wróć na stronę główną UPJPII
dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko
Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych - adiunkt z habilitacją 
E-mail:
elzbieta.czarny_drozdzejko@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Prawa Mediów 
Dyżur dydaktyczny:
Dyżur piątek godz. 9.30-9.45, il. Bernardyńska, s. 103 

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Ochrona dzieci i młodzieży [w:] red. J. Barta, A. Matlak, R. Markiewicz [red.], Prawo mediów, Warszawa: LexisNexis 2008, s. 510-525.
 •      [szukaj w bibliotece] 33. Egzemplarze obowiązkowe dla bibliotek [w:] J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak [red.], Prawo Mediów, Warszawa: LexisNexis 2008, s. 121-141.
 •      [szukaj w bibliotece] Odpowiedzialność karna [w:] J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak [red.], Prawo Mediów, Warszawa: LexisNexis 2008, s. 723-769.
 • Wybrane aspekty nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, a konwergencja mediów [w:] M. Gierula i P. Szostok [red.], Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, Katowice: Uniwersytetu Śląskiego 2012, s. 373-386.
 • Etyka dziennikarska [w:] E. Chudzińskiego [red.], Słownik wiedzy o mediach, Warszawa - Bielsko-Biała: 2007, s. 464-472.
 • Ochrona małoletnich a wolność prasy [w:] L. Pokrzycka i W. Mich [red.], Media a demokracja, Lublin: 2007, s. 169-177.
 •      [szukaj w bibliotece] Bezprawność naruszenia dobrego imienia w ramach działalności prasowej na gruncie prawa cywilnego [w:] Wojciech Lis [red.], Status prawny dziennikarza, Warszawa: Wolters Kluwer 2014, s. 407-438.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Funkcjonowanie prokuratury a dostęp do informacji publicznej [w:] Prokuratura i Prawo, 11 2008, s. 78-108.
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 26 lipca 2007 r., IV KK 174/07 [w:] Przegląd Prawa Publicznego, 9 2008, s. 84-88.
 • Projektowana ochrona małoletnich przed szkodliwymi treściami prezentowanymi w mediach w polskim systemie prawnym [w:] Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, 100 2007, s. 81-101.
 • Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie dostosowania do dyrektywy europejskiej o audiowizualnych usługach medialnych [w:] Przegląg Prawa Publicznego, 7-8 2013, s. 31-48.
 • Regulacje prawne dotyczące organów spółek publicznej radiofonii i telewizji zawarte w ustawie o radiofonii i telewizji oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. [w:] Przegląd Prawa Publicznego, 12 2013, s. 105-120.
 • Zakaz publikacji, jako zabezpieczenie powództwa w sprawach cywilnych skierowanych przeciwko prasie [w:] Przegląd Sądowy, 1 2014, s. 43-54.
 • Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i ich zgodność z konstytucyjnym wzorcem na wybranych przykładach [w:] Zarządzanie mediami t.1, 2 2013, s. 97-112.

Wygłoszone Referaty:

 • Odpowiedzialność dziennikarzy za ujawnienie informacji niejawnych Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów: odpowiedzialność w mediach, odpowiedzialność mediów 10 maj 2011 Kraków
 • Niektóre aspekty nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji a konwergencja mediów Międzynarodowa Konferencja Naukowa Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa 14 listopad 2011 Ustroń
 • Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako element zarządzania mediami Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie mediami, teoria i praktyka 08 marzec 2013 Kraków
 • Prawna regulacja społecznego dialogu w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów, „Dialog w mediach – media w dialogu” 16 maj 2014 Kraków
 • Sądowe zabezpieczenie roszczeń przeciwko mediom Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów „Rozumieć media – mądrość w mediach” 16 maj 2013 Kraków
 • Prawna regulacja społecznego dialogu w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów, „Dialog w mediach – media w dialogu” 16 maj 2014 Kraków
 • Ochrona danych osobowych w Internecie w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Prywatność w mediach. Prywatność i społecznościowość mediów 14 maj 2015 Kraków
 • Wypowiedzi polityków a prawo autorskie 60 lat prasoznawstwa w Polsce. Dorobek Ośrodka Badań Prasoznawczych i „Zeszytów Prasoznawczych” w perspektywie krajowej i międzynarodowej 27 listopad 2015 Kraków
 • Sprostowanie prasowe Czasopiśmiennictwo 02 grudzień 2016 Kielce
 • Anonimowość ogłoszeniodawcy i reklamodawcy na gruncie przepisów Prawa prasowego. Zaufanie w mediach - zaufanie do mediów 24 maj 2017 Kraków
 • Sprostowanie prasowe w prasie internetowej Dziennikarz, mediaworker, influencer. O dziennikarskiej profesji w mediach zdigitalizowanych 05 październik 2017 Wrocław
 • Regulacja dotycząca wstępu dziennikarzy do budynków sejmowych na tle prawa dostępu do informacji publicznej V Ogólnopolska konferencja naukowa "Współczesny polski system medialny" - Rola mediów w upowszechnianiu informacji publicznej 12 grudzień 2017 Kielce
 • Dostęp medió do opinii biegłego w postępowaniu przygotowawczym i procesie sądowym Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych 24 kwiecień 2018 Sandomierz
 • Regulacja prawna dotycząca obowiązku autoryzacji wypowiedzi na gruncie ustawy Prawo prasowe. XII Konferencja Naukowa Etyki Mediów "Prawdziwe media - prawda i uczciwość w mediach" 27 maj 2018 UPJPII Kraków
 • Legalność publicznego udostępnienia dzieł w iNTERNECIE Godność osoby w mediach - media godne osoby 22 maj 2019 kRAKÓW
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl