wróć na stronę główną UPJPII
dr Marek Hałaburda
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - adiunkt 
E-mail:
marek.halaburda@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Europy Środkowej i Wschodniej 
Dyżur dydaktyczny:
Dyżur w czasie letniej sesji egzaminacyjnej: Piątek (19 VI 2015), 12.15-13.00, Dziekanat, ul. Kanonicza 9. 

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] Krakowskie seminarium duchowne (1801-1901), Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie 2007
 •      [szukaj w bibliotece] Katalog alumnów seminarium na Stradomiu (1801-1900), Kraków: Naukowe PAT 2006
 •      [szukaj w bibliotece] Opisanie krótkie dziejów domu księży misjonarzy i seminarium diecezjalnego w Krakowie na Stradomiu od roku 1817 miesiąca maja, Kraków: UNUM 2011
 •      [szukaj w bibliotece] Wspomnienia o księdzu Kazimierzu Bukrabie biskupie pińskim, (1885-1946), Kraków: Alnus 2013
 •      [szukaj w bibliotece] Ostatnie chwile życia i śmierć ks. Zygmunta Łozińskiego biskupa pińskiego, Kraków: 2013
 •      [szukaj w bibliotece] Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego diecezji łuckiej (1926-1938).Instytucje diecezjalne. Kościoły parafialne, filialne i kaplice. Duchowieństwo parafialne i zakonne., Kraków: 2014
 •      [szukaj w bibliotece] Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego diecezji łuckiej (1926-1938). Zestawienia duchowieństwa, kościołów i miejscowości., : 2014
 •      [szukaj w bibliotece] Spis kościołów i duchowieństwa diecezji pińskiej (1926-1939). Hierarchia kościelna, instytucje diecezjalne, księża przebywający na studiach, katecheci, : 2014
 •      [szukaj w bibliotece] Spis kościołów i duchowieństwa diecezji pińskiej (1926-1939). Kościoły parafialne filialne i kaplice. Duchowieństwo parafialne, Kraków: 2014

Artykuły Książkowe:

 • Katedra Mińska [w:] Jan Szczepaniak [red.], Ziemia powstająca z popiołów, Kraków: 2002, s. 201-206.
 • Można było wybudować kościół nie rozmawiając z SB. [w:] J. Szczepaniak, R. Terlecki [red.], Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, Kraków: WAM 2007, s. 263-316.
 • Fundusz operacyjny IV Wydziału KW MO w Krakowie (1962-1966) [współatorstwo z:] J. Szczepaniak[w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, Kraków: WAM 2007 317-443
 • Fundusz operacyjny IV Wydziału KW MO w Krakowie (1966-1970) [współatorstwo z:] J. Szczepaniak[w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, Kraków: WAM 2008 345-444
 • Filip Nereusz Gołaszewski. Wykładowca- wychowawca-pracownik kurii biskupiej [w:] A. Betlej, J. Skrabski [red.], Fides, Ars, Scientia. Studia dedykowane pamięci Księdza Kanonika Augustyna Mednisa, Tarnów: 2008, s. 79-89.
 • Fundusz „O” (IV kwartał) Wydziału Studiów i Analiz SB WUSW w Krakowie [w:] M. Lasota, J. Szczepaniak [red.], Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, Kraków: WAM 2010, s. 461-498.
 • Najwięksi polscy święci i błogosławieni [w:] A. Wiencek [red.], Dzieje Kościoła w Polsce, Kraków: 2008, s. 497-508.
 • Najsłynniejsze miejsca pielgrzymkowe [w:] A. Wiencek [red.], Dzieje Kościoła w Polsce, Kraków: 2008, s. 509-525.
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • "Spór o alumnów" w XIX-wiecznym Krakowie [w:] Studia Sandomierskie, 18:2011, nr 2 2011, s. 21-39.
 • Źródła do historii katechezy w czasie zaborów w zasobach Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie [w:] Collectanea Historica, 1 2002, s. 44-80.
 • Perspektywy startu życiowego subdiakonów ordynowanych w diecezji krakowskiej w latach 1758-1772. [w:] Collectanea Historica, 1 2004, s. 33-56.

Wygłoszone Referaty:

 • Rubrycele i schematyzmy diecezji pińskiej (1926-1939) Rubrycele i schematyzmy Kościoła w Polsce 24 maj 2014 Kielce
 • Diecezja pińska w latach 1926-1939 Ks. kardynał Kazimierz Świątek – niezłomny świadek historii 08 listopad 2014 Drohiczyn
 • Schematyzmy diecezjalne – podstawowe źródło do dziejów Kościoła katolickiego na Kresach Historia chrześcijaństwa w źródłach 05 grudzień 2017 Kraków
 • Prepozytura szpitalna w Kraśniku w świetle staropolskich wizytacji biskupich Klasztor kanoników regularnych w Kraśniku – rola kulturotwórcza i cywilizacyjna w mieście i regionie 12 czerwiec 2015 Kraśnik
 • Polscy badacze i dyplomaci w dziewiętnastowiecznym Kurdystanie Kurdystan i jego mieszkańcy: perspektywy badawcze 26 październik 2016 Kraków
 • Kościół i hospicjum św. Stanisława w Rzymie w okresie niewoli narodowej Hospicjum polskie i kościół św. Stanisława BM w Rzymie: dzieje, kultura i sztuka 19 październik 2016 Rzym
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl