wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr hab. Zbigniew Wolak
Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny - profesor nadzwyczajny 
E-mail:
zbigniew.wolak@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Filozofii Logiki 
Dyżur dydaktyczny:
Środa: 10.30-11.30, ul. Bernardyńska 3, pokój nr 112 

Curriculum Vitae

 • 1976 - 1976 – matura w Dębicy, 1976-1982 – studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, 1987-1993 – studia filozoficzne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 1991 – magisterium i licencjat z filozofii, Papieska Akademia Teologiczna, 1993 – doktorat z filozofii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, promotor: ks. prof. Michał Heller, rozprawa: Neotomizm a szkoła Lwowsko-Warszawska (analiza wzajemnych oddziaływań), 1993 – wykładowca na Wydziale Teologicznym sekcja w Tarnowie Papieskiej Akademii Teologicznej, obecnie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2006 – habilitacja z filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, rozprawa: Koncepcje analogii w Kole Krakowskim, 2006 – wykładowca na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 • Światopogląd, filozofia i logika u ks. Jana Salamuchy [w:] Z. Wolak [red.], Logika i metafilozofia, Tarnów-Kraków: Biblos-OBI 1995, s. 47-58.
 • Reakcje na J. Salamuchy analizę logiczną dowodu „z ruchu” św. Tomasza [w:] Z. Wolak [red.], Logika i metafilozofia, Tarnów-Kraków: Biblos-OBI 1995, s. 59-76.
 • Zarys historii Koła Krakowskiego [w:] Z. Wolak [red.], Logika i metafilozofia, Tarnów-Kraków: Biblos-OBI 1995, s. 79-84.
 • Kilka uwag o filozofii nauki J.M. Bocheńskiego [w:] S. Wszolek [red.], Przestrzenie księdza Cogito, Tarnów: Biblos 1996, s. 163-188.
 • Uniwersalizm chrześcijaństwa a logika, filozofia i nauka [w:] S. Budzik [red.], Uniwersalizm chrześcijaństwa a pluralizm religii, Tarnów: Biblos 2000, s. 213-223.
 • Teologia jako fizyka. Uwagi na marginesie prac członków Koła Krakowskiego [w:] J. Barcik, G. Chrzanowski [red.], Polacy o religii. Od myślenia religijnego do filozofii, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005, s. 199-216.
 • Dokładność i poprawność logiczna w nauce i teologii [w:] S. Wszołek, R. Janusz [red.], Wyzwania racjonalności. Księdzu Michałowi Hellerowi współpracownicy i uczniowie, Kraków: WAM-OBI 2006, s. 284-300.
 • Między psychologią a filozofią miłości [w:] M. Drożdż [red.], Człowiek między losem a wyborem, Tarnów: Biblos 2006, s. 145-158.
 • Sens życia i sens wszechświata [w:] S. Sojka, J. Stala [red.], Przebóstwić to co ludzkie, Tarnów: Biblos 2007, s. 451-459.
 •      [szukaj w bibliotece] Wychowanie do wolności u Jana Pawła II [w:] E. Juśko, B. Wolny, A. Gretkowski, P. Juśko [red.], Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i pamięć, Tarnów: Studio Książki 2010, s. 227-241.
 •      [szukaj w bibliotece] Koło Krakowskie - wielcy ludzie, uczeni, patrioci [w:] D. Dudzik [red.], Szkice Tarnowskie, Tarnów: Tarnowski Oddział Polskiego Towarzystawa Historycznego 2010, s. 257-264.
 •      [szukaj w bibliotece] Krakowskie poszukiwanie rozumu w wierze [w:] M. Rembierz, S. Cader [red.], Rozum i wiara - intelektualne i duchowe dziedzictwo Jana Kantego, Kęty: Beskidzki Instytut Nauk i Człowieku 2010, s. 52-60.
 • Inspiracje Koła Krakowskiego dotyczące związków teologii i logiki [w:] M. Rembierz, S. Cader [red.], Rozum i wiara. Intelektualne i duchowe dziedzictwo Jana Kantego, Kęty: 2010, s. 40-52.
 • Ksiądz Jan Salamucha - umysł, serce i wola kapłana [w:] [red.], Szkice Tarnowskie, Tarnów: 2011, s. 297-306.
 • Arcybiskup Józef Życiński - wychodzenie z jaskiń i kapliczek [w:] [red.], Szkice Tarnowskie, Tarnów: 2011, s. 25-27.
 • Między językami. Pewne problemy parafrazy logicznej [w:] M. Rembierz [red.], Studia z Filozofii Polskiej, Katowice: 2010, s. 65-96.
 •      [szukaj w bibliotece] Myślenie o ojczyźnie, działanie dla ojczyzny [w:] W. Kutek, M. Budzik [red.], Z dziejów 2. Brygady Partyzanckiej Okręgu Wileńskiego, Tarnów: Polskie Towarzystwo Historyczne 2012, s. 315-342.
 •      [szukaj w bibliotece] Gramatyka, logika i filozofia [w:] M. Pachowicz, K. Choińska [red.], Mundus Verbi, Tarnów: Wydawnictwa PWSZ w Tarnowie 2012, s. 466-475.
 •      [szukaj w bibliotece] Jan Paweł II - filozof i człowiek dialogu [w:] Z. Zarębianka, K. Dybeł, Z. Mirek [red.], Idea dialogu w myśli Jana Pawła II, Kraków: WN UPJPII 2013, s. 83-89.
 •      [szukaj w bibliotece] Jan Franciszek Drewnowski: teologia i nauka - teologia jako nauka [w:] J. Mączka, P. Urbańczyk [red.], Teologia nauki, Kraków: Copernicus Center Press Sp. z o.o. 2015, s. 301-326.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Filozofia przyrody Maritaina a szczególna teoria względności [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 13 1991, s. 33-42.
 • Stosowanie logiki współczesnej w filozofii i teologii neotomistycznej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 12 1993, s. 71-94.
 • Próba reformy tomizmu przez ks. Jana Salamuchę [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 13 1994, s. 115-129.
 • Logika w głoszeniu wiary (próby) [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 15 1997, s. 23-53.
 • Graficzna metoda sprawdzania wyrażeń klasycznego rachunku zdań [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 18/1 1999, s. 71-82.
 • Esej o zabobonach [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 25 1999, s. 82-96.
 • Uwagi o logicznych aspektach dowodów na istnienie Boga [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 19/2 2000, s. 245-274.
 • Niektóre drogi do filozofii ochrony przyrody [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 20/1 2001, s. 49-61.
 • Analogia i jej zastosowania we wczesnej filozofii greckiej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 21/1-2 2002, s. 129-146.
 • Analogia w filozofii i nauce [w:] Zagadnienie Filozoficzne w Nauce, 30 2002, s. 89-111.
 • Próba uwspółcześnienia języka teologicznego przez Jana Franciszka Drewnowskiego [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 22/2 2003, s. 51-65.
 • Sens życia według Józefa M. Bocheńskiego OP [w:] Analecta Cracoviensia, 36 2004, s. 67-88.
 • Naukowa filozofia w Kole Krakowskim [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 36 2005, s. 97-122.
 • Universalism of Christianity, Logic, Philosophy and Science [w:] Dialogue and Universalism, Vol. XVII, No. 3-4 2007, s. 121-130.
 • Tradycja ścisłości w myśli chrześcijańskiej [w:] Religioni et Litteris. Pismo teologiczno-kulturalne, 5 1994, s. 3-9.
 • Logika i teologia w służbie prawdy [w:] Religioni et Litteris. Pismo teologiczno-kulturalne, 7 1995, s. 8-14.
 • Z o. Bocheńskim między logiką i wiarą [w:] Religioni et Litteris. Pismo teologiczno-kulturalne, 8 1995, s. 7-13.
 • Logika w służbie Ewangelii [w:] Currenda, 3/147 1997, s. 452-461.
 • "Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi...". Sprawozdanie z sympozjum "Początek świata - Biblia a nauka" [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, t. 15 1997, s. 289-293.
 • Nieostateczne badanie ostatecznych rozwiązań (rec.) [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XLIV 2009, s. 147-151.
 • Listy młodego myśliciela, który wyrósł na starego filozofa (rec.) [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XLIV 2009, s. 151-155.
 • Klasyczny podręcznik mistrza logiki (rec.) [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XLIV 2009, s. 155-159.
 • Logika jako sztuka uczciwego dochodzenia swoich racji (rec.) [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XLIV 2009, s. 159-162.
 • Racjonalność i analogia. Uwagi na marginesie koncepcji analogii w Kole Krakowskim [w:] Studia z Filozofii Polskiej, t. 3 2008, s. 85-101.
 • Definicje i granice tolerancji [w:] Świat i Słowo, 1/12 2009, s. 35-48.
 • Ojciec Józef Maria Bocheński OP - paradoksalna integracja patrioty, myśliciela, zakonnika [w:] Tarnowskie Studia Historyczne, I 2009, s. 149-154.
 • Miłość ojczyzny według o. Bocheńskiego [w:] Szkice Tarnowskie, 1/2 2010, s. 163-171.
 • Parafrazy logiczne w dyskursie między teizmem i ateizmem [w:] Logos i Ethos, 2(31) 2011, s. 23-59.
 • Rec. Retoryka i etyka [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, XXX/1 2011, s. 148-157.
 • Rec. Powiedz Polsce, powiedz Tarnowowi [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, XXX/1 2011, s. 157-160.
 • Ksiądz Jan Salamucha - umysł, serce i wola kapłana [w:] Szkice Tarnowskie, II (2011) 3 2011, s. 297-306.
 • Czym filozofowie zniechęcają do filozofii i jak poprawić tę sytuację? [w:] Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 1 (89) 2014, s. 39-43.
 • Problemy logiczne i terminologiczne w argumentacji filozoficznej [w:] Argument, vol. 4 (2/2014) 2014, s. 341-358.

Wygłoszone Referaty:

 • Stosunek Jana Pawła II do nauk przyrodniczych Jan Paweł II i nauka 06 listopad 2009 Tarnów
 • Logika i teologia w Kole Krakowskim Logika w teologii 24 listopad 2009 Kraków
 • Logika jako narzędzie dyskursu. Problemy, propozycje, pytania Logika i argumentacja 23 listopad 2010 Kraków (internetowa)
 • Wolność, osoba i czyn u Jana Pawła II Dni Jana Pawła II 05 listopad 2010 Tarnów
 • Jan Paweł II o relacjach między nauką i teologią Posiedzenie Polskiej Akademii Umiejętności 10 listopad 2010 Kraków
 • Uwagi o terminologii filozoficznej ks. Kazimierza Kłósaka Logika i teologia 23 listopad 2012 Kraków
 • Jan Paweł II – filozof i człowiek dialogu VII Dni Jana Pawła II - Dialog 03 luty 2013 Tarnów
 • Dedukcyjne i redukcyjne argumenty za istnieniem Boga Rocznice. Perspektywy analitycznej: filozofii nauki, filozofii języka, fenomenologii 20 październik 2013 Kraków, UP
 • Krytyka pojęcia przyczynowości przedstawionego przez Jana Łukasiewicza Rocznice 2015 26 wrzesień 2015 UP Kraków
 • Logiczne i metodologiczne aspekty koncepcji analogii J.F. Drewnowskiego U podstaw syntezy wiedzy O SZLIFOWANIU NARZĘDZI MYŚLENIA WEDLE JANA FRANCISZKA DREWNOWSKIEGO 13 kwiecień 2018 Bydgoszcz
 • Koło Krakowskie - myśliciele waleczni 100-lecie niepodległości - wiek filozofii chrześcijańskiej w Polsce 24 październik 2018 Kraków
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl