana Pawła II do diecezji bielsko-żywieckiej 22 maja 1995. [w:] T. Borutka [red.], Musicie być mocni w wierze…. Przesłanie Papieża Jana Pawła II do człowieka współczesnego., Bielsko-Biała: Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej 2005, s. 31-40.
 •      [szukaj w bibliotece] Bezrobocie w diecezji bielsko-żywieckiej jako problem etyczno-społeczny. [w:] T. Borutka [red.], Musicie być mocni w wierze…. Przesłanie Papieża Jana Pawła II do człowieka współczesnego., Bielsko-Biała: Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej 2005, s. 41-63.
 •      [szukaj w bibliotece] . Rola języka i gestów pozawerbalnych w wychowaniu człowieka. [w:] Zespół [red.], Scire Deum. Księga pamiątkowa wydana z okazji 25.lecia Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie dedykowana jej pierwszemu rektorowi Jego Eminencji Kardynałowi Marianowi Jaworskiemu., Kraków: Wydawnictwo naukowe PAT 2006, s. 445-454.
 •      [szukaj w bibliotece] Udział kultury w integralnym rozwoju człowieka. [w:] E. Tokarz [red.], Świat słowian., Bielsko-Biała: Wydawnictwo ATH 2006, s. 26-41.
 •      [szukaj w bibliotece] Akcja Katolicka wobec swojej historii i zadań współczesności. W setną rocznicę encykliki Piusa X „Il fermo proposito”. [w:] Zespół [red.], Akcja Katolicka szkołą wiary i apostolstwa. Materiały pierwszego Kongresu Akcji Katolickiej w Bielsku-Białej oraz wybrane wypowiedzi Kościoła na jej temat., Bielsko-Biała - Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2006, s. 7-25.
 •      [szukaj w bibliotece] Wprowadzenie [w:] Zespół [red.], Akcja Katolicka. Wprowadzenie kandydatów w podstawowe zagadnienia., Bielsko-Biała – Kraków: Wydawnictwo 2007, s. 5-8.
 •      [szukaj w bibliotece] Powołanie świeckich w Kościele. [w:] Zespół [red.], Akcja Katolicka. Wprowadzenie kandydatów w podstawowe zagadnienia., Bielsko-Biała – Kraków: Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda 2007, s. 9-28.
 •      [szukaj w bibliotece] Apostolat indywidualny i społeczny. [w:] Zespół [red.], Akcja Katolicka. Wprowadzenie kandydatów w podstawowe zagadnienia., Bielsko-Biała – Kraków: Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda 2007, s. 29-48.
 •      [szukaj w bibliotece] Powstanie i rozwój Akcji Katolickiej. [w:] Zespół [red.], Akcja Katolicka. Wprowadzenie kandydatów w podstawowe zagadnienia., Bielsko-Biała – Kraków: Wydawnictwo 2007, s. 85-100.
 •      [szukaj w bibliotece] Aktualne zadania Akcji Katolickiej. [w:] Zespół [red.], Akcja Katolicka. Wprowadzenie kandydatów w podstawowe zagadnienia., Bielsko-Biała – Kraków: Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda 2007, s. 141-154.
 •      [szukaj w bibliotece] Wielowymiarowość ludzkiej pracy. [w:] J. Mazur [red.], Praca kluczem polityki społecznej. W 25. Lecie encykliki Jana Pawła II „Laborem exercens”., Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL 2007, s. 61-76.
 •      [szukaj w bibliotece] Chrześcijanin w służbie potrzebującym. [w:] T. Borutka [red.], Bądźmy uczniami Chrystusa. Akcja Katolicka szkołą świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2008 rok., Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2007, s. 119-134.
 •      [szukaj w bibliotece] Tobie służyć, to znaczy królować. [w:] T. Borutka [red.], Bądźmy uczniami Chrystusa. Akcja Katolicka szkołą świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2008 rok., Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2007, s. 135-147.
 •      [szukaj w bibliotece] Wprowadzenie. [w:] T. Borutka [red.], Bądźmy uczniami Chrystusa. Akcja Katolicka szkołą świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2008 rok., Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2007, s. 7-9.
 •      [szukaj w bibliotece] Rola języka i gestów pozawerbalnych w wychowaniu człowieka. [w:] Zespół [red.], Prace pedagogiczno-wychowawcze, Bielsko-Biała: Wydawnictwo ATH 2007, s. 24-32.
 •      [szukaj w bibliotece] Rola świeckich w Kościele. Aktualne zadania Akcji Katolickiej w Polsce. [w:] Zespół [red.], Podążając tą drogą. Biblioteka DIAK Poznań 10(2007), Poznań: 2007, s. 53-75.
 •      [szukaj w bibliotece] Związki ks. Karola Wojtyły z diecezją bielsko-żywiecką [w:] E. Tokarz [red.], Świat techniki i humanistyki, Bielsko-Biała: Wydawnictwo ATH 2007, s. 325-336.
 •      [szukaj w bibliotece] Miejsce i rola społeczna osób w podeszłym wieku w świetle nauczania papieża Jana Pawła II [w:] Zespoł [red.], Dziesięciolecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bielsku-Białej, 978-83-60-136-55-3: 2007, s. 14-26.
 •      [szukaj w bibliotece] Aktualność przesłania papieża Jana Pawła II skierowanego do narodu bułgarskiego podczas jego apostolskiej pielgrzymki w 2002 r. [w:] S. Szczepanie, J. Superson, J. Mieczkowski [red.], Introibo ad altare Dei. Księdzu Profesorowi Stefanowi Koperkowi CR z okazji 70-lecia urodzin i 45 lecia kapłaństwa, Kraków: 2008, s. 579-596.
 •      [szukaj w bibliotece] Słowo od Redakcji [w:] T. Borutka, A Baczyński, M. Ostrowski [red.], W prostocie prawdy, w pokorze miłości. Studia i materiały dedykowane ks. prof. zw. dr hab. Janowi Walowi, Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy” 2009, s. 35-38.
 •      [szukaj w bibliotece] Życie i działalność naukowo-dydaktyczna oraz organizacyjna ks. prof. zw. dra hab. Jana Wala [w:] T. Borutka, A Baczyński, M. Ostrowski [red.], W prostocie prawdy, w pokorze miłości. Studia i materiały dedykowane ks. prof. zw. dr hab. Janowi Walowi, Kraków: Wydawnictwo "Czuwajmy" 2009, s. 41-85.
 •      [szukaj w bibliotece] Obowiązek udziału ludzi wierzących w apostolacie [w:] T. Borutka, A. Baczyński, M. Ostrowski [red.], W prostocie prawdy, w pokorze miłości. Studia i materiały dedykowane ks. prof. zw. dr hab. Janowi Walowi, Kraków: Wydawnictwo "Czuwajmy" 2009, s. 177-195.
 •      [szukaj w bibliotece] Wprowadzenie [w:] J. Duraj [red.], Kościół misterium Komunii, Kraków: Wydawnictwo Serafin 2010, s. 5-7.
 •      [szukaj w bibliotece] Wprowadzenie [w:] T. Borutka [red.], Otoczmy troską życie. Akcja Katolicka w służbie życiu, Materiały formacyjne na 2009 rok, Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2008, s. 7-10.
 •      [szukaj w bibliotece] Aktualność przykazania „Nie zabijaj” [w:] T. Borutka [red.], Otoczmy troską życie. Akcja Katolicka w służbie życiu, Materiały formacyjne na 2009 rok, Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2008, s. 39-54.
 •      [szukaj w bibliotece] Moralna ocena aborcji i eutanazji [w:] T.Borutka [red.], Otoczmy troską życie. Akcja Katolicka w służbie życiu, Materiały formacyjne na 2009 rok, Kraków: 2008, s. 117-133.
 •      [szukaj w bibliotece] Encykliki Jana Pawła II [w:] R. Komórka, J. D. Szczurek [red.], Człowiek żyjący drogą Kościoła. Studia nad myślą Jana Pawła II, Kraków: . 2008, s. 97-110.
 •      [szukaj w bibliotece] Troska o ubogich [w:] . [red.], Testi Joannis Pauli II. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin ks. kard. Stanisława Dziwisza, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2009, s. 263-278.
 •      [szukaj w bibliotece] Ks. prof. dr hab. Jan Krucina – człowiek wielkiego intelektu i serca [w:] W. Irek, H. Schambeck [red.], Maius ac Divinius. Księga jubileuszowa na 80-lecie urodzin ks. Jana Kruciny, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 2009, s. 75-85.
 •      [szukaj w bibliotece] Wprowadzenie [w:] T. Borutka [red.], Bądźmy świadkami miłości. Akcja Katolicka w służbie miłości, Materiały formacyjne na 2010 rok, Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2009, s. 15-21.
 •      [szukaj w bibliotece] Miłość a sprawiedliwość [w:] T.Borutka [red.], Bądźmy świadkami miłości. Akcja Katolicka w służbie miłości, Materiały formacyjne na 2010 rok, Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2009, s. 125-138.
 •      [szukaj w bibliotece] Miłość a miłosierdzie [w:] T.Borutka [red.], Bądźmy świadkami miłości. Akcja Katolicka w służbie miłości, Materiały formacyjne na 2010 rok, Kraków: Wydawnictwo „scriptum” Tomasz Sekunda 2009, s. 139-157.
 •      [szukaj w bibliotece] Miłość a solidarność [w:] T.Borutka [red.], Bądźmy świadkami miłości. Akcja Katolicka w służbie miłości, Materiały formacyjne na 2010 rok, Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2009, s. 159-172.
 •      [szukaj w bibliotece] Znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla Kościoła i świata [w:] . [red.], Mojemu Kościołowi wszystko, Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Regina Poloniae" 2009, s. 425-438.
 •      [szukaj w bibliotece] Blaski i cienie. Refleksja nad posługa kapłańską [w:] . [red.], „Abyście szli i owoc przynosili”, Poznań: Biblioteka DIAK Poznań nr 12 2009, s. 73-81.
 •      [szukaj w bibliotece] Związki Instytutu Teologicznego im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej z uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie [w:] . [red.], Lex Tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana J. M. Ks. prof. Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo naukowe PAT 2010, s. 819-830.
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp [w:] . [red.], We wspólnocie z Bogiem. Akcja Katolicka w służbie wspólnoty z Bogiem. Materiały formacyjne na 2011 r, Warszawa: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2010, s. 17-24.
 •      [szukaj w bibliotece] Pogłębienie motywacji apostolskiej, dawanie świadectwa wierze, włączenie się w apostolat wspólnotowy [w:] . [red.], We wspólnocie z Bogiem. Akcja Katolicka w służbie wspólnoty z Bogiem. Materiały formacyjne na 2011 r., Warszawa: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2010, s. 111-130.
 •      [szukaj w bibliotece] Zaangażowanie patriotyczne [w:] . [red.], We wspólnocie z Bogiem. Akcja Katolicka w służbie wspólnoty z Bogiem. Materiały formacyjne na 2011 r., Warszawa: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2010, s. 243-243.
 •      [szukaj w bibliotece] Świadectwo o śp. ks. prałacie dr. Brunonie Magocie [w:] Ł. Marek, M. Trąba [red.], Przypadek ks. Brunona Magotta. Studium źródłoznawcze dokumentacji kościelnej i akt aparatu bezpieczeństwa, Katowice: 2010, s. 236-240.
 •      [szukaj w bibliotece] Akcja Katolicka szkołą komunii z Bogiem [w:] . [red.], W komunii z Bogiem, Poznań: Biblioteka DIAK Poznań 2010, s. 103-122.
 •      [szukaj w bibliotece] Życie i działalność ks. infułata Emila Mroczka w osiemdziesiąta rocznicę jego urodzin [w:] T. Borutka [red.], 60 Lat kapłaństwa ks. Emila Mroczka, Bielsko-Biała: . 2011, s. 5-8.
 •      [szukaj w bibliotece] Aktualność przesłania papieża Jana Pawła II na temat Dekalogu [w:] . [red.], Wielopłaszczyznowe wsparcie człowieka we współczesnej pedagogii. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Antoniemu Długoszowi, Kraków: WAM 2011, s. 157-179.
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp [w:] T. Borutka [red.], Kościół naszym domem. Akcja Katolicka w służbie Kościoła. Materiały formacyjne na 2012 r, Warszawa: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2011, s. 15-21.
 •      [szukaj w bibliotece] Sakrament chrztu św. włączeniem w życie Kościoła [w:] T. Borutka [red.], Kościół naszym domem. Akcja Katolicka w służbie Kościoła. Materiały formacyjne na 2012 r., Warszawa: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2011, s. 23-40.
 •      [szukaj w bibliotece] „Apostolskość” i misja Kościoła [w:] T. Borutka [red.], Kościół naszym domem. Akcja Katolicka w służbie Kościoła. Materiały formacyjne na 2012 r, Warszawa: Wydawnictwo „scriptum” Tomasz Sekunda 2011, s. 171-187.
 •      [szukaj w bibliotece] Konieczność świadectwa ludzi wierzących we współczesnym świecie. Wola tworzenia – czy konieczność beznadziejności [w:] . [red.], Seria Kolbiańska 2(2003), Kraków: 2003, s. 62-87.
 •      [szukaj w bibliotece] Aktualne zadania Akcji Katolickiej w Polsce. W dziesięciolecie istnienia Stowarzyszenia [w:] M. Biskup [red.], Kościół naszym domem- Diecezja rodziną. Ożywieni miłością służmy sobie wzajemnie. Pomoce duszpasterskie cz. VI, Wrocław: Wydawnictwo PWT i WDKMW 2011, s. 135-170.
 •      [szukaj w bibliotece] Zadania świeckich w porządku doczesnym [w:] red. M. Biskup [red.], Kościół naszym domem - Diecezja rodziną. Ożywieni miłością służmy sobie wzajemnie. Pomoce duszpasterskie cz. VI, Wrocław: Wydawnictwo PWT i WDKMW 2011, s. 171-187.
 •      [szukaj w bibliotece] Akcja Katolicka wobec swojej historii i zadań współczesności. W steną rocznicę encykliki Piusa X „Il fermo proposto [w:] red. M. Biskup [red.], Kościół naszym domem - Diecezja rodziną. Ożywieni miłością służmy sobie wzajemnie. Pomoce duszpasterskie cz. VI, Wrocław: Wydawnictwo PWT i WDKMW 2011, s. 348-379.
 •      [szukaj w bibliotece] Akcja Katolicka szkołą komunii z Bogiem. Realizacja tego postulatu dziś i jutro [w:] red. M. Biskup [red.], Kościół naszym domem - Diecezja rodziną. Ożywieni miłością służmy sobie wzajemnie. Pomoce duszpasterskie cz. VI, Wrocław: Wydawnictwo PWT i WDKMW 2011, s. 380-401.
 •      [szukaj w bibliotece] Chrześcijańskie wychowanie do pokoju [w:] ks. Tadeusz Borutka [red.], „Być solą ziemi”. Akcja Katolicka w służbie Kościoła. Materiały formacyjne na 2013r., Warszawa: Wydawnictwo Scriptum 2012, s. 147-172.
 •      [szukaj w bibliotece] Prymat pracy ludzkiej przed kapitałem [w:] ks. Tadeusz Borutka [red.], „Być solą ziemi”. Akcja Katolicka w służbie Kościoła. Materiały formacyjne na 2013r., Warszawa: Wydawnictwo Scriptum 2012, s. 173-188.
 •      [szukaj w bibliotece] Święta Bożego Narodzenia – znaczenie, wymiar, sens [w:] M. Bernacki, T. Biela, I. Gielata, K. Koziołek [red.], "Zaczytani". Tom Jubileuszowy dla Profesor Anny Węgrzyniak, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH 2012, s. 23-34.
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp do materiałów formacyjnych [w:] ks. Tadeusz Borutka [red.], Wierzę w Syna Bożego. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa, Materiały formacyjne na 2014 r., Warszawa: Wydawnictwo Scriptum 2013, s. 15-19.
 •      [szukaj w bibliotece] Chrystus wobec grzeszników [w:] ks. Tadeusz Borutka [red.], Wierzę w Syna Bożego. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2014 r., Warszawa: Wydawnictwo Scriptum 2013, s. 89-108.
 •      [szukaj w bibliotece] Wyzwolenie, które przynosi Chrystus, i wolność dzieci Bożych [w:] ks. Tadeusz Borutka [red.], Wierzę w Syna Bożego. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2014 r., Warszawa: Wydawnictwo Scriptum 2013, s. 225-244.
 •      [szukaj w bibliotece] Duszpasterstwo społeczne na rzecz poszanowania praw osoby ludzkiej [w:] [red.], W trosce o teologię pastoralna i duszpasterstwo. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego, Lublin: WN KUL 2013, s. 123-136.
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp do monografii [w:] ks. Tadeusz Borutka [red.], In aedificationem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego pierwszego Pasterza Diecezj Bielsko-Żywieckiej, Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy 2013, s. 7-10.
 •      [szukaj w bibliotece] Środowisko rodzinne i parafialne Księdza Tadeusza Rakoczego pierwszego Biskupa Bielsko-Żywieckiego [w:] ks. Tadeusz Borutka [red.], In aedificationem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego pierwszego Pasterza Diecezj Bielsko-Żywieckiej, Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy 2013, s. 255-275.
 •      [szukaj w bibliotece] Powołanie do życia Diecezji Bielsko-Żywieckiej i najważniejsze decyzje jej Biskupa [w:] ks. Tadeusz Borutka [red.], In aedificationem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego pierwszego Pasterza Diecezj Bielsko-Żywieckiej, Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy 2013, s. 291-311.
 •      [szukaj w bibliotece] Zasługi Ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego w organizacji i w czasie pielgrzymki Jana Pawła II do Diecezji Bielsko-Żywieckiej 22 maja 1995 roku [w:] ks. Tadeusz Borutka [red.], In aedificationem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego pierwszego Pasterza Diecezj Bielsko-Żywieckiej, Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy 2013, s. 313-333.
 •      [szukaj w bibliotece] Formacja kapłanów [w:] ks. Tadeusz Borutka [red.], In aedificationem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego pierwszego Pasterza Diecezj Bielsko-Żywieckiej, Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy 2013, s. 391-406.
 •      [szukaj w bibliotece] Apostolat świeckich w pasterskiej posłudze Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego [w:] ks. Tadeusz Borutka [red.], In aedificationem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego pierwszego Pasterza Diecezj Bielsko-Żywieckiej, Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy 2013, s. 423-439.
 •      [szukaj w bibliotece] Pasterska troska Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego o środowisko akademickie w Diecezji Bielsko-Żywieckiej [w:] ks. Tadeusz Borutka [red.], In aedificationem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego pierwszego Pasterza Diecezj Bielsko-Żywieckiej, Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy 2013, s. 457-473.
 •      [szukaj w bibliotece] Kaznodziejstwo pierwszego Biskupa Bielsko-Żywieckiego Tadeusza Rakoczego w pięćdziesiątą rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich [w:] ks. Tadeusz Borutka [red.], In aedificationem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego pierwszego Pasterza Diecezj Bielsko-Żywieckiej, Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy 2013, s. 489-506.
 •      [szukaj w bibliotece] Najważniejsze zagadnienia duszpasterskie i apostolskie zawarte w listach i komunikatach Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego – pierwszego Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej [w:] ks. Tadeusz Borutka [red.], In aedificationem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego pierwszego Pasterza Diecezj Bielsko-Żywieckiej, Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy 2013, s. 507-532.
 •      [szukaj w bibliotece] Z działalności naukowej w Diecezji Bielsko-Żywieckiej [w:] ks. Tadeusz Borutka [red.], In aedificationem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego pierwszego Pasterza Diecezj Bielsko-Żywieckiej, Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy 2013, s. 599-613.
 •      [szukaj w bibliotece] Troska Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego o rozwój życia naukowego ludzi świeckich w Diecezji Bielsko-Żywieckiej [współatorstwo z:] Dawid Jeziorek[w:] In aedificationem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego pierwszego Pasterza Diecezj Bielsko-Żywieckiej, Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy 2013 615-632

Artykuly w Czasopismach:

 • Powołanie do życia diecezji sosnowieckiej i jej początki [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne 1(1993), 1(1993) 1993, s. 55-79.
 • Konsekracja pierwszego biskupa sosnowieckiego [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 1(1993) 1993, s. 99-119.
 • Program duszpasterski pierwszego biskupa sosnowieckiego (na podstawie pierwszych jego wypowiedzi) [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 1(1993) 1993, s. 129-136.
 • Kryzys ekologiczny jako problem etyczno-moralny [w:] WNoZ UŚ Katowice-Sosnowiec, . 1993, s. 47-52.
 • Wspólnoty środowiskowe lokalne i regionalne w społecznym nauczaniu Kościoła [w:] Kwartalnik Diecezjalny Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 1(1994) 1994, s. 18-24.
 • Historyczny wymiar nauczania spoecznego Kościoła [w:] Kwartalnik Diecezjalny Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 1(1994) 1994, s. 25-37.
 • Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła [w:] Kwartalnik Diecezjalny Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 2-3(1994) 1994, s. 106-113.
 • Encykliki papieskie o małżeństwie chrześcijańskim [w:] Kwartalnik Diecezjalny Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 2-3(1994) 1994, s. 114-122.
 • Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Kwartalnik Diecezjalny Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 4(1994) 1994, s. 221-230.
 • Pokój w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Kwartalnik Diecezjalny Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 1(1995) 1995, s. 66-76.
 • Przejawy niesprawiedliwości w świecie współczesnym [w:] Kwartalnik Diecezjalny Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 4(1995) 1995, s. 492-509.
 • Problematyka grzechu społecznego w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Kwartalnik Diecezjalny Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 2(1995) 1995, s. 237-244.
 • Własność prywatna a opcja na rzecz ubogich [w:] Kwartalnik Diecezjalny Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 3(1995) 1995, s. 320-328.
 • Wartość i nienaruszalność życia ludzkiego w świetle nauczania Jana Pawła II [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 1(1996) 1996, s. 141-156.
 • Istota i funkcja Akcji Katolickiej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 1(1996) 1996, s. 243-254.
 • 15. Pielgrzymka Jana Pawła II do diecezji bielsko-żywieckiej. Jej społeczno-duszpasterskie znaczenie [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 1(1996) 1996, s. 93-108.
 • Obowiązki moralne i zadania społeczne ludzi młodych w świetle nauczania papieża Jana Pawła II [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 3(1997) 1997, s. 109-136.
 • Rola uniwersytetu i zadania uczonego w kształtowaniu nowego społeczeństwa [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 3(1997) 1997, s. 161-178.
 • Podstawy zdrowej demokracji [w:] Polonia Sacra, 2(1999) nr 2(46) 1999, s. 41-67.
 • Zadania świeckich w porządku doczesnym [w:] Polonia Sacra, 2(1998) 1998, s. 13-22.
 • Znaczenie modlitwy w życiu człowieka wierzącego w świetle nauczania papieża Jana Pawła II [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 4(1999) 1999, s. 61-79.
 • Stała formacja obowiązkiem człowieka wierzącego [w:] Polonia Sacra, 3(1999) 1999, s. 15-31.
 • Duchowość asystenta Akcji Katolickiej [w:] Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej, 1(1999) 1999, s. 88-102.
 • Ruchy, wspólnoty, Akcja Katolicka - miejsce kształtowania odpowiedzialności [w:] Wrocławski Przegląd Teologiczny, 1(1999) 1999, s. 7-24.
 • Zadania ojca w rodzinie w świetle nauczania Jana Pawła II [w:] Sprawy RodzinySprawy Rodziny, 50 (1999) 1999, s. 70-89.
 • Problematyka pokoju w świetle nauczania Jana Pawła II [w:] Polonia Sacra, 3(1999) 1999, s. 35-48.
 • Moralno społeczny aspekt służby wojskowej [w:] Bielsko-Żywieckie-Studia Teologiczne, 2(2000) 2000, s. 23-41.
 • Zadania ojca w rodzinie w świetle nauczania papieża Jana Pawła II [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 2(2000) 2000, s. 43-57.
 • Bezrobocie a pomocniczość i solidarność społeczna [w:] Polonia Sacra, 2(2000) 2000, s. 85-102.
 • Akcja Katolicka szkołą zaangażowania katolików świeckich w politykę [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 5(2001) 2001, s. 81-98.
 • Obowiązek ochrony środowiska naturalnego [w:] Polonia Sacra, 8(2001) 2001, s. 135-135.
 • Problematyka społeczna w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Analecta Cracoviensia, 33(2001) 2001, s. 303-323.
 • Udział świeckich w nowej ewangelizacji [w:] Polonia Sacra, 9(2001) 2001, s. 91-106.
 • Podstawowe wymiary formacji kapłańskiej i jej stały obowiązek [w:] Kwartalnik Diecezjalny Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 4(2001) 2001, s. 414-429.
 • Cele i zadania polityki oraz zobowiązania polityczne w świetle nauczania Kościoła [w:] Polonia Sacra, 10(2002) 2002, s. 73-96.
 • Najważniejsze zagadnienia duszpasterskie i apostolskie zawarte w listach i komunikatach ks. biskupa Tadeusza Rakoczego – pierwszego Ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej (w latach 1992-2002) [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 3(2002) 2002, s. 41-93.
 • Z działalności naukowej w diecezji bielsko-żywieckiej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 3(2002) 2002, s. 251-286.
 • Powstanie i rozwój Akcji Katolickiej w diecezji bielsko-żywieckiej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 3(2002) 2002, s. 301-329.
 • Parafia podstawowym miejscem zaangażowania apostolskiego katolików świeckich [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 3(2002) 2002, s. 339-348.
 • Duchowość asystenta Akcji Katolickiej [w:] Biuletyn Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 2(1997) 1997, s. 97-117.
 • Stała formacja obowiązkiem każdego wierzącego [w:] Biuletyn Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 2(1997) 1997, s. 118-136.
 • O demokracji – w świetle nauki społecznej Kościoła [w:] Zeszyty Teologiczne. Folia Theologica, 11(2002) nr 2(36) 2002, s. 40-56.
 • Miejsce i zadania rodziny w życiu społecznym [w:] Polonia Sacra, 25(2003) nr 12(56) 2003, s. 105-124.
 • Wrażliwość kapłana na sprawy społeczne – wymogiem ewangelizacji [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 6(2003) 2003, s. 9-38.
 • Encyklika Jana XXIII „Pacem in terris” i jej recepcja w świecie – w czterdziestą rocznicę ogłoszenia [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 4(2003) 2003, s. 27-36.
 • Jan Paweł II obrońca godności i praw osoby ludzkiej [w:] Polonia Sacra, 7(2003) nr 13(57) 2003, s. 91-111.
 • Prymat wartości duchowych i znaczenie kultury w życiu społecznym w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Analecta Cracoviensia, 35(2003) 2003, s. 113-130.
 • Społeczna rola proboszcza w parafii [w:] Seminare, 20(2004) 1995, s. 343-356.
 • Indywidualny i zespołowy wymiar grzechu [w:] Seminare, 19(2003) 2003, s. 195-207.
 • Stanowisko Kościoła wobec kultury współczesnej Europy. Na marginesie adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Ecclesia in Europa" [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 5(2004) 2004, s. 41-57.
 • Problematyka społeczna w nauczaniu Jana Pawła II. W XXV – lecie pontyfikatu [w:] Studia Catholica Podoliae, 3(2004) 2004, s. 91-106.
 • Tajemnica humanizmu papieża Jana Pawła II [w:] Świat i Słowo, 1(4)2005 2005, s. 9-34.
 • Eucharystia źródłem łaski dla apostolatu w świetle nauczania Jana Pawła II [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 6(2005) 2005, s. 101-119.
 • Akcja Katolicka wobec swojej historii i zadań współczesności. W setna rocznicę encykliki Piusa X „Il fermo proposito” [w:] Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickie w Polsce, 21(2005) 2005, s. 24-25.
 • Jan Paweł II wobec modelu kultury współczesnej Europy. (Na marginesie adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Ecclesia in Europa”) [w:] Świat i Słowo, 5(2005) 2005, s. 101-122.
 • Znaczenie zasady solidarności w życiu społecznym. W 25. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 7(2005) 2005, s. 139-153.
 • Działalność edukacyjno-religijna i społeczna w ośrodku Rejonowym Duszpasterstwa Akademickiego w Sosnowcu w latach 1984-1992 [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 7(2005) 2005, s. 319-335.
 • Specyfika społecznej misji rolników w świetle nauczania Jana Pawła II [w:] Polonia Sacra, 9(27) nr 17 (61) 2005, s. 19-37.
 • Feminizm a chrześcijańskie posłannictwo kobiety [w:] Analecta Cracoviensia, 36(2003) 2003, s. 101-111.
 • Akcja Katolicka wobec swojej historii i zadań współczesności. W setną rocznicę encykliki Piusa X „Il fermo proposito” [w:] Polonia Sacra, 18(2006) 2006, s. 115-138.
 • Kryzys duchowy we współczesnym świecie jako problem religijno-moralny [w:] Seminare, 23(2006) 2006, s. 181-194.
 • Społeczny charakter powołania pielęgniarki (w świetle nauczania Jana Pawła II) [w:] Biuletyn Informacyjny Bielskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, 52(2006) 2006, s. 15-25.
 • O potrzebie realizacji sprawiedliwości i miłości społecznej. W 50. rocznicę Ślubów Jasnogórskich [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 7(2006) 2006, s. 31-43.
 • Związki ks. Karola Wojtyły z ziemia koziańską i pobliskimi górami [w:] Zeszyty Społeczno-Historyczne, 1(2007) 2007, s. 10-16.
 • Społeczny charakter powołania pielęgniarki (w świetle nauczania Jana Pawła II) [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 8(2007) 2007, s. 9-31.
 • Kryzys duchowy we współczesnym świecie wyzwaniem dla Akcji katolickiej w Polsce. Na kanwie nauczania Jana Pawła II [w:] Analecta Cracoviensia, 38-39(2006-2007) 2007, s. 163-176.
 • Teologiczno-antropologiczny wymiar ludzkiej pracy. Refleksja nad pracą – 25 lat po ukazaniu się encykliki Jana Pawła II „Labrem exercens” [w:] Świat i Słowo, 9(2007) 2007, s. 127-140.
 • Rola świeckich w Kościele. Aktualne zadania Akcji Katolickiej w Polsce [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 8(2007) 2007, s. 29-45.
 • Rola świeckich w Kościele. Aktualne zadania Akcji Katolickiej w Polsce [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 8(2007) 2007, s. 29-48.
 • Laudacja z okazji odznaczenie bp. Tadeusz Rakoczego ordynariusza bielsko-żywieckiego Medalem „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Teologicznego” [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 8(2007) 2007, s. 305-315.
 • Znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla diecezji bielsko-żywieckiej [w:] Świat i Słowo (Mała ojczyzna), 1(2008) 2008, s. 43-59.
 • Troska o ubogich w dzisiejszym świecie szczególnym zadaniem duchowych synów św. Franciszka [w:] Informator 2008/2009 Wyższego Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów w Krakowie, 17(2008) 2008, s. 30-45.
 • Życie i działalność naukowo-dydaktyczna oraz organizacyjna ks. prof. zw. dra hab. Jana Wala [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 9(2008) 2008, s. 13-55.
 • Laudacja z okazji uroczystej sesji zorganizowanej ku uczczeniu 40-lecia pracy naukowej ks. prof. zw. dra hab. Jana Wala (Kraków, 26 czerwca 2008 r.) [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 9(2008) 2008, s. 63-68.
 • Aktualność nauczania i świadectwa życia ks. Jerzego Popiełuszki [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 9(2008) 2008, s. 109-128.
 • Życie i działalność ks. bpa Tadeusza Rakoczego pierwszego pasterza diecezji bielsko-żywieckiej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 10(2009) 2009, s. 61-88.
 • Rola wolontariatu w służbie człowiekowi potrzebującemu [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 1(2009) 2009, s. 121-137.
 • Udział rodziny w rozwoju powołań kapłańskich i zakonnych [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 9(2009) 2009, s. 11-29.
 • Wolność [w:] Zeszyty Społeczno-Historyczne Gminy Kozy, 3(2009) 2009, s. 8-12.
 • Problemy etyczno-moralne farmaceuty [w:] Biuletyn Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, 3(2009) 2009, s. 13-22.
 • Problemy etyczno-moralne farmaceuty, w tym aptekarza [współatorstwo w:] Polonia Sacra, 25(2010) 2010 89-102
 • Troska o ubogich w świecie współczesnym jako szczególne zadanie duchowe synów św. Franciszka [w:] Szkoła Seraficka. Elementy formacji franciszkańskiej. Seria nowa, t. IV(2009) 2009, s. 91-103.
 • Obchody 15. rocznicy papieskiej pielgrzymki do diecezji bielsko-żywieckiej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 11(2010) 2010, s. 9-12.
 • Problematyka godziwej zapłaty w świetle nauczania Kościoła [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 11(2010) 2010, s. 23-40.
 • Rok Cypriana Norwida – misja społeczna i religijna nauczycieli [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 2(2010) 2010, s. 123-134.
 • Zależność między słowną agresją i pozawerbalnymi gestami a fizyczną przemocą i wulgarnością zachowań [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 10(2011) 2011, s. 11-23.
 • Rola słowa Bożego w życiu indywidualnym i społecznym [w:] Polonia Sacra, 28(2011) 2011, s. 7-23.
 • „Diakonia prawdy” jako ważne zadanie społeczne według encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio” [w:] Analecta Cracoviensia, 42(2010) 2010, s. 149-166.
 • Życie i działalność o dra Jana Piotra Urbańskiego OFM (im. zakonne Edmund) w 25 rocznice jego święceń kapłańskich [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 12(2011) 2011, s. 17-33.
 • Instytut Nauk o Rodzinie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 12(2011) 2011, s. 47-54.
 • Laudacja z okazji odznaczenia ks. prof. zw. dra hab. Jana Wala medalem „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Teologicznego”, Kraków 23 lutego 2011 r. [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 12(2011) 2011, s. 337-241.
 • Życie i działalność naukowo-duszpasterska ks. dra Jana Duraja w 25. lecie jego święceń kapłańskich [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, Tom 13 (2012) 2012, s. 23-32.
 • Aktualność Objawień Fatimskich i Ślubów Jasnogórskich w obecnej sytuacji społeczno-religijnej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, Tom 13 (2012) 2012, s. 49-58.
 • Troska o ubogich w dzisiejszym świecie szczególnym zadaniem duchowych synów św. Franciszka [w:] Pietas et Studium, 4(2012) 2012, s. 237-250.
 • Eklezjalność Akcji Katolickiej [w:] Miesięcznik kościelny archidiecezji poznańskiej, 11(2012) 2012, s. 591-604.
 • Obowiązek moralny udziału ludzi wierzących w życiu społeczno-politycznym [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 11(2013) 2013, s. 11-25.
 • Ksiądz doktor Leszek Łysień – kapłan i filozof. W 25-lecie święceń prezbiteratu [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 14(2013) 2013, s. 15-26.
 • Miejsce i rola asystenta kościelnego w Akcji Katolickiej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 14(2013) 2013, s. 53-67.

Wygłoszone Referaty:

 • Indywidualna i zespołowa działalność polityczno-społeczna świeckich katolików Jesienne Dni Społeczne Diecezji Bielsko-Żywieckiej 16 październik 1995 Bielsko-Biała
 • Zadania społeczne laikatu Sesja asystentów krajowych Akcji Katolickiej 06 listopad 1996 Olsztyn pod Częstochową
 • Podstawy zdrowej demokracji Pielgrzymka krajowa wodociągowców na Jasną Górę 11 październik 1996 Częstochowa
 • Problematyka demokracji w nauczaniu Kościoła Tydzień Społeczny 17 październik 1996 Bielsko-Biała
 • Jan Paweł II obrońca ludzkiej godności XI Tydzień Społeczny w Bydgoszczy 03 marzec 1997 Bydgoszcz
 • Ruchy, wspólnoty, Akcja Katolicka - miejscem kształtowania odpowiedzialności XIII Forum Młodych we Wrocławiu 22 listopad 1997 Wrocław
 • Problematyka społeczna nauczania Jana Pawła II Uniwersytet III Wieku w Bielsku-Białej 19 listopad 1997 Bielsko-Biała
 • Reaktywowanie Akcji Katolickiej w III Rzeczypospolitej Do członków Akcji Katolickiej w Londynie 07 sierpień 1998 Londyn
 • Bezrobocie a pomocniczość i solidarność społeczna Społeczne nauczanie Kościoła w dobie integracji europejskiej 13 marzec 2000 Częstochowa. Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii
 • Etyczno-moralny wymiar bezrobocia. Próby przeciwdziałania bezrobociu Tydzień Społeczny Diecezji Bielsko-Żywieckiej 01 październik 2000 Brenna
 • Akcja Katolicka szkołą wychowania do życia politycznego I Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej 11 listopad 2000 Przemyśl
 • Udział świeckich w ewangelizacji świata Sesja naukowa z okazji XX-lecia powstania KIK-u w Bielsku Białej 23 maj 2001 Bielsko-Biała
 • Udział świeckich w ewangelizacji świata Sesja naukowa z okazji XX-lecia powstania KIK-u w Bielsku Białej 23 maj 2001 Bielsko-Biała
 • L’Eglise et société économique Spotkanie aktywnego laikatu w Lozannie w Szwajcarii 16 lipiec 2001 Lozanna (Szwajcaria)
 • Zadanie ludzi świeckich we współczesnym świecie Sesja naukowa z okazji XX-lecia powstania KIK-u w Cieszynie 29 wrzesień 2011 Cieszyn
 • Tożsamość katolika świeckiego, tożsamość członka Akcji Katolickiej I Kongres Akcji Katolickiej w Poznaniu 23 listopad 2011 Poznań
 • Podstawy zdrowej demokracji Sesja naukowa zorganizowana przez Zakład Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 28 listopad 2001 Olsztyn
 • Problematyka pokoju w nauczaniu Jana Pawła II Uniwersytet III Wieku w Bielsku-Białej 19 grudzień 2001 Bielsko-Biała
 • Powołanie do istnienia Diecezji Bielsko-Żywieckiej i jej początki Sesja naukowa z okazji X rocznicy powstania Diecezji Bielsko-Żywieckiej: „Diecezja Bielsko-Żywiecka u progu XXI wieku. Historia i Współczesność". 28 luty 2002 Bielsko-Biała
 • Świadkowie Ewangelii Ze św. Maksymilianem budujemy nowy świat. Międzynarodowe Dni Kolbiańskie w Oświęcimiu 04 kwiecień 2003 Oświęcim
 • Jan Paweł II o pracy i bezrobociu Tydzień Społeczny w Oświęcimiu 04 maj 2003 Oświecim
 • Kościół wobec wyzwań współczesności Wykład dla Polonii 17 lipiec 2003 Sydney
 • Rola Maryi w życiu Kościoła Wykłady dla Polonii 15 sierpień 2003 Perth
 • Problematyka społeczna w nauczaniu Jana Pawła II Sesja poświęconej XXV-lecia pontyfikatu Jana Pawła II w Wyższym Seminarium Duchownym w Gródku na Ukrainie 30 czerwiec 2003 Gródek (Ukraina)
 • Jan Paweł II - obrońca godności osoby ludzkiej Sesja Niepełnosprawni wśród nas. O dostęp do edukacji w Polsce i Unii Europejskiej 27 listopad 2003 Bielsko-Biała, ATH
 • Kwestie społeczne w nauczaniu Jana Pawła II Jan Paweł II - Papież Nadziei. Sesja XXV-lecia pontyfikatu Jana Pawła II 03 grudzień 2003 Bielsko-Biała, ATH
 • Odpowiedzialność ludzi wierzących za Kościół ze szczególnym uwzględnieniem Akcji Katolickiej Zjazd Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej 08 maj 2004 Strachocin
 • Współodpowiedzialność Akcji Katolickiej za Kościół w Polsce I Kongres Akcji Katolickiej na Warmii 22 maj 2004 Olsztyn
 • Współczesna sytuacja społeczna w Polsce – jako wyzwanie dla apostolatu Akcji Katolickiej I Kongres Akcji Katolickiej w diecezji tarnowskiej 05 czerwiec 2004 Tarnów
 • Kościół wobec oblicza kultury we współczesnej Europie. Na marginesie adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Ecclesia in Europa" Sesja naukowa wykładowców katolickiej nauki społecznej w Polsce 08 czerwiec 2004 Częstochowa
 • Kryzys duchowy we współczesnym świecie wyzwaniem dla Akcji Katolickiej w Polsce I Kongres Akcji Katolickiej w archidiecezji częstochowskiej 20 listopad 2004 Częstochowa
 • Wrażliwość Kościoła na sprawy społeczne Uniwersytet III Wieku 22 grudzień 2004 Bielsko-Biała
 • Społeczne zadania rodziny "System finansowy w służbie rodzinie". Konferencja Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej 19 luty 2005 Kraków
 • Akcja Katolicka wobec swojej historii i zadań współczesności w setną rocznice encykliki Piusa X „Il fermo proposito” Międzynarodowe Sympozjum Akcji Katolickiej w Polsce z okazji 100. lecie wydania encykliki Piusa X „Il fermo proposito” 15 czerwiec 2005 Warszawa
 • Pokój najwyższym dobrem człowieka Międzynarodowe Spotkanie Ekumeniczne 11 luty 2006 Kioto (Japonia)
 • Encykliki papieża Jana Pawła II Uniwersytet III Wieku 12 kwiecień 2006 Bielsko-Biała
 • Starość wyzwaniem do świętości Międzynarodowa Konferencja poświęcona problematyce starości organizowany przez Klub Inteligencji Katolickiej 20 styczeń 2012 Bielsko-Biała
 • Społeczna misja ludzi świeckich Wykład dla Polonii 06 sierpień 2006 Ottawa (Kanada)
 • Przesłanie papieskiej encykliki „Deus caritas est” Wykład dla pielgrzymów polskich w sanktuarium w Midland w Kanadzie 13 sierpień 2006 Midland (Kanada)
 • <Laborem exercens> o podstawowych wymiarach pracy 25 lat . Ewangelia pracy a polska polityka społeczna 16 październik 2006 Lublin, KUL
 • Rola świeckich w Kościele. Aktualne zadania Akcji Katolickiej w Polsce Sympozjum naukowe z okazji X lecia Akcji Katolickiej w Poznaniu 24 listopad 2006 Poznań
 • Godność i prawa człowieka pracy Indywidualny i wspólnotowy charakter pracy 20 styczeń 2012 Bielsko-Biała
 • Związki rodzinne, turystyczne i pastoralne ks. Karola Wojtyły, jako biskupa i papieża z Podbeskidziem z okazji 12. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do diecezji bielsko-żywieckiej Wykład w Książnicy Beskidzkiej 22 maj 2007 Bielsko-Biała
 • Działalność pasterska ks. kard. K. Wojtyły na Podbeskidziu III Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych 02 czerwiec 2007 Kozy
 • Social teaching of the pope John Paul II Konferencja naukowo-duszpasterska 17 lipiec 2007 Norwich (Wielka Brytania)
 • Próba oceny dotychczasowej działalności Akcji Katolickiej oraz refleksja nad jej przyszłością Spotkanie diecezjalne Akcji Katolickiej diecezji kaliskiej 22 wrzesień 2007 Ostrów Wielkopolski
 • Na szlaku św. Jana Kantego XXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej 20 październik 2007 Bielsko-Biała
 • Związki Jana Pawła II z Podbeskidziem Uniwersytet III Wieku 19 grudzień 2007 Związki Jana Pawła II z Podbeskidziem
 • Rok Cypriana Norwida – misja społeczna i religijna nauczyciela Udział w Sesji naukowej pt. Godność powołania nauczyciela oparciu o przesłanie C. K. Norwida 24 wrzesień 2008 Poznań
 • Człowiek w nauczaniu papieża Jana Pawła II Uniwersytet III Wieku 16 grudzień 2009 Bielsko-Biała
 • Społeczne nauczanie papieża Jana Pawła II Uniwersytet Każdego Wieku w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Chorzowie 18 grudzień 2009 Chorzów
 • Wykłady na temat duchowości kapłańskiej z racji Roku Kapłańskiego Wykłady na temat duchowości kapłańskiej z racji Roku Kapłańskiego 10 luty 2010 Ukraina
 • Sens ludzkiej egzystencji według Jana Pawła II VIII Kongres Teologów Polskich w Poznaniu 16 październik 2010 Poznań
 • Akcja Katolicka szkołą komunii z Bogiem wczoraj, dziś i jutro Poznańskie Forum Duszpasterskie 02 październik 2010 Poznań
 • Prawo do wolności religijnej probierzem zdrowej demokracji w świetle nauczania Jana Pawła II Dni Jana Pawła II w Krakowie nt. wolności 05 listopad 2010 Kraków
 • Humanizm w nauczaniu papieża Jana Pawła II Współczesne oblicza humanizmu. Konferencjanaukowej Koła Naukowego Humanistów ATH i Koła Teologicznego przy Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej 08 grudzień 2010 Bielsko-Biała
 • Godność, prawa i obowiązki ludzi pracy ze szczególnym uwzględnieniem zawodu farmaceuty Zjazd farmaceutów 28 maj 2011 Bielsko-Biała
 • Misja polskiej Akcji Katolickiej w Kościele i w Wielkiej Brytanii na początku trzeciego tysiąclecia Wykład dla Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii i Walii 04 czerwiec 2011 Londyn
 • O potrzebie gruntownej i rzetelnej znajomości katolickiej nauki społecznej wśród katolików zrzeszonych w NSZZ „Solidarność” Bez wartości nie ma Solidarności. W 31. rocznicę strajków na Podbeskidziu 06 luty 2012 Bielsko-Biała
 • Rola Akcji Katolickiej w uspołecznianiu wiary Ogólnopolska sesja diecezjalnych asystentów Akcji Katolickiej 27 luty 2012 Warszawa
 • Uspołecznienie wiary wymogiem nowej ewangelizacji Sesja naukowa: Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno-pastoralnej 17 maj 2012 Katowice
 • Eklezjalność Akcji Katolickiej II Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej „W służbie nowej ewangelizacji” 24 kwiecień 2012 Warszawa
 • Wkład Jana Pawła II w soborowe rozumienie apostolstwa świeckich. W 50-tą rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II Sesja KIAK z okazji 50. lecia rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II 15 czerwiec 2012 Częstochowa/Jasna Góra
 • Eklezjalność Akcji Katolickiej Spotkanie duszpasterskie dla asystentów parafialnych Akcji Katolickiej archidiecezji poznańskiej 17 wrzesień 2012 Poznań
 • Wkład Jana Pawła II w soborowe rozumienie apostolstwa świeckich VII Diecezjalne Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich 15 czerwiec 2013 Tarnów
 • Współczesne uwarunkowania społeczno-religijne wyzwaniem dla katechetów Zjazd katechetów oo. Kapucynów 06 listopad 2013 Tenczyn
 • Grzech i śmierć w znaczeniu teologicznym Konferencja naukowa: Zmierzch 14 listopad 2013 Bielsko-Biała
 • Eklezjalny wymiar Akcji Katolickiej Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej 23 listopad 2013 Wrocław
 • Dorobek naukowo-dydaktyczny Jubilata Sympozjum naukowe z okazji jubileuszu ks. prof. Henryka Skorowskiego, 01 styczeń 0000 UKSW w Warszawie
 • Warsztaty pastoralne dla duszpasterzy polonijnych Kanady i USA Warsztaty pastoralne dla duszpasterzy polonijnych Kanady i USA 12 kwiecień 2016 Orchard Lake
 • Akcja Katolicka wobec swojej historii i zadań współczesności Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej 01 styczeń 0000 Warszawa
 • Wykład inauguracyjny na II Kongresie Akcji Katolickiej w Krakowie na temat Akcja Katolicka wobec swojej historii i zadań współczesności. W dwudziestą rocznicę istnienia II Kongres AK 01 styczeń 0000 Kraków
 • Możliwości współpracy pomiędzy samorządem a Kościołem lokalnym w świetle nauczania posoborowego Deutsch-Polnischer Kommunalpolitischer Kongress der Arbeitsgemeinschaft Kommunaplpolitische Partnerschaft (AKP) 01 styczeń 0000 Niemcy
 • Troska Kościoła o rodziny wobec społecznych zagrożeń cywilizacyjnych. Pastoraltag des Bistums Magedburg 01 styczeń 0000 Niemcy
 • Akcja Katolicka – blaski i nadzieje Diecezjalna Akcja Katolickie w Ełku 01 styczeń 0000 Sejny
 • Akcja Katolicka – blaski i nadzieje Diecezjalna Akcja Katolicka w Ełku 12 kwiecień 2016 Sejny
 • Akcja Katolicka wobec swojej historii i zadań współczesności. W dwudziestą rocznicę istnienia Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę 12 kwiecień 2016 Czestochowa
 • Związki św. Jana Pawła II z Podbeskidziem „Beskidzkie Dziedzictwo” pt. „Był wśród nas”. Związki Jana Pawła II z naszymi ziemiami. Upamiętnienie 10. rocznicy śmierci i 20. rocznicy pobytu w diecezji bielsko-żywiecki organizowanej przez Akcję Katolicką i Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku 01 styczeń 0000 Jeleśnia
 • Akcja Katolicka w XX lecie swojego istnienia Kongres Akcji Katolickiej 01 styczeń 0000 Poznań
 • Aktualne wyzwania dla Akcji Katolickiej Spotkanie Akcji Katolickiej W Ełku 01 styczeń 0000 Ełk
 • Humanizacja współczesnych społeczeństw poprzez dialog wiary z kulturą Nauki humanistyczne i społeczne wobec wyzwań współczesnego świata 25 styczeń 2017 Bielsko-Biała
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl