wróć na stronę główną UPJPII
dr Andrzej Giza
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - starszy wykładowca 
E-mail:
andrzej.giza@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego 

Curriculum Vitae

 • 2016 - studia podyplomowe Akademia Dziedzictwa przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Międzynarodowym Centrum Kultury
 • 2015 - doktorant Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII
 • 2015 - Podyplomowe Studium Muzeologiczne w Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • 2014 - studia podyplomowe Zarządzanie Kulturą w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

Wygłoszone Referaty:

 • Przykłady stroju chińskiego jako narzędzia komunikacji władzy X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Symbol – znak – rytuał. Nagość i odzienie 03 grudzień 2018 UPJPII w Krakowie
 • Mała Polska – historia i dziedzictwo polskiej kolonii w Harbinie (1897-1966) Międzynarodowa Konferencja Naukowa Chińska Inicjatywa Pasa i Szlaku – inspiracje z historycznej przeszłości, współczesność i scenariusze przyszłości 18 czerwiec 2018 Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Rok 1956 – Poznański Czerwiec i Węgierska Rewolucja Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wspólnota różnorodności – dziedzictwo kulturowe Czwórki Wyszehradzkiej 14 listopad 2017 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 • Miłosierdzie w kulturze i zwyczajach Chin Międzynarodowa Konferencja Naukowa Symbol – Znak – Rytuał Misericordia Domini 26 kwiecień 2016 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 • Polska kolonia w Harbinie po 1945 roku Ogólnopolska Konferencja Naukowa NEOAzja VI: Migracje w Azji po II Wojnie Światowej 21 maj 2016 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dziedzictwo kulturowe w obliczu rewolucji – wybrane zagadnienia z historii przemian społecznych na terytorium Chin Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych w pierwszej połowie XX wieku” 11 październik 2016 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Klasyka i łamanie kanonów – wybrane zagadnienia z historii sztuki i dziedzictwa kulturowego Azji Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uczeń i Mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych 01 grudzień 2016 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 • Chwila ulotna, chwila trwająca. Symbolika czasu w sztuce europejskiej i i dalekiego wschodu Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy – trwałość i przemijanie 10 maj 2017 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 • Dzieje polskiej kolonii w Harbinie (1898-1966) Ogólnopolska Konferencja Naukowa Azja nieznana 24 maj 2018 Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polacy w Mandżurii - twórcy, kreatorzy, ambasadorowie słowiańszczyzny w Azji III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Słowiańskie nudy i fascynacje 31 maj 2019 Uniwersytet Gdański
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl