wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr hab. Marek Gilski
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - adiunkt z habilitacją 
E-mail:
marek.gilski@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Mariologii 
Dyżur dydaktyczny:
poniedziałek 11.30-12.15, ul. Bernardyńska 3, sala 110 

Curriculum Vitae

 • 2016 - dr hab. teologii
 • 2011 - dr nauk humanistycznych w zakresie: literaturoznawstwo (filologia klasyczna)
 • 2002 - dr teologii
 • 1995 - mgr teologii

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Patrsytyczne prodromy doktryny o Niepokalanym Poczęciu Maryi [w:] S. Drzyżdżyk [red.], Niepokalana w wierze i teologii Kościoła, Kraków: Wydawnictwo naukowe PAT w Krakowie 2005, s. 7-29.
 •      [szukaj w bibliotece] Maryja w pobożności pasyjnej [w:] A. Gąsior, J. Królikowski [red.], Na polskiej drodze maryjnej. Materiały z sympozjum mariologiczno-maryjnego Pasierbiec, 21-22 października 2006 roku, Częstochowa-Pasierbiec: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 2007, s. 203-213.
 •      [szukaj w bibliotece] Pośrednictwo Maryi w przepowiadaniu Ojców Kościoła [w:] S. Drzyżdżyk [red.], Pośrednictwo podporządkowane Jedynemu Pośrednikowi, Kraków: Scriptum 2009, s. 45-60.
 •      [szukaj w bibliotece] Maryja, Matka życia w przepowiadaniu Ojców Kościoła [w:] J. Kumala [red.], Maryja - Matka Życia. Pobożność maryjna w służbie Ewangelii życia, Licheń Stary: Centrum Formacji Maryjnej \"Salvatoris Mater\" 2010, s. 25-40.
 •      [szukaj w bibliotece] Poczucie wstydu a wychowanie [współatorstwo z:] M. Cholewa[w:] Zdrowie dziecka. Ujęcie holistyczne, Kraków: Św. Stanisława BM 2012 127-141
 •      [szukaj w bibliotece] Myślenie magiczne i myślenie religijne a wychowanie [współatorstwo z:] M. Cholewa[w:] Filozoficzny i teologiczny wymiar sprawności moralnych, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2012 87-106
 •      [szukaj w bibliotece] Matka pośród Kościoła [w:] K. Klauza, K. Pek [red.], Mariologia Jana Pawła II. Problem interpretacji - sposób recepcji, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 119-132.
 •      [szukaj w bibliotece] W poszukiwaniu genezy pojęcia martys [w:] S. Drzyżdżyk [red.], Męczeństwo. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość, Kraków: Scriptum 2012, s. 129-137.
 •      [szukaj w bibliotece] Maryjny wymiar świadectwa bł. Jana Pawła II [w:] G. M. Bartosik [red.], Maryjny kształt świadectwa. Materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszów sanktuariów polskich, Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2012, s. 43-53.
 •      [szukaj w bibliotece] Pedagogia Matki Miłosierdzia w objawieniach św. Faustyny [współatorstwo z:] Mirosław Smyrak[w:] Maryja. Matka Boża Miłosierdzia, Kraków: Misericordia 2013 63-87
 •      [szukaj w bibliotece] Wprowadzenie do problematyki soborów [współatorstwo z:] Marcin Cholewa[w:] Sobór Watykański II. Złoty jubileusz, Kraków: Scriptum 2013 5-17
 •      [szukaj w bibliotece] Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio [współatorstwo z:] 1[w:] Sobór Watykański II. Złoty jubileusz, Kraków: Scriptum 2013 105-117
 •      [szukaj w bibliotece] Świętowanie w poematach homeryckich jako paradygmat świętowania w starożytnej Grecji [w:] S. Drzyżdżyk, T. Kałużny, Z. Kijas [red.], Świętowanie w pluralistycznym społeczeństwie. Propozycja chrześcijańska w teorii i praktyce, Kraków: Scriptum 2014, s. 9-26.
 •      [szukaj w bibliotece] Kult poszukuje zrozumienia [współatorstwo z:] Marcin Cholewa[w:] Zrozumieć, aby czcić. Encykliki Jana Pawła II, Kraków: Scriptum 2014 9-15
 •      [szukaj w bibliotece] Miłować całym umysłem (Łk 10, 27). Poznawczy wymiar miłości [współatorstwo z:] Marcin Cholewa[w:] Miłość jako sprawność moralna w wychowaniu, Szczecin: 2013 237-252
 •      [szukaj w bibliotece] Epifaniusz z Salaminy i jego Panarion [w:] Arkadiusz Baron [red.], Epifaniusz z Salaminy. Panarion. Herezje 1-33. Tekst grecki i polski. Przekład i wstęp ks. Marek Gilski. Opracowanie tekstu greckiego i komentarz polski ks. Arkadiusz Baron, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2015, s. 5-20.
 •      [szukaj w bibliotece] Spotkanie mądrości pogańskiej z chrześcijańską w dramacie Christus patiens [współatorstwo z:] Szymon Drzyżdżyk[w:] Oblicza Mądrości. Z czego wyrastamy, ku czemu zmierzamy, Kraków: Scriptum 2014 7-16
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Kult maryjny według św. Augustyna [w:] Salvatoris Mater, 4 2002, s. 156-171.
 • Maryja w \"De haeresibus\" św. Augustyna [w:] Salavtoris Mater, 1 2004, s. 345-353.
 • Unus Mediator et multi mediatores. Augustyńska koncepcja pośrednictwa [w:] Polonia Sacra, 15 2004, s. 179-191.
 • Implikacje chrystologiczne mariologii św. Augustyna [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 5 2004, s. 93-110.
 • Cierpienie Maryi w nauczaniu Ojców Kościoła zachodniego [w:] Salvatoris Mater, 2 2004, s. 23-34.
 • Kontekst antropologiczny mariologii św. Augustyna [w:] Salvatoris Mater, 1-2 2006, s. 214-230.
 • Patrystyczne interpretacje formuły \"dia Marias\" (przez Maryję) [w:] Salvatoris Mater, 1-2 2007, s. 98-104.
 • Kollyridianki [w:] Salvatoris Mater, 3-4 2007, s. 401-409.
 • Maryja jako Królowa w tekstach patrystycznych. Terminologia grecka [w:] Salvatoris Mater, 4 2008, s. 263-272.
 • Kapłan w poematach homeryckich [w:] Polonia Sacra, 25 2009, s. 5-12.
 • Maryja w pismach św. Hipolita [w:] Salvatoris Mater, 2 2009, s. 86-94.
 • Chrześcijańskie papirusy magiczne [w:] Polonia Sacra, 27 2010, s. 89-97.
 • Modlitwa indywidualna: wieloznaczność pojęcia i wielowymiarowość relacji [współatorstwo w:] Edukacja. Teologia i Dialog, 7 2010 101-114
 • Recepcja beatyfikacji i kanonizacji a tytuły parafii erygowanych w Archidiecezji Krakowskiej w latach 1978-2010 [współatorstwo w:] Polonia Sacra, 29 2011 151-163
 • Hierarchia prawd a patroni kościołów [współatorstwo w:] Liturgia Sacra, 2(38) 2011 273-283
 • Rola myślenia w religijnej i magicznej interpretacji rzeczywistości [współatorstwo w:] Analecta Cracoviensia, 43 2011 7-23
 • Zewnętrzne formy przyjmowania Komunii św. i ich związek z poczuciem szacunku [współatorstwo w:] Edukacja. Teologia i Dialog, 8 2011 179-196
 • Początkowe stadia życia ludzkiego według Homera [w:] Polonia Sacra, 1 2013, s. 5-16.
 • Hierarchia prawd a patrocinia maryjne [współatorstwo w:] Salvatoris Mater, 1-2 2011 283-300
 • Podmiot w procesie komunikacji. Pozyskiwanie życzliwości i sympatii słuchaczy [współatorstwo w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 13 2012 59-77
 • Św. Augustyna rozumienie duchowego macierzyństwa Maryi [współatorstwo w:] Salvatoris Mater, 3-4 2011 35-44
 • Magical Thinking and Religious Thinking [współatorstwo w:] E-Theologos, 2 2012 190-199
 • Výzvy súčasnej teológie v kontexte Dokumentov Druhévo Vatikánskeho koncilu a Roku viery, 1 čast [współatorstwo w:] Duchowný Pastier, 3 2013 105-108
 • Výzvy súčasnej teológie v kontexte Dokumentov Druhévo Vatikánskeho koncilu a Roku viery, 2 čast [współatorstwo w:] Duchowný Pastier, 4 2013 152-157
 • La teología poética de Karol Wojtyła: Sus primeros escritos como fuente de su pensamiento maduro [współatorstwo w:] Scripta Theológica, 2 2014 401-418
 • Epifaniusza z Salaminy krytyka antyprokreacyjnej postawy borborytów [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 15 2014, s. 97-104.
 • Ekumeniczność i wielokulturowość w pesrpektywie języka polskiej mariologii posoborowej [współatorstwo w:] Salvatoris Mater, 1-4 2014 266-275
 • Piękno Maryi w pismach greckich Ojców Kościoła [w:] Salvatoris Mater, 1-4 2013, s. 23-30.

Wygłoszone Referaty:

 • Patrystyczne prodromy doktryny o Niepokalanym Poczęciu Niepokalana w wierze i teologii Kościoła 03 grudzień 2004 Kraków
 • Matka pośród Kościoła Mariologia Jana Pawła II. Problem interpretacji – sposób recepcji 16 październik 2006 Lublin
 • Maryja w pobożności pasyjnej Na polskiej drodze maryjnej 22 październik 2006 Pasierbiec
 • Maryja, Matka życia, w przepowiadaniu Ojców Maryja - Matka Życia. Pobożność maryjna w służbie Ewangelii życia 21 listopad 2008 Licheń
 • Pośrednictwo Maryi w przepowiadaniu Ojców Kościoła Pośrednictwo podporządkowane Jedynemu Pośrednikowi 20 listopad 2009 Kraków
 • Maryjny wymiar świadectwa bł. Jana Pawła II Maryjny kształt świadectwa 24 wrzesień 2011 Częstochowa
 • Ekumeniczność i wielokulturowość w perspektywie języka polskiej mariologii posoborowej La mariologia a partire dal Concilio Vaticano II. Ricezione, bilancio e prospettive, 4-9 Settembre 2012 07 wrzesień 2012 Rzym
 • Tragedia grecka jako przestrzeń dylematów sumienia Miejsce sumienia we współczesnym świecie 14 maj 2015 Kraków, UPJP II
 • Centony chrześcijańskie - Ewangelia w języku mitów Biblia w świecie mitów 26 listopad 2015 Kraków, UPJP II
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl