wróć na stronę główną UPJPII
o. dr Dawid Kusz
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - adiunkt 
E-mail:
dawid.kusz@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Muzyki Kościelnej 

Curriculum Vitae

 • 2014 - Akademia Muzyczna w Krakowie Typ studiów: magisterskie uzupełniające, Kierunek: Instytut Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Specjalność: Kompozycja Utwór dyplomowy: Momenti possibili perduti, na orkiestrę symfoniczną. Temat pracy dyplomowej: "Proces kształtowania utworu muzycznego na przykładzie Momenti possibili perduti - wybrane zagadnienia analityczno-interpretacyjne"
 • 2012 - Akademia Muzyczna w Krakowie Typ studiów: licencjackie, uzyskany tytuł – licencjat Kierunek: Instytut Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Specjalność: Kompozycja Temat pracy licencjackiej: Apò siges – muzyczna interpretacja Poematu o gwieździe Ignacego Antiocheńskiego z Listu do Efezjan – analiza autorska
 • 2011 - Akademia Muzyczna w Krakowie Typ studiów: Studia doktoranckie, uzyskany tytuł: doktor sztuk muzycznych Dyscyplina: dyrygentura Temat rozprawy: Forma mszy w aspekcie liturgicznym, muzycznym i wykonawczym na przykładzie XVIII – XIX-wiecznych muzycznych zbiorów OO. Dominikanów w Gidlach
 • 2009 - Typ studiów: Magisterskie uzupełniające, uzyskany tytuł: magister sztuk muzycznych Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Specjalność: • Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno – instrumentalnych • Nauczanie przedmiotów teoretycznych Temat pracy magisterskiej: Paweł Szymański, Stanisław Krupowicz – dwie muzyczne interpretacje Psalmu 51
 • 2006 - Akademia Muzyczna w Krakowie Typ studiów: licencjackie, uzyskany tytuł: licencjat Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Temat pracy licencjackiej: Oratorium Jephte Giacomo Carissimiego
 • 1999 - Kolegium Filozoficzno – Teologiczne OO. Dominikanów Typ studiów: Magisterskie (6-letnie), uzyskany tytuł: magister teologii Temat pracy licencjackiej: Wpływ pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II na upadek komunizmu w Polsce
 • 1994 - Liceum Ogólnokształcące nr II im. płka Leopolda Lisa – Kuli w Rzeszowie Profil: Humanistyczno – Prawniczy

Dorobek naukowy

Monografie:

 • Brak danych

Artykuły Książkowe:

 • Brak danych

Artykuly w Czasopismach:

 • a) Muzykalia Gidelskie w ujęciu historycznym, dydaktycznym i artystycznym [w:] Pro Musica Sacra, 11 2013, s. 207-218.

Wygłoszone Referaty:

 • Odkrywanie zapomnianej muzyki nowym obszarem doświadczeń dyrygenckich - na przykładzie kompozycji z archiwum kapeli OO. Dominikanów w Gidlach, w ujęciu historyczno-muzykologicznym i praktycznym Konteksty sztuki dyrygenckiej 11 marzec 2013 Łódź
 • Miserere na dwa chóry a capella i sopran solo Stanisława Krupowicza - między tradycją a współczesnością Akademia Chóralna 60+ muzyka pasyjna 18 marzec 2018 Akademia Muzyczna w Krakowie
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl