wróć na stronę główną UPJPII
o. dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - adiunkt z habilitacją 
E-mail:
jerzy.brusilo@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Teologii Pastoralnej, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki 
Dyżur dydaktyczny:
Umówienie e-mailowo:
jerzy.brusilo@upjp2.edu.plSemin. nauk. z teol. pastoralnej - bioetyki - ekologii: WSD Franciszkanów, (przez furtę) pok. 002, czwartki od 10.00 

Curriculum Vitae

 • 2016 - Habilitacja na podstawie dorobku w obszarze badań "Sacrum i przyroda" oraz monografii: "Teologia praktyczna i ekologia".
 • 2011 - Wyprawa naukowa do Iranu
 • 2006 - Wyprawa naukowa do Nepalu i Tybetu
 • 2003 - Doktorat na podstawie pracy: "Lekarz u kresu życia ludzkiego w dokumentach świeckich i kościelnych"
 • 1999 - Praca w Komisji Bioetycznej CM UJ
 • 1998 - Studia w National Catholic Bioethics Center w Bostonie (USA)
 • 1996 - Nominacja Konferencji Episkopatu Polski na Krajowego Duszpasterza Lekarzy Weterynarii
 • 1995 - Rozpoczęcie pracy dydaktycznej PAT
 • 1988 - Obrona magisterium
 • 1980 - Studia na Wydziale Lekarskim AM we Wrocławiu

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] Lekarz wobec kresu życia ludzkiego – w nauczaniu Kościoła i w dokumentach świeckich, Kraków: PAT 2004
 •      [szukaj w bibliotece] Historia i przyszłość bioetyki. Tom dedykowany ks. prof. Krzysztofowi Szczygłowi z okazji 80-lecia urodzin, Kraków: PAT 2009
 • Ogród Pana. XVIII Seminarium Sacrum i Przyroda, Kraków: UPJPII 2010
 • Dom Pana, XIX Międzynarodowe Seminarium Sacrum i Przyroda, Cracov-Presov: UPJPII 2011
 •      [szukaj w bibliotece] Evangelium vitae – Most ku przyszłości, Kraków: UPJPII 2011
 • W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, Tarnów: Biblos 2012
 •      [szukaj w bibliotece] Życie bez bólu. Chrześcijański sens cierpienia a przeciwbólowe działania medycyny, Kraków: Bratni Zew 1996
 •      [szukaj w bibliotece] Evangelium vitae. Dobra Nowina o życiu ludzkim. Materiały na temat encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae oraz dyskusja panelowa o karze śmierci, Kraków: PAT 1995
 •      [szukaj w bibliotece] Rekolekcje o końcu świata czyli rozważania na marginesie przełomu tysiącleci i Błogosławieństw Ewangelicznych, Kraków: Wydawnictwo OO. Franciszkanów Bratni Zew spółka z o.o. 1999
 •      [szukaj w bibliotece] Rekolekcje o wojnie, przemocy i terroryźmie czyli rozważania na marginesie wydarzeń 11 IX 2001 r. i franciszkańskiej modlitwy o pokój, Kraków: Wydawnictwo OO. Franciszkanów Bratni Zew spółka z o.o. 2002
 •      [szukaj w bibliotece] Teologia praktyczna i ekologia. Wprowadzenie historyczne do idei Sacrum i przyroda, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2015

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Etyczna ocena niekonwencjonalnego uzdrawiania [w:] Renkielska M. [red.], Sekty, sekty... z cyklu „W poszukiwaniu prawdy, Kielce: Jedność 1997, s. 63-79.
 •      [szukaj w bibliotece] Bioetyka – szanse i zagrożenia życia ludzkiego wobec rozwoju nauk biomedycznych [w:] Łomny Z. [red.], O człowieka w człowieku – epokowa rola nauki, sztuki, techniki i kultury w urzeczywistnianiu tego wyzwania, Opole: Uniwersytet Opolski 2000, s. 105-111.
 • Świat zwierząt wobec cywilizacji współczesnej. Zarys antropologii [w:] Migdał W., Paściak P. [red.], Zasoby genetyczne zwierząt w Polsce. Materiały 68 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Kraków: Polskie Towarzystwo Zootechniczne 2003, s. 21-29.
 •      [szukaj w bibliotece] Między osobą ludzką a istotą żywą. Antropologia w etyce lekarza weterynarii [w:] Króliński J. [red.], Sesja naukowa: Etyka lekarza weterynarii. Materiały z sesji zorganizowanej przez Komisję Etyki i Deontologii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 5 VI 2004, Warszawa: Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna – Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna 2004, s. 9-20.
 •      [szukaj w bibliotece] Ksiądz profesor Krzysztof Szczygieł – Lekarz, bioetyk, założyciel pierwszego w Polsce Instytutu bioetyki [w:] Biesaga T. [red.], Bioetyka polska, Kraków: PAT 2004, s. 27-43.
 •      [szukaj w bibliotece] Biotechnologia [w:] Muszala A. [red.], Encyklopedia Bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005, s. 62-66.
 •      [szukaj w bibliotece] Hipnoza [w:] Muszala A. [red.], Encyklopedia Bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005, s. 182-187.
 •      [szukaj w bibliotece] Medycyna alternatywna [w:] Muszala A. [red.], Encyklopedia Bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005, s. 279-285.
 •      [szukaj w bibliotece] Wegetarianizm [w:] Muszala A. [red.], Encyklopedia Bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005, s. 499-502.
 •      [szukaj w bibliotece] Bioetyka źródeł: ochrona przyrody – zwierząt [w:] Grzegorczyk M. [red.], Akademia Ochrony Przyrody 2005/2006, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ośrodek Studiów Franciszkańskich WT PAT 2006, s. 151-163.
 •      [szukaj w bibliotece] Prawo do śmierci. Życie czy wolność? [w:] Kalka K., Papuziński A. [red.], Etyka wobec współczesnych dylematów, Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 2006, s. 172-184.
 •      [szukaj w bibliotece] Badania kliniczne (eksperymenty medyczne) w kontekście wartości personalistycznych [w:] Kryszczuk A. [red.], Nauka-Etyka-Wiara 2007 NEW `07. Konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki. Rogów 18-21 października 2007, Warszawa: Ruch Nowego Życia dla Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki 2007, s. 34-53.
 •      [szukaj w bibliotece] Bioetyka źródeł: przyroda, środowisko naturalne człowieka i religia [w:] Grzegorczyk M. [red.], Integralna ochrona przyrody, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN 2007, s. 433-452.
 •      [szukaj w bibliotece] Przyroda w antropologii i teologii Jana Pawła II [w:] Ostrowski M., Sołjan I. [red.], Przyroda, geografia, turystyka w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ 2007, s. 47-64.
 •      [szukaj w bibliotece] Otoczmy troską życie przyrody, roślin i zwierząt. Ekologiczny aspekt Programu Duszpasterskiego [w:] Stułkowski S. [red.], Otoczmy troską życie. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program Duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006-2010 (rok 2008/2009), Poznań: Wydawnictwo Św. Wojciecha 2008, s. 257-277.
 •      [szukaj w bibliotece] Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA). Nowoczesny i ewangeliczny przykład troski o życie przyrody [w:] Stułkowski S. [red.], Otoczmy troską życie. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program Duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006-2010 (rok 2008/2009), Poznań: Wydawnictwo Św. Wojciecha 2008, s. 340-346.
 •      [szukaj w bibliotece] Bioetyka źródeł: neolityczne rolnictwo i udomowienie zwierząt u początków ochrony przyrody [w:] Grzegorczyk M. [red.], O wychowaniu do ochrony przyrody. Warsztatowe materiały edukacyjne AOP 2007/2008, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN 2008, s. 9-27.
 •      [szukaj w bibliotece] Założenia chrześcijańskiej ekologii – aspekt etyczny [w:] Ostrowski M., Partyka J. [red.], Elementy chrześcijańskie w edukacji ekologicznej, Ojców: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Ojcowski Park Narodowy 2008, s. 37-50.
 •      [szukaj w bibliotece] Żywność modyfikowana genetycznie – ocena etyczna globalnego eksperymentu [w:] Cieślik E. [red.], Zrównoważone rolnictwo a bezpieczna żywność, Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ 2008, s. 93-101.
 • Znaczenie dokumentów bioetycznych Kościoła katolickiego [w:] Brusiło J. [red.], Historia i przyszłość bioetyki. Tom dedykowany ks. prof. Krzysztofowi Szczygłowi z okazji 80-lecia urodzin, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki, Wydawnictwo Naukowe PAT 2009, s. 75-93.
 •      [szukaj w bibliotece] Od redakcji [w:] Galarowicz J. [red.], Imię własne człowieka, Kraków: Papieskiej Akademii Teologicznej 1996, s. 7-8.
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp redakcji [w:] Muszala A. [red.], Wybrane zagadnienia etyczne z genetyki medycznej, Kraków: Papieskiej Akademii Teologicznej 1998, s. 5-6.
 •      [szukaj w bibliotece] Od redakcji [w:] Biesaga T. [red.], Podstawy i zastosowania bioetyki, Kraków: Papieskiej Akademii Teologicznej 2001, s. 5-5.
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp redakcji [w:] Mazur G. [red.], Etyczna ocena legalizacji eutanazji w Holandii, Kraków: PAT 2003, s. 5-6.
 •      [szukaj w bibliotece] Wprowadzenie [w:] Kiełtyka R. [red.], Wartość (nie)chcianego życia. Status antropologiczny płodów i noworodków anencefalicznych, Kraków: PAT 2008, s. 5-7.
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp redakcji [współatorstwo z:] Świerczek A.[w:] Evangelium vitae – Most ku przyszłości, Kraków: UPJPII 2011 7-10
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp redakcji [w:] Brusiło J. [red.], Historia i przyszłość bioetyki. Tom dedykowany ks. prof. Krzysztofowi Szczygłowi z okazji 80-lecia urodzin, Kraków: PAT 2010, s. 5-9.
 •      [szukaj w bibliotece] Prawda o badaniach i zastosowaniach organizmów modyfikowanych genetycznie w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Adamski W. [red.], Prawda, dobro i piękno w naukach rolniczych. Referaty wygłoszone podczas Dni Jana Pawła II w latach 2006-2008, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Rolniczego 2009, s. 57-67.
 •      [szukaj w bibliotece] Chleb jest Dobrem. Na marginesie historii cywilizacji [w:] Adamski W. [red.], Prawda, dobro i piękno w naukach rolniczych. Referaty wygłoszone podczas Dni Jana Pawła II w latach 2006-2008, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Rolniczego 2009, s. 71-82.
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp redakcji [w:] Brusiło J. [red.], Evangelium vitae. Dobra Nowina o życiu ludzkim. Materiały na temat encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae oraz dyskusja panelowa o karze śmierci, Kraków: Bratni Zew 1995, s. 5-6.
 •      [szukaj w bibliotece] Kryzys techniki – zagrożeniem natury ludzkiej [w:] Dukliński P., Hołub G. [red.], Oblicza natury ludzkiej. Studia i rozprawy, Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum 2010, s. 487-498.
 •      [szukaj w bibliotece] Inspiracje dla bioetyki. Na marginesie dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej „W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: Nowe spojrzenie na prawo naturalne” [w:] J. Brusiło, A. Świerczek [red.], Evangelium vitae – Most ku przyszłości, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2011, s. 99-118.
 •      [szukaj w bibliotece] Tajemnica świętych obcowania jako dialog z wiecznością [w:] Z. Zarębianka, K. Dybeł, Z. Mirek [red.], Idea dialogu w myśli Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 139-155.
 •      [szukaj w bibliotece] Etyka – ekologia – turystyka. Nowy obszar doświadczenia w człowieku, przyrodzie i teologii [w:] P. Tirpak, J. Dziedzic [red.], Ekoturystyka. XXI Międzynarodowe Seminarium Sacrum i Przyroda, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. Gréckokatolicka teologická fakulta 2013, s. 72-85.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Niektóre problemy bioetyki na tle encykliki „Veritatis splendor” [w:] W Nurcie Franciszkańskim, 4 1995, s. 76-85.
 • Tendencje „cywilizacji śmierci” w społeczeństwie pluralistycznym [w:] Annales Academiae Medicae Silensiensis - Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej, 34 (2002) 2002, s. 19-28.
 • Franciszkanie wobec nauk przyrodniczych. Uzasadnienie postulatu formacji ekoetycznej [w:] W Nurcie Franciszkańskim, 12 (2003) 2003, s. 365-377.
 • Godność lekarza toksykologa na tle etosu lekarskiego [w:] Przegląd Lekarski, 4/61 2004, s. 209-212.
 • Palenie tytoniu – antropologiczne ujęcie ludzkich uzależnień [w:] Przegląd Lekarski, 10/62 2005, s. 947-953.
 • Antropologiczny kontekst badania klinicznego w prawie unijnym i znowelizowanym prawie polskim [w:] Advances in Clinical and Experimental Medicine, 14, 5 2005, s. 1095-1104.
 • Zwierzę – człowiek – lekarz weterynarii. Część I. Biblijno-antropologiczne podstawy pojmowania dobrostanu zwierząt [w:] Życie Weterynaryjne, 80(12) 2005, s. 783-786.
 • Zwierzę – człowiek – lekarz weterynarii. Część II. Antropologiczne manowce pojmowania dobrostanu zwierząt [w:] Życie Weterynaryjne, 81(1) 2006, s. 68-71.
 • Zwierzę – człowiek – lekarz weterynarii. Część III. Próba personalistycznej zmiany relacji człowiek-zwierzę [w:] Życie Weterynaryjne, 81(3) 2006, s. 206-209.
 • Cierpienie człowieka jako konstytutywny element natury ludzkiej. Przyczynek do antropologii personalistycznej [w:] Medycyna Praktyczna, 6/2007 2007, s. 1-4.
 • Etyka personalistyczna wobec wyzwań toksykologii klinicznej [w:] Przegląd Lekarski, 68/8 2011, s. 405-409.
 • Autonomia jako dobro pacjenta we współczesnej praktyce medycznej [w:] Sympozjum – periodyk naukowy, 1 (9) 2002, s. 65-77.
 • Wielkie religie świata wobec roślin i ich modyfikacji [w:] Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 532 2007, s. 11-32.
 • Historia Kaina i Abla jako archetyp współczesnego eksperymentu człowieka z technologią i kulturą [w:] Episteme: czasopismo naukowo-kulturalne, 20/2013 t. I 2013, s. 3-15.

Wygłoszone Referaty:

 • Brak danych
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl