wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr Karol Litawa
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - asystent 
E-mail:
karol.litawa@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Historii Liturgii 

Dorobek naukowy

Monografie:

  •      [szukaj w bibliotece] I riti propri del papa celebrati nella cappella privata durante la settimana santa nei secoli XII e XIII, : Pontificium Atheneum S. Anselmi de Urbe Pontificium Institutum Liturgicum 2014
  •      [szukaj w bibliotece] Liturgia Słowa w pozarzmskich rytach zachodnich, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2017

Artykuły Książkowe:

  • Brak danych

Artykuly w Czasopismach:

Wygłoszone Referaty:

  • Nałożenie rąk w sakramencie święceń od X wieku do Vaticanum II Nałożenie rąk w tradycji Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich 07 listopad 2018 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Liturgia słowa w pozarzymskich rytach zachodnich Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania słowa Bożego 15 wrzesień 2016 Tarnów WSD
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl