wróć na stronę główną UPJPII
dr Renata Dulian
Zatrudnienie:
Biblioteka Główna - kustosz dyplomowany 
E-mail:
renata.dulian@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
 

Dorobek naukowy

Monografie:

 • Brak danych

Artykuły Książkowe:

 • Artyści [w:] A. Zwoliński [red.], Encyklopedia nauczania społecznego, Radom: Polwen 2003, s. 45-49.
 • Wydawnictwa akademickie na stronie internetowej Stowarzyszenia Wydawców Katolickich [w:] M. Kocójowa [red.], Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, Kraków: Wydaw. UJ 2004, s. 130-135.
 • Słów kilka o kazaniach radiowych biskupa Józefa Zawitkowskiego [w:] Jan Bednarczyk [red.], Historia vita memoriae. Prace dedykowane Księdzu Profesorowi Stanisławowi Ludwikowi Piechowi, Kraków: Unum 2009, s. 527-533.

Artykuly w Czasopismach:

 • Tryptyk rzymski [w:] Polonia Sacra, 13 (57) 2003, s. 392-393.
 • Gazetki parafialne, czyli o bezpłatnych dodatkach do Tygodnika Rodzin Katolickich "Źródła" [w:] Fides, 1- 2 (10-11) 2000, s. 257-264.
 • Serwis Wydawców Katolickich [w:] Fides, 2 (15) 2002, s. 109-111.
 • Strona internetowa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej Oddziału Krakowskiego [w:] Fides, 2 (15) 2002, s. 117-118.
 • Edycja św. Pawła [w:] Fides, 1-2 (18-19) 2004, s. 199-201.
 • Katalog Książki Katolickiej CD [w:] Fides, 2 (15) 2002, s. 107-108.
 • Dokumentacja europejskiego znaczenia Świętej Królowej Jadwigi w zbiorach polskich i włoskich : Sympozjum naukowe 18 V 1999 [w:] Fides, 1 1999, s. 101-108.
 • Internetowa księgarnia Apostolicum [w:] Fides, 1-2 2001, s. 183-185.
 • 75 lat Gościa Niedzielnego [w:] Fides, 1/2 (12/13) 2001, s. 186-195.
 • Publikacje i dzialalność Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa [w:] Fides, 1/2 (18/19) 2004, s. 202-204.
 • Gromadzenie druków zwartych w Bibliotece Głównej PAT [w:] Fides, 1(14) 2002, s. 95-103.
 • Internetowa Księgarnia Akademicka IKA [w:] Fides, 1 (14) 2002, s. 120-122.
 • Katolicka księgarnia internetowa Mateusz [w:] Fides, 1(14) 2002, s. 123-125.
 • Strona internetowa Katolickiej Agencji Informacyjnej [w:] Fides, 2(5) 2002, s. 97-98.
 • Nukat - Narodowy Uniwersalny Katalog : strona internetowa [w:] Fides, 2 (15) 2002, s. 99-106.
 • Katalog książki katolickiej - CD [w:] Fides, 2 (15) 2002, s. 109-111.
 • Serwis Wydawców Katolickich [w:] Fides, 2(15) 2002, s. 109-111.
 • Wydawnictwo Diecezjalne Sandomeirz [w:] Fides, 2 (15) 2002, s. 112-113.
 • Komisariat Ziemi Świętej [w:] Fides, 2(15) 2002, s. 119-121.
 • Egzemplarz obowiązkowy [w:] Fides, 1/2 (24/25) 2007, s. 127-134.
 • Wydawnictwo La Salette [w:] Fides, 1/2 ( 20/21) 2005, s. 156-158.
 • Strona internetowa Homo Dei [w:] Fides, 1/2 (22/23) 2006, s. 162-164.
 • Wydawnictwo Ruchu Światło -Życie : strona internetowa [w:] Fides, 1/2 (24/25) 2007, s. 179-182.
 • Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie : historia i współczesność [w:] Fides, 1/2 (26/27) 2007, s. 183-190.
 • "Vita Academica" : biuletyn Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie [w:] Fides, 1/2 ( 26/27) 2008, s. 111-118.
 • Hurtownia Rhema [w:] Fides, 1/2 (26/27) 2008, s. 121-123.
 • Księgarnia religijna " Gloria 24" [w:] Fides, 1/2 (26/27) 2008, s. 127-129.
 • " La Procure" : strona internetowa [w:] Fides, 1/2 (28/29) 2009, s. 172-174.
 • Wydawnictwo Franciszkanów w Moskwie [w:] Fides, 1/2 (28/29) 2009, s. 175-177.
 • Framciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego Prowincji św. Jadwigi Braci Mniejszych : strona internetowa [w:] Fides, 1/2(32/33) 2011, s. 214-217.
 • Strona internetowa wydawnictwa Dehon Księży Sercanów [w:] Fides, 1/36 2013, s. 191-195.
 • Żywot błogosławionej Kingi [w:] Ruch Literacki, 3 1991, s. 209-216.
 • W drodze do Kalwaryjskiej Pani [w:] Vita Academica, 5-6 ( 35-36) 2006, s. 11-12.
 • Gerlando Lentini, Matka Teresa z Corleone : założycieka Sióstr Franciszkanek od św. Klary 1867-1934 [w:] Polonia Sacra, 18 2006, s. 410-412.
 • Adam Kubiś, Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie w latach 1954-1981 [w:] Polonia Sacra, 19 2006, s. 356-358.
 • Juliusz Stanisław Synowiec, Gatunki literackie w Starym Testamencie [w:] Polonia Sacra, 19 2006, s. 358-360.
 • Alfons Maria de Liguori, Modlitwa myślna według św. Alfonsa Liquoriego [w:] Polonia Sacra, 20 2007, s. 457-461.
 • Zbigniew Królikowski, Skradzione dzieciństwo : polskie dzieci na tułaczym szlaku 1939-1950 [w:] Polonia Sacra, 1/2 (22/23) 2008, s. 447-449.
 • Stanisław Piech, Wychowywać dla Kościoła i państwa : formacja elity duchowieństwa galicyjskiego w Wiedniu 1775-1918 [w:] Polonia Sacra, 26 2010, s. 331-332.
 • Jan Majda, Młodopolskie Tatry [w:] Fides, 2 1999, s. 144-146.
 • Radość Słowa. Konteksty i oddziaływanie Biblii, red. Sylwester Jędrzejewski [w:] Vita Academica, 65 2011, s. 35-35.
 • Andrzej Brużdziński, Niewiasta obleczona w słońce - Matka Boża Paczółtowska [w:] Fides, 1/2 2000, s. 249-251.
 • Biblioteka i informacja w komunikowaniu : jubileusz 25-lecia studiów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [w:] Fides, 1/2 2000, s. 238-246.
 • Emilia Podoska, Oblubienica ukrzyżowanego Zbawiciela, oprac. Stanisław Piech, Bogumiła Rytko [w:] Fides, 1/2 2000, s. 252-256.
 • Maria Malec, Słownik etymologiczny nawz geograficznych Polski [w:] Fides, 1/2 2004, s. 196-197.
 • Krystyna Długosz-Kurczabowa, Nowy słownik etymologiczny języka polskiego [w:] Fides, 1/2 2004, s. 198-198.
 • Profesjonalna informacja w internecie, red. Maria Kocójowa [w:] Fides, 1/2 2005, s. 148-149.
 • Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Surfując po internecie w poszukiwaniu Boga [w:] Fides, 1/2 2005, s. 150-155.
 • Język religijny dawniej i dziś, po red. Stanisława Mikołajczaka i Tomasza Węcławskiego [w:] Fides, 1/2 2006, s. 157-159.
 • Katarzyna Skowronek, Między sacrum a profanum [w:] Fides, 1/2 2006, s. 160-161.
 • Agnieszka Strzępka, Modlitewnik za kapłanów [w:] Fides, 1/2 2011, s. 218-219.
 • Piotr Nitka, Katyński kurier- ks. Stefan Niedzielak [w:] Fides, 1 2013, s. 209-211.
 • Autentyczność w życiu publicznym, red. ks. Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska [w:] Vita Academica, 1 2012, s. 28-28.
 • Magdalena Kozak, Problem zła w filozofii Emmanuela Levinasa [w:] Vita Academica, 1 2012, s. 28-28.
 • Między Biblią a kulturą , red. ks. Roman Bogacz, ks. Tomasz Jelonek [w:] Vita Academica, 1 2012, s. 28-28.
 • Evangelium vitae -most ku przyszłości [w:] Vita Academica, 2 2012, s. 20-20.
 • Joanna Tebień, Taka milcząca wzajemność. Pieśń o Bogu ukrytym Karola Wojtyły w świetle doktryny św. Jana od Krzyża [w:] Vita Academica, 2 2012, s. 20-20.
 • o. Tomasz Dąbek, " Nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście jednym w Chrystusie Jezusie" (Ga 2, 28). Bibla o godności i powołaniu kobiety [w:] Vita Academica, 3 2012, s. 27-27.
 • Ks. Mirosław Bieńkowski, Indywidualne i społeczne aspekty cierpienia w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Vita Academica, 3 2012, s. 27-27.
 • Bractwo św. Zofii. 600 lat istnienia, red. Magdalena Łużna, ks. Jan Machniak [w:] Vita Academica, 62 2011, s. 22-22.
 • Czym jest nowy feminizm Jana Pawła II, red. Jarosław Kupczak OP, Maria Zboralska [w:] Vita Academica, 62 2011, s. 23-23.
 • Rodzina podmiotem wychowania i kreatorem komunikacji społecznej, red. ks. Robert Pikuła [w:] Vita Academica, 62 2011, s. 23-23.
 • Norbert Kokott, Rola Odnowy w Duchu Świętym w dynamizowaniu misji Kościoła [w:] Vita Academica, 65 2011, s. 35-35.
 • Stanisław Hałas, Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur [w:] Vita Academica, 65 2011, s. 36-36.
 • Teologia fundamentalna. Wybór tekstów, red. ks. T. Dzidek, ks. Ł. Kamykowski, o. Andrzej Napiórkowski [w:] Vita Academica, 64 2011, s. 23-23.
 • Ks. Tadeusz Borutka, Świat Boga- świat człowieka : rozważania filozoficzno-teologiczne [w:] Vita Academica, 64 2011, s. 23-23.
 • Ks. Wojciech Misztal, Listy Pawłowe jako przykład informowania o związkach międzyosobowych tworzenia i rozwijania tych relacji [w:] Vita Academica, 64 2011, s. 23-23.
 • Biblia o moralności, red. Bogusław Mielec [w:] Vita Academica, 63 2011, s. 31-31.
 • Kłamstwo w życiu publicznym, red. Władysław Zuziaki, Joanna Mysona - Byrska [w:] Vita academica, 62 2011, s. 31-31.
 • O . Hieronim Kajsiewicz CR (1812-73). Troska o duchowość troską o dobro społeczności, red. ks. W. Misztal, ks. W. Mleczko [w:] Vita Academica, 3 2012, s. 27-27.
 • Wkład kardynała Karola Wojtyły- Jana Pawła II w kształtowanie się Papieskiego Wydziału Teologicznego w latach 1954-198 [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 4 2011, s. 167-176.
 • Niezwykły dar [w:] Wychowawca, 6/07 1997, s. 16-16.
 • Czyń, co widzisz. W nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej [w:] Vita Academica, 4 2012, s. 40-40.
 • J. Mikołajczyk , Rozwój w trudzie egzystencji. Aksjologiczno-egzystencjalne aspekty Teorii Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego [w:] Vita Academica, 4 2012, s. 40-40.
 • Kobieta w Kościele [w:] Vita Academica, 4 2012, s. 40-40.
 • Jan Józef Janicki, U początków liturgii [w:] Vita Academica, 3-4 2002, s. 20-20.
 • Sylwia Bielawska, Kondycja człowieka w filmach Michelangelo Antonioniego [w:] Vita Academica, 3-4 2002, s. 20-20.
 • Stanisław Basista, Liturgia a teologia według Maxa Thuriana [w:] Vita Academica, 3-4 2002, s. 20-20.
 • Karol Mozor, Szkolnictwo katolickie w cieszyńskim Wikariacie Generalnym [w:] Vita Academica, 3-4 2002, s. 20-20.
 • Anna Wierzbicka, Co mówi Jezus ? Objaśnianie przypowieści ewangelicznych w słowach prostych i uniwersalnych: Anna Wierzbicka, Jak można mówić o Trójcy Świętej w słowach prostych i uniwersalnych [w:] Polonia Sacra, 18(62) 2006, s. 408-410.
 • Gerlano Lentini, Matka Teresa z Corleone. Założycielka Siódtr Franciszkanek od św. Klary 1867-1934. [w:] Polonia Sacra, 18 (62) 2006, s. 410-411.
 • Biblioteki polskie za granicą : przeszłość i współczesność, pod red. Marii Kalczyńskiej i Danuty Sieradzkiej [w:] Fides, 1-2 2007, s. 191-192.
 • A. Morka, Doświadczenie Boga w GUŁagu [w:] Polonia Sacra, 20 2007, s. 451-454.
 • Wielcy Kaznodzieje Krakowa, red. K. Panuś [w:] Polonia Sacra, 20 2007, s. 461-462.
 • Charyzmat osoby i autiorytetu urzędu. Wokól pytania o gatunki literackie współczesnych wypowiedzi papieskich oraz Stolicy Apostolskiej [w:] Polonia Sacra, 22 2008, s. 344-345.
 • Ks. Stanisław Łabendowicz, Katecheza dorosłych Kościoła posoborowego w świetle dokumentów i literatury katechetycznej [w:] Polonia Sacra, 22 2008, s. 346-348.
 • "Przekonywał ich o Chrystusle". Paweł -apostoł i wojownik Chrystusa [w:] Vita Academica, 1 2009, s. 19-19.
 • ks. Jacek Urban, Katedra na Wawelu po 1918 [w:] Vita Academica, 1 2009, s. 19-19.
 • Św. Jan od Krzyża w recepcji Karola Wojtyły - Jana Pawła II [w:] Vita Academica, 1 2008, s. 19-19.
 • Ks. J. Krzywda CM, Prymat papieski i Kolegium Biskupów w świetle nauki Vaticanum I i II [w:] Vita Academica, 2 2009, s. 19-19.
 • Teologia - rośliny i zwierząta, red. T. Jelonek [w:] Vita Academica, 2 2009, s. 19-19.
 • Ks. C. Smuniewski , Niewyczerpalne źródło świetości [w:] Vita Academica, 2 2009, s. 19-19.
 • s. A. Emmanuela Klich, Kościół Chrystusa wspólnotą w Duchu Świętym [w:] Vita Academica, 3-4 2009, s. 19-19.
 • R. Czaja, G. Marszałkowski, Katena do ewangelii św. Jana [w:] Vita Academica, 3-4 2009, s. 19-19.
 • Przeciw wykluczeniu społecznemu, red. M. Duda i B. Gulla [w:] Vita Academica, 3 2009, s. 19-19.
 • Muzyka organowa dzisiaj. Rola i zadanie organisty w Kościele, red. Robert Tyrała [w:] Vita Academica, 6 2009, s. 20-20.
 • Historia i przyszłość bioetyki, red. J. Brusiło [w:] Vita Academica, 6 2009, s. 20-20.
 • Ekumenia a współczesne wyzwania moralne, red. T. Kałużny [w:] Vita Academica, 6 2009, s. 20-20.
 • S. L. Piech, Wychowywać dla Kościoła i państwa [w:] Alma Mater, 120/121 2010, s. 164-164.
 • Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle historii [w:] Fides, 1-2 2008, s. 124-126.

Wygłoszone Referaty:

 • Problem gromadzenia literatury religijnej dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na przykładzie literatury religijnej dla dzieci i młodzieży o Janie Pawle II Dziedzictwo Jana Pawła II w bibliotekach i archiwach krajowych i zagranicznych 04 listopad 2014 Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl