wróć na stronę główną UPJPII
ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas SCJ
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym 
E-mail:
stanislaw.halas@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Egzegezy Nowego Testamentu 
Dyżur dydaktyczny:
czwartek od godz. 13.30 do 14.30, sala 117 (Instytut Nauk Biblijnych), ul. Bernardyńska 3 

Curriculum Vitae

 • 2013 - Tytuł profesorski
 • 2012 - Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych
 • 2005 - Prodziekan Wydziału Teologicznego
 • 2000 - Habilitacja
 • 1989 - Doktor nauk biblijnych na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie
 • 1987 - Wykłady na Wydziale Teologicznym UPJP II w Krakowie, wcześniej PAT
 • 1981 - Wykładowca egzegezy w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach
 • 1976 - Studia specjalistyczne z egzegezy biblijnej na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie
 • 1969 - Podstawowe studia teologiczne w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach k. Krakowa

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

 • Dlaczego określenia "solidarność" nie ma w Piśmie Świętym? Historyczna ewolucja ważnego pojęcia [w:] Roczniki Teologii Moralnej, 59 2012, s. 5-18.
 • Chrystus jest naszym pokojem (por. Ef 2, 14). Wizja pokoju w Liście do Efezjan [w:] Sympozjum, 24 2013, s. 9-21.
 • Zawierzyć Bogu! Biblijna specyfika wiary na tle współczesnego intelektualizmu [w:] Scripturae Lumen, 5 2013, s. 163-175.
 • "Uwierzyliśmy miłości"(1 J 3,16). B iblijny obraz formacji sercańskiej w świetle nauczania bł. Jana Pawła II [w:] Sympozjum, 26,1 2014, s. 9-18.

Wygłoszone Referaty:

 • Mocni wiarą (1 P 5, 9). Wiara umocnieniem dla chrześcijan na podstawie Pierwszego Listu św. Piotra Żyć w światłości Pana 16 marzec 2013 Międzyzakonny Wyższy Instytut Katechetyczny w Krakowie
 • Chrystus jest naszym pokojem (Ef 2, 14). Wizja pokoju w Liście do Efezjan Pacem in terris. 50 - lecie encykliki Jana XXIII o pokoju 11 kwiecień 2013 Domus Mater Księży Sercanów w Krakowie, ul. Saska 2 c
 • Zawierzyć Bogu. Biblijna specyfika wiary Wiarę wyznawać, celebrować, przeżywać ... 22 maj 2013 Kraków, WSD
 • Uwierzyliśmy miłości (1 J 4, 16). Biblijny obraz formacji sercańskiej w świetle nauczania bł. Jana Pawła II Człowiek nowego serca. Specyfika sercańskiego wychowania i edukacji 05 kwiecień 2014 Wyższe Seminarium Misyjne w Stadnikach
 • Miłosierdzie i miłość. Terminologia i teologia Spotkanie Sekcji Życia Zakonnego PTT 04 marzec 2015 Kraków, Centrum Resurrecionis
 • Biblia Tysiąclecia jako tłumaczenie przełomowe. Przykład Mk 1, 9 - 13 Biblia Tysiąclecia jako wyzwanie: język - kultura - duchowość 06 listopad 2015 Tyniec
 • Jezus wrażliwy. Splagchnizomai w Ewangelii św. Marka Ewangelia wedłyg św. Marka. Geneza - interpretacja - aktualizacja 24 listopad 2015 Warszawa
 • Metanoia - greckie i hebrajskie słownictwo nawrócenia w Biblii Pomiędzy chrztem a nawróceniem: pytania, refleksje, inspiracje 07 listopad 2016 Tyniec
 • Pismo Święte a niepełnosprawni Niepełnosprawni dla życia 03 grudzień 2016 Kraków, UPJP II
 • Odkupienie jako wyzwolenie. Retoryczny aspekt biblijnego określenia Woność człowieka i narodu w świetle Pisma Świętego 14 czerwiec 2018 Kraków, UPJP II
 • Ojcowska czy macierzyńska miłość Boga? W kontekście obrazowości języka biblijnego Stworzył mężczyznę i kobietę (Rdz 1, 26). Płciowość w Biblii 13 marzec 2019 Lublin
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl