wróć na stronę główną UPJPII
mgr Bogusława Frontczak
Zatrudnienie:
Międzywydziałowe Studium Języków Obcych - wykładowca 
E-mail:
boguslawa.frontczak@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
 
Dyżur dydaktyczny:
<h2>Semestr zimowy 2018/2019:</h2>
<p>czwartek</p><p>8.15-9.00</p> 

Curriculum Vitae

 • 2017 - Uzyskanie certyfikatu e-metodyka wydawanego przez Stowarzyszenie Elearningu Akademickiego
 • 2016 - Nagroda Rektora UPJP II
 • 2015 - Udział w konferencji EuroCALL Teacher Education SIG Lemesos Workshop, Limassol, Cypr (wyjazd w ramach programu Erasmus+)
 • 2015 - Studia podyplomowe "Elearning - projektowanie i wdrażanie", Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie.
 • 2014 - Awans zawodowy - wykładowca języka łacińskiego i greckiego UPJP II
 • 2014 - Wykonywanie II części tłumaczeń w ramach grantu "Studia i materiały do dziejów kościoła i hospicjum św. Stanisława w Rzymie”
 • 2013 - Wykonywanie I części tłumaczeń w ramach realizacji grantu "Studia i materiały do dziejów kościoła i hospicjum św. Stanisława w Rzymie”
 • 2009 - Nagroda im. Ks. Prof. Adama Duraka za pracę magisterską pt. "Alegoryczna interpretacja liturgii godzin według Amalariusza z Metzu"
 • 2009 - Lektor języka łacińskiego i greckiego w Wyższym Seminarium Duchownym Salezjanów w Krakowie
 • 2009 - Wykonywanie tłumaczeń do monografii: J. Wołczański, Kościół rzymskokatolicki i Polacy w Małopolsce Wschodniej podczas wojny ukraińsko-polskiej 1918-1919. Źródła, Lwów-Kraków: Wydawnictwo bł. Jakuba Strzemię archidiecezji lwowskiej ob. łac. 2012.
 • 2008 - Studia licencjackie - teologia, specjalność liturgika - na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, zakończone uzyskaniem tytułu licencjata.
 • 2007 - Lektor języka łacińskiego i greckiego UPJP II
 • 2006 - Studia podyplomowe "Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa" na Uniwersytecie Pedagogiczny w Krakowie
 • 2005 - Tłumaczenia przy serii Synodii et Collectiones Legum (Wyd. WAM), Rituale Cisterciense oraz Missae propriae ad usum ordinis cisterciensis (opactwo oo. Cystersów w Krakowie Mogile)
 • 2004 - Nauczyciel języka łacińskiego (LO św.Jacka w Krakowie, XXXILO w Krakowie)
 • 2003 - Studia magisterskie - teologia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
 • 1999 - Studia magisterskie - filologia klasyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Dorobek naukowy

Monografie:

 • Brak danych

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] [tłum.] Sakrament chrztu w Sakramentarzu Gelazjańskim. Tekst łaciński, tłumaczenie, schematy obrzędu. [w:] Inicjacja liturgiczna, Kraków: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2011 27-60
 • Wybrane modlitwy i błogosławieństwa na różne okoliczności codziennego życia w Sakramentarzu Gelazjańskim. Tekst oryginalny i tłumaczenie [w:] Adelajda Sielepin, Jarosław Superson [red.], Modlitwa liturgiczna, Kraków: 2012, s. 77-107.
 • [tłum.] Benedykt XIV, Accepimus praestantium (tłumaczenie) [w:] Ołtarz, krzyż i kierunek zanoszonych modlitw, Kraków: Homo Dei 2014 111-121

Artykuly w Czasopismach:

 • Alegoryczna interpretacja Liturgii Godzin w ujęciu Amalariusza z Metzu [w:] Seminare, t.28 2010, s. 15-28.
 • Liturgia godzin w Liber officialis Amalariusza z Metzu [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 63 (2010) nr 1 2010, s. 55-70.

Wygłoszone Referaty:

 • Tłumaczyć czy rozumieć - techniki pracy z tekstem łacińskim na zajęciach ze studentami UPJPII Źródła pisane z punktu widzenia filologa, historyka i archeologa 23 listopad 2013 Kraków
 • Jak ożywić martwe, czyli elearning na łacinie Specyficzne potrzeby studentów szkół wyższych a nauczanie języków obcych 16 wrzesień 2016 Wrocław
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl