wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr hab. Marcin Godawa
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - adiunkt z habilitacją 
E-mail:
marcin.godawa@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Teologii Duchowości 
Dyżur dydaktyczny:
Środa 17.00-17.45
Bernardyńska 3
s.119. 

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] Bogomyślność. Zagadnienie zjednoczenia człowieka z Bogiem w medytacji na podstawie <<Fascykułu nabożeństwa różnego>> Adama Opatowiusza, Kraków: Czuwajmy 2006
 •      [szukaj w bibliotece] Obraz tajemnicy Wcielenia i Narodzenia Pańskiego w retorycznych medytacjach wybranych autorów środowiska krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku, Kraków: Wydawnictwo Episteme 2013
 • Obraz Tajemnicy. Wcielenie i Narodzenie Pańskie w retorycznych medytacjach wybranych autorów środowiska krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku [wyd.II, poprawione], : 2015

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

 • Eucharystia Pustelnika z Hoggaru [w:] Polonia Sacra, 20/64 2007, s. 201-226.
 • Kwestia dobrych uczynków w sporze reformacji i katolicyzmu [w:] Polonia Sacra, 22/66 2008, s. 141-162.
 • Wizja człowieka aktywnego w Akademii pobożności Mikołaja z Mościsk (1559-1632) [w:] Polonia Sacra, 23/67 2008, s. 171-191.
 • Rola Maryi w duchowym życiu Kościoła w ujęciu Wilfreda Le Sage’a [w:] Analecta Cracoviensia, XL 2008, s. 115-137.
 • Medytacja alegoryczna na przykładzie Fascykułu nabożeństwa różnego Adama Opatowiusza [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1 2009, s. 11-23.
 • Świętość Jacka Odrowąża OP w ujęciu Jacka Liberiusza CR (1599-1673) [w:] Analecta Cracoviensia, XLI 2009, s. 145-160.
 • Postać św. Jana Apostoła i Ewangelisty na gruncie polskiej duchowości potrydenckiej [w:] Polonia Sacra, 24/68 2008, s. 131-155.
 • Przestrzeń i ruch w opisie zbawienia. Teologiczna interpretacja wybranych wierszy Jonha Donne’a (1572-1631) [w:] Polonia Sacra, 26/70 2010, s. 145-167.
 • Postawa lęku w obliczu Komunii świętej w kazaniu Szymona Starowolskiego O godnym przygotowaniu się do przyjęcia Naświętszego Sakramentu (1649) [w:] Polonia Sacra, 27/71 2010, s. 99-119.
 • Boska harmonia stworzonego świata w Kolędzie gospodarskiej Jacka Liberiusza (1599-1673) [w:] Analecta Cracoviensia, XLII 2010, s. 201-222.
 • Poza logosem i ikoną, czyli o kryzysie polskiej poezji współczesnej [w:] Episteme. Czasopismo naukowo-kulturalne, 20 2010, s. 59-76.
 • A Mind Drawn by a Word. A meditative dimension of selected epigrams by Richard Crashaw (1612-1649) [w:] Analecta Cracoviensia, XLIII 2011, s. 125-141.
 • Nabożeństwa Arcybractwa Męki Pańskiej w Krakowie w wewnętrznej analizie porównawczej [w:] Polonia Sacra, 28/72 2011, s. 47-65.
 • Cierpienie i radość w duchowości św. Urszuli Ledóchowskiej [w:] Polonia Sacra, 31/75 2012, s. 139-157.

Wygłoszone Referaty:

 • Tekst wobec osoby. Wybrane retoryczne elementy kierownictwa duchowego w Fascykule nabożeństwa różnego Adama Opatowiusza Misterium et Verbum. Duchowość chrześcijańska w literaturze polskiego baroku 23 maj 2007 Kraków
 • Medytacja sercem nad postacią Marii Magdaleny w wierszach z powieści Doktor Żywago Borysa Pasternaka Biblijne postaci w literaturze polskiej i powszechnej 25 kwiecień 2008 Kraków
 • Adam Chmielowski – Brat Albert jako artysta i święty w świetle Listu do Artystów Jana Pawła II Święty Brat Albert Adam Chmielowski w myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II 11 grudzień 2008 Kraków
 • Społeczny aspekt medytacji w traktacie O rozważaniu [De consideratione] św. Bernarda z Clairvaux Módl się i pracuj: cystersi kształtują siebie i świat 05 grudzień 2009 Kraków
 • Pozdrowienie Pozdrowionej. Szymona Starowolskiego retoryczna medytacja nad sceną zwiastowania Via Pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej 17 listopad 2010 Kraków
 • Obraz gorzkiej męki. Analiza porównawcza Nabożeństwa XV stopni Męki Pańskiej Arcybractwa Męki Pańskiej w Krakowie Klasztor Franciszkanów w Krakowie 04 grudzień 2010 Kraków
 • Itinerarium retoryczne – Relatio Fratris Benedicti Poloni z podróży do Gujuk-chana (1245-1247) Między papieżem a wielkim chanem, czyli o franciszkanach w Azji środkowo-wschodniej 19 maj 2011 Kraków
 • Tłumacz woli Bożej. Kierownik duchowy i jego nauczanie w Listach duchownych ks. Piotra Semenenki Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości 15 marzec 2011 Kraków
 • Egzotyczne podróże w przestrzeni i w myśli. Korespondencja Stolicy Apostolskiej i władców mongolskich w połowie XIII wieku Turystyka w kulturze – Kultura w turystyce 25 maj 2011 Kraków
 • Obraz Boga i człowieka w procesie religijnej perswazji w Pobudkach do modlitwy 40 godzin ks. Piotra Skargi VI Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym) 19 wrzesień 2012 Paradyż
 • A View of the Eucharistic Appearances in the Experience of Christian Joy Enjoy Life. Towards a Deep Concept of Human Joy 19 listopad 2012 Ljubljana (Słowenia)
 • Cierpienie i radość w duchowości św. Urszuli Ledóchowskiej Sympozjum o św. Urszuli ledóchowskiej 24 kwiecień 2010 Kraków
 • "Navigare necesse est". Pierwiastki dramatyczne w poznawaniu i kontemplacji tajemnicy Wcielenia w polskich starodrukach Dramat jako życie -życie jako dramat 26 październik 2013 Żytomir Ukraine
 • 'Fortis ut Mors Dilectio'. Facing Death in Christian Martyrdom Facing genocide and suicide 08 listopad 2013 Celje, Slovenija
 • Rola elementów regionalnych w wybranych kazaniach ks. Józefa Tischnera Język homilii i kazań po 1989 roku 16 wrzesień 2013 Kalwaria Zebrzydowska
 • A Woman Leading to God. The Mystery of Divine and Human Joy Shown and Explained by Julian of Norwich Faces of Woman. In Search of Positive Prospects 17 listopad 2014 Kraków
 • Christian Persuasion for Peace in Blessed Jerzy Popiełuszko's Teaching and Life Religions and Ideologies, Peace or Violence? Pathways towards Local/Global Empathy and Justice 07 listopad 2014 Ljulbljana
 • Potential Power of Poetical Image for a Contemplating Beholder Image and Man. Correlations 13 kwiecień 2015 Celje, Slovenia
 • O czytaniu pożytecznym według Mikołaja Mościckiego [1559-1632] Duchowość- dla duszy czy dla ciała? 07 czerwiec 2014 Łodź
 • Mistyka umowy i kupna. Św. Teresa Wielke wobec wartości ziemskich w świetle Księgi Fundacji XVIII Dni Duchowości ze Św. Teresą od Jezusa. W relacji przyjaźni 15 maj 2015 Kraków
 • Robert Frost’s Motive of Going Beyond Rightly Applied to Spiritual Issues Beyond. Local, temporal and intellectual transgressions in theology, philosophy and cultural studies 12 wrzesień 2015 Tanzenberg, Austria
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl