wróć na stronę główną UPJPII
o. prof. dr hab. Tomasz Maria Dąbek OSB
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - profesor zwyczajny 
E-mail:
tomasz.dabek@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Teologii Biblijnej 
Dyżur dydaktyczny:
II sem. -
po wykładzie w środę 11.15 na Franciszkańskiej, sala 015 (najlepiej zgłosić pocztą elektroniczną poprzedniego dnia do 18.00);
w czwartek po seminarium, które zaczyna się o 9.45, ul. Skałeczna, 

Curriculum Vitae

 • 2012 - Mianowanie na 5 lat członkiem Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia
 • 2011 - Odznaczenie Medalem Komisji Edukacji Narodowej (przyznanym 23 VIII 2011), Nagroda rektorska za największą liczbę punktów uzyskanych za publikacje naukowe (wcześniej 2005 i 2010 nagrody za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w uczelni)
 • 2008 - Obrona doktoratu Elżbiety Wiater (29 II), wcześniej doktoraty: Danuta Piekarz (1997), Stanisław Ciupka (2005) (E. Wiater w 2003 r. otrzymała nagrodę rektorską za najlepszą pracę magisterską, w 2010 taką nagrodę otrzymała s. Wiktoria Oksana Antonyuk OSB)
 • 2008 - 4 VIII - 12 IX 2008 - Rzym, Opactwo Św. Pawła za Murami, pomoc w spowiedzi w Roku św. Pawła, przeglądanie materiałów z Colloquia Paulina
 • 2007 - Stanowisko profesora zwyczajnego (dyplom wręczono 11 I 2007 z datą 1 VII 2006); 9 X - Srebrny Krzyż Zasługi
 • 2000 - Tytuł profesora teologii (dyplom wręczono 11 I 2000)
 • 1995 - 1995 - Nominacja na cenzora książek religijnych w archidiecezji krakowskiej, przez kilkanaście lat posługa asystenta kościelnego pisma Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym
 • 1987 - 15 V 1987 Kolokwium habilitacyjne - PAT w Krakowie
 • 1985 - 1985-1999 - Posługa przeora w Tyńcu - potem jeszcze IX 2003 - II 2005, posługa magistra chóru w Tyńcu (1978-82 i 1987-97 oraz od 2013 r.), redakcja muzycznych opracowań do odnowionej liturgii polskiej i łacińskiej
 • 1984 - 1984-2003 - Posługa administratora parafialnego (od 1985 proboszcza) w Tyńcu, IX 1989 zastępstwo kapelana w klinice św. Anny w Lucernie, zbieranie materiału do książki profesorskiej
 • 1983 - 1983/4 - Kursy zerowe języków hebrajskiego i greckiego w Instytucie Biblijnym w Rzymie, przygotowywanie materiału do rozprawy habilitacynej
 • 1982 - 1982 - Doktorat z z teologii, dyplom kursu wyższego Sekcji Muzyki Sakralnej Instytutu Litugicznego PAT w Krakowie
 • 1982 - 1982-84 - Studia w Pontificio Ateneo Sant' Anselmo w Rzymie, dyplom specjalizacji monastycznej
 • 1981 - 1981 - Licencjat z teologii - PWT w Krakowie
 • 1974 - 1974-1982 Studia w sekcji muzyki sakralnej w Instytucie Liturgicznym PWT potem PAT w Krakowie
 • 1973 - 6 I 1973 - Przyrzeczenia czasowe w Tyńcu, 6 I 1976 - uroczyste śluby wieczyste, od 1973 r. studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, 1979 magisterium z teologii i święcenia kapłańskie
 • 1971 - 1971 - Matura w LO w Czeladzi, wstąpienie do opactwa benedyktynów w Tyńcu, ur. 28 IV 1952 w Będzinie

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] „Kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mk 8,34) [w:] T.M. Dąbek, T. Jelonek [red.], Agnus et Sponsa. Prace ofiarowane o. prof. Augustynowi Jankowskiemu OSB, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC i UNUM 1993, s. 33-46.
 •      [szukaj w bibliotece] Pedagogia eschatologiczna Nowego Testamentu [w:] S. Dobrzanowski [red.], Reinkarnacja. Fakt czy urojenie?, Kraków: UNUM 1995, s. 102-118.
 •      [szukaj w bibliotece] Sensy Pisma Świętego w świetle dokumentu „Interpretacja Biblii w Kościele” [w:] R. Rubinkiewicz [red.], „Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich”, Warszawa: Vocatio 1999, s. 178-195.
 •      [szukaj w bibliotece] Biblijne podstawy ascezy, w: Asceza chrześcijańska. Materiały z sympozjum [w:] J. Machniak [red.], Asceza chrześcijańska. Materiały z sympozjum, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 1996, s. 34-47.
 •      [szukaj w bibliotece] Biblia w pismach św. Teresy od Dzieciątka Jezus [w:] J. Machniak, J. Gogola [red.], Mała droga zupełnie nowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Materiały z sympozjum, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 1997, s. 66-78.
 •      [szukaj w bibliotece] Duch Święty sprawcą nowej ewangelizacji [w:] E. Szczotok, A. Liskowacka [red.], Duch Święty i Jego obecność w Kościele, Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski, Program duszpasterski na rok 1997/98, Katowice: Drukarnia Archidiecezjalna Katowice 1997, s. 225-241.
 •      [szukaj w bibliotece] Związek kapłaństwa z posługą słowa [w:] J. Szczurek [red.], Kapłaństwo służebne w życiu i nauczaniu Jana Pawła II, Sympozjum naukowe z okazji 50-lecia święceń kapłańskich Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 1997, s. 141-150.
 •      [szukaj w bibliotece] 24. Czy ołtarz eucharystyczny występuje w Hbr 13,10? [w:] S. Czerwik, M. Mierzwa [red.], Diligis me? Pasce. Księga jubileuszowa dedykowana Biskupowi Sandomierskiemu Wacławowi Józefowi Świerzawskiemu na pięćdziesięciolecie święceń kapłańskich 1949-1999, Sandomierz: HODIE 1999, s. 165-174.
 •      [szukaj w bibliotece] „Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni” (Mt 5,18) [w:] W. Chrostowski [red.], „Pan moim światłem” (Ps 27,1). Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Jerzego Chmiela w 65. rocznicę urodzin, Warszawa: Vocatio 2000, s. 148-158.
 •      [szukaj w bibliotece] Granice doświadczenia religijnego w Nowym Testamencie [w:] W. Chrostowski [red.], Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź” (Ap 22,17). Księga pamiątkowa dla Ojca Profesora Augustyna Jankowskiego OSB w 85. rocznicę urodzin, Warszawa: Vocatio 2001, s. 109-117.
 •      [szukaj w bibliotece] Mowa i milczenie Maryi Matki Słowa Wcielonego [w:] T.M. Dąbek [red.], Matce Chrystusa, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2001, s. 159-168.
 •      [szukaj w bibliotece] Muzyczne środki ekspresji w modlitwie liturgicznej i osobistej w Dawnym i Nowym Przymierzu [w:] S. Koperek, R. Tyrała [red.], Ante Deum stantes (SF S. Czerwik), Kraków: UNUM 2002, s. 71-79.
 •      [szukaj w bibliotece] Różne przejawy miłości Boga do człowieka [w:] T.M. Dąbek [red.], „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36), Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2002, s. 112-126.
 •      [szukaj w bibliotece] Pasterz Kościoła jako prorok [w:] T.M. Dąbek [red.], „Utwierdzaj twoich braci” (Łk 22,32), Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2003, s. 293-304.
 •      [szukaj w bibliotece] Kontemplacja Uwielbionego Pana [w:] A.E. Klich [red.], Kontemplacja Oblicza Chrystusa i ewangelizacja. Materiały sympozjów katechetycznych Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie (lata 2002 i 2003), Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2003, s. 179-188.
 •      [szukaj w bibliotece] Biblia w duchowości Bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej [w:] J.W. Gogola [red.], „Uwielbienie chwały”. VI Karmelitański Tydzień Duchowości z Bł. Elżbietą od Trójcy Świętej 5 – 8 maja 2003, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2004, s. 35-49.
 •      [szukaj w bibliotece] Przekaziciel prawd wiary [w:] A. Napiórkowski, Z.J. Kijas [red.], Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam także i na wieki (Hbr 13,8), (SF T. Łukaszuk), Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2004, s. 103-111.
 •      [szukaj w bibliotece] Radość owocem życia zgodnego z Bożym prawem według nauki Starego i Nowego Testamentu [w:] P. Majer, A. Wójcik [red.], Lex tua in corde meo. Studia i materiały dedykowane Jego Magnificencji Bp. Tadeuszowi Pieronkowi a okazji 40-lecia pracy naukowej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2004, s. 59-69.
 •      [szukaj w bibliotece] „Starajcie się o pokój ze wszystkimi” (Hbr 12,14) [w:] J. Warzecha [red.], Słowo pojednania. Księga Pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Księdza Michała Czajkowskiego, Warszawa: Więź 2004, s. 250-259.
 •      [szukaj w bibliotece] Charyzmat nauczania w Nowym Testamencie [w:] W. Chrostowski [red.], Miłość wytrwa do końca. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Stanisława Pisarka w 50. rocznicę świeceń kapłańskich i 75. rocznicę urodzin, Warszawa: Vocatio 2004, s. 139-149.
 •      [szukaj w bibliotece] Eucharystia jako ofiara według nauki Pisma Świętego [w:] S. Koperek i inni [red.], Eucharystia na ołtarzu świata, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2006, s. 12-26.
 •      [szukaj w bibliotece] Kobiety – prorokinie w Starym i Nowym Przymierzu [w:] W. Chrostowski [red.], „Żyjemy dla Pana” (Rz 14,8). Studia ofiarowane S. Prof. Ewie J. Jezierskiej OSU, Warszawa: Vocatio 2006, s. 111-124.
 •      [szukaj w bibliotece] „Czy rozumiesz, co czytasz?” (Dz 8,30). Prezentacja książki Rolanda Meyneta: Język przypowieści biblijnych [w:] R. Komurka [red.], Język Biblii a język współczesny, Kraków: WAM 2006, s. 23-31.
 •      [szukaj w bibliotece] „Przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca” (J 3,29) [w:] W. Chrostowski [red.], „Bóg jest miłością” (1J 4,16). Studia dla Księdza Profesora Józefa Kudasiewicza w 80. rocznicę urodzin, Warszawa: Vocatio 2006, s. 103-113.
 •      [szukaj w bibliotece] Biblijne wątki w twórczości literackiej Karola Wojtyły – Jana Pawła II [w:] W. Chrostowski [red.], Joannes Paulus II - in memoriam. Księga Pamiątkowa Stowarzyszenia Biblistów Polskich ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2006, s. 51-62.
 •      [szukaj w bibliotece] Biblijne wątki w twórczości literackiej Karola Wojtyły – Jana Pawła II [w:] Z. Zarębianka, J. Machniak [red.], Przestrzeń słowa. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława 2006, s. 197-206.
 •      [szukaj w bibliotece] Biblical Motifs in the Literary Works of Karol Wojtyła – John Paul II (tłum. P. Mizia) [w:] Z. Zarębianka, J. Machniak [red.], The Space of the Word. The Literary Activity of Karol Wojtyła – John Paul II, Cracov: John Paul II Institute of Intelectual Dialogue 2011, s. 203-212.
 •      [szukaj w bibliotece] Godność człowieka na podstawie Biblii [w:] A. Królikowska, Z. Marek [red.], Refleksje nad godnością człowieka, Kraków: WAM 2007, s. 29-37.
 •      [szukaj w bibliotece] „Prawo stało się dla nas wychowawcą, [który miał prowadzić] ku Chrystusowi (Ga 3,24) [w:] S. Hałas, P. Włodyga [red.], Pan moją mocą i pieśnią (Ps 118,14). Prace dedykowane Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Brzegowemu w 65. rocznicę urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2006, s. 43-54.
 •      [szukaj w bibliotece] „Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie...” (Ps 137,5). Święte Miasto Dawnego i Nowego Przymierza oraz czasów ostatecznych [w:] R. Bogacz, W. Chrostowski [red.], Verbum caro factum est. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Tomasza Jelonka w 70. rocznicę urodzin, Warszawa: ADAM 2007, s. 180-191.
 •      [szukaj w bibliotece] Pawłowa nauka o Duchu Świętym [w:] T. Siuda [red.], Pneuma Hagion. W dwudziestolecie encykliki Jana Pawła II o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata, Poznań: Wyd. UAM, Wydział Teologiczny 2007, s. 79-89.
 •      [szukaj w bibliotece] Udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego” (J 20,17). Uczniowie jako bracia Zmartwychwstałego Chrystusa w Ewangelii św. Jana na tle paralel synoptycznych [w:] S. Szczepaniec, J. Superson, J. Mieczkowski [red.], Introibo ad altare Dei. Księdzu Profesorowi Stefanowi Koperkowi CR z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2008, s. 97-109.
 •      [szukaj w bibliotece] „Nostra autem conversatio in caelis est” (Flp 3,20). Znaczenie słowa conversatio w Wulgacie i dawnych tekstach mniszych [w:] T. Borutka, Z. Baczyński, M. Ostrowski [red.], W prostocie prawdy, w pokorze miłości. Studia i materiały dedykowane Księdzu prof. zw. dr. hab. Janowi Walowi, Kraków: PAT w Krakowie, Wydział Teologiczny, Czuwajmy 2008, s. 197-206.
 •      [szukaj w bibliotece] „Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia...” (Ps 24,1). Biblijne podstawy przekonania o sakralnym charakterze całej przyrody i szczególnych miejsc [w:] S. Cader [red.], Kęckie sacrum, Kęty: Bank Spółdzielczy 2008, s. 103-120.
 •      [szukaj w bibliotece] Udział uczniów Jezusa w Jego władzy sędziowskiej. „Zasiądziecie na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście pokoleń Izraela (Mt 19,28) [w:] P. Majer, A. Wójcik [red.], Lex Tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2010, s. 103-111.
 •      [szukaj w bibliotece] Psałterz w Regule św. Benedykta [w:] W. Chrostowski [red.], Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin, Warszawa: ADAM 2010, s. 151-161.
 •      [szukaj w bibliotece] Św. Jan Kanty jako realizator biblijnego ideału mędrca i nauczyciela [w:] M. Rembierz, S. Cader [red.], Rozum i wiara – intelektualne i duchowe dziedzictwo Jan Kantego, Kęty: Wyd. Naukowe „Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku” 2010, s. 137-143.
 •      [szukaj w bibliotece] „Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd: ażeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi” (J 9,39). Nowa skala wartości podstawą Bożego Sądu w Ewangelii św. Jana na tle paralel nowotestamentowych [w:] T.M. Dąbek [red.], „Jawicie się jako źródła świata w świecie” (Flp 2,15), Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2010, s. 317-332.
 •      [szukaj w bibliotece] „Moralność objawiona” według najnowszego dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego” [w:] B. Mielec [red.], Biblia o moralności. Wokół dokumentu Papieskiej komisji Biblijnej „Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego”, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP II w Krakowie 2010, s. 21-36.
 •      [szukaj w bibliotece] Trud i cierpienie jako środki Bożej pedagogiki [w:] N. Pikuła [red.], Wielopłaszczyznowe wsparcie człowieka we współczesnej pedagogii. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Długoszowi, Kraków: WAM 2011, s. 181-197.
 •      [szukaj w bibliotece] „Archegos” – tytuł Chrystusa i Jego naśladowców [w:] B.Strzałkowska [red.], Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. Rocznicę urodzin, Warszawa: ADAM 2011, s. 679-688.
 •      [szukaj w bibliotece] Uświęcenie przez pracę na przykładzie biblijnych przedsiębiorców [w:] M. Leśniak, G. Piątek, P. Król [red.], Priorytety etycznego przedsiębiorcy – zysk, misja czy świętość?, Kraków: UNUM 2011, s. 21-43.
 • „Czas naszych dni – to lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt” (Ps 90,10). Długość i wartość życia człowieka w służbie Bożej [w:] P. Łabuda [red.], „Słowo jego płonęło jak pochodnia” (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego, Tarnów: BIBLOS 2011, s. 47-57.
 •      [szukaj w bibliotece] „Czas naszych dni – to lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt” (Ps 90,10). Długość i wartość życia człowieka w służbie Bożej [w:] P. Łabuda [red.], „Słowo jego płonęło jak pochodnia” (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego, Tarnów: BIBLOS 2011, s. 47-57.
 •      [szukaj w bibliotece] Św. Michał Archanioł w Apokalipsie [w:] S. Łącki [red.], Michał Archanioł. Tom I Zagadnienia teologiczne, Marki: Michalineum 2012, s. 103-121.
 •      [szukaj w bibliotece] Praca jako kontynuacja dzieła stworzenia w Biblii [w:] M. Leśniak, G. Piątek, P. Król [red.], Etyka i duchowość pracodawcy XXI wieku. 30–lecie encykliki Jana Pawła «Laborem exercens», Kraków: UNUM 2012, s. 21-35.
 • Biblijne modele profesji monastycznej [w:] K. Janicki [red.], Za przewodem Ewangelii, Tyniec: Nakładem Opactwa Tynieckiego 1986, s. 54-64.
 • Posłuszeństwo w Regule św. Bedneykta [w:] K. Janicki [red.], Za przewodem Ewangelii, Tyniec: Nakładem Opactwa Tynieckiego 1986, s. 72-133.
 • Zaangażowanie się we wspólnotę zakonną w przedbenedyktyńskich regułach monastycznych [w:] K. Janicki [red.], Za przewodem Ewangelii, Tyniec: Nakładem Opactwa Tynieckiego 1986, s. 154-162.
 •      [szukaj w bibliotece] Św. Michał Archanioł w Apokalipsie [w:] S. Łącki [red.], Michał Archanioł. Tom I Zagadnienia teologiczne, Marki: Michalineum 2012, s. 103-121.
 •      [szukaj w bibliotece] Człowiek w Regule św. Benedykta [w:] K. Janicki [red.], Słuchaj, módl się, pracuj, Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 1989, s. 278-295.
 •      [szukaj w bibliotece] Muzyka sakralna. Komentarz do VI rozdziału Konstytucji o liturgii świętej [w:] S. Koperek [red.], Euntes docete. XXV lat Instytutu Liturgicznego na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków: UNUM 1993, s. 239-247.
 •      [szukaj w bibliotece] Wprowadzenie [w:] [red.], Święty Benedykt z Nursji, Reguła, Święty Grzegorz Wielki, Dialogi. Księga Druga, tłum. A. Świderkówna, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 1994, s. 7-17.
 •      [szukaj w bibliotece] [tłum.] Reguła Mistrza [w:] Reguła Mistrza, Reguła św. Benedykta, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2006 67-371
 •      [szukaj w bibliotece] Reguła Mistrza a Reguła św. Benedykta [w:] Red. serii M. Starowieyski [red.], Reguła Mistrza, Reguła św. Benedykta, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2006, s. 51-64.
 •      [szukaj w bibliotece] Wprowadzenie (do Reguły św. Benedykta) [w:] Red. serii M. Starowieyski [red.], Reguła Mistrza, Reguła św. Benedykta, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2006, s. 375-386.
 • Piękno i świętość doświadczane w muzyce. Sacrum w chorale gregoriańskim [w:] R. Tyrała, M. Dobrzyniak [red.], Misericordias Domini... Foederatio Internationalis Pueri Cantores, XXXIV Congressus Internationalis Cracoviae 10-15 Iulii 2007, Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego 2007, s. 90-103.
 • Beauty and Holiness Experienced in Music. Sacrum in Gregorian Chant [w:] R. Tyrała, M. Dobrzyniak [red.], Misericordias Domini... Foederatio Internationalis Pueri Cantores, XXXIV Congressus Internationalis Cracoviae 10-15 Iulii 2007, Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego 2007, s. 104-116.
 • Die Schönheit und Heiligkeit erfahren in der Musik. Sacrum im Gregorianischen Choral [w:] R. Tyrała, M. Dobrzyniak [red.], Misericordias Domini... Foederatio Internationalis Pueri Cantores, XXXIV Congressus Internationalis Cracoviae 10-15 Iulii 2007, Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego 2007, s. 117-131.
 • Motywy biblijne w Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu NMP [w:] S. Misiniec [red.], Dialog Kościoła z kulturą, Kraków: Kuria Metropolitalna w Krakowie 1988, s. 187-196.
 •      [szukaj w bibliotece] Światło i ciemność w Biblii [w:] J. Piątkowski [red.], Nowa metafizyczność? Eschatologizm? Studia i szkice o twórczości Marka Mariusza Tytko, Kraków: Fundacja "Eschaton" 2000, s. 18-25.
 •      [szukaj w bibliotece] Wojna a Ewangelia [w:] H. Bejda, J. Szarek, Ł. Kudlicki [red.], Kościół & Wojna & Irak, Kraków: Dom Wydawniczy Rafael 2003, s. 15-30.
 •      [szukaj w bibliotece] Tajemnica Miłosierdzia Bożego w Piśmie Świętym [w:] opr. s. M.E. Siepak, red. naukowa ks. J. Machniak [red.], Nieść światu ogień miłosierdzia. Konferencje formacyjne z II Międzynarodowego Kongresu Apostołów Bożego Miłosierdzia, Kraków: Misericordia 2005, s. 17-41.
 •      [szukaj w bibliotece] Uobecnienie ofiary Chrystusa. Świadectwo [w:] A. Matusiak, M. Wilk [red.], Moje kapłaństwo – moje życie. Świadectwa kapłanów napisane w odpowiedzi na listy Jana Pawła II, Kraków: eSPe 2009, s. 31-34.
 •      [szukaj w bibliotece] Obraz kobiety w Nowym Testamencie [w:] J. Szarlej [red.], Człowiek w tradycji Judeo-chrześcijańskiej. Wybrane zagadnienia, Bielsko-Biała: Wyd. Akademii Techniczno-Humanistycznej 2011, s. 61-71.
 •      [szukaj w bibliotece] Hymn o miłości (1 Kor 12,31—13,13) [w:] E. Wiater [red.], Aby rozważać Pismo Święte, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2011, s. 187-199.
 •      [szukaj w bibliotece] Owoce Ducha Świętego (Ga 5,22-23) [w:] E. Wiater [red.], Aby rozważać Pismo Święte, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2011, s. 201-217.
 •      [szukaj w bibliotece] O błogosławieństwach biblijnych [w:] [red.], L. Knabit, Dobrego dnia czyli o mocy błogosławieństw, Kraków: M 2011, s. 99-110.
 •      [szukaj w bibliotece] Wspomnienie – świadectwo o śp. Ojcu Profesorze Augustynie Jankowskim OSB [w:] J. Dembska, S. Hiżycki [red.], Augustyn Jankowski OSB 1916-2005. Świadectwa tych, którzy Go znali, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2009, s. 41-48.
 •      [szukaj w bibliotece] Modlitwa Arcykapłańska Jezusa wzorem modlitwy duszpasterza za podopiecznych [w:] Dawid Czaicki [red.], Misterium miłości. Księga dedykowana Księdzu Prałatowi Franciszkowi Chowańcowi, Kraków: Platan 2013, s. 83-91.
 •      [szukaj w bibliotece] Zachowywanie prawa przejawem miłości Boga i bliźniego w Starym i Nowym Testamencie [w:] A. Zakręta,A. Sosnowski [red.], Servabo legem Tuam in toto corde meo. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP II 2013, s. 63-79.
 •      [szukaj w bibliotece] Problemy Kościołów lokalnych na podstawie Listów do Siedmiu Kościołów w Apokalipsie św. Jana (Ap 2 – 3) [w:] ks. Stanisław Jasionek [red.], Być w sercu Kościoła. Księga Jubileuszowa z okazji 25 lecia pracy naukowej Dyrektora Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie Ks. dr. hab. Mariana Dudy, Częstochowa: 2014, s. 179-188.
 •      [szukaj w bibliotece] Muzyka wspólnot synagogalnych a muzyka pierwszych wspólnot chrześcijan [w:] M.P. Chojnacki, J. Morawa, A.A. Napiórkowski [red.], Piękno Kościoła, Kraków: Wyd. Naukowe UPJP II w Krakowie 2014, s. 25-42.
 •      [szukaj w bibliotece] Biblia o wymaganiach stawianych wychowawcom i nauczycielom (biblijna etyka nauczyciela) [w:] S. Bębas, E. Kielska [red.], Tradycja i współczesne nurty w opiece, wychowaniu i resocjalizacji w Europie, Radom: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej 2014, s. 199-225.
 •      [szukaj w bibliotece] Postulat jedności interpretacji Biblii i doświadczenia Kościoła w posynodalnej adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini [w:] R. Pindel, S. Jędrzejewski [red.], , w: Hermeneutyka Pisma Świętego w Kościele. Wokół adhortacji Verbum Domini Benedykta XVI. O słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP II 2012, s. 9-25.
 •      [szukaj w bibliotece] Wielki Czwartek. Msza Wieczerzy Pańskiej (Wj 12,1-8.11-14; Ps 116; 1 Kor 11,23-26; J 13,1-15) [w:] Dawid Czaicki [red.], Umiłowawszy swoich… Homilie na Triduum Paschalne, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2015, s. 15-22.
 •      [szukaj w bibliotece] Liturgia na cześć Męki Pańskiej [w:] Dawid Czaicki [red.], Umiłowawszy swoich… Homilie na Triduum Paschalne, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2015, s. 47-54.
 •      [szukaj w bibliotece] Liturgia Wigilii Paschalnej [w:] Dawid Czaicki [red.], Umiłowawszy swoich… Homilie na Triduum Paschalne, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2015, s. 79-94.
 •      [szukaj w bibliotece] Niedziela Zmartwychwstania [w:] Dawid Czaicki [red.], Umiłowawszy swoich… Homilie na Triduum Paschalne, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2015, s. 121-129.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • He Agape tou Pneumatos. Związek miłości z Duchem Świętym w Piśmie Świętym Nowego Testamentu [w:] Analecta Cracoviensia, 15 1983, s. 105-121.
 • Biblijna rzeczywistość ciała po zmartwychwstaniu [w:] Analecta Cracoviensia, 16 1984, s. 395-407.
 • Aniołowie opiekunami Kościoła w Apokalipsie [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 1984, s. 305-313.
 • „Dla mnie żyć - to Chrystus” (Flp 1,21) - Pawłowa odpowiedź na odwieczne pytanie o sens ludzkiego życia [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 1986, s. 121-126.
 • Duch, dusza i ciało w 1 Tes 5,23 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 1987, s. 289-296.
 • Przygotowanie idei Eucharystii jako duchowego pokarmu w Starym Testamencie [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 1988, s. 313-319.
 • Eucharystia jako duchowy pokarm w 1 Kor 10,3 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 6 1988, s. 465-470.
 • Post w życiu Jezusa Chrystusa [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 1989, s. 124-131.
 • Eucharystia i Duch Święty. Więź teologiczno-biblijna [w:] Analecta Cracoviensia, 21/22 (1989/1990) 1990, s. 179-202.
 • Post w pierwotnym Kościele na podstawie Nowego Testamentu [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3/4 1993, s. 161-169.
 • Prawo Ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło nas spod sprawa grzechu i śmierci (por. Rz 8,2) [w:] Analecta Cracoviensia, 26 1994, s. 173-191.
 • 14. Sensy Pisma Świętego w świetle dokumentu „Interpretacja Biblii w Kościele” [w:] Collectanea Theologica, 1 1996, s. 85-101.
 • Pismo Święte o młodzieży [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 3 1997, s. 31-48.
 • Pismo Święte w tradycji monastycznej. Uzasadnienie ślubów zakonnych w wybranych starożytnych tekstach monastycznych [w:] Cenobium, 26 1992, s. 29-38.
 • Zagadkowe „chciał ich minąć” (Mk 6,46) [w:] Polonia Sacra, 1(45) 1997, s. 21-33.
 • Grzech jako choroba i Bóg jako lekarz w Piśmie Świętym [w:] Polonia Sacra, 4(48) 1999, s. 33-46.
 • Przybrane synostwo Boże według św. Pawła [w:] Polonia Sacra, 5(49) 1999, s. 65-75.
 • Bóg Ojciec i Maryja wobec Jezusa według J 2,5 i Mt 17,5 [w:] Salvatoris Mater, 2 1999, s. 167-178.
 • Czy wszystkie polskie kościoły przestają śpiewać? [w:] Więź, 8(490) 1999, s. 115-121.
 • Bóg Ojciec i Maryja w duchowości mniszej [w:] Salvatoris Mater, 4 1999, s. 100-110.
 • Czytania biblijne, patrystyczne i hagiograficzne w Liturgii Godzin [w:] Anamnesis, 21 Numer specjalny, Liturgia Godzin w życiu osób k 1999, s. 118-129.
 • Doc. Marian Machura i XXV lecie Sekcji Muzyki Instytutu Liturgicznego w Krakowie [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 1999, s. 358-363.
 • Muzyka liturgiczna w Starym i Nowym Testamencie [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 1987, s. 252-257.
 • Motywy biblijne w Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu NMP [w:] Jasna Góra, 10 1987, s. 34-40.
 • Refleksje na temat osobowości i zadań duszpasterza na podstawie Pisma Świętego [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 1989, s. 290-294.
 • Dziecko w Biblii [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 5-6 1989, s. 359-362.
 • Jak odnowić zapał do Biblii? Refleksje dla głosicieli Słowa Bożego [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 1998, s. 276-284.
 • Wypowiedź w ankiecie: Moi mistrzowie duchowi [w:] Więź, 9(503) 2000, s. 33-34.
 • Boże synostwo a ludzkie braterstwo. Teologia wezwania Ojcze nasz [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3-4 2000, s. 189-198.
 • Duszpasterstwo parafialne a charyzmat zakonny [w:] Przegląd Kalwaryjski, 14 2010, s. 117-132.
 • Krzyż, cierpienie i wyrzeczenie w Regule św. Benedykta [w:] Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii pasjonistów, 4 2010, s. 258-270.
 • Refleksje na temat współczesnych kierunków interpretacji chorału gregoriańskiego [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 2004, s. 185-201.
 • Śpiewane części Monastycznej Liturgii Godzin w Tyńcu [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3-4 2000, s. 228-237.
 • Odnowa muzyki kościelnej w Polsce [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 2001, s. 309-311.
 • Męczeństwo w Biblii [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny, 2 2000, s. 156-168.
 • Maryja jako Pełna łaski wezwaniem do nawrócenia serca [w:] Salvatoris Mater, 2 2002, s. 53-63.
 • Teksty eschatologiczne w Listach do siedmiu Kościołów (Ap 2—3) [w:] Collectanea Theologica, 1 2001, s. 19-30.
 • Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia (Łk 1,48). Czy Maryja miała świadomość Jej przyszłego kultu? [w:] Salvatoris Mater, 4 2002, s. 34-43.
 • „Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę” (2 P 1,19). Objawienie publiczne a osobiste przeżycia religijne [w:] Analecta Cracoviensia, 36 2004, s. 139-149.
 • Gdy Duch Paraklet przyjdzie, „przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie” (J 16,8) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1 2006, s. 5-14.
 • Godność człowieka na podstawie Biblii [w:] Polonia Sacra, 18(62) 2006, s. 139-149.
 • Magnificat wzorem modlitwy chrześcijańskiej [w:] Salvatoris Mater, 3-4 2005, s. 190-201.
 • Przywołany – Posłany – Obecny. Bogactwo misji Ducha Parakleta obecnego wśród uczniów Jezusa na podstawie J 14—16 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1 2007, s. 17-28.
 • Narodzenie Jezusa i Jana Chrzciciela jako źródło najgłębszej religijnej radości [w:] Świat i Słowo, 1(8) 2007, s. 47-59.
 • Ewangelia Pawłowa [w:] Verbum Vitae, 13 2008, s. 149-167.
 • Odniesienia do osoby i tekstów św. Pawła w Regule św. Benedykta [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 2009, s. 119-130.
 • Biblijny obraz kapłaństwa [w:] Częstochowskie StudiaTeologiczne, 37 2010, s. 9-20.
 • Czy Pismo Święte mówi o przemocy w rodzinie? [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 10 2011, s. 33-42.
 • Najbliższe pokrewieństwo a wielka rodzina w Biblii [w:] Family Forum. Problemy współczesnej rodziny – 1, 1 2011, s. 193-205.
 • 3. Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 44. Sympozjum Biblistów Polskich (Kalisz, 19 – 21 września 2006) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 2006, s. 317-319.
 • Rok św. Pawła w rzymskiej bazylice św. Pawła za Murami [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 2009, s. 145-148.
 • Skorzystaj [z twego niewolnictwa]! (1 Kor 7, 21). Pismo Święte o różnych stronach niewolnictwa [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, XI 2013, s. 27-42.
 • Umacnianie wiary jako zadanie pasterzy Kościoła na przykładzie świętych Piotra i Pawła w głoszeniu i umacnianiu wiary własnej oraz braci i sióstr w Chrystusie [w:] Scriptura Sacra, 16 2012, s. 91-108.
 • „When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him” (Mt 1:24). Discreet, Effective Service [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 66 nr 1 2013, s. 19-32.
 • Świętość jako dar i zadanie w Liście do Rzymian i w Pierwszym Liście św. Piotra [w:] Scriptura Sacra 17(2013), 17 2013, s. 71-83.

Wygłoszone Referaty:

 • Religijność a zdrowie – z perspektywy życia monastycznego XVI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 23 luty 2012 Ustroń
 • Troska o potrzebujących we wspólnocie Kościoła czasów apostolskich Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego 08 październik 2011 Radom
 • Uświecenie przez pracę na przykładzie biblijnych przedsiębiorców, druk w: Priorytety etycznego przedsiębiorcy – zysk, misja czy świętość?, red. M. Leśniak, G. Piątek, P. Król, Kraków 2011, 21-43 Sympozjum dla przedsiębiorców 25 maj 2011 Kraków
 • Praca jako kontynuacja dzieła stworzenia w Biblii - Biblijne odniesienia w encyklice Bł. Jana Pawła II o pracy Laborem exercens (Człowiek kontynuatorem Bożego dzieła stworzenia) Sympozjum dla przedsiębiorców 27 październik 2011 Kraków
 • Postulat jedności interpretacji Biblii i doświadczenia Kościoła Hermenutyka Pisma Świętego w Kościele. Wokół adhortacji VERBUM DOMINI Benedykta XVI O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła 16 listopad 2011 Kraków
 • "Moralność objawiona" według najnowszego dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej 'Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego'. Biblia a moralność. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej 'Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego'. 19 listopad 2009 Kraków
 • Przygotowanie artykułu do książki: Muzyka wspólnot synagogalnych a muzyka pierwszych wspólnot chrześcijan Kościół jest piękny 27 luty 2014 Kraków
 • Wypowiedzi Biblii na temat piękna (Prawdziwe piękno według Pisma Świętego) Wokól duchowości Tuchowa 25 listopad 2014 Tuchów
 • Monastycyzm benedyktyński po Vaticanum II Bogactwo charyzmatów życia konsekrowanego pod Soborze Watykańskim II 27 czerwiec 2015 Kraków
 • Wspomnienie o ś.p. Ojcu Augustynie Jankwoskim profesorze i redaktorze Biblii Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia jako wyzwanie: język - kultura - duchowość 06 listopad 2015 Kraków-Tyniec
 • Biblia o Bożym miłosierdziu Miłość i miłosierdzie - Brat Albert Chmielowski 24 listopad 2016 Kraków
 • Modlitewne czytanie Pisma Świętego - lectio divina Ruch Światło Życie w służbie Kościołowi. Pamieci ks. Prałata Franciszka Chowańca 14 październik 2017 Kraków
 • Bóg powołuje wolnych ludzi. Wolność wobec Bożego wezwania Wolność człowieka i narodu w perspektywie Pisma Świętego 14 czerwiec 2018 Kraków
 • Taniec i muzyka w tradycji biblijnej Fizyka muzyki – muzykoterapia. Zagadnienia dotyczące podstaw funkcjonowania człowieka w świecie 16 maj 2019 Tarnów
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl