wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr hab. Adam Olszewski
Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny - profesor nadzwyczajny 
E-mail:
adam.olszewski@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Filozofii Logiki 
Dyżur dydaktyczny:
Czwartek: 10:45 - 11:15, sala 112 ul. Bernardyńska 3; proszę o wcześniejsze umówienie się przez pośrednictwo maila: adam.olszewski@upjp2.edu.pl 

Curriculum Vitae

 • 2015 - Stanowisko profesora UPJP2
 • 2010 - Habilitacja
 • 2008 - Członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • 2000 - Członek redakcji Zagadnienia Filozoficzne w Nauce
 • 1999 - Adiunkt na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie
 • 1996 - Doktorat z filozofii pod kierunkiem ks. prof. M. Hellera
 • 1996 - Członek OBI
 • 1992 - Licencjat z filozofii pod kierunkiem ks. prof. M. Hellera
 • 1983 - Święcenia kapłańskie
 • 1983 - Magisterium z teologii
 • 1977 - Matura - V Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Istnienie świata a nauka. Komentarz logiczny [współatorstwo z:] Brożek B./Olszewski A.[w:] Ponad demarkacją, Tarnów: Biblos 2008 15-25
 •      [szukaj w bibliotece] Teza Churcha a geneza pojeć obliczalności. Zarys problemu [w:] Wszołek St., Janusz R. [red.], Wyzwania racjonalności. Księdzu Michałowi Hellerowi wspólpracownicy i uczniowie, Kraków: WAM , OBI 2006, s. 171-178.
 •      [szukaj w bibliotece] Church's Thesis as Formulated by Church [w:] Olszewski A., Woleński J., Janusz R. [red.], Church's Thesis after 70 years, Frankfurt: Ontos Verlag 2006, s. 383-392.
 •      [szukaj w bibliotece] Uwagi filozoficzno - logiczne na temat kłósakowskich implikacji ontologicznych typu redukcyjnego [w:] Liana Zbigniew [red.], Filozofia a Nauka, Tarnów: OBI, Biblos 2004, s. 97-116.
 •      [szukaj w bibliotece] Intuicjonizm vs Platonizm. Na przykładzie lematu Koeniga [w:] I. Bondecka-Krzykowska, J. Pogonowski [red.], Swiaty matematyki. Tworzenie czy odkrywanie?, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2010, s. 261-274.
 •      [szukaj w bibliotece] Logika wiary i logika wierzenia [w:] A. Duk, J.E. Urbański [red.], Kilka słów o wierze, Kraków: Wydawnictwo Scriptum 2013, s. 11-24.
 •      [szukaj w bibliotece] Próba rekonstrukcji pojęcia wolnej woli na podstawie spuścizny piśmienniczej Matki Zofii Czeskiej [w:] s. R. Gąsior, ks. J. Machniak [red.], Błogosławiona Matka Zofia Czeska. Prekursorka integralnego Wychowania dzieci i młodzieży, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2013, s. 130-149.
 •      [szukaj w bibliotece] Punkty styczności pomiędzy teologią i nauką [w:] Mączka, J., Urbańczyk P. [red.], Teologia nauki, Kraków: Copernicus Center Press 2015, s. 95-108.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • O nieusuwalności podmiotu matematycznego [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 45 2009, s. 1-15.
 • Church's Thesis as an Empirical Hypothesis [w:] Informatica, 3 2005, s. 119-130.
 • Uwagi o dowodzie Tezy Churcha [w:] Filozofia Nauki, 4 2005, s. 113-128.
 • Teza Churcha a definicja prawdy Tarskiego [w:] Analecta Cracoviensia, 33 2001, s. 171-176.
 • Godel a Teza Churcha [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 5 2001, s. 31-34.
 • Maszyna Posta [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 1 2001, s. 14-16.
 • Jak uczyć logiki? [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XXVI 2000, s. 111-114.
 • Teza Churcha a twierdzenie Godla [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XXVI 2000, s. 59-65.
 • Kilka uwag na temat demokracji [w:] Logos i Ethos, 1(7) 1999, s. 116-122.
 • O roli Tezy churcha w dowodzie pewnego twierdzenia [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XXV 1999, s. 76-81.
 • Teza Churcha a Platonizm [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XXIV 1999, s. 96-100.
 • Benedykta Bornsteina logika treści [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XXIII 1999, s. 95-101.
 • O znaczeniu okresu warunkowego [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XXII 1998, s. 53-62.
 • Kilka uwag o kryterium Quine'a [współatorstwo w:] Filozofia nauki, X 2010 1-10
 • Uwagi o Rajmundzie Lullusie, jego dziele i logice treści [w:] Logos i Ethos, 1(28) 2010, s. 89-106.
 • Kilka uwag o cudach z perspektywy logicznej [współatorstwo w:] Logika i teologia, 1 2011 140-150
 • Logika zapętleń [współatorstwo w:] Copernicus Center Press, 1 2011 33-50
 • The Mathematics of the Transcendental Ego [współatorstwo w:] Copernicus Center Reports 2, 1 2011 75-124
 • Matematyka czy teologia? Hilbert, Gordan i początki formalizmu [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, LI 2012, s. 131-149.
 • Podmiot matematyczny Hilberta [współatorstwo w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 53 2013 93-132

Wygłoszone Referaty:

 • O Tezie Churcha i Twierdzeniu Tarskiego V Konferencja pt. Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki 13 maj 2000 Karpacz
 • O Tezie Churcha Zebranie Zakładu Epistemologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 07 listopad 2002 Kraków
 • Kilka uwag o Tezie Churcha i pewnym aksjomacie Hilberta IX Konferencja pt. Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki 30 kwiecień 2004 Karpacz
 • Uwagi o możliwości dowodu Tezy Churcha VII Zjazd Filozofii Polskiej 14 wrzesień 2004 Szczacin
 • Teza Churcha jako hipoteza empiryczna Informatyka - Badania i Zastosowania 27 luty 2005 Kazimierz Dolny
 • Teza Churcha - interpretacja oryginalnego sformułowania 51 Konferencja Historia Logiki 27 październik 2005 Kraków
 • Wkład S. Kleene'ego w sformułowanie Tezy Churcha Zebranie Towarzystwa Filozoficznego "Ignatianum" 02 listopad 2005 Kraków
 • Teza Churcha i pojęcia według Pavla Tichego Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki 09 maj 2006 Szklarska Poręba
 • Kilka uwag filozoficznych na temat lematu Königa II Konferencja pt. "Filozofia Matematyki" 23 wrzesień 2009 Poznań
 • Intuicjonizm vs. platonizm. Na przykładzie lematu Königa Copernicus Center Colloquium 2 16 styczeń 2010 Kraków
 • O pewnych wnioskowaniach na temat istnienia Boga Posiedzenie naukowe Komisji PAU "Fides et Ratio" 17 luty 2011 Kraków
 • Mathematical Subject and Church's Thesis Church's Thesis: Logic, Mind and Nature 03 maj 2011 Kraków
 • O podmiocie matematycznym Konferencja poświęcona prof. Andrzejowi Pelczarowi pt. "W służbie nauki" 17 czerwiec 2011 Kraków
 • Matematyka czy teologia? Gordan i początki formalizmu III Konferencja Filozofii Matematyki 17 październik 2011 Poznań
 • Some remarks on miracles from a logical perspective Language, Logic, Theology 09 grudzień 2011 Kraków
 • Logika wiary i logika wierzenia Konferencja "O wierze", rozpoczęcie Roku Wiary i 20-lecia seminarium oo. Reformatów 19 październik 2012 Kraków
 • Studium przypadku: Church V Konferencja z cyklu " Studium przypadku: Wokół myśli Michała Hellera" 01 grudzień 2012 Kraków
 • Podmiot matematyczny Hilberta Copernicus Center Colloquium 2 25 luty 2013 Kraków
 • Próba rekonstrukcji pojęcia wolnej woli na podstawie spuścizny piśmienniczej Matki Zofii Czeskiej Sługa Boża Matka Zofia Czeska - prekursorka integralnego wychowania młodzieży 13 wrzesień 2013 Kraków
 • Theology and Negation. Selected Problems Is God beyond Logic? 02 lipiec 2014 Louvain-la-Neuve
 • O intuicyjnym pojęciu funkcji IV Konferencja Filozofia Matematyki i Informatyki 05 grudzień 2014 Poznań
 • Negacja w języku teologii Negacja 12 maj 2017 Kraków
 • An argument against solipsism Solipsyzm 10 maj 2019 Kraków
 • Was Brouwer a solipsist? Solipsyzm 10 maj 2019 Kraków
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl