wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr hab. Andrzej Bruździński
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - profesor nadzwyczajny 
E-mail:
andrzej.bruzdzinski@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Historii Nowożytnej 
Dyżur dydaktyczny:
Wtorek: 10.00-11.30, ul. Bobrzyńskiego 10, Archiwum UPJPII 

Curriculum Vitae

 • 2010 - Redaktor naczelny „Folia Historica Cracoviensia”
 • 2008 - Członek Rady Naukowej „Roczników Historii Kościoła” (dawniej z. 4. "Roczników Teologiczno-Kanonicznych""
 • 2006 - Członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego – Oddział w Krakowie
 • 2004 - Członek założyciel Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
 • 2000 - opiekun Archiwum Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie / Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • 2000 - Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich – Oddział w Krakowie
 • 1996 - Kierownik Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie
 • 1995 - Przewodniczący Komisji Historycznej dotyczącej życia, cnót i kultu sługi Bożego Michała Giedroycia, zwanego błogosławionym
 • 1994 - Członek Komisji Historycznej o Życiu i Męczeńskiej Śmierci Anastazego Pankiewicza OFMObs.
 • 1992 - Członek Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] Działalność prymasa Stanisława Karnkowskiego w zakresie wprowadzania uchwał Soboru Trydenckiego w Polsce. 1581-1603., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 1996
 •      [szukaj w bibliotece] Niewiasta obleczona w słońce - Matka Boża Paczółtowska. Rys historyczny kultu obrazu Matki Bożej w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Paczółtowicach., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2000
 •      [szukaj w bibliotece] Kanonicy regularni od pokuty na ziemiach polskich., Kraków: Unum 2003
 •      [szukaj w bibliotece] Herb papieża Benedykta XVI. Symbolika i przesłanie., Kraków: [Unum] 2008
 •      [szukaj w bibliotece] "Umiłowany od wszytkiego miasta". W 770. rocznicę przybycia franciszkanów do Krakowa (1237-2007)., Kraków: Unum 2007

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Paulini w krajobrazie staropolskiego Krakowa. [w:] Elżbieta Elena Wróbel, CSFN, Rafał Szczurowski ks. [red.], Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane księdzu profesorowi Janowi Kracikowi w 70. rocznicę urodzin., Kraków: WAM 2011, s. 59-68.
 •      [szukaj w bibliotece] Bractwo św. Zofii Krakowie na tle dziejów Kościoła krakowskiego w okresie staropolskim. Zarys problematyki. [w:] Magdalena Łużna, ks. Jan Machniak [red.], Bractwo św. Zofii. 600 lat istnienia., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytu Papieskiego Jana Pawła II 2010, s. 17-35.
 •      [szukaj w bibliotece] Sieniatycki Maciej. [w:] ks. Krzysztof Góźdź [red.], Leksykon polskich dogmatyków XX i XXI wieku., Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 334-338.
 •      [szukaj w bibliotece] Działalność synodalna biskupa Piotra Tylickiego w diecezji krakowskiej (1607-1616). [w:] ks. Piotr Majer, ks. Andrzej Wójcik [red.], Lex tua veritas. Księga pamiątkowa dedykowana jego magnificencji księdzu profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2010, s. 733-749.
 •      [szukaj w bibliotece] Motywy roślinne w zdobnictwie średniowiecznych kodeksów rękopiśmiennych i książek drukowanych [w:] ks. Jan Bednarczyk [red.], Historia vita memoriae. Prace dedykowane księdzu profesorowi Stanisławowi Ludwikowi Piechowi., Kraków: Unum 2009, s. 347-360.
 •      [szukaj w bibliotece] Archiwa i źródła historyczne do zniesionego Zakonu Kanoników Regularnych od Pokuty. [w:] Jarosław Poraziński, Krzysztof Stryjkowski [red.], Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Olsztyn 6-8 września 2007 r., Warszawa: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich 2008, s. 213-226.
 •      [szukaj w bibliotece] Wpływ krakowskich franciszkanów konwentualnych na życie religijne miasta w okresie staropolskim. [w:] ks. Andrzej Bruździński, Zdzisław Gogola OFMConv [red.], „Umiłowany od wszytkiego miasta”. W 770. rocznicę przybycia franciszkanów do Krakowa (1237-2007)., Kraków: Unum 2007, s. 27-52.
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp. [w:] ks. Andrzej Bruździński, Zdzisław Gogola OFMConv [red.], "Umiłowany od wszytkiego miasta". W 770. rocznicę przybycia franciszkanów do Krakowa (1237-2007, Kraków: Unum 2007, s. 5-8.
 •      [szukaj w bibliotece] Wkład zakonników w historiografię Polski w XVII i XVIII wieku. [w:] o. Marcin Łobozek OH [red.], Kultura intelektualna w zakonach polskich w XVII i XVIII wieku. Materiały z sesji naukowej Katedry Historii Zakonów zorganizowanej 27 października 2005 roku., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2006, s. 75-104.
 •      [szukaj w bibliotece] Symbolika herbu papieża Benedykta XVI. [w:] ks. Włodzimierz Bielak, Stanisław Tylus SAC [red.], Historia świadectwem czasów. Księdzu profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi., Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 87-102.
 •      [szukaj w bibliotece] Rola i znaczenie zakonów na terenie diecezji włocławskiej do roku 1818. [w:] ks. Jacek Urban [red.], Stromata historica in honorem Romani Mariae Zawadzki. Studia historyczne ofiarowane Romanowi Marii Zawadzkiemu w 70. rocznicę urodzin., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2006, s. 763-843.
 •      [szukaj w bibliotece] Markowie [w:] Eugeniusz Ziemiann [red.], Encyklopedia katolicka., Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 2006, s. 1409-1410.
 •      [szukaj w bibliotece] Bractwa religijne w siedemnastowiecznym Krakowie. [w:] ks. Włodzimierz Bielak, Stanisław Tylus SAC [red.], Historia świadectwem czasów. Księdzu profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi., Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 103-147.
 •      [szukaj w bibliotece] „Abyśmy jednako po staremu Boga chwalili”– ks. Hieronim Powodowski. [w:] ks. Kazimierz Panuś [red.], Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem prof. Eduardi Staniek., Kraków: Wydawnictwo UNUM 2006, s. 65-81.
 •      [szukaj w bibliotece] Dobre obyczaje w archiwach kościelnych. Szkic zasad etycznych misji archiwistów kościelnych. [w:] Józef Marecki, Lucyna Rotter [red.], Zatroskani o ślady przeszłości. Archiwista kościelny we współczesnej rzeczywistości., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2005, s. 57-75.
 •      [szukaj w bibliotece] Bractwa pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie. [w:] Józef Marecki, Lucyna Rotter [red.], Maria Immaculata. 150 rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2004, s. 49-59.
 •      [szukaj w bibliotece] „Zakony do ścisłego zachowania reguły doprowadził”. Biskup Piotr Tylicki wobec zakonów w diecezji krakowskiej (1607-1616). [w:] Marek Derwich, Anna Pobóg-Lenartowicz [red.], Klasztor w Kościele średniowiecznym i nowożytnym., Warszawa: Wydawnictwo DiG 2010, s. 121-142.
 •      [szukaj w bibliotece] Średniowieczny męczennik – miles et athleta Christi. Męczeństwo w Polsce w okresie średniowiecza, jako wyraz tożsamości i wiarygodności Kościoła. [w:] ks. Jan Walkusz [red.], Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 41-63.
 •      [szukaj w bibliotece] Krakowski ośrodek kościelnych badań historycznych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w latach 1773 – 1939. [w:] ks. Jan Walkusz [red.], Kościół w Polsce. Dzieje i kultura., Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 13-53.
 •      [szukaj w bibliotece] Michał Giedroyć zwany błogosławionym, na tle duchowości Zakonu Kanoników Regularnych od Pokuty. [w:] ks. Kazimierz Panuś, Krzysztof Rafał Prokop [red.], »Felix saeculum Cracoviae« – krakowscy święci XV wieku. Materiały sesji naukowej Kraków, 24 kwietnia 1997 roku., Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1998, s. 107-132.
 •      [szukaj w bibliotece] Ksiądz Jakub Sojecki z Przyrowa, zapomniany siedemnastowieczny święty. [w:] Maria Konopka, Michał Zięba [red.], Bibliologia, literatura, kultura. Księga pamiątkowa ofiarowana profesor Wacławie Szelińskiej., Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP 1999, s. 445-456.
 •      [szukaj w bibliotece] Antoni z Napachania (ok. 1491-1561). [w:] ks. Stanisław Piech [red.], Złota księga Papieskiej Akademii Teologicznej., Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2000, s. 207-212.
 •      [szukaj w bibliotece] Wojciech Nowopolczyk (1504-1559). [w:] ks. Stanisław Piech [red.], Złota księga Papieskiej Akademii Teologicznej., Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2000, s. 219-224.
 •      [szukaj w bibliotece] Mateusz z Kościana (1500-1545). [w:] ks. Stanisław Piech [red.], Złota księga Papieskiej Akademii Teologicznej., Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2000, s. 213-217.
 •      [szukaj w bibliotece] Florian Filemon Kudrewicz (1766-1834). [w:] ks. Stanisław Piech [red.], Złota księga Papieskiej Akademii Teologicznej., Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2000, s. 277-282.
 •      [szukaj w bibliotece] Duchowość Michała Giedroycia (ok. 1420-1485), zwanego błogosławionym, patrona Instytutu Liturgicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie [w:] Stefan Koperek CR [red.], Kanonizacje a nowa ewangelizacja. Sympozjum naukowe z okazji 30-lecia Instytutu Liturgicznego., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2000, s. 221-239.
 •      [szukaj w bibliotece] Kanonicy Regularni od Pokuty w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. [w:] ks. Zdzisław Kliś [red.], Studia z dziejów kościoła św. Marka., Kraków: Oficyna Wydawnicza Wydawnictwo Naukowego Papieskiej Akademii Teologicznej 2001, s. 14-50.
 •      [szukaj w bibliotece] Bonifrater w todze. Łobozek Marcin Maksymilian OH (1954-2006). [w:] ks. Jan Walkusz [red.], Kościół w Polsce. Dzieje i kultura., Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 301-308.
 •      [szukaj w bibliotece] Jan z Kęt św. [w:] A. H. Stachowski [red.], Encyklopedia Krakowa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000, s. 333-334.
 •      [szukaj w bibliotece] Franciszkanie-reformaci w diecezji krakowskiej w okresie staropolskim [w:] W. M. Michalczyk, C. M. Paczkowski [red.], „Non cesso gratias agere Deo et hominibus”. Prace ofiarowane o. dr. Anzelmowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50- lecia pracy historyczno-pisarskiej, Kraków - Warszawa: Drukarnia Styl 2013, s. 427-451.
 •      [szukaj w bibliotece] Kasaty klasztorów męskich w Krakowie na przełomie XVIII i XIX w. [w:] Derwich Marek [red.], Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie., Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii 2014, s. 141-158.
 • Tangl Michael [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: TN KUL 2013, s. 479-480.
 • Uniwersytet Jagielloński [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: TN KUL 2013, s. 1361-1363.
 •      [szukaj w bibliotece] Ludwik i Anna Helclowie i ich na rakowicka fundacja „Bogu i Ludziom” [w:] ks. Stanisław Basista [red.], Dziedzictwo rodziny Helclów w Krakowie, Kraków: Universitas 2014, s. 61-89.
 •      [szukaj w bibliotece] Volk Ludwig SJ [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: TN KUL 2014, s. 111-112.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Bielany – ulubione miejsce Krakowa. Związki bielańskich kamedułów z Krakowem w okresie staropolskim [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 17: 2011, s. 31-78.
 • Błogosławiona Regina Protman, córka Warmii i założycielka sióstr katarzynek [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 15/16: 2009, s. 461-476.
 • Historyczne tło konfliktu polskiego duchowieństwa i świeckich w wieku XVI. Na podstawie „Rozmów Dworzanina z Mnichem” Marcina Kromera. [w:] „Roczniki Historii Kościoła”, 1 (56): 2009, s. 101-128.
 • Historyk liturgii. Ksiądz dr hab. Józef Andrzej (Wacław) Boguniowski SDS (1933-2007). [w:] „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 61: 2008, s. 233-240.
 • Statut i regulamin archiwów kościelnych [w:] „Studia Włocławskie”, 10: 2007, s. 162-170.
 • Pasterz sprawiedliwy i kraj miłujący. Biskup kujawsko-pomorski Piotr Tylicki (1604-1607). [w:] „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, 22: 2007, s. 75-84.
 • Biskup krakowski Piotr Tylicki wobec zakonów w swojej diecezji (1607-1616). [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 10: 2004, s. 49-69.
 • Archiwum Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Prezentacja polskich archiwów kościelnych [w:] „Archiva Ecclesiastica”, 1: 2004, s. 77-80.
 • Wkład biskupa Stanisława Karnkowskiego w zastosowanie uchwał Soboru Trydenckiego w diecezji kujawsko-pomorskiej (1567-1581). [w:] „Studia Włocławskie”, 6: 2003, s. 439-451.
 • Bibliografia prac Prof. Dr Janiny Bieniarzówny za lata 1986-1993. [w:] „Filia Historica Cracoviensia”, 2: 1994, s. 143-145.
 • Działalność duszpasterska prymasa Stanisława Karnkowskiego. [w:] „Filia Historica Cracoviensia”, 3: 1996, s. 91-111.
 • Rec.: „Folia Historica Cracoviensia”. Kraków T. 1: 1989. [w:] „Ateneum Kapłańskie”, T. 118: 1992, s. 538-540.
 • Rec.: „Informationes”. Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych. Rzym – Warszawa. T. 4: 1989. [w:] „Ateneum Kapłańskie”, T. 114: 1990, s. 161-164.
 • Rec.: W. Murawiec, S. Piech, Z dziejów formacji i kształcenia duchowieństwa katolickiego w Polsce. Kraków 1990. [w:] „Ateneum Kapłańskie”, T. 119: 1992, s. 181-184.
 • Ksiądz Piotr Skarga jako kaznodzieja. [w:] „Materiały Homiletyczne”, 136 1993, s. 3-9.
 • Rec.: Redemptoryści w Tuchowie, 1893-1993, red. S. Bafia, J. Chaim, S. Stańczyk. T. 1. Kraków 1993, ss. 378. [w:] „Homo Dei”, 1 1994, s. 98-101.
 • Rec.: Propozycje konsystorialne w XVI wieku. Omówienie. Teksty polskie. Wyd. H. Fokciński SI [i in.]. Rzym 1994, 228, XVIII s. [w:] „Ateneum Kapłańskie”, T. 127: 1996, s. 138-139.
 • Czy ksiądz Piotr Skarga wdawał się w politykę? Wokół sporu o polityczne zaangażowanie ks. Piotra Skargi SI [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, 3 (21) 2013, s. 39-62.
 • Stanisław Lubomirski (1583–1649) – fundator wiśnickiego klasztoru Karmelitów bosych [w:] "Folia Historica Cracoviensia", 19 2013, s. 91-117.

Wygłoszone Referaty:

 • Kasaty klasztorów męskich w Krakowie na przełomie XVIII i XIX wieku. „Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie”, Międzynarodowa konferencja naukowa – Uniwersytet Wrocławski, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Fundacja Lubiąż, Wrocław 18-21 XI 2010 19 listopad 2010 Wrocław
 • Stanisław Lubomirski – fundator Klasztoru Karmelitów Bosych w Nowym Wiśniczu. Klasztor Karmelitów Bosych w Nowym Wiśniczu jako wotum zwycięstwa pod Chocimiem 25 listopad 2009 Kraków
 • Bractwo św. Zofii Krakowie na tle dziejów Kościoła krakowskiego w okresie staropolskim. Zarys problematyki 600. rocznica erygowania Bractwa św. Zofii 30 styczeń 2010 Kraków
 • Kameduli w krajobrazie religijnym Krakowa w okresie staropolskim Wkład kamedułów w kulturę Małopolski 22 październik 2009 Kraków
 • Historyczne tło konfliktu polskiego duchowieństwa i świeckich w „Rozmowach Dworzanina z Mnichem” Marcina Kromera Konwersatorium „Katolicka Nauka Społeczna” Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej w Uniwersytecie Łódzkim 10 grudzień 2007 Łódź
 • Archiwalia zniesionych zakonów na przykładzie Zakonu Kanoników Regularnych od Pokuty V Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich. Archiwa polskie w nowoczesnym społeczeństwie 07 wrzesień 2007 Olsztyn
 • Wpływ franciszkanów krakowskich na życie religijne Krakowa w okresie staropolskim W rocznicę 770-lecia przybycia Franciszkanów do Krakowa. 1237-2007. 22 maj 2007 Kraków
 • Średniowieczny męczennik – miles et athleta Christi – wierny Kościołowi. Męczeństwo w okresie średniowiecza, jako wyraz tożsamości i wiarygodności Kościoła Ogólnopolski Zjazd Sekcji Historii Kościoła Polskiego Towarzystwa Teologicznego 08 kwiecień 2010 Rzeszów
 • Krakowski ośrodek kościelnych badań historycznych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w latach 1773 – 1939 Ogólnopolski Zjazd Sekcji Historii Kościoła Polskiego Towarzystwa Teologicznego - Kościelne ośrodki badań historycznych w Polsce do roku 1939 31 marzec 2005 Olsztyn
 • Realizacja uchwał Soboru Trydenckiego w diecezji kujawsko-pomorskiej przez biskupa Stanisława Karnkowskiego (1567-1581) Ogólnopolski Zjazd Sekcji Historii Kościoła Polskiego Towarzystwa Teologicznego 08 kwiecień 1999 Włocławek
 • Biskup krakowski Piotr Tylicki wobec zakonów w swojej diecezji (1607-1616) Klasztor w Kościele średniowiecznym, nowożytnym i współczesnym 19 październik 2006 Kamień Śląski
 • „Abyśmy jednako po staremu Boga chwalili”– ks. Hieronim Powodowski. Wielcy kaznodzieje Krakowa 12 październik 2006 Kraków
 • Dobre obyczaje w archiwach. Szkic zasad etycznych misji archiwistów kościelnych Sentire cum homine et Ecclesia 12 styczeń 2006 Kraków
 • Wkład zakonników w historiografię polską w XVII i XVIII wieku Kultura intelektualna w zakonach polskich w XVII i XVIII wieku 27 październik 2005 Kraków
 • Czy ksiądz Piotr Skarga wdawał się w politykę? Wokół sporu o polityczne zaangażowanie ks. Piotra Skargi SI Piotr Skarga — w czterechsetlecie śmierci 24 październik 2012 Łódź
 • Helclowie i ich fundacja na Rakowicach Patrioci, ludzie nauki, fundatorzy – rodzina Helclów dla Krakowa i Ojczyzny. W 150. rocznicę poświęcenia kaplicy Zmartwychwstania Pańskiego na cmentarzu Rakowickim w Krakowie 26 październik 2012 Kapelania Cmentarza Rakowickiego i Rektorat Kaplicy Zmartwychwstania Pańskiego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, Katedra Historii Zakonów Instytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Kraków
 • Dzieje kultu Matki Bożej w sanktuarium bernardynów w Rzeszowie w okresie staropolskim Pięćsetlecie objawień Maryi w Rzeszowie (1513-2013) oraz dwieściepięćdziesięciolecie koronacji Figury Matki Bożej (1763-2013) 25 listopad 2013 Rzeszów
 • Elity kościelne Krakowa w epoce wczesnonowożytnej. (Do połowy XVII wieku) Kraków, Norymberga, Praga. Elity miast w średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej. Pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność 16 październik 2014 Kraków
 • Bernardyni w Przeworsku w okresie staropolskim Pięćset pięćdziesiąt lat obecności oo. Bernardynów w Przeworsku (1465-2015) 30 maj 2015 Przeworsk
 • Klasztor augustianów i karmelitów w Pilźnie Dzieje miasta Pilzna 04 październik 2014 Pilzno
 • Pobożność bracka w nowożytnym Krakowie Kultura religijna Małopolski w średniowieczu i dobie nowożytnej 28 maj 2015 Kraków
 • Wyposażenie liturgiczne kościoła klasztornego w Kraśniku w świetle staropolskich akt krakowskich wizytacji biskupich Klasztor kanoników regularnych w Kraśniku – rola kulturotwórcza i cywilizacyjna w mieście i regionie 13 czerwiec 2015 Kraśnik
 • Historycy zakonów na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie Krakowska szkoła historyczna – tradycja i współczesność. Środowisko historyczne Krakowa w służbie nauki, kultury i narodu 17 listopad 2015 Kraków
 • Klasztor Bernardynów w Kole w okresie staropolskim Bernardyni kolscy 1466-2016. 550 lat dziedzictwa i posługi 08 październik 2016 Koło
 • Działalność biskupa Franciszka Jopa w archidiecezji krakowskiej Biskup Franciszek Jop. W 40. rocznicę śmierci pasterza diecezji opolskiej (1976-2016) 26 październik 2016 Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego Opole
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl