wróć na stronę główną UPJPII
o. dr hab. Przemysław Michowicz
Zatrudnienie:
Wydział Prawa Kanonicznego - adiunkt z habilitacją 
E-mail:
przemyslaw.michowicz@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Prawa Osobowego i Ustroju Kościoła 
Dyżur dydaktyczny:
piątek, 11:30 - 12:30 Klasztor Franciszkanów, Plac Wszystkich Świętych 5 

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

Wygłoszone Referaty:

  • Pragmatyczny walor norm Niepokalanowa Święty Maksymilian - zakonnik 10 styczeń 2015 Kraków
  • Funzione dell’attività definitoria nel diritto canonico. Riferimenti alla traslazione latico-polacca dei testi costituzionali di alcuni Istituti religiosi Międzynarodowa Konferencja Naukowa Terminy i relacje w dwujęzycznych teskstach Konstytucji 04 wrzesień 2015 Lublin
  • Aktualizacja XXIII Reguły papieża Bonifacego VIII (Sine culpa, nisi subsit causa, non est aliquis puniendus) w obowiązujących porządkach prawnych Ogólnopolska Konferencja Naukowa Regulae Iuris Bonifacego VIII we współcze-snych systemach prawnych 27 maj 2017 UKSW Warszawa
  • Federacje klasztorów autonomicznych: wyzwanie czy konieczność? Od zgromadzeń zakonnych o ślubach prostych do nowych form życia konsekrowanego. Ewolucja prawa na przestrzeni ostatnich 100 lat. 28 wrzesień 2017 Warszawa
  • Vexata quæstio instytutów mieszanych w kontekście nr 23 Ukierunkowań „Młode wino, nowe bukłaki”. Młode wino, nowe bukłaki. Życie konsekrowane w trzecim tysiącleciu – wyzwania i perspektywy 26 maj 2018 Warszawa UKSW
  • Zakres kompetencji organów państwowych względem archiwalnych zasobów insty-tutów zakonnych. Problematyka współpracy państwa z Kościołem w Polsce i na Litwie 06 czerwiec 2018 Warszawa UKSW
  • Dynamika zasady in pari delicto w polskim i kanonicznym porządku prawnym Regulae Iuris Bonifacego VIII we współczesnych systemach prawnych cz. II 25 maj 2019 Warszawa
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl