wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr Andrzej Kwaśniewski
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego -  
E-mail:
andrzej220777@wp.pl 
Afiliacje:
 

Curriculum Vitae

 • 2016 - członek Kieleckiego Towarzystwa Naukowego
 • 2015 - organizator konferencji „Bożogrobcy w służbie Sanktuarium Świętego Grobu Jerozolimskiego Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Miechowie” - Miechów 27-28.05.2015 r.
 • 2015 - organizator konferencji „II Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych” – Kielce-Skorzeszyce 14-16.06.2015 r.
 • 2013 - organizator konferencji „Rubrycele i schematyzmy Kościoła w Polsce”. Kielce 23-25.05.2013 r.
 • 2013 - dyrektor i wykładowca Studium Historii Diecezji Kieleckiej
 • 2012 - członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie
 • 2012 - członek współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego imienia błogosławionego Wincentego Kadłubka w Kielcach, od 09.10.2012 roku prezes Towarzystwa
 • 2012 - członek Rady Naukowej „Veritati et Caritati”
 • 2012 - autor i koordynator programu naukowego „Rola Kościoła jako wychowawcy i stróża kultury narodowej” (od 09.10.2012). Program ten jest realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego imienia błogosławionego Wincentego Kadłubka w Kielcach.
 • 2011 - opiekun Koła Historycznego Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach
 • 2011 - członek Rady Programowej - „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”
 • 2010 - dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Kielcach
 • 2010 - wykłady z historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach (afiliowanym do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
 • 2010 - członek Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
 • 2010 - członek Rady Naukowej serii wydawniczej „Biblioteka Kieleckich Studiów Teologicznych”
 • 2005 - studiował historię Kościoła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W roku 2007 uzyskał stopień naukowy licencjata teologii w dziedzinie historii Kościoła. W roku 2010 obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Anzelma Weissa – „Księgozbiory parafialne w prepozyturze kieleckiej w XVIII wieku”. Uzyskał wówczas stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.
 • 2005 - Specjalizacja Archiwalna przy Katedrze Metodologii i Nauk Pomocniczych Historii Kościoła w Instytucie Historii Kościoła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
 • 2002 - w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie uzyskał tytuł zawodowy magistra teologii na podstawie pracy „Parafia Gnojno w pierwszej połowie XIX wieku (1805-1863)” napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Daniela Olszewskiego.
 • 1996 - studia - Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach
 • 1992 - szkoła średnia - Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju

Dorobek naukowy

Monografie:

 • Brak danych

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

Wygłoszone Referaty:

 • Superekslibrisy w Bibliotece Kapituły Kieleckiej II Ogólnopolska konferencja oprawoznawcza - Introligatorzy i ich klienci 18 listopad 2016 Toruń
 • Konsekracja kościoła Świętych Piotra i Pawła w Imbramowicach Klasztor Sióstr Norbertanek w Imbramowicach. 300. rocznica konsekracji kościoła klasztornego 29 sierpień 2017 Imbramowice
 • Podręczniki do historii Kościoła księdza profesora Bolesława Kumora Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ksiądz Bolesław historyk Kościoła i dydaktyk w 15. rocznicę śmierci 21 wrzesień 2017 Lublin
 • Polacy ratujący Żydów na terenie diecezji kieleckiej w latach 1939-1945 Konferencja - „Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat” 05 październik 2016 Chmielnik
 • Księgozbiór Kapituły Kieleckiej w świetle inwentarza z 1650 roku Książka Dawna i jej właściciele 01 październik 2016 Wrocław
 • Misja archiwum kościelnego Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich. Spotkanie sekretarzy i ekonomów. Targi Kielce, SacroExpo 20 czerwiec 2016 Kielce
 • Chrzest Polski i jego owoce Sesja historyczna z okazji 1050-lecia Chrztu Polski 21 kwiecień 2016 Kielce
 • Obchody milenium chrztu w Kielcach i Wiślicy Archiwum Państwowe w Kielcach. Spotkanie ze źródłem archiwalnym. Kościół katolicki w źródle archiwalnym 23 marzec 2016 Kielce
 • Dorobek naukowy ks. prof. dr. hab. Daniela Olszewskiego Polska kultura religijna 10 grudzień 2015 Kraków
 • Ostatni bożogrobcy w diecezji krakowskiej (XIX w.) Bożogrobcy w służbie Sanktuarium Świętego Grobu Jerozolimskiego Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Miechowie 28 maj 2015 Miechów
 • Inicjatywy naukowe, kulturalne oraz Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego [imienia bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach] [I] Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych 20 październik 2014 Poznań
 • Program Studium Historii Diecezji Kieleckiej Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Teologicznego: „Invisibile per visibilium … Kultura religijna i średniowiecze z perspektywy Kielc” 09 czerwiec 2014 Kielce
 • Ośrodek Świętokrzyski (Kielce-Sandomierz-Częstochowa) Spotkanie profesorów i wykładowców Historii Kościoła w Obrze 24-25.04.2014 r. Konferencja: Dorobek historiograficzny polskich historyków Kościoła ostatniego 50-lecia. Charakterystyka ośrodków 25 kwiecień 2014 Obra
 • Księgi liturgiczne zachowane w bibliotece bożogrobców w Miechowie (XVII-XVIII w.) Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej i Śląska w XVIII i XIX wieku. Losy, znaczenie i inwentaryzacja 13 lipiec 2013 Rytwiany
 • Rubrycele i schematyzmy diecezji kieleckiej (1808-1818) w księgozbiorze podręcznym Archiwum Diecezjalnego w Kielcach Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku-Kamiennej. Sesja popularnonaukowa - Źródła i Archiwa Zwierciadłem Historii 25 październik 2013 Skarżysko-Kamienna
 • Dziewięć skarbów Kościoła Kieleckiego. Stan badań nad zbiorem rubrycel i schematyzmów Archiwum Diecezjalnego w Kielcach Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego imienia Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Kielcach. Program naukowy: Rola Kościoła jako wychowawcy i stróża kultury narodowej 14 styczeń 2014 Kielce
 • Starodruki z księgozbioru kanonika kieleckiego Wojciecha Strzemeskiego (XVI w.) Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego imienia Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Kielcach. Program naukowy: Rola Kościoła jako wychowawcy i stróża kultury narodowej. 08 kwiecień 2014 Kielce
 • Biblioteka kapitulna u progu reformy trydenckiej – pomnik kultury intelektualnej miasta Kielce Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego imienia Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Kielcach. Program naukowy: Rola Kościoła jako wychowawcy i stróża kultury narodowej. 10 czerwiec 2014 Kielce
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl