wróć na stronę główną UPJPII
mgr Magdalena Ficoń
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - asystent muzealny
E-mail:
magdalena.ficon@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
 
Dyżur dydaktyczny:
Dyżur w czasie sesji poprawkowej: 16 IX 2019 r.; godz. 8.30-9.00, s. 202. 

Curriculum Vitae

 • 2018 - Członkostwo w Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie
 • 2017 - Zatrudnienie na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie - asystent muzealny
 • 2017 - Sekretarz Warsztatów Historycznych dla młodzieży organizowanych przez WHiDK UPJPII w Krakowie
 • 2017 - Członek zespołu redakcyjnego Folia Historica Cracoviensia
 • 2014 - Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne, historia - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • 2013 - Podyplomowe Studia Symbolika w kulturach świata - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • 2013 - studia magisterskie, historia spec. doktryny polityczne i prawne - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • 2010 - studia licencjackie, historia spec. doktryny polityczne i prawne - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • 2009 - studia magisterskie, teologia spec. turystyka religijna - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dorobek naukowy

Monografie:

 • Brak danych

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

Wygłoszone Referaty:

 • A Visualisation of Some Biblical Passion Verses in the Emblems Placed at the Cloisters of the Monastery of the Franciscan Friars in Cracow Image and man 13 kwiecień 2015 Celje
 • Alegorie miłosierdzia na przykładzie Ikonologii Cesare Ripy Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Symbol – znak – rytuał. MISERICORDIA DOMINI" 27 kwiecień 2016 Kraków
 • Emblematyka jako forma społecznego przekazu Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy 06 maj 2016 Białystok
 • Emblematy i symbole w biżuterii przełomu XIX i XX w. na przykładzie ziem polskich Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych pierwszej połowy XX wieku 11 październik 2016 Lublin
 • Od kurtyzany do cesarzowej, czyli jak Teodora została bazylissą III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie na przestrzeni stuleci" 28 październik 2016 Kraków
 • Muzea multimedialne – dobrodziejstwo czy zatracenie idei Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych” 01 grudzień 2016 Kraków
 • Zrozumieć niezrozumiałe - emblematy w pocysterskich opactwach na ziemiach polskich Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy - trwałość i przemijanie" 11 maj 2017 Kraków
 • Przekaz ideowy emblematów opactwa w Lądzie nad Wartą International Conference of Young Historians Middle-East Europe in historical research of PhD students 27 maj 2017 Poznań
 • Treści ideowe emblematów w opactwach w Sulejowie i Wąchocku Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Ikonografia w Naukach Pomocniczych Historii - znaczenie przekazów obrazowych w naukach historycznych 10 czerwiec 2017 Poznań
 • Ląd nad Wartą - historia opactwa we freskach, herbach i emblematach Sesja doktorantów i doktorów 07 grudzień 2017 Leszno
 • The significance of the emblems in the decor of the temples of religious communities of the Rule of St. Benedict functioning on Polish lands International Conference of Students in Doctoral Programmes 2018 „We cannot see wchat we do not know“ 26 kwiecień 2018 Charles University, Praga
 • Elizabeth Blackwell. Kobieta, która walczyła o swoje marzenia IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie na przestrzeni stuleci" 17 maj 2018 Kraków
 • Znaczenie emblematów w przestrzeni sakralnej III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Badania młodych naukowców inspirowanych chrześcijaństwem" 15 czerwiec 2018 Kraków
 • Zakony Reguły św. Benedykta na przestrzeni wieków – rewolucja czy ewolucja? Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rozwój w ujęciu interdyscyplinarnym" 20 czerwiec 2018 Bydgoszcz
 • Rola plakatu w Historii Ogólnopolska Konferencja Naukowa Badania Młodych Naukowców w dyscyplinie Historia 28 czerwiec 2019 Bydgoszcz
 • The Poster in History – the History in Poster Meeting of Young Historians IX: How to write history? 17 październik 2019 Košice
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl