wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr hab. Janusz Mączka SDB
Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny - profesor nadzwyczajny 
E-mail:
janusz.maczka@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Filozofii Przyrody 
Dyżur dydaktyczny:
Wtorek: 13.00 - 15.00, dziekanat (ul. Kanonicza 9) 

Dorobek naukowy

Monografie:

 • Brak danych

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Filozofia przyrody Władysława Natansona [w:] M. Heller, J. Mączka, P. Polak, M. Szczerbińska-Polak [red.], Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Kraków-Tarnów: OBI-BIBLOS 2007, s. 1-1.
 •      [szukaj w bibliotece] Filozofia przyrody Władysława Natansona [w:] R. Majkowska, E. Fiałek [red.], Władysław Natanson (1854-1937), Kraków: Polska Akademia Umiejętności 2009, s. 117-128.
 •      [szukaj w bibliotece] Kazimierza Kłósaka analiza determinizmu i indeterminizmu w fizyce [w:] Z. Liana. A. Michalik [red.], Filozofia a nauka w myśli księdza Kazimierza Kłósaka, Kraków-Tarnów: OBI-BIBLOS 2004, s. 197-208.
 •      [szukaj w bibliotece] Metodologiczne analizy Władysława Heinricha [w:] J. Mączka, R. Janusz, M. Senderecka [red.], Władysław Heinrich. Teoria poznania. Tekst – Komentarze, Kraków-Tarnów: OBI-BIBLOS 2005, s. 123-166.
 •      [szukaj w bibliotece] Metodologiczne analizy Władysława Heinricha [w:] M. Heller, J. Mączka, P. Polak, M. Szczerbińska-Polak [red.], Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Kraków-Tarnów: OBI-BIBLOS 2007, s. 139-182.
 •      [szukaj w bibliotece] Jedna czy wiele filozofii przyrody [w:] S. Wszołek, R. Janusz [red.], Wyzwania racjonalności. Księdzu Michałowi Hellerowi współpracownicy i uczniowie, Kraków: WAM-OBI 2006, s. 354-369.
 •      [szukaj w bibliotece] Jedna czy wiele filozofii przyrody [w:] S. Richert [red.], Pluralizm filozofii. Filozofia wobec pluralizmu, Olsztyn: Modus 2006, s. 47-62.
 •      [szukaj w bibliotece] Życie i poglądy filozoficzne Joachima Metallmanna [w:] A. Strzałkowski [red.], Prace Komisji Historii Nauki, Kraków: PAU 2007, s. 5-27.
 •      [szukaj w bibliotece] Życie i poglądy filozoficzne Joachima Metallmanna [w:] M. Heller, J. Mączka, P. Polak, M. Szczerbińska-Polak [red.], Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Kraków-Tarnów: OBI-BIBLOS 2007, s. 183-212.
 •      [szukaj w bibliotece] Filozofia i nauka a teologia w XIII wieku [w:] [red.], Da mihi animas, Sosnowiec-Kraków: Scriptum 2007, s. 197-208.
 •      [szukaj w bibliotece] Historia filozofii przyrody w Polsce. Krakowska szkoła filozofii przyrody nauk przyrodniczych i matematyki [w:] A. Dziedzic, A. Kołakowski, S. Pieróg, P. Ziemski [red.], Historia filozofii polskiej. Dokonania, poszukiwania, projekty, Warszawa: Semper 2007, s. 95-104.
 •      [szukaj w bibliotece] Strukturalizm w filozofii matematyki [współatorstwo z:] M. Heller[w:] Filozofia i wszechświat, Kraków: TAiWPN Universitas 2006 197-214
 •      [szukaj w bibliotece] Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym [współatorstwo z:] M. Heller[w:] Prace Komisji Historii Nauki, Kraków: PAU 2004 213-243
 •      [szukaj w bibliotece] Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym [współatorstwo z:] M. Heller[w:] Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Kraków-Tarnów: OBI-BIBLOS 2007 5-39

Artykuly w Czasopismach:

 • Badania na myślą Whiteheada z europejskiej perspektywy [w:] Studia Whiteheadiana, 3 2008, s. 197-199.
 • Matematyka a filozofia Whiteheada [w:] Studia Whiteheadiana, 1 2003, s. 1-13.
 • Idee filozofii Alfred N. Whiteheada w myśli filozoficznej Joachima Metallmanna [w:] Kwartalnik Filozoficzny, 1 2004, s. 53-71.
 • Filozofia przyrody Władysława Natansona [w:] Zwoje, 41 2004, s. 1-1.
 • Problém dialógu vedy a viery – súčasný stav výskumu [w:] RAN, 8 2005, s. 27-37.
 • Filozofia przyrody a filozofia nauki [w:] Roczniki filozoficzne, 54 2006, s. 338-342.
 • Jak fizyk może współtworzyć środowisko filozoficzne? Na przykładzie Wilhelma Ostwalda, Władysława Natansona i Mariana Smoluchowskiego [w:] Studia z filozofii polskiej, 2 2007, s. 237-252.
 • Strukturalizm w filozofii matematyki [współatorstwo w:] Kwartalnik Filozoficzny, 32 2004 5-22
 • Początki filozofii przyrody w Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie [współatorstwo w:] Roczniki Filozoficzne, LIV 2006 49-62
 • Joachima Metallmanna zarys koncepcji filozofii przyrody [współatorstwo w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 46 2010 140-160
 • Kilka uwag o uprawianiu historii kosmologii [współatorstwo w:] Roczniki Filozoficzne, LIX 2011 103-114
 • Badania nad historią filozofii przyrody i historią nauki [współatorstwo w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 50 2012 10-40

Wygłoszone Referaty:

 • Poglądy „mechaników nieba Z najlepszymi przez fizykę 02 kwiecień 2008 Katowice
 • Miejsce filozofii przyrody w myśli słowiańskiej okresu międzywojennego Filozofia a slovanské myšlenkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie 15 kwiecień 2008 Bratysława-Smolenice
 • Natura, a jej rozumienie we współczesnej nauce Natura i norma: kontrowersje filozoficzne 14 listopad 2008 Lublin
 • Teologia nauki w ujęciu Ks. Prof. Michała Hellera Czy nauka zastąpi religię? 03 październik 2008 Kraków
 • Miejsce filozofii przyrody w myśli słowiańskiej okresu międzywojennego Filozofia a slovanské myšlenkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie 15 kwiecień 2008 Bratysława-Smolenice
 • Poglądy „mechaników nieba” na „budowę niebios”, czyli elementy kosmologii dla zadzierających głowę do góry Z najlepszymi przez fizykę 02 kwiecień 2008 Katowice
 • Filozoficzne i teologiczne problemy z duszą W poszukiwaniu duszy 12 marzec 2009 Kraków
 • Filozoficzne problemy wynikające z tezy o matematyczności świata Filozofia matematyki II 23 październik 2009 Poznań
 • Czy świat jest matematyczny? Oblicza fizyki. Między fascynacją a niepokojem. Rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury 11 grudzień 2009 Katowice
 • Teoria ewolucji a teologia Fides et Ratio 27 wrzesień 2009 Chorzów
 • Jan Paweł II między Galileuszem a Darwinem Nauka a wiara 05 listopad 2009 Kraków
 • Czy historia nauki ma swoją historię? Oblicza fizyki. Między fascynacją a niepokojem. Rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury 03 grudzień 2010 Katowice
 • El concepto del mundo dinámico de Alfred North Whitehead (elementos de dinámica) La cosmología moderna y el problema de la inteligibilidad del universo 25 marzec 2010 Hiszpania, La Laguna
 • Nauka Polska a wielkie pytania (wybrane aspekty) Nauka i wielkie pytania 26 maj 2010 Rzeszów
 • Czternastowieczne kontrowersje wokół relacji nauka - wiara Nauka a wiara 10 listopad 2010 Kraków
 • Historyczne uwarunkowania kształtowania się historii nauki Historia nauki (PAU) 23 luty 2011 Kraków
 • Matematyka, jako ontologia świata. Próba współczesnego platonizmu Filozofia matematyki 19 kwiecień 2011 Katowice
 • Jak wartości funkcjonują w nauce? Matematyka, jako ontologia świata. Próba współczesnego platonizmu 25 czerwiec 2011 Ustroń
 • Problem filozofii w nauce Filozofia a nauki przyrodnicze – od physis do metaphysis i anthrtopos 28 wrzesień 2011 Częstochowa
 • Whiteheadowskie inspiracje w filozofii Józefa Życińskiego Dzieło niedokończone… Wokół myśli abp. Józefa Życińskiego 21 październik 2011 Kraków
 • Czy wiewiórka może być Panem Jezusem? Uniwersytet Śląki. Dzieci. 19 marzec 2011 Katowice
 • Jak powstał człowiek? Uniwersytet Śląki. Dzieci. 19 marzec 2011 Katowice
 • Kilka uwag o teorii relacji Praca: między metafizyką, techniką i socjologią. 18 luty 2012 Ustroń
 • Jak jest możliwa teologia nauki ? Fiedes et Ratio (PAU) 08 marzec 2012 Kraków
 • Stanisława Staszica rozumienie związku filozofii z nauką (wybrane aspekty filozofii przyrody) Stanisław Staszic dla współczesności – nowe odczytanie idei staszicowskich 10 maj 2012 Kraków
 • Filozoficzne aspekty strukturalizmu Stanisława Staszica rozumienie związku filozofii z nauką (wybrane aspekty filozofii przyrody) 27 listopad 2012 Katowice
 • Historyczne problemy dialogu nauka-wiara Nauka wiara 01 grudzień 2012 Kraków
 • Filozoficzny program Józefa Życińskiego Przyroda – Człowiek – Bóg. Wokół myśli filozoficznej Arcybiskupa Józefa Życińskiego 10 luty 2012 Lublin
 • Młodzież w przestrzeni wolności demokratycznej XIX Forum Gospodarczego 06 marzec 2012 Toeuń
 • Status metodologiczny filozofii przyrody i jej relacji do nauk przyrodniczych Problematyka filozofii przyrody i nauk przyrodniczych 15 marzec 2012 Lublin
 • Abp. prof. Józef Życiński IX Polski Zjazd Filozoficzny 20 wrzesień 2012 Gliwice-Katowice- Wisła
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl