wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr Marek Sołtysiak
Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny - adiunkt 
E-mail:
marek.soltysiak@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Filozofii Poznania 
Dyżur dydaktyczny:
wtorek: 16.00 - 16.45, UPJP2 ul. Bernardyńska 3 sala 116 

Curriculum Vitae

 • 2007 - adiunkt na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie; Katedra Filozofii Poznania
 • 2004 - doktorat z filozofii na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie
 • 2004 - asystent na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie; Katedra Etyki

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] Rozumienie i tradycja w hermeneutyce filozoficznej Hansa-Georga Gadamera, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie 2004

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Między relatywizmem a absolutyzmem. Hermeneutyczna koncepcja prawdy Hansa-Georga Gadamera [w:] C. Piecuch [red.], Kondycja człowieka współczesnego, Kraków: UNIVERSITAS 2006, s. 101-113.
 •      [szukaj w bibliotece] Uniwersalność i granice języka według H.-G. Gadamera [w:] H. Mikołajczyk, M. Oziębłowski, M. Remberz [red.], Hermeneutyczne dziedzictwo filozofii, Kraków: scriptum 2006, s. 53-69.
 • Autorytet w czasach próby. Św. Augustyna koncepcja autorytetu [w:] W. Kowalski, J. Orzeszyna, W. Skoczny [red.], Księga Jubileuszowa z racji 50 lecia posługi kapłańskiej J.E. Ks. Bp. Dr. Adama Śmigielskiego, Kraków - Sosnowiec: 2007, s. 219-232.
 •      [szukaj w bibliotece] Pojęcie gry w hermeneutyce filozoficznej Hansa-Georga Gadamera [w:] T. Tisończyk i A. Waśko [red.], W stronę hermeneutyki kultury, Kraków: WAM 2013, s. 69-84.

Artykuly w Czasopismach:

 • Heideggerowska krytyka zdroworozsądkowego rozumienia czasu u Arystotelesa [w:] Logos i Ethos, 1 (18) 2005, s. 26-42.
 • Etyka jako retoryka dobra. Arystotelesowskie korzenie filozofii praktycznej Hansa-Georga Gadamera [w:] Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNACJANUM w Krakowie, XII 2006, s. 169-185.
 • Wolność w prześwicie prawdy bycia według późniejszego Heideggera [w:] Analecta Cracoviensia, XLI 2009, s. 75-90.
 • Pojęcie rozpoznania w kartezjańskiej koncepcji poznania [w:] Logos i Ethos, 2(31) 2011, s. 203-231.
 • Rene Descartesa koncepcja pewności moralnej a argumenty sceptyków [w:] Logos i Ethos, 2 (33) 2012 2012, s. 37-60.
 • Istnienie dzieła sztuki a jego tożsamość hermeneutyczna według Hansa-Georga Gadamera [w:] Logos i ethos, 2013_2_(35) 2013, s. 7-25.

Wygłoszone Referaty:

 • Etyka jako retoryka dobra. Arystotelesowskie korzenie filozofii praktycznej Hansa-Georga Gadamera Dziedzictwo współczesnej etyki 09 listopad 2005 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa
 • Między relatywizmem absolutyzmem. Hermeneutyczna koncepcja prawdy Hansa-Georga Gadamera Kondycja człowieka współczesnego: diagnozy i perspektywy 01 styczeń 0000 Akademia Pedagogiczna. Kraków
 • Wolność w prześwicie prawdy bycia u "drugiego" Heideggera Etyka-Teologia-Antropologia 05 kwiecień 2006 Uniwersytet Śląski
 • Ontologia dzieła sztuki w filozofii Hansa Georga Gadamera W stronę hermeneutyki kultury 05 czerwiec 2012 Instytut Kulturoznawczy Akademii Ignatianum
 • Symbolika dzieła sztuki Od narodzin do śmierci. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Symbol-Znak-Rytuał. 29 styczeń 2014 Kraków
 • Teoria prawd wiecznych R. Descartes'a Filozofia XVII wieku - jej źródła i kontynuacje 27 październik 2015 Lublin
 • Sprawa Galileusza a koncepcja świata według R. Descartes'a Filozofia XVII wieku - jej źródła i kontynuacje 16 czerwiec 2015 Białystok
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl