wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr hab. Krzysztof Gryz
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - adiunkt z habilitacją 
E-mail:
krzysztof.gryz@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Teologii Moralnej Ogólnej 
Dyżur dydaktyczny:
środa 15.00 - 15.45, ul. Bernardyńska 3,
sala 115 

Curriculum Vitae

 • 1986 - ur. 22 czerwca1961 r. w Chrzanowie; 1980–1986 studia na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie zakończone obroną pracy magisterskiej z teologii moralnej nt. "Stosunek teologii moralnej do teologii życia wewnętrznego. (W oparciu o podręczniki w języku polskim okresu przed i posoborowego)" pod kierunkiem ks. dr Wacława Gubały; 1986–1988 praca na parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie-Ogrodach; 1990 praca na parafii w Byczynie; 1988–1990 studia licencjackie z teologii moralnej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; 1990–1994 studia specjalistyczne z teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu de Navarra (Pampeluna, Hiszpania) zakończone obroną doktoratu w 1994 r. nt. "Gracia y libertad en San Juan de la Cruz". Promotor: prof. José Luis Illanes; 1994–1997 prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej; 1997–1999 asystent przy Katedrze Teologii Moralnej Szczegółowej w Papieskiej Akademii Teologicznej, od 1999 adiunkt; 1997–2002 zastępca Dyrektora Instytutu Jana Pawła II w Krakowie; od 2003 Sekretarz Redakcji "Analecta Cracoviensia"; 2004–2014 koordynator duszpasterstwa pracowników nauki Archidiecezji Krakowskiej; od 2005 przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Egzaminacyjnej; od 2007 członek Stowarzyszenia Teologów Moralistów; 2010 habilitacja na podstawie pracy "Antropologia przebóstwienia. Obraz człowieka w teologii prawosławnej", Kraków 2009; 2012–2013 prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie; od 2013 członek zarządu Stowarzyszenia Teologów Moralistów; od 2013 Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie; od 2014 członek Rady Kapłańskiej Archidiecezji Krakowskiej;

Dorobek naukowy

Monografie:

 • Być człowiekiem sumienia, Kraków: M 1998
 •      [szukaj w bibliotece] Pozwól mi umiłować Prawo Twoje, Panie. Dziesięć rozważań o Dekalogu, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanislawa BM 2002
 •      [szukaj w bibliotece] Antropologia przebóstwienia. Obraz człowieka w teologii prawosławnej, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2009

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

 • Antropologia wiary. Spojrzenie Jana Pawła II [w:] Analecta Cracoviensia, 44 2012, s. 89-100.
 • Rozgrzeszenie po zabiegu in vitro. Głos w dyskusji [w:] Teologia i moralność, 8 2010, s. 25-36.
 • Ireneuszowa formuła Gloria Dei vivens homo jako transcendentna definicja człowieka w ma-gisterium Jana Pawła II [w:] Analecta Cracoviensia, 42 2010, s. 223-238.
 • Współczesne dylematy moralne w przekazie katechetycznym [w:] Theologica Thoruniensia, 6 2005, s. 213-233.
 • Męskość i kobiecość jako znamiona obrazu Bożego w człowieku według Jana Pawła II [w:] Polonia Sacra, 23/67 2008, s. 19-41.
 • Przebóstwienie człowieka w świetle kontrowersji ikonoklastycznej [w:] Analecta Cracoviensia, 37 2005, s. 241-258.
 • Doświadczenie Ojczyzny. Patriotyzm w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Homo Dei, 2 2002, s. 22-36.
 • Religijny charakter chrześcijańskiej moralności [w:] Homo Dei, 4 1999, s. 8-18.
 • Apostolskie korzenie celibatu kapłańskiego [w:] Polonia Sacra, 8 2001, s. 179-197.

Wygłoszone Referaty:

 • Uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała Oblicza miłosierdzia. Przesłanie moralne Koscioła 09 grudzień 2015 Lublin
 • Problematyka społeczno-etyczna w konfesjonale Sakrament pokuty – współczesne wyzwania. W 30-lecie Reconciliatio et paenitentia Jana Pawła II 15 czerwiec 2014 Licheń
 • Sprzeciw sumienia w kulturze Teologicznomoralne implikacje sprzeciwu sumienia 09 czerwiec 2013 Zakopane
 • Kilka uwag o wychowaniu człowieka grzesznego. Grzech pierworodny a wychowane Kryteria chrześcijańskiego wychowania 21 maj 2013 Kraków
 • Wolność, prawda, sumienie Sympozjum Katechetyczne Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego 22 marzec 2014 Kraków
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl