wróć na stronę główną UPJPII
ks. prof. dr hab. Szymon Drzyżdżyk
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym 
E-mail:
szymon.drzyzdzyk@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Sakramentologii 
Dyżur dydaktyczny:
Czwartek godz.13.00-13.45. Ul. Św. Marka 10. 

Curriculum Vitae

 • 2009 - habilitacja z teologii, Katolicki Uniwersytet Słowacji w Rużomberku, Wydział Teologiczny w Koszycach
 • 1999 - doktorat z teologii, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Promotor: Ks. dr hab. Wojciech Życiński
 • 1995 - magisterium z teologii, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Promotor: Ks. dr hab. Tadeusz Gadacz
 • 1995 - licencjat kanoniczny z filozofii, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Promotor: Ks. dr hab. Tadeusz Gadacz
 • 1994 - magisterium z filozofii, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Promotor: Ks. dr hab. Tadeusz Gadacz

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Znaczenie prawa w państwie demokratycznym, w: Lex tua in corde meo, Kraków 2004, s. 207-228. [w:] P. Majer, A. Wójcik [red.], Lex tua in corde meo, Kraków: PAT 2004, s. 207-228.
 •      [szukaj w bibliotece] Nauka o sakramentalności małżeństwa w teologii scholastycznej, orzeczeniach Soboru Trydenckiego i Watykańskiego II [w:] Z. Kijas, J. Krzywda [red.], Sakramentalność małżeństwa, Kraków: PAT 2002, s. 23-35.
 •      [szukaj w bibliotece] Niepokalana objawia tajemnicę człowieka [w:] Sz. Drzyżdżyk [red.], Niepokalana w wierze i teologii Kościoła, Kraków: PAT 2005, s. 91-96.
 •      [szukaj w bibliotece] O nadziei chrześcijańskiej i paschalnej strukturze człowieka [współatorstwo z:] Robert Zych[w:] Introibo ad altare Dei, Kraków: PAT 2008 613-632
 •      [szukaj w bibliotece] Kapłani i świeccy: jaka współpraca w głoszeniu Ewangelii dzisiaj? [w:] Cyril Hisem [red.], Teologicke a historicke aspekty II, Kosice: Michal Vasko 2011, s. 97-102.
 •      [szukaj w bibliotece] Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae [w:] ks. Marcin Cholewa, ks. Szymon Drzyżdżyk, ks. Marek Gilski [red.], Sobór Watykański II. Złoty Jubileusz, Kraków: scriptum 2013, s. 247-261.
 •      [szukaj w bibliotece] Encyklika Centesimus annus [w:] Szymon Drzyżdżyk, Marcin Cholewa, Marek Gilski [red.], Zrozumieć aby czcić, Kraków: scriptum 2014, s. 143-156.
 •      [szukaj w bibliotece] Spotkanie mądrości pogańskiej z chrześcijańską w dramacie Christus patiens [współatorstwo z:] Marek Gilski[w:] Oblicza mądrości. Z czego wyrastamy, ku czemu zmierzamy, Kraków: scriptum 2014 7-16
 • Jana Pawła II metoda refleksji nad rodziną [współatorstwo z:] 2[w:] Osoba w rodzinie. Perspektywa Jana Pawła II, Kraków: scriptum 2014 4-10
 • Od chrztu w imię Jezusa do chrztu w imię Trójcy Świętej [współatorstwo z:] Aleksandra Brzemia Bonarek[w:] Rozwój dogmatu trynitarnego. Perspektywa historiozbawcza, Kraków: upjpII 2015 139-174
 • Chrzest dziecka wbrew woli rodziców. Analiza teologiczno-prawna [współatorstwo z:] Aleksandra Brzemia Bonarek[w:] Rozwój dogmatu trynitarnego. Perspektywa historiozbawcza, Kraków: upjpII 2015 175-199
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Wolność liberała, wolność chrześcijanina [w:] Polonia Sacra, Rok V(XXIII) Numer 9/53 (2001) 2001, s. 127-142.
 • Wolność i duchowość człowieka wyznacznikiem postępu [w:] Polonia Sacra, Rok VI(XXIV) Numer 10/54 (2002) 2002, s. 151-160.
 • Konsumpcjonizm - element nieodzowny, czy produkt uboczny kapitalizmu? [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, Tom 3/2002 2002, s. 349-361.
 • Dobro wspólne w demokratycznym państwie prawa [w:] Polonia Sacra, Rok VI(XXIV) Numer 11/55 (2002) 2002, s. 95-106.
 • Duszpasterstwo i katecheza wobec społecznych i religijnych wyzwań współczesności [w:] Polonia Sacra, R VII(XXV) nr 12/56(2003) 2003, s. 139-152.
 • Liberalizm ekonomiczno-gospodarczy a nauczanie Kościoła ostatnich wieków [w:] Polonia Sacra, R VIII(XXVI) nr 14/58(2004) 2004, s. 109-125.
 • Filozoficzne podłoże praw człowieka [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, Tom 5 (2004) 2004, s. 59-74.
 • Uczestnictwo – wolność – godność, jako kluczowe kategorie antropologii Jana Pawła II [w:] Polonia Sacra, R VIII(XXVI) nr 15/59(2004) 2004, s. 141-158.
 • Prawa człowieka jako kryterium organizacji społeczeństw w kontekście nauczania Jana Pawła II [w:] Polonia Sacra, R IX(XXVII) nr 16/60(2005) 2005, s. 139-161.
 • Prawa człowieka w świetle nauczania Jana Pawła II [w:] Polonia Sacra, RIX(XXVII) nr 17/61(2005) 2005, s. 39-51.
 • Człowiek w antropologii Jana Pawła II [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, Tom 6(2005) 2005, s. 139-151.
 • Problem zbawienia dzieci umierających bez chrztu [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, Tom 7 (2006) 2006, s. 57-74.
 • Eucharystia jako ofiara [w:] Polonia Sacra, RX(XXVIII) nr 18/62(2006) 2006, s. 185-194.
 • Communio personarum w nauczaniu Jana Pawła II. O tworzeniu dojrzałej wspólnoty małżeńskiej [w:] Polonia Sacra, RXI(XXIX) nr 20/66(2007) 2007, s. 169-183.
 • Sakrament w ewolucji – o namaszczeniu chorych [w:] Polonia Sacra, RXI(XXIX) nr 21/65(2007) 2007, s. 129-143.
 • Sakramentalność – cecha wyróżniająca małżeństwa chrześcijańskiego [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, Tom 8 (2007), 2007, s. 65-80.
 • Sakrament chorych a odpuszczanie grzechów [w:] Polonia Sacra, R XII(XXX) nr 22/66(2008) 2008, s. 127-139.
 • Wierzę w jednego Pana Jezusa Chrystusa – chrystologiczna wiara Kościoła [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, Tom 9 (2008), 2008, s. 139-151.
 • Niepokalane Poczęcie Maryi jako problem teologiczny w okresie scholastyki [w:] Teologia w Polsce, 3(2009), nr 1 2009, s. 63-87.
 • Teologiczne uzasadnienie tytułu Matka Kościoła [w:] Polonia Sacra, R XII(XXX) nr 24/68(2009) 2009, s. 117-128.
 • Starożytne i średniowieczne spory wokół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, Tom 10 (2009) 2009, s. 133-152.
 • Nadzieja czy apokatastaza? Refleksje nad eschatologią Wacława Hryniewicza [współatorstwo w:] Polonia Sacra, R XIV(XXXII) nr 26/70(2010) 2010 127-143
 • Koncepcje apokatastazy Grzegorza z Nyssy i Izaaka Syryjczyka [współatorstwo w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, Tom 11 (2010) 2010 53-69
 • Piekło – odrzucona miłość Boża [w:] Teologia w Polsce, 5 (2011), nr 1 2011, s. 40-55.
 • Kryteria oceny domniemanych objawień w kontekście Medjugorie [współatorstwo w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, Tom 12 (2011) 2011 55-68
 • Sakrament chorych a odpuszczanie grzechów [w:] Theologos – Theological revue, 2/2011, rocznik XIII 2011, s. 28-39.
 • La passione per il Vangelo e l`annuncio in san Paolo e san Massimiliano [w:] Miles Immaculatae, Rivista semestrale di cultura mariana e di formazione kolbiana,, Anno XLV – Gennaio- Giugno 2009/NR 1 2009, s. 75-87.
 • L’immacolata rivela il mistero dell’uomo [w:] Miles Immaculatae, Rivista semestrale di cultura mariana e di formazione kolbiana, Anno XLV – Luglio-Dicembre, 2009/NR 2, 2009, s. 275-281.
 • Dzielski na przyszlość, [w:] Principia ekspres filozoficzny, marzec 2002, nr 29 2002, s. 50-52.
 • Kościół w świecie wolności [w:] Znak, Rok XLVII 1/1995 nr 476 1994, s. 138-144.
 • Usprawiedliwienie przez łaskę w refleksji ks. Józefa Tischnera [współatorstwo w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 13 2012 103-119
 • The Sacrament of the Sick in the Teaching of the Council of Trent [w:] „Theologos – Theological revue”, 2/2014, ročnik XVI 2014, s. 26-39.
 • Immutability of God in Christian Terms [współatorstwo w:] Theological Research. A Journal of Systematic Theology, Volume 2 (2014) Number I 2014 67-84
 • The Sacrament of the Sick in the Teaching of the Second Vatican Council [w:] Theologos. Theological revue, 1/2015 rocznik XVII 2015, s. 11-45.

Wygłoszone Referaty:

 • Mirosław Dzielski - człowiek, patriota, chrześcijanin i Europejczyk Edukacja dla rozwoju 18 marzec 2001 Kraków
 • Wolność i duchowość człowieka wyznacznikiem postępu Ogólnopolska Konwencja Organizacji Obywatelskich Pro Publico Bono 10 listopad 2001 Kraków
 • Duszpasterstwo i katecheza wobec społecznych i religijnych wyzwań współczesności Dni Katechetyczne 2002 28 sierpień 2002 Kraków
 • Chrześcijańska demokracja w polityce europejskiej Chrześcijaństwo i demokracja 10 październik 2002 kraków
 • Nauka o sakramentalności małżeństwa u scholastyków, w dokumentach Soboru Trydenckiego w kontekście Vaticanum II Sakramentalność małżeństwa 23 październik 2002 Kraków
 • Antropologiczny wymiar Niepokalanego Poczęcia NMP Niepokalana wzorem i drogą 22 maj 2004 Żywiec
 • Niepokalana wobec ludzkich losów 150 rocznica ogloszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP 13 marzec 2004 Oświęcim – Harmęże
 • Niepokalana objawia tajemnicę człowieka Niepokalana w wierze i teologii Kościoła 03 grudzień 2004 Kraków
 • Pasja dla ewangelii i jej głoszenia u św. Pawła i św. Maksymiliana VII Dni Kolbiańskie 02 marzec 2008 Oswięcim – Harmęże
 • Kapłani i świeccy: jaka współpraca w głoszeniu Ewangelii dzisiaj? „Jestem kapłanem katolickim“ – Św. Maksymilian, powołanie kapłańskie dzisiaj 19 marzec 2010 Oświęcim – Harmęże
 • Znaczenie słowa sakrament Sakramentalność Słowa Bożego, refleksje nad adhortacją Benedykta XVI Verbum Domini 24 marzec 2011 Kraków
 • Wiara a sakramenty XIX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej 21-28.10.2012 r. 24 październik 2012 Oświęcim
 • Zwycięstwo przez wiarę i miłość - w hołdzie bł. Janowi Pawłowii II i św. Maksymilianowi XVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej 16-23.10.2011 r. 17 październik 2011 Oświęcim
 • Tropy pojęciowe ewangelizacji w adhortacji apostolskiej Papieża Franciszka Evagelii Gaudium Evangelii Gaudium odczytane przez MTN Fides et Ratio 13 czerwiec 2014 Kraków, ul. Franciszkańska 1
 • God's Mercy in the Sacrament of the Anointing of the Sick Zbludil som ako stratena ovca 16 kwiecień 2016 Slovakia, Prešov 2016
 • Immaculate Mary in restoring Christian Unity. The Essence of the Fatima Message in Ecumenical Dialogue Fatimske zjavenia - ich historia, posolstwo a aktualnost 27 kwiecień 2017 Badin Słowacja
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl