wróć na stronę główną UPJPII
s. dr hab. Susi Ferfoglia
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - profesor nadzwyczajny 
E-mail:
susi.ferfoglia@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Muzyki Kościelnej 
Dyżur dydaktyczny:
Środa: 9.30-11.00, ul. Prosta 35 A, sala 32 

Curriculum Vitae

 • 2018 - Stanowisko Profesora Nadzwyczajnego w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
 • 2013 - Uzyskanie tytułu doktora habilitacyjnego na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Krakowie. Tytuł pracy: Msza alternatim we włoskiej i francuskiej muzyce liturgicznej XVII wieku.
 • 2006 - Uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł pracy: Jana Pawła II inspiracje dla pedagogiki kultury
 • 2005 - Ukończenie Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie organów prof. Andrzeja Białko
 • 2005 - Od 2005 roku pedagog w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej im. ks. kard. F. Macharskiego: prowadzenie zajęć z organów i z chorału gregoriańskiego
 • 2005 - Od 2005 prowadzenie zajęć w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej UPJPII i AM w Krakowie: klasa organów oraz zajęcia z filozofii i pedagogiki kultury
 • 2000 - Ukończenie klasy organów dr. hab. Wiesława Delimata, prof. UPJPII na Instytucie Liturgicznym PAT
 • 2000 - Ukończenie Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej \"Ignatianum\" w Krakowie
 • 1994 - Ukończenie Conservatorio di Musica \"G.Tartini\" w Trieście (Włochy) w klasie fortepianu

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] Jana Pawła II filozofia kultury i wychowania, Kraków: św. Stanislawa BM Archidiecezji Krakowskiej 2007
 •      [szukaj w bibliotece] Msza alternatim we włoskeij i francuskiej muzyce liturgicznej XVII wieku, Kraków: Wydawnicto-Drukarnia Ekodruk s.c. 2011
 • Promotio Doctoris Honoris Causa Pontificae Universitatis Cracoviensis Ioannis Pauli II Eminentissimus Professor Cardinalis Tarcisio Bertone SDB, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 2012

Artykuły Książkowe:

 • Brak danych

Artykuly w Czasopismach:

 • Kulturowe posłannictwo narodów słowiańskich dla współczesnej Europy i chrześcijaństwa w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Paedagogia Christiana, 2(10) 2002, s. 45-59.
 • Jana Pawła II koncepcja wychowania religijnego [w:] Paedagogia Christiana, 1(11) 2003, s. 9-17.
 • Chorał gregoriański – czy to tylko historia? [w:] Perły muzyki kościelnej: chorał gregoriański i Gorzkie żale, Tom IV 2007, s. 39-53.
 • Jana Pawła II myślenie o kulurze i jego inspiracje dla pedagogiki kultury [w:] Pedagogika kultury, Tom III 2007, s. 33-44.
 • Sprawozdanie z uroczystej inauguracji organów [w:] Pro Musica Sacra, Nr 9 2011, s. 157-158.
 • [tłum.] Mons. Valentino Miserachs Grau, La Musica Liturgica prima e dopa il Concilio Vaticano II Muzyka liturgiczna przed i po Soborze Watykańskim II [w:] Studia Pro Musica Sacra, Tom III, 2006 51-68
 • Guillaume-Gabriel Nivers i jego chorał [w:] Pro Musica Sacra, Nr 10 2012, s. 53-68.
 • Recenzja: "Laus in Ecclesia. Szkoła śpiewu gregoriańskiego. Szkoła św. Grzegorza" [w:] Pro Musica Sacra, Nr 12 2014, s. 221-224.
 • Pogranicza kultury - okiem "przyszywanej" Polki [w:] Pro Musica Sacra, Nr 12 2014, s. 203-209.
 • Guillaume-Gabriel Nivers (ok. 1632-1714) - ostatni z "przedklasyków" czy pierwszy z klasyków? [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXIII/2 2014, s. 113-125.

Wygłoszone Referaty:

 • Śpiewy gregoriańskie w wawelskich księgach liturgicznych z przełomu XVII i XVIII wieku. Grzegorz Gerwazy Gorczycki i jego epoka 12 maj 2014 Białystok
 • Mandatum novum do vobis – wielkoczwartkowy obrzęd umywania nóg w Graduale ms 205 w klasztorze Klarysek w Krakowie Sztuka w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek 21 maj 2015 Kraków
 • Mandatum novum do vobis – wielkoczwartkowy obrzęd umywania nóg w Graduale ms 205 w klasztorze Klarysek w Krakowie Klasztor i muzyka od średniowiecza do czasów współczesnych 13 październik 2015 Częstochowa - Jasna Góra
 • Guillaume-Gabriel Nivers (ca 1632-1714) – ostatni z „przedklasyków” czy pierwszy z „klasyków”? Francuska muzyka organowa XVII i XVIII wieku. Język muzyczny i praktyka wykonawcza dawncyh mistrzów 20 maj 2007 Akademia Muzyczna w Krakowie
 • Kilka refleksji o ‘kobiecości’ muzyki św. Hildegardy III Konferencja naukowa w ramach X Festiwalu Twórczości Religijnej Fide et amore dla uczczenia 1050-lecia Chrztu Polski. Uniwersalizm chrześcijańskiej Europy – wokół teologii u św. Hildegardy z Bingen 07 październik 2016 sala Ecce Homo domu parafialnego, Żory
 • De Organo, Organista & musicis seu cantoribus…” o muzyce organowej w liturgii kościoła rzymskokatolickiego na przełomie XVI i XVII wieku Seminarium organologiczne „Dawne włoskie organy i muzyka liturgizna” w ramach V Międzynarodowych Spotkań Organowych Siedlce 2016, 13 października, Sespół Szkół Muzycznych w Siedlcach 13 październik 2016 Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach.
 • Responsoria prolixa w staniąteckim Antyfonarzu ms. 1-4. Hermeneutyka tekstu i melodii wybranych śpiewów Konferencja naukowa „Kultura i sztuka benedyktynek i benedyktynów w Polsce i Europie 15 październik 2016 Klasztor ss. benedyktynek w Staniątkach.
 • Harmonia świata stworzonego w muzyce św. Hildegardy z Bingen IV Międzynarodowy Kongres św. Hildegardy w Krakowie, 6-8 października 2017 07 październik 2017 Opactwo benedyktyńskie w Tyńcu
 • „Verbum Caro factum est – słowo jako fundament kompozycji i interpretacji śpiewu gregoriańskiego” Słowo w muzyce 29 listopad 2017 Sala audytoryjna UMFC w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5 (budynek B)
 • Słowo podstawowym narzędziem gregoriańskiej techniki kompozytorskiej w adaptacji wzorców modalnych do nowych tekstów. Śpiew gregoriański - słowo śpiewane. W 50. rocznicę Semiologii gregoriańskiej. 08 maj 2018 Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Sala prezydencka
 • Rękopisy adiastematyczne jako wyraz tradycji wykonawczej Słowo-znak-neuma jako podstawa śpiewu gregoriańskiego 20 listopad 2018 Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
 • Adattamento del timbro modale del tritus autentico al nuovo testo Międzynarodowy Kongres Śpiewu Gregroiańskiego, 10-15 czerwca 2019 16 czerwiec 2019 Schmochtitz
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl