wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr hab. Jan Dziedzic
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - profesor nadzwyczajny 
E-mail:
jan.dziedzic@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Psychologii Pastoralnej 
Dyżur dydaktyczny:
poniedziałek 15.00-16.00, ul. Bernardyńska 3, sekretariat UTW 

Curriculum Vitae

 • 2015 - Stanowisko profesora nadzwyczajnego w UPJPII
 • 2014 - Prodziekan Wydziału Teologicznego UPJPII
 • 2011 - Kierownik ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UPJPII
 • 2010 - Habilitacja, Wydział Teologiczny UPJPII w Krakowie
 • 2005 - Delegat senatu do współpracy z Wydziałem Teologii Katolickiej Uniwersytetu Ruhry w Bochum
 • 2003 - Stypendium w Ruhr-Universität Bochum
 • 2001 - Adiunkt w Wydziale Filozoficznym PAT
 • 1999 - Doktorat z filozofii na Wydziale Filozoficznym PAT
 • 1999 - Dyplom ukończenia Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa - KUL
 • 1999 - Dyrektor Konwiktu Księży Studentów PAT
 • 1993 - Licencjat z teologii (w znaczeniu prawa kanonicznego) WT PAT w Krakowie
 • 1987 - Magisterium z teologii oraz święcenia kapłańskie

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] Żałoba po śmierci Jana Pawła II. Analiza ilościowo-jakościowa Księgi kondolencyjnej Polacy w hołdzie Janowi Pawłowi II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2009
 •      [szukaj w bibliotece] Religia we współczesnej Europie. Religion im gegenwärtigen Europa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2008
 •      [szukaj w bibliotece] Spór o eutanazję, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005
 •      [szukaj w bibliotece] Eutanazja a religijność. Badania wsród studentów Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 1999
 •      [szukaj w bibliotece] Ekoturistika, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta 2013
 •      [szukaj w bibliotece] Od bólu po stracie do nadziei życia. Pogrzeb dziecka poronionego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013
 •      [szukaj w bibliotece] Odnaleźć wykluczonych. Wsparcie terapeutyczno-duszpasterskie pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, Kraków: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego 2014
 •      [szukaj w bibliotece] Starość. Problem czy szansa. Refleksja pastoralnoteologiczna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2015
 •      [szukaj w bibliotece] Seniorzy na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, Kraków: Uniwersytet Trzeciego Wieku UPJPII 2016
 •      [szukaj w bibliotece] Młodzież nadzieją Kościoła czy Kościół nadzieją młodzieży?, Kraków: Unum 2017
 •      [szukaj w bibliotece] W poszukiwaniu wiary dojrzałej. Refleksja pastoralnoteologiczna, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Uniwersytet Trzeciego Wieku 2017
 •      [szukaj w bibliotece] Wspomóc uzależnionych od alkoholu. Refleksja psychologiczno-teologiczna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2017
 •      [szukaj w bibliotece] Model kształcenia seniorów na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, : Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla UPJPII w Krakowie 2018

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

 • Psychologiczne wsparcie w przeżywaniu żałoby [w:] "Logos i Ethos", 1-2 2007, s. 39-51.
 • Die Trauer nach dem Tode von Papst Johannes Paul II. in Polen [w:] „Analecta Cracoviensia", 38-39 2007, s. 107-123.
 • Acceptance of euthanasia and religiousness in the opinion of students of medical schools in Ukraine [w:] „Analecta Cracoviensia”, 37 2005, s. 31-45.
 • Filozoficzno-społeczny kontekst sporu o eutanazję [w:] „Logos i Ethos”, 2 2005, s. 82-96.
 • Kulturowo-religijne aspekty żałoby [w:] "Analecta Cracoviensia", 35 2003, s. 21-33.
 • Korelaty akceptacji eutanazji [współatorstwo w:] „Analecta Cracoviensia", 33 2001 121-138
 • Postawy wobec eutanazji u studentek Wydziału Pielęgniarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego [w:] „Analecta Cracoviensia”, 30-31 1999, s. 3-14.
 • Filozoficzny kontekst śmierci [w:] Przegląd Homiletyczny, 15 2011, s. 173-184.
 • Das Altar - Ein Problem oder eine Chance? Versuch einer multiperspektivischen pastoralen Reflexion [w:] Analecta Cracoviensia, 43 2011, s. 25-41.
 • Rozpoznanie opętania i egzorcyzm [w:] Ateneum Kapłańskie, 1/617 2012, s. 61-74.
 • Etyka w medycynie [w:] Logos i Ethos, 1 2003, s. 96-100.
 • Umieranie i śmierć Jana Pawła II a doświadczenie żałoby [w:] Communio, 3 2012, s. 147-167.
 • Beistand bei Trauer. Psychologisch-pastorale Aspekte [w:] Polonia Sacra, 2 2014, s. 37-54.
 • Kościół wobec starości. Perspektywa pastoralnoteologiczna [w:] Polonia Sacra, 38 2015, s. 95-113.

Wygłoszone Referaty:

 • Pogrzeb Jana Pawła II na podstawie badań księgi Kondolencyjnej onet.pl. XXXIV Sympozjum Sekcji Psychologii przy komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski w Papieskim Wydziale Teologicznym 17 wrzesień 2007 Wrocław
 • Doświadczenie żałoby Hospicjum Homo-Homini 27 listopad 2006 Jaworzno
 • Die Trauer nach dem Tode von Papst Johannes Paul II. in Polen Ruhr- Universität 16 listopad 2006 Bochum
 • Zmiany postaw Polaków po śmierci Jana Pawła II VI Jubileuszowy Zjazd Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego 08 wrzesień 2006 Kraków
 • Żałoba po śmierci Jana Pawła II a zmiana postaw Polaków Antropologia Jana Pawła II 06 kwiecień 2006 Kraków - Uniwersytet Jagielloński
 • Żałoba po śmierci Jana Pawła II. Na podstawie badań przeprowadzonych w Małopolsce 2005 XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 23 wrzesień 2005 Kraków - Uniwersytet Jagielloński
 • Hospicjum jako alternatywa wobec eutanazji. Seminaryjne Centrum Psychologiczno-Formacyjne 10 listopad 2004 Popowo
 • Towarzyszenie w przeżywaniu żałoby XXXV Sympozjum Sekcji Komisji Nauki Wiary KEP 16 wrzesień 2003 Kraków
 • Akceptacja eutanazji a religijność w opinii uczniów szkół medycznych na Ukrainie 11. XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 05 wrzesień 2002 Lublin
 • Pomoc psychologiczno - religijna osobom umierającym 8. XXXI Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu Polski d/s Nauki 17 wrzesień 2000 Radom
 • Problem eutanazji w ocenie pielęgniarek Międzynarodowa Konferencja w Akademii Medycznej 16 listopad 2000 Lublin
 • Etyczne aspekty stosowania środków uśmierzających ból Międzynarodowy Zjazd Anestezjologia-Etyka Sztuka 16 maj 1998 Kraków
 • Towarzystwa proeutanatyczne na świecie Zjazd komisji etycznej personelu medycznego polskich szpitali Bonifratrów 05 kwiecień 2002 Kraków
 • Światynia Pana jako miejsce przeżywania żałoby Sacrum i przyroda - Dom Pana 23 wrzesień 2011 Prešov
 • Współczesny kontekst współpracy między UPJPII a WTK RUB Religia we współczesnej Europie - Religion im gegenwärtigen Europa 16 listopad 2007 Bochum
 • Integrales Modell der Palliativpflege Wykład w ramach współpracy naukowej 29 czerwiec 2011 Ruhr–Universität Bochum
 • Postawy wobec śmierci w kontekście doświadczenia cierpienia i przemijania I Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej 07 październik 2004 Gdańsk
 • Przyroda a rozwój osobowości człowieka Człowiek w ogrodzie Pana. XX Międzynarodowe Seminarium \"Sacrum i Przyroda 13 październik 2012 Ojcowski Park Narodowy
 • Pomoc duszpasterska w przeżywaniu żałoby po stracie dziecka martwo urodzonego Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Umarłych pogrzebać… Pogrzeb dziecka poronionego źródłem chrześcijańskiej nadziei 26 listopad 2012 UPJPII - Kraków
 • Rozpoznanie opętania i egzorcyzm. Kontekst psychologiczno-teologiczny Międzynarodowa Konferencja: Posługa kapelana w szpitalu psychiatrycznym 10 kwiecień 2013 Ukraiński Uniwersytet Katolicki - Украї́нський католи́цький університе́т oraz Klinika Psychiatryczna we Lwowie
 • Psychologiczne aspekty turystyki Ekoturistika - XXI Międzynarodowa Konferencja "Sacrum i Przyroda" 27 wrzesień 2013 Prešov
 • Kościół wobec starości. Perspektywa pastoralnoteologiczna Starość. Problem czy szansa? 15 maj 2014 Kraków -UPJPII
 • Die Religiosität und die Bildung von moralischen Haltungen in Europa nach der Wende Religious Liberty, Relativism, and Secularisation in Our Modern Societies, and their Implications for the Situation of the Church 24 luty 2015 's-Hertogenbosch (Holandia)
 • Die Entwicklung der reifen Persönlichkeit. Psychologischer und religiöser Sicht - The Development of the Mature Personality The Challenges for the Priestly Formation in the Ancient Christianity and Nowadays 23 marzec 2015 ’s-Hertogenbosch, Holandia
 • Rozwój Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Potrzeba czy konieczność/The development of Universities of the Third Age: need or necessity Starość jak ją widzi psychologia/Senility as seen by psychology 24 kwiecień 2015 Kraków
 • Religiosität und moralische Haltungen im heutigen Europa Religion in Europa nach dem Ende des Kommunismus. Deutsch-Polnisches Symposion 07 maj 2015 Ruhr-Universität Bochum
 • Religijność a kształtowanie postaw moralnych w Europie po roku 1989 Náboženská sloboda v súčasnej spoločnosti. Medzinárodný seminár 19 maj 2015 Rímskokatolícka Cyrilometodská Bohoslovecká Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • Przyroda miejscem formacji człowieka. Perspektywa psychologicznopastoralna Środowisko a zdrowie psychiczne człowieka. XXIII Sympozjum "Sacrum i Przyroda" 15 październik 2015 Kraków
 • Religijność a kształtowanie postaw moralnych młodego pokolenia Młodzież nadzieją Kościoła - czy Kościół nadzieją młodzieży 13 kwiecień 2016 Kraków
 • Religijność a kształtowanie postaw moralnych młodego pokolenia Młodzież nadzieją Kościoła - Czy Kościoł nadzieją młodzieży? 13 grudzień 2016 Kraków
 • Die Polen unterwegs. Ursachen und Auswirkungen der Emigrationen „ Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh“ (Gotteslob Nr. 505) 18 maj 2017 Ruhr-Universität Bochum
 • Kościół wobec osób wykluczonych przez starość "Kościół wobec osób wykluczonych (Die Kirche gegenüber den Ausgeschlossenen). Refleksja pastoralnoteologiczna". 17 maj 2018 UPJPII - Kraków
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl