wróć na stronę główną UPJPII
o. dr hab. Piotr Skonieczny
Zatrudnienie:
Wydział Prawa Kanonicznego - profesor nadzwyczajny 
E-mail:
piotr.skonieczny@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Wydział Prawa Kanonicznego, Katedra Kanonicznego Prawa Karnego 
Dyżur dydaktyczny:
poniedziałek, 8.00-9.00, Klasztor OO. Dominikanów, ul. Stolarska 12 

Curriculum Vitae

 • 2015 - habilitacja (nauki prawne w dyscyplinie prawo kanoniczne)
 • 2015 - zatrudnienie na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na stanowisku adiunkta z habilitacją; kierownik Katedry Kanonicznego Prawa Karnego UPJPII
 • 2013 - prodziekan (Vice-Decano) Wydziału Prawa Kanonicznego Angelicum w Rzymie
 • 2010 - wykładowca Wydziału Teologicznego Angelicum w Rzymie
 • 2009 - wykładowca Wydziału Prawa Kanonicznego Angelicum w Rzymie
 • 2008 - studia doktoranckie w zakresie Prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie; dr prawa kanonicznego Angelicum (nostryfikacja na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie)
 • 2007 - święcenia prezbiteratu z rąk JE ks. kard. Franciszka Macharskiego
 • 2007 - asygnata do Klasztoru św. Wojciecha we Wrocławiu; praca duszpasterska
 • 2006 - profesja wieczysta w Zakonie Braci Kaznodziejów (Dominikanów)
 • 2006 - radca prawny (OIRP Kraków)
 • 2005 - studia licencjackie w zakresie Prawa kanonicznego w Instytucie Prawa Kanonicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie); lic. prawa kanonicznego UPJPII
 • 2001 - studia filozoficzno-teologiczne w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Prowincji Polskiej O.O. Dominikanów w Krakowie; mgr teologii PAT
 • 2000 - wstąpienie do nowicjatu w Zakonie Braci Kaznodziejów (Dominikanów)
 • 1998 - doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; studia przerwane w związku z wstąpieniem do Zakonu
 • 1997 - aplikacja sądowa przy Sądzie Okręgowym w Krakowie; egzamin sędziowski przed Komisją Egzaminacyjną w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie
 • 1997 - zatrudniony w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie; członek w tymże Kolegium
 • 1992 - studia stacjonarne w zakresie Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; mgr prawa UJ
 • 1973 - ur. w Łapach (woj. podlaskiego)

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

Wygłoszone Referaty:

 • Modele prawne postępowania w sprawach o dyspensę od celibatu duchownych XIV Congresso Internazionale di Diritto Canonico La funzione amministrativa nell'ordinamento canonico 16 wrzesień 2011 Warszawa
 • L’insegnamento del diritto processuale dopo la pubblicazione della Dignitas connubii Dignitas connubii” a 10 anni dalla pubblicazione: bilancio e prospettive 22 styczeń 2015 Rzym, Włochy
 • In spiritu servitii: sposób sprawowania władzy przez przełożonych instytutów życia konsekrowanego a powołanie ad perfectam caritatem. Komentarz lub medytacja do kanonów 617, 618 i 619 KPK Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu ad perfectam caritatem 29 kwiecień 2015 Warszawa
 • Jedno czy wiele postępowań w sprawach małżeńskich? O jedności procesu małżeńskiego po motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim 07 wrzesień 2016 Włocławek
 • Przestępstwa contra mores a misja Kościoła w sytuacji zgorszenia Kary kościelne w misji Kościoła 10 listopad 2016 Stadniki
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl