wróć na stronę główną UPJPII
Zdzisław Gogola OFMConv
Zatrudnienie:
-  
E-mail:
zdzislaw.gogola@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
 

Curriculum Vitae

 • 2014 - uzyskanie tytułu profesora nadzwyczajnego
 • 2014 - członkostwo w Rzymskokatolickim Towarzystwie Teologicznym na Ukrainie
 • 2010 - habilitacja na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
 • 2004 - zatrudnienie na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (adiunkt)
 • 2004 - członkostwo w Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Katowicach)
 • 2003 - członkostwo w Polskim Towarzystwie Teologicznym (Kraków)
 • 2000 - zatrudnienie na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (asystent)
 • 1999 - doktorat na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 1989 - prowincjał Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię oo. Franciszkanów w Polsce
 • 1986 - rektor Wyższego Seminarium Duchownego oo. Franciszkanów w Krakowie
 • 1982 - mistrz nowicjatu i wykładowca w Kalwarii Pacławskiej
 • 1980 - wicerektor i wykładowca Niższego Seminarium Duchownego oo. Franciszkanów w Legnicy
 • 1979 - magisterium na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Poznańskie klasztory Braci Mniejszych Konwentualnych utracone w wyniku rozbiorów [w:] L. Wilczyński [red.], Historia życia konsekrowanego w diecezji poznańskiej, Poznań: Rys 2010, s. 135-145.
 •      [szukaj w bibliotece] Jan Paweł II – promotor świętości [w:] J. Malik [red.], Droga do świętości papieża Jana Pawła II, Kraków: Vandre 2011, s. 9-16.
 •      [szukaj w bibliotece] Misja Braci Mniejszych Konwentualnych w Peru w latach 1988-2010 [w:] E. Wróbel, R. Szczurowski [red.], Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane Księdzu profesorowi Janowi Kracikowi w 70. rocznicę urodzin, Kraków: WAM 2011, s. 93-106.
 •      [szukaj w bibliotece] O. Sebastian Apolinary Uchman OFMConv 1902–1961 [w:] J. Myszor [red.], Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989, Warszawa: Verbinum 2002, s. 295-296.
 •      [szukaj w bibliotece] Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Peru w XX w. [w:] S. Stabryła, R. Zawadzki [red.], Studia i rozprawy ofiarowane Profesorowi Tytusowi Górskiemu – Charisteria Tito Górski oblata, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003, s. 23-39.
 •      [szukaj w bibliotece] Dąbrowski Tadeusz (1911–1989), franciszkanin, imię zakonne Eryk [w:] J. Myszor [red.], Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989, Warszawa: Verbinum 2003, s. 56-57.
 •      [szukaj w bibliotece] Powołanie do służby – szczególny charyzmat błogosławionej Anieli Salawy [w:] J. Marecki, K. Panuś [red.], Cracovia sacra – krakowscy święci i błogosławieni przełomu XIX i XX wieku, Kraków: UNUM 2004, s. 203-213.
 •      [szukaj w bibliotece] Wydawnictwo „Rycerza Niepokalanej” jako element działalności misyjnej św. Maksymiliana Marii Kolbego w Japonii [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Maria Immaculata 150 rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 159-173.
 •      [szukaj w bibliotece] Organizacja i działalność franciszkanów na ziemiach polskich w latach 1234–1939 [w:] T. Janiak, D. Stryniak [red.], Franciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku, Gniezno: Wydawnictwo Muzeum Początków Państwa Polskiego 2006, s. 9-32.
 •      [szukaj w bibliotece] Biblioteki zakonne w Polsce w XVII i XVIII wieku [w:] M. Łobozek [red.], Kultura intelektualna w zakonach polskich w XVII i XVIII wieku, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 105-134.
 •      [szukaj w bibliotece] Rys historyczny bazyliki franciszkanów w Krakowie [w:] Z. Kliś [red.], Studia z dziejów kościoła Franciszkanów w Krakowie, Kraków: UNUM 2006, s. 25-43.
 •      [szukaj w bibliotece] Rozwój i organizacja zakonu franciszkanów w II Rzeczypospolitej Polskiej [w:] J. Urban [red.], Stromata historica in honorem Romani Mariae Zawadzki. Studia historyczne ofiarowane Romanowi Marii Zawadzkiemu w 70 rocznicę urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 845-867.
 •      [szukaj w bibliotece] Błachno Piotr (zak. Atanazy) br. [w:] J. Krętosz, M. Pawłowiczowa [red.], Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939- 1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 184-184.
 •      [szukaj w bibliotece] Gawędzki (zak. Michał) br. [w:] J. Krętosz, M. Pawłowiczowa [red.], Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939- 1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 206-206.
 •      [szukaj w bibliotece] Haczela Jan (zak. Peregryn) o. [w:] J. Krętosz, M. Pawłowiczowa [red.], Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939- 1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 212-217.
 •      [szukaj w bibliotece] Kosiorek Franciszek (zak. Szczepan) br. [w:] J. Krętosz, M. Pawłowiczowa [red.], Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939- 1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 238-239.
 •      [szukaj w bibliotece] Kotarski Henryk (zak. Wiesław) br. [w:] J. Krętosz, M. Pawłowiczowa [red.], Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939- 1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 240-240.
 •      [szukaj w bibliotece] Kotynia Jan (zak. Józef) br. [w:] J. Krętosz, M. Pawłowiczowa [red.], Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939-1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 240-241.
 •      [szukaj w bibliotece] Lipiński Edward (zak. Jan od Krzyża) br. [w:] J. Krętosz, M. Pawłowiczowa [red.], Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939-1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 245-245.
 •      [szukaj w bibliotece] Pelc Ignacy (zak. Euzebiusz) o. [w:] J. Krętosz, M. Pawłowiczowa [red.], Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939-1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 261-262.
 •      [szukaj w bibliotece] Świerzawski Kazimierz (zak. Fidelis) br. [w:] J. Krętosz, M. Pawłowiczowa [red.], Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939-1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 284-284.
 •      [szukaj w bibliotece] Wójcik Antoni (zak. Remigiusz) o. [w:] J. Krętosz, M. Pawłowiczowa [red.], Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939-1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 291-292.
 •      [szukaj w bibliotece] Nasze korzenie a nasze dziś. Uwarunkowania historyczne: charyzmat augustiański we współczesnej duchowej atmosferze Krakowa [w:] E. Kania [red.], Augustianie w latach 1905–1950. Odrodzenie ducha augustiańskiego w klasztorze św. Katarzyny Aleksandryjskiej na Kazimierzu w Krakowie: okres międzywojenny i trudne wydarzenia roku 1950 (dyskusja panelowa), Kraków: Polska Prowincja Zakonu św. Augustyna 2008, s. 29-37.
 •      [szukaj w bibliotece] Przybycie franciszkanów do Krakowa na tle historii miasta [w:] A. Bruździński, Z. Gogola [red.], „Umiłowany od wszytkiego miasta” w 770. rocznicę przybycia franciszkanów do Krakowa, Kraków: UNUM 2007, s. 9-25.
 •      [szukaj w bibliotece] Matka Boża Bolesna Smętna Dobrodziejka Krakowa [w:] J. Malik [red.], 100. rocznica Koronacji Obrazu Matki Bożej Bolesnej „Smętnej Dobrodziejki Krakowa” Katalog Wystawy Filatelistycznej, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2008, s. 9-20.
 •      [szukaj w bibliotece] Działalność Arcybiskupa Zygmunta Felińskiego w świetle listów skierowanych do państwa Rogawskich [w:] [red.], Rodzina Maryi. Dzieło błogosławionego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 1857–2007. Materiały z sympozjum, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2009, s. 65-84.
 •      [szukaj w bibliotece] Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II w kontekście politycznym ówczesnej PRL [w:] J. Malik [red.], 30. rocznica pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II w Polsce. Okręgowa Wystawa Filatelistyczna, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 42-50.
 •      [szukaj w bibliotece] Franciszkański Zakon Świeckich [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 19-88.
 •      [szukaj w bibliotece] Św. Józef Sebastian Pelczar FZŚ (1843–1924) [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 91-96.
 •      [szukaj w bibliotece] Wojciech Stanisław Baran FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 103-107.
 •      [szukaj w bibliotece] Celina Franciszka Chmielarz FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 122-123.
 •      [szukaj w bibliotece] Alojzy Stanisław Chmielarz FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 124-126.
 •      [szukaj w bibliotece] Kazimiera Franciszka Chmura FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 127-129.
 •      [szukaj w bibliotece] Wacława Franciszka Chudecka – Radomska FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 132-133.
 •      [szukaj w bibliotece] Stanisława Elżbieta Dąbrowska FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 134-136.
 •      [szukaj w bibliotece] Zdzisława Zuzanna Drapa FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 137-138.
 •      [szukaj w bibliotece] Maria Karolina Dziadkowiec FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 140-141.
 •      [szukaj w bibliotece] Danuta Maria Gawor FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 151-153.
 •      [szukaj w bibliotece] Alfreda Helena Grochowska FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 154-156.
 •      [szukaj w bibliotece] Jadwiga Małgorzata Górska FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 163-164.
 •      [szukaj w bibliotece] Edward Jan Gwazdacz FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 165-167.
 •      [szukaj w bibliotece] Krystyna Maria Hady FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 168-170.
 •      [szukaj w bibliotece] Anna Antonina Jakubowska FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 171-172.
 •      [szukaj w bibliotece] Krystyna Maria Kędzior FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 178-179.
 •      [szukaj w bibliotece] Katarzyna Franciszka Kiebzak FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 182-184.
 •      [szukaj w bibliotece] Józefa Dorota Kołodziej FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 185-187.
 •      [szukaj w bibliotece] Leokadia Teresa Kołodziej FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 188-191.
 •      [szukaj w bibliotece] Wiesława Maria Kostuch FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 192-197.
 •      [szukaj w bibliotece] Helena Klara Krawczyk FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 198-199.
 •      [szukaj w bibliotece] Genowefa Maria Król FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 200-202.
 •      [szukaj w bibliotece] Anna Małgorzata Kubic FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 204-205.
 •      [szukaj w bibliotece] Władysława Bernadeta Kulas FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 206-207.
 •      [szukaj w bibliotece] Stefania Agata Liszkiewicz FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 208-109.
 •      [szukaj w bibliotece] Konrad Tomasz Litwinowicz FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 210-221.
 •      [szukaj w bibliotece] Apolonia Franciszka Maj FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 222-223.
 •      [szukaj w bibliotece] Bogdan Marek FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Francisz-ka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 224-225.
 •      [szukaj w bibliotece] Teresa Faustyna Marek FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 226-227.
 •      [szukaj w bibliotece] Stanisława Klara Mazur FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 229-231.
 •      [szukaj w bibliotece] Agnieszka Anna Michorczyk FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 232-238.
 •      [szukaj w bibliotece] Irena Monika Nikiel FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 241-242.
 •      [szukaj w bibliotece] Bogumiła Franciszka Nowak FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 243-244.
 •      [szukaj w bibliotece] Wanda Małgorzata Olechowska FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 245-246.
 •      [szukaj w bibliotece] Jadwiga Franciszka Palusińska FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 247-248.
 •      [szukaj w bibliotece] Teodora Maria Pietras FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 249-250.
 •      [szukaj w bibliotece] Zofia Elżbieta Pietrzyk FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 251-252.
 •      [szukaj w bibliotece] Aniela Zofia Piwowarska FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 253-255.
 •      [szukaj w bibliotece] Marianna Elżbieta Płuciennik FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 256-258.
 •      [szukaj w bibliotece] Krystyna Kinga Rajzer FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 259-267.
 •      [szukaj w bibliotece] Stanisława Maria Razowska – Świeży FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 268-269.
 •      [szukaj w bibliotece] Wanda Małgorzata Sadowska FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 272-274.
 •      [szukaj w bibliotece] Teresa Weronika Sawicka FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 275-278.
 •      [szukaj w bibliotece] Maria Magdalena Sitko FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 279-280.
 •      [szukaj w bibliotece] Jadwiga Aniela Siuta FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 281-283.
 •      [szukaj w bibliotece] Zofia Salomea Spyrka FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 284-285.
 •      [szukaj w bibliotece] Helena Franciszka Srokosz FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 286-290.
 •      [szukaj w bibliotece] Stanisława Maria Stasiaczek FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 291-292.
 •      [szukaj w bibliotece] Zofia Anna Surma FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 293-294.
 •      [szukaj w bibliotece] Eugenia Klara Szablińska FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 295-297.
 •      [szukaj w bibliotece] Józefa Maria Szczepańczyk FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 298-299.
 •      [szukaj w bibliotece] Janina Aniela Ślęczka FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 300-301.
 •      [szukaj w bibliotece] Wanda Anna Turkanik FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 302-304.
 •      [szukaj w bibliotece] Karolina Weronika Wojtela FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 305-306.
 •      [szukaj w bibliotece] Helena Weronika Wolska FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 307-309.
 •      [szukaj w bibliotece] Stanisława Maria Wołek FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 310-312.
 •      [szukaj w bibliotece] Stanisława Franciszka Wójcik FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 313-314.
 •      [szukaj w bibliotece] Halina Franciszka Wypart FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 315-316.
 •      [szukaj w bibliotece] Krystyna Maria Zborowska FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 317-318.
 •      [szukaj w bibliotece] Danuta Anna Żaba FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 319-320.
 •      [szukaj w bibliotece] Powstanie i znaczenie Nowej Huty [w:] J. Malik [red.], 60 lat Nowej Huty. Okręgowa Wystawa Filatelistyczna „Kraków – Nowa Huta 2009”, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 59-69.
 •      [szukaj w bibliotece] Jan Paweł II wobec procesu zjednoczenia Europy [w:] J. Malik [red.], Jan Paweł II w naszej pamięci. Okręgowa Wystawa Filatelistyczna, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2010, s. 39-44.
 •      [szukaj w bibliotece] Stanisław z Opoczna (Petrejus) ~1510–1570, doktor teologii, franciszkanin, prowincjał [w:] A. Romanowski [red.], Polski Słownik Biograficzny, Warszawa-Kraków: PAN 2003, s. 64-65.
 •      [szukaj w bibliotece] Stasica Józef o. Feliks 1934–1991, franciszkanin, prowincjał [w:] A. Romanowski [red.], Polski Słownik Biograficzny, Warszawa-Kraków: PAN 2004, s. 506-508.
 •      [szukaj w bibliotece] Strzałkowski Zbigniew Adam 1958–1991, franciszkanin, misjonarz [w:] A. Ramanowski [red.], Polski Słownik Biografczny, Warszawa-Kraków: PAN 2007, s. 591-592.
 •      [szukaj w bibliotece] O. Symeon Barcik OFM Conv 1937–2006 [w:] J. Walkusz [red.], Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 389-394.
 •      [szukaj w bibliotece] Działalność misyjna i zagraniczna pomoc duszpasterska polskich zakonów Braci Mniej-szych w latach 1900–2009 [w:] J. Walkusz [red.], Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 177-244.
 •      [szukaj w bibliotece] Działalność franciszkanów w parafii pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu w latach 1947-2010 [w:] A. Augustyn [red.], Franciszkanie - parafia i kościół pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu, Wrocław: Rubikon 2010, s. 45-87.
 •      [szukaj w bibliotece] Papini Nicolaus 1751 – 1834, historiograf [w:] F. Gryglewicz, R. Łukaszyk [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2010, s. 1305-1306.
 •      [szukaj w bibliotece] Początki franciszkanów w Krakowie [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Studia do dziejów klasztorów małopolski w średniowieczu, Katowice: Wydawnictwo PAN Oddział w Katowicach 2009, s. 66-75.
 •      [szukaj w bibliotece] Święty Maksymilian w obronie godności człowieka [w:] J. Malik [red.], Święty Maksymilian Maria Kolbe w filatelistyce, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2011, s. 22-30.
 • Zamach na Jana Pawła II a sprawa polska [w:] J. Malik, K. Palich [red.], XI Dzień Papieski „Jan Paweł II – człowiek modlitwy”, Kraków: Poczta Polska SA 2011, s. 11-19.

Artykuly w Czasopismach:

 • Początkowa organizacja życia kościelnego i rozwoju sieci parafialnej na Żywiecczyźnie [w:] Karta Groni, 20 1999, s. 149-160.
 • Błogosławiona Aniela Salawa [w:] Folia Historica Cracoviensia, 15/16 2010, s. 313-338.
 • Błogosławiony Rafał Chyliński [w:] Folia Historica Cracoviensia, 15/16 2010, s. 297-311.
 • Święty Maksymilian Maria Kolbe [w:] Folia Historica Cracoviensia, 15/16 2010, s. 15-35.
 • Powstanie Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w kontekście społeczno-religijnym Krakowa na przełomie XIX i XX wieku [w:] Nasza Przeszłość, 113 2010, s. 329-346.
 • Pariacoto – misja Braci Mniejszych Konwentualnych [w:] Folia Historica Cracoviensia, 8 2002, s. 229-243.
 • O istnieniu franciszkańskiego klasztoru w Lelowie w latach 1357–1820 [w:] Nasza Przeszłość, 102 2004, s. 399-425.
 • Dzieje Franciszkanów w Polsce Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię [w:] Folia Historica Cracoviensia, 10 2004, s. 141-166.
 • Misje franciszkanów w Peru w XVI i XVII wieku [w:] Studia Historyczne, 49, z. 1 2006, s. 3-16.
 • Błogosławiony Rafał Chyliński (1694–1741) [w:] Nasza Przeszłość, 106 2006, s. 197-216.
 • Sposoby poszukiwania soli na przestrzeni wieków [w:] Prace Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, 32 2008, s. 11-13.
 • Z poselstwem do narodu. Kazania Piotra Skargi [w:] Życie duchowe, 58 2009, s. 74-79.
 • Praca franciszkanów polskich wśród Polonii na przełomie wieków XIX i XX do 1939 roku [w:] Przegląd Kalwaryjski, 13 2009, s. 189-223.
 • Prowincje polonijne franciszkanów w USA na przełomie XIX i XX wieku [w:] Lignum Vitae, 10 2009, s. 177-184.
 • Wybrane tablice i pomniki poświęcone dla Jana Pawła II w Krakowie [w:] Nasza Przeszłość, 112 2009, s. 293-314.
 • Biogramy męczenników franciszkańskich z Peru o. Zbigniew Strzałkowski, o. Michał Tomaszek [w:] W Nurcie Franciszkańskim, 9 2000, s. 285-304.
 • Kościół w Polsce wobec wyzwań misyjnych w XX wieku [w:] W Nurcie Franciszkańskim, 12 2003, s. 231-247.
 • Polityka II Rzeczypospolitej i Polskie Ludowej wobec społeczności Łemków [w:] Studia Redemptorystowskie, 9 2011, s. 271-302.
 • Z katakumb na ołtarze [w:] Nasz Dziennik, z dn. 4 V 2012, s. 17-17.
 • Franciszkanie polscy w okresie II Rzeczypospolitej [w:] Lignum Vitae, 14 2013, s. 219-232.
 • Misje polskich franciszkanów (Braci Mniejszych Konwentualnych) XX wieku w świecie [w:] Lignum Vitae, 14 2013, s. 233-251.
 • Geneza teologii wyzwolenia w kontekście historycznym Peru w XX wieku [w:] Lignum Vitae, 14 2013, s. 253-265.
 • Błogosławiony Jakub Strzemię – franciszkanin, misjonarz, arcybiskup, błogosławiony [w:] W Nurcie Franciszkańskim, 19 2012, s. 45-56.
 • W walce o Kościół na Ukrainie – biskup Rafał Kiernicki OFMConv [w:] W Nurcie Franciszkańskim, 19 2012, s. 123-136.
 • Postawa Kościoła wobec wydarzeń społeczno-politycznych w Polsce na początku lat 80-tych XX wieku [w:] Folia Historica Cracoviensia, 20 2014, s. 259-290.

Wygłoszone Referaty:

 • Działalność franciszkanów w parafii pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu w latach 1947-2010 110. rocznica powstania parafii św. Karola Boromeusza we Wrocławiu 08 maj 2010 Wrocław
 • Potrzeba chocimska klasztorem wiśnickim ukoronowana Sesja naukowa Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach 12 październik 2010 Nowy Wiśnicz
 • Dzieje franciszkanów jasielskich w XX wieku Dni Jasła 2011 10 czerwiec 2011 Jasło
 • Jan Paweł II promotor świętości Dni Kultury Chrześcijańskiej - Święci na nasze dni 19 wrzesień 2011 Kraków
 • Św. Maksymilian Kolbe – przykładem pracy XVIII Sesja Kolbiańska 09 wrzesień 1999 Oświęcim
 • Ważniejsze ośrodki kultu Maryjnego na Żywiecczyźnie Promocja książki o. Z. Gogoli pt. "Sanktuarium Matki Bożej Ziemi Żywieckiej w Rychwałdzie" 19 grudzień 1999 Żywiec
 • Charyzmat franciszkański w sztuce bazyliki św. Franciszka w Krakowie Sesja Franciszkańska w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa 16 listopad 2000 Kraków
 • Przygotowanie misji franciszkańskich w Ugandzie Tydzień Afrykański "Czarna Afryka" 27 listopad 2000 Kraków
 • Franciszkanie świeccy w życiu Kościoła Krakowskiego w latach 1990–2000 Spotkanie asystentów Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 13 grudzień 2000 Kraków
 • I dzisiaj Kościół jest Kościołem męczenników Spotkanie Naukowego Koła Misjologów UKSW 20 marzec 2001 Warszawa
 • Peru miejscem pracy i śmierci franciszkańskich misjonarzy Promocja książki o. Z. Gogoli pt. "W peruwiańskie Andy z Pokojem i Dobrem" 25 maj 2001 Kraków
 • Życie i śmierć franciszkańskich męczenników z Peru – polskich misjonarzy o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka XX Sesja Kolbiańska 14 wrzesień 2001 Oświęcim
 • Sukces proboszcza ks. Jana Ślęzaka z Ołpin Promocja książki o. Z. Gogoli pt. "Ks. Prałat Jan Ślęzak. Duszpasterz i Społecznik" 28 wrzesień 2001 Kraków
 • Sytuacja Kościoła w Peru w latach 1980–2001 XXXVI Ogólnopolskie Sympozjum Misyjne Kleryków 27 czerwiec 2002 Sandomierz
 • Peru i jego kultura W krainie dzieci Słońca 21 styczeń 2002 Kraków
 • Historyczne uwarunkowania fenomenu powołań do kapłaństwa i życia zakonnego w Ołpinach w XX wieku Promocja książki o. Z. Gogoli pt. "Z Ołpin powołał ich Pan" 28 maj 2002 Kraków
 • Ksiądz Prałat Jan Ślęzak jako kapłan, społecznik, wychowawca zastępów kapłanów i osób życia konsekrowanego Promocja książek o. Z. Gogoli pt. "Ksiądz Prałat Jan Ślęzak Duszpasterz i Społecznik" i "Z Ołpin powołał ich Pan" 06 sierpień 2002 Ołpiny
 • Męczennicy franciszkańscy z Pariacoto Sympozjum Misyjne 14 listopad 2002 Tarnów
 • Kościół katolicki w Peru w XX wieku Spotkanie Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego 27 luty 2003 Kraków
 • Powołanie do służby – szczególny charyzmat bł. Anieli Salawy Spotkanie Polskiego Towarzystwa Teologicznego 18 listopad 2004 Kraków
 • Przybycie i początki franciszkanów w Krakowie Sesja Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Katowicach 24 maj 2005 Katowice
 • Rys historyczny bazyliki franciszkanów w Krakowie Z dziejów kościoła Ojców Franciszkanów w Krakowie 22 kwiecień 2005 Kraków
 • Biblioteki, publikacje, wydawnictwa w zakonach XVII i XVIII wieku Kultura Intelektualna w zakonach w XVII i XVIII wieku 27 październik 2005 Kraków
 • Życie i działalność emigracyjna biskupa Rafała Kiernickiego OFMConv 1912–1995 Spotkanie Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego "Ludzie emigracji" 19 styczeń 2006 Kraków
 • Organizacja i działalność franciszkanów na ziemiach polskich w latach 1234–1939 III Franciszkańska Sesja Naukowa "Pokój i Dobro. Franciszkanie Konwentualni i Klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku" 26 kwiecień 2006 Gniezno
 • Kopiec Marszałka Józefa Piłsudskiego w historii Polski i Krakowa Spotkanie Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Katowicach 06 czerwiec 2006 Kraków
 • Rośliny w kulturze Peru Heraldyka i symbolika chrześcijańska. Symbolika roślin 10 marzec 2007 Kraków
 • Przybycie franciszkanów do Krakowa na tle historii miasta Jubileusz 770-lecia przybycia franciszkanów do Krakowa 1237–2007 22 maj 2007 Kraków
 • Sposoby pozyskiwania soli na przestrzeni wieków Spotkanie Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Katowicach 15 maj 2007 Wieliczka
 • Św. Maksymilian i japoński Niepokalanów Diecezjalne Sympozjum Misyjne "Na misyjnych drogach Azji. Za św. Jackiem i św. Maksymilianem na Wschód" 09 czerwiec 2007 Bielsko Biała
 • Misje franciszkanów na przełomie XX i XXI wieku w Afryce i Azji Duszpasterska Sesja Misyjna 27 październik 2007 Bielsko Biała - Komorowice
 • Działalność abpa Felińskiego w świetle listów skierowanych do Państwa Rogawskich „Rodzina Maryi”. Dzieło bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 1857–2007 18 grudzień 2007 Kraków
 • Franciszkanie wśród Polonii w okresie międzywojennym Z dziejów duszpasterstwa zakonnego wśród Polonii na świecie. W 50-tą rocznicę powstania Polskiego Ośrodka Katolickiego Bernardynów w Martin Coronado 1957–2007 11 luty 2008 Kalwaria Zebrzydowska
 • Sytuacja rodziny w krajach misyjnych na przykładzie Ameryki Południowej Duszpasterska Sesja Misyjna 11 październik 2008 Bielsko Biała - Komorowice
 • Śmierć polskich franciszkanów w kontekście działalności terrorystycznej Sendero Luminoso w Peru Pielgrzymki Jana Pawła II do Peru 18 marzec 2009 Warszawa
 • Działalność misyjna i zagraniczna pomoc duszpasterska polskich zakonów Braci Mniejszych w latach 1900–2009 Spotkania wykładowców Historii Kościoła z okazji Jubileuszu 800-lecia Zakonu Franciszkańskiego 16 kwiecień 2009 Kraków
 • Dzieje klasztoru Karmelitów Bosych w Nowym Wiśniczu po kasacji 1782–2009 Klasztor Karmelitów Bosych w Nowym Wiśniczu jako wotum zwycięstwa pod Chocimiem 25 listopad 2009 Kraków
 • Metody i formy pracy ewangelizacyjnej na terenie Boliwii realizowane przez Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych Sympozjum Misjologiczne "Jan Paweł II w Boliwii " 26 listopad 2009 Warszawa
 • Franciszkanie na terenie archidiecezji poznańskiej na przełomie XIX i XX wieku Historia życia zakonnego w archidiecezji poznańskiej. Stan, potrzeby i perspektywy badań 30 listopad 2009 Poznań
 • Bł. Jakub Strzemię, franciszkanin, misjonarz, arcybiskup, błogosławiony Z mroków czasów, czyli rzecz o bł. Jakubie Strzemię, patronie naszym i stróżu 16 marzec 2010 Kraków
 • Wydawnictwo „Rycerz Niepokalanej” jako element działalności misyjnej św. Maksymiliana Marii Kolbego w Japonii Maria Immaculata. 150 rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny 11 grudzień 2004 Kraków
 • 125 lat posługi sióstr Elżbietanek w Norwegii Konferencja naukowa zorganizowana przez Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek 29 lipiec 2006 Norwegia – Tromsø
 • Ks. bp Rafał Kiernicki 1912-1995 Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów 1917-1990 15 listopad 2012 Lwów
 • O. Rafał Kiernicki jako obrońca wiary wobec zagrożeń ze strony totalitaryzmu sowieckiego Życie i działalność o. Rafała Kiernickiego w ZSRR w latach 1939-1995 04 maj 2012 Lwów
 • Misja Braci Mniejszych Konwentualnych w Paragwaju 1986 - 2013 Spotkanie wykładowców historii Kościoła 05 kwiecień 2013 Pelplin
 • Krośnieńscy Franciszkanie w okresie II wojny światowej Dni Krosna 15 czerwiec 2013 Krosno
 • Misja Braci Mniejszych Konwentualnych w Paragwaju 1986 - 2013 Spotkanie księży profesorów i wykładowców historii Kościoła 05 czerwiec 2014 Pelplin
 • Działalność franciszkanów w Głogówku w latach 1945-2012 Sympozjum z okazji 750-lecia Franciszkanów w Głogówku 22 maj 2014 Głogówek
 • Św. Jan z Dukli na tle epoki Sesja naukowa z okazji 600-lecia urodzin św. Jana z Dukli 23 maj 2014 Dukla
 • Kardynał Karol Wojtyła z wizytą w parafii ołpińskiej i u ks. Jana Ślęzaka w 1970 r. Nadanie imienia ks. prałata Jana Ślęzaka Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ołpinach 18 październik 2014 Ołpiny
 • Sympozjum jubileuszowe które odbyło się 20 maja 2010 roku na Wydziałe Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego pt. Kościół katolicki w wybranych krajach Europy Środkowo – Wschodniej w okresie przemian społeczno politycznych Uroczystość zorganizowana z okazji wręczenia Księgi Jubileuszowej Oboedientia et Pax dedykowanej biskupowi Marianowi Błażejowi Kryszyłowiczowi OFMConv w 25 rocznicę posługi biskupiej 20 październik 2014 Szczecin
 • Klasztor oo. Karmelitów Bosych w Wiśniczu jako wotum Stanisława Lubomirskiego za zwycięstwo pod Chocimiem Zaduszki u Lubomirskich 02 listopad 2014 Nowy Wiśnicz
 • Pielgrzymka do grobów ojców Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka. Reminiscencje z Peru W kręgu kultury zakonnej 09 kwiecień 2015 Kraków
 • Bł. Władysław z Gielniowa jako wzór poszukiwania nowych dróg nauczania 260. rocznica koronacji figury Matki Bożej Skępskiej Królowej Mazowsza i Kujaw 15 maj 2015 Skępe
 • Powstanie misji w Peru i męczeństwo misjonarzy Sesja naukowa zorganizowana z okazji beatyfikacji męczenników franciszkańskich z Peru 10 październik 2015 Wrocław
 • Życie i działalność św. Jana z Dukli Między Duklą a Lwowem 26 wrzesień 2014 Lwów – Brzuchowice
 • Odrodzenie zakonu minorytów na Słowacji po II wojnie światowej Kościół katolicki w Europie środkowo – wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów 1917 – 1990 10 grudzień 2014 Lwów - Brzuchowice
 • Powstanie misji w Peru i męczeństwo misjonarzy Sesji naukowa zorganizowana przez klasztor franciszkanów we Wrocławiu z okazji beatyfikacji męczenników franciszkańskich z Peru 10 październik 2015 Wrocław
 • Początki i rozwój misji franciszkańskiej w Peru W hołdzie męczennikom 07 listopad 2015 Legnica
 • Historia misji krakowskiej prowincji franciszkanów w Peru Terytoria. W świątyni słońca czyli o franciszkanach na ziemiach Inków 30 listopad 2015 Kraków
 • Kościół i klasztor karmelitów na Piasku w Krakowie Sesja naukowa Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach 16 maj 2016 Kraków
 • Powstanie misji franciszkańskiej w Peru i męczeństwo misjonarzy w 1991 roku Sympozjum popularnonaukowe zorganizowane przez Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej oraz klasztor franciszkanów w Gołonogu 04 czerwiec 2016 Dąbrowa Górnicza
 • Terroryzm i misja franciszkańska w Peru Błogosławieni Męczennicy z Peru: o. Zbigniew Strzałkowski, o. Michał Tomaszek – patronami w obronie przed terroryzmem 12 maj 2017 Kraków
 • Oryginalność posługi ks. Jana Ślęzaka w Ołpinach w kontekście społeczno – politycznym Ks. Jan Ślęzak – duszpasterz i społecznik 05 czerwiec 2017 Ołpiny
 • Historia obrazu Matki Bożej sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej Wędrujące Madonny. Wizerunki Madonn Kresowych na Podkarpaciu 25 listopad 2017 Przemyśl
 • Formacja początkowa – nowicjat 350 lat Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej 1668 – 2018 02 maj 2018 Kalwaria Pacławska
 • Początki domu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie Od miłosierdzia do Miłosierdzia 19 maj 2018 Kraków
 • Kalwaria Pacławska ”wczoraj i jutro” Szlak Maryjny – Światło ze Wschodu 27 marzec 2019 Kalwaria Pacławska
 • Życie i działalność zakonów w średniowiecznym Krakowie Sesji naukowa Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach 27 maj 2019 Tyniec
 • Zasłużeni dla Ołpin Wielkie osobowości ziemi ołpińskiej 10 czerwiec 2019 Ołpiny
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl