wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr Marcin Cholewa
Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych - adiunkt 
E-mail:
marcin.cholewa@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Psychologii 
Dyżur dydaktyczny:
Czwartek, godz. 11.30-12.15
ul. Bernardyńska 3, Katedra Psychologii 

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

 • Recepcja beatyfikacji i kanonizacji a tytuły parafii erygowanych w Archidiecezji Krakowskiej w latach 1978-2010 [współatorstwo w:] Polonia Sacra, 29 (73) 2011 151-164
 • Hierarchia prawd a patroni kościołów [współatorstwo w:] Liturgia Sacra, 2 (38) 2011 273-284
 • Ewolucja jako stwórcze działanie Boga. Zmierzch czy świt koncepcji [w:] Analecta Cracoviensia, 42 2010, s. 7-22.
 • Jedność w wielości. Teoria ewolucji i wiara w ujęciu Tadeusza Wojciechowskiego [w:] Analecta Cracoviensia, 41 2009, s. 23-36.
 • Strukturalizm i funkcjonalizm w podejściu do definicji postaw [w:] Analecta Cracoviensia, 40 2008, s. 15-32.
 • Poznawanie Boga naturalnym światłem rozumu [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 11 2010, s. 43-54.
 • Kryzysy religijne z perspektywy osób duchownych [w:] Edukacja. Teologia i Dialod, 5 2008, s. 227-244.
 • Modlitwa indywidualna: wieloznaczność pojęcia i wielowymiarowość relacji [współatorstwo w:] Edukacja. Teologia i Dialog, 7 2010 101-114
 • Manipulacja, która kreuje automanipulację. Czyli jak inni kształtując w nas reprezentacje poznawcze wpływają na nasze poznanie i działanie [w:] Effata, 1 (35) 2009, s. 31-49.
 • Rola myślenia w religijnej i magicznej interpretacji rzeczywistości [współatorstwo w:] Analecta Cracoviensia, XLIII 2011 7-23
 • Zewnętrzne formy przyjmowania Komunii Świętej i ich związek z poczuciem szacunku dla Eucharystii [współatorstwo w:] Edukacja. Teologia i Dialog, 8 2011 179-196
 • Męczeństwo formą samobójstwa? [w:] Polonia Sacra, 30 2012, s. 91-109.
 • Podmiot w procesie komunikacji. Pozyskiwanie życzliwości i sympatii słuchaczy [współatorstwo w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 13 2012 59-77
 • Magical Thinking and Religious Thinking [współatorstwo w:] E-Theologos, Vol 3, No 2 2012 190-199
 • Hierarchia prawd a patrocinia maryjne [współatorstwo w:] Salvatoris Mater, 49-50 2011 287-300
 • Odwaga rozwoju [w:] Materiały Homiletyczne, 290 2015, s. 6-14.
 • Ekumeniczność i wielokulturowość w perspektywie języka polskiej mariologii posoborowej [współatorstwo w:] Salvatoris Mater, 61-64 2014 266-275

Wygłoszone Referaty:

 • Zewnętrzne formy przyjmowania Komunii św. i ich związek z poczuciem szacunku dla Eucharystii XXXIX Sympozjum Sekcji Psychologii przy KNW KEP - Psychologiczno-pastoralne aspekty Eucharystii 17 listopad 2007 Wrocław
 • Kryzysy religijne z perspektywy osób duchownych XL Sympozjum Sekcji Psychologii przy KNW KEP - Psychologiczno-pastoralne aspekty sakramentu święceń 08 wrzesień 2008 Olsztyn
 • Manipulacja, która kreje automanipulację. Czyli jak inni kształtując w nas reprezentacje poznawcze wpływają na nasze poznanie i zachowanie Chrześcijanin wobec wyzwań XXi wieku 22 luty 2009 Opole
 • Modlitwa indywidualna: Wieloznaczność pjęcia i wielowymiarowość relacji XLI Sympozjum Sekcji Psychologii przy KNW KEP - Psychologia modlitwy 22 wrzesień 2009 Olsztyn
 • Podmiot w procesie komunikacji. Pozyskiwanie życzliwości i sympatii słuchaczy XLII Sympozjum Sekcji Psychologii przy KNW KEP - Psychologiczno-pastoralne aspekty przepowiadania Słowa Bożego 18 wrzesień 2010 Świdnica
 • Myślenie magiczne i myślenie religijne a wychowanie Ogólnopolska konferencja na temat: Sprawnści moralne w wychowaniu 09 czerwiec 2011 Szczecin
 • Poczucie wstydu a wychowanie Zdrowie psychiczne dziecka 08 listopad 2011 Kraków Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 • Męczeństwo formą samobójstwa? Międzynarodowe Sympozjum - Męczeństwo, przeszłość - teraźniejszość - przyszłość 25 listopad 2011 Kraków
 • Ezoteryzm i magia w perspektywie psychologii myślenia Konferencja - Ezoteryzm i magia. Perspektywa psychologii, teologii i filozofii 26 marzec 2012 Opole
 • Miłować całym umysłem (Łk 10, 27), Poznawczy wymiar miłości Sprawności moralne w wychowaniu: miłość, roztropność, cierpliwość 31 maj 2012 Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Ekumeniczność i wielokulturowość w perspektywie języka polskiej mariologii posoborowej La mariologia a partire dal Concilio Vaticano II. Ricezione, bilancio e prospettive 07 wrzesień 2012 Rzym
 • Psychologiczna potrzeba wiary Kilka słów o Wierze 19 październik 2012 Kraków
 • Psychologia komunikacji - komunikacja interpersonalna Spotkanie formacyjne młodych księży 23 październik 2012 Krzeszowice
 • Myślenie religijne a myślenie magiczne II Międzyuczelniane Sympozjum Naukowe "Religia, duchowość, psychologia" 01 grudzień 2012 Kraków, UPJPII
 • Świat symboliki chrześcijańskiej Stowarzyszenie Oświatowe "Zamek Królewski w Krakowie" 20 kwiecień 2013 Kraków
 • Kara w perspektywie nadziei Sprawności moralne w wychowaniu: nadzieja - sprawiedliwość - wspaniałomyślność 25 kwiecień 2013 Międzyzdroje
 • Aidos - zapomniany wymiar wychowania Kryteria chrześcijańskiego wychowania. Konferencja z cyklu: Na skrzyżowaniu dróg 21 maj 2013 Kraków, UPJPII
 • Myślenie o śmierci jako czynnik kształtujący odwagę Sprawności moralne w wychowaniu: zaufanie-męstwo-długomyślność 20 listopad 2014 Uniwersytet Szczeciński
 • Egzorcyzm jako forma terapii? Różne oblicza terapii - teoria i praktyka 22 kwiecień 2015 Uniwersytet Opolski
 • Tragedia grecka jako przestrzeń dylematów sumienia Miejsce sumienia we współczesnym świecie 14 maj 2015 Kraków, UPJPII
 • Mit jako kluczowa forma ludzkiej komunikacji Biblia w świecie mitów 26 listopad 2015 Kraków UPJPII
 • Miłosierdzie w obliczu dylematów. Między gabinetem psychologa a konfesjonałem Miłosierdzie w praktyce duszpasterskiej 07 kwiecień 2016 Kraków
 • Od języka do mądrości. Jana Chryzostoma model wychowania V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa. Sprawności moralne w wychowaniu i edukacji 20 kwiecień 2016 Uniwersytet Szczeciński
 • Przestępstwo, kara i perspektywa nadziei. W trosce o dobro dziecka Dylematy młodego pokolenia - między teraźniejszością a przyszłością 24 maj 2016 Kraków UPJPII
 • Szacunek – jądro religii, kultury i obyczajów VI Interdyscyplinarna Konferencja naukowa: Sprawności moralne w wychowaniu: mądrość i szacunek 23 marzec 2017 Uniwersytet Szczeciński
 • Between dogmatic and magical formulas. Thinking in ecumenical perspective The churches from Romania, Georgia, Macedonia and Poland. Forms of organization and leadership over the centuries. Considerations and assessments. 11 wrzesień 2017 Ovidius University of Constanta - Romania
 • Aktywność religijna osób starszych w strukturach czasu E. Berne Duszpasterstwo parafialne wobec osób starszych - współczesne wyzwania 16 maj 2018 Kraków UPJPII
 • Kultura szacunku a kultura przepisów IV Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości "Religia-duchowość-zdrowie-relacje społeczne" 26 czerwiec 2018 Uniwersytet Opolski
 • Myślenie religijne a myślenie magiczne II Ogólnopolska Konferencja „Psychiatria i duchowość” 17 listopad 2018 Kraków
 • Wielowymiarowa aktywność osób niesamodzielnych. Inspiracje pastoralne Integracyjne podejście do osób niesamodzielnych w środowisku lokalnym 06 czerwiec 2019 Kraków UPJPII
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl