wróć na stronę główną UPJPII
o. dr hab. Przemysław Michowicz
Zatrudnienie:
Wydział Prawa Kanonicznego - adiunkt z habilitacją 
E-mail:
przemyslaw.michowicz@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Prawa Osobowego i Ustroju Kościoła 
Dyżur dydaktyczny:
czwartek, 10:30 - 11:30 Klasztor Franciszkanów, Plac Wszystkich Świętych 5 

Curriculum Vitae

 • 2019 - nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie prawo kanoniczne na podstawie decyzji Rady Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego z dnia 25 czerwca 2019r.
 • 2012 - Dyplom postulatora spraw kanonizacyjnych wydany przez Kongregację ds Świętych w Rzymie
 • 2007 - studia doktoranckie w zakresie obojga praw na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie
 • 2006 - studia teologiczne w Papieskim Fakultecie św. Bonawentury w Rzymie
 • 2002 - studia filozoficzno-teologiczne WSD OFMConv w Krakowie

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

Wygłoszone Referaty:

 • Pragmatyczny walor norm Niepokalanowa Święty Maksymilian - zakonnik 10 styczeń 2015 Kraków
 • Funzione dell’attività definitoria nel diritto canonico. Riferimenti alla traslazione latico-polacca dei testi costituzionali di alcuni Istituti religiosi Międzynarodowa Konferencja Naukowa Terminy i relacje w dwujęzycznych teskstach Konstytucji 04 wrzesień 2015 Lublin
 • Aktualizacja XXIII Reguły papieża Bonifacego VIII (Sine culpa, nisi subsit causa, non est aliquis puniendus) w obowiązujących porządkach prawnych Ogólnopolska Konferencja Naukowa Regulae Iuris Bonifacego VIII we współcze-snych systemach prawnych 27 maj 2017 UKSW Warszawa
 • Federacje klasztorów autonomicznych: wyzwanie czy konieczność? Od zgromadzeń zakonnych o ślubach prostych do nowych form życia konsekrowanego. Ewolucja prawa na przestrzeni ostatnich 100 lat. 28 wrzesień 2017 Warszawa
 • Vexata quæstio instytutów mieszanych w kontekście nr 23 Ukierunkowań „Młode wino, nowe bukłaki”. Młode wino, nowe bukłaki. Życie konsekrowane w trzecim tysiącleciu – wyzwania i perspektywy 26 maj 2018 Warszawa UKSW
 • Zakres kompetencji organów państwowych względem archiwalnych zasobów insty-tutów zakonnych. Problematyka współpracy państwa z Kościołem w Polsce i na Litwie 06 czerwiec 2018 Warszawa UKSW
 • Dynamika zasady in pari delicto w polskim i kanonicznym porządku prawnym Regulae Iuris Bonifacego VIII we współczesnych systemach prawnych cz. II 25 maj 2019 Warszawa
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl