wróć na stronę główną UPJPII
ks. prof. dr hab. Jan Józef Janicki
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - profesor zwyczajny 
E-mail:
jan.janicki@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Historii Liturgii 
Dyżur dydaktyczny:
Czwartek: 9.45-11.15, ul. Kanonicza 9, Dziekanat WHiDK 

Curriculum Vitae

 • 2011 - Stanowisko profesora zwyczajnego nauk teologicznych na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (nadane przez Stanisława kard. Dziwisza Wielkiego Kanclerza Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II)
 • 2005 - Stanowisko profesora nadzwyczajnego nauk teologicznych na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (nadane przez Stanisława kard. Dziwisza Wielkiego Kanclerza Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie)
 • 2004 - Tytuł naukowy profesora nauk teologicznych (nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)
 • 2000 - Profesor nadzwyczajny w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 1997 - Docent, Wydział Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 1993 - Doktor habilitowany
 • 1992 - Kolokwium habilitacyjne, Wydział Teologiczny Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
 • 1979 - Nostryfikacja: Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
 • 1977 - Doktor teologii liturgii, Pontificio Istituto Liturgico, Roma (Rzym), Italia
 • 1974 - Licencjat teologii liturgii, Pontificio Istituto Liturgico, Roma (Rzym), Italia
 • 1972 - Studia specjalistyczne z zakresu liturgiki, Pontificio Istituto Liturgico (Papieski Instytut Liturgiczny), Roma (Rzym), Italia
 • 1971 - Studia z zakresu liturgiki, Instytut Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
 • 1964 - Studia filozoficzno-teologiczne, Wyższe Seminarium Duchowne, Kielce

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] Święci chwałą Krakowa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2010
 •      [szukaj w bibliotece] Służba Boża w pierwszych wiekach Kościoła. Wybrane zagadnienia, Kraków: Wydawnictwo Unum Kraków 2011
 •      [szukaj w bibliotece] Kultury antyczne w liturgii chrześcijańskiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2007
 •      [szukaj w bibliotece] Kultury antyczne w liturgii chrześcijańskiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2003
 •      [szukaj w bibliotece] U początków liturgii Kościoła, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2002
 •      [szukaj w bibliotece] Pamiątka Pana w Ziemi Świętej, Poznań: Pallottinum 1993
 •      [szukaj w bibliotece] Msza święta. Liturgiczne ABC, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 1993
 •      [szukaj w bibliotece] Misterium paschalne w Mszale rzymskim Pawła VI. Studium liturgiczno-teologiczne euchologii okresu wielkanocnego, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Rozprawa habilitacyjna 1992
 •      [szukaj w bibliotece] Liturgia poświęcenia pól, Lublin: Wydawnictwo Kurii Diecezjalnej w Lublinie 1989
 •      [szukaj w bibliotece] Le orazioni super oblata del ciclo de Tempore secondo il Missale Romanum di Paolo VI. Avviamento ad uno studio critico-teologico, Roma (Rzym): Pontificium Athenaeum Anselmianum. Pontificium Institutum Liturgicum 1977
 •      [szukaj w bibliotece] Uwagi metodologiczne dotyczące pisania pracy magisterskiej z liturgiki, Kraków: Instytut Liturgiczny im. Bl. Michała Giedroycia 1990
 •      [szukaj w bibliotece] Święci chwałą Krakowa, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2012
 •      [szukaj w bibliotece] Święci chwałą Krakowa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2015
 •      [szukaj w bibliotece] Świętymi bądźcie! Posługa uświęcania w Kościele, Kraków: Wydawnictwo św. Jana Pawła II Kraków 2015
 •      [szukaj w bibliotece] Eucharystia w ziemskiej ojczyżnie Jezusa, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe 2017
 •      [szukaj w bibliotece] O.Zygmunt Janickii OFM (1867-1929) kaznodzieja miłości Boga i Ojczyzny, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2018

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Symbolika kolorów szat w liturgii rzymsko-katolickiej [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbol – Znak – Przesłanie. Symbolika stroju, Kraków: Wydawnictwo Unum 2011, s. 23-38.
 •      [szukaj w bibliotece] Symbolika postaw i gestów w liturgii rzymskiej [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbol – Znak – Przesłania. Symbolika człowieka, Kraków: Wydawnictwo Unum 2011, s. 113-149.
 •      [szukaj w bibliotece] Niedziela cotygodniowym świętem Paschy Chrystusa [w:] J. C. Kałużny [red.], Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane, Kraków: Wydawnictwo Unum 2010, s. 61-75.
 •      [szukaj w bibliotece] Liturgiczne obchody święta Rozesłania Apostołów upamiętnieniem zwycięstwa nad Krzyżakami [w:] D. Nowacki [red.], Na znak świetnego zwycięstwa. W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Katalog wystawy 15 lipca-30 września 2010 Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki. Studia, Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 2010, s. 41-52.
 •      [szukaj w bibliotece] Teksty ułatwiające odmawianie psalmów: tytuły, antyfony i modlitwy [w:] H. J. Sobeczko [red.], Mirabile laudis canticum. Liturgia godzin: Dzieje i teologia, Opole: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2008, s. 291-305.
 •      [szukaj w bibliotece] Zarys liturgii Koptów - spadkobierców św. Marka Ewangelisty [w:] J. C. Kałużny [red.], Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2007, s. 17-34.
 •      [szukaj w bibliotece] Freski z Faras na znaczkach Poczty Polskiej [w:] J. C. Kałużny [red.], Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2007, s. 71-74.
 •      [szukaj w bibliotece] Najświętsza Maryja Panna - Matką Pocieszenia dla pielgrzymującego Ludu Bożego [w:] J. Kuliberda, G. Wieliczko [red.], Ku koronacji Matki Bożej Bęczkowickiej. Materiały z sesji naukowej Bęczkowice, 13 maja 2007 r., Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne REGINA POLONIAE 2007, s. 37-62.
 •      [szukaj w bibliotece] Prezbiter i przewodniczenie Eucharystii do Soboru Trydenckiego [w:] Cz. Krakowiak, W. Pałęcki [red.], Studia Liturgiczne, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, s. 85-103.
 •      [szukaj w bibliotece] Liturgia i jej znaczenie wychowawcze [w:] J. Nowak [red.], Confitemini Domino, quoniam bonus. Księga pamiątkowa dedykowana śp. Księdzu Profesorowi Adamowi Durakowi SDB (1949-2005), Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2007, s. 197-222.
 •      [szukaj w bibliotece] Veritas i sanctitas Jan z Kęt w świetle dzisiejszych tekstów liturgicznych i nauczania Kościoła [w:] J. Urban [red.], Stromata historica in honorem Romani Mariae Zawadzki w 70. rocznicę urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2006, s. 519-539.
 •      [szukaj w bibliotece] Triduum paschalne [w:] R. Kamiński [red.], Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 858-862.
 •      [szukaj w bibliotece] Pogrzeb chrześcijański [w:] R. Kamiński [red.], Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 630-634.
 •      [szukaj w bibliotece] Liturgiczna formacja [w:] R. Kamiński [red.], Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 429-433.
 •      [szukaj w bibliotece] Wpływ antycznego teatru greckiego na liturgię [w:] H. Sobeczko, Z. Solski [red.], Liturgia w świecie widowisk, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2005, s. 61-76.
 •      [szukaj w bibliotece] Synowie św. Franciszka są powołani, aby być zwiastunami Wielkiego Króla, Chrystusa Pana! [w:] E. Dymowski [red.], Zakon Braci Mniejszych wobec wyzwań współczesnej kultury, Kraków: Wydawca: Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów OFM 2005, s. 15-23.
 •      [szukaj w bibliotece] Obrzęd przygotowania darów – pierwsza część liturgii eucharystycznej [w:] T. Chałupczak [red.], Zostań z nami, Panie! Rok Eucharystii, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2005, s. 83-90.
 •      [szukaj w bibliotece] Uczta Słowa – dialog przymierza Boga ze swoim ludem [w:] T. Chałupczak [red.], Zostań z nami, Panie! Rok Eucharystii, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2005, s. 73-81.
 •      [szukaj w bibliotece] Elementy pokutne we mszy świętej [w:] T. Chałupczak [red.], Zostań z nami, Panie! Rok Eucharystii, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2005, s. 63-72.
 •      [szukaj w bibliotece] Auferte malum ex vobis (1 Kor 5, 13) Obrzęd ekskomuniki w średniowiecznym pontyfikale rzymskim [w:] S. Stabryła, R. M. Zawadzki [red.], Studia i rozprawy ofiarowane profesorowi Tytusowi Górskiemu – Charisteria Tito Górski oblata, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2003, s. 41-59.
 •      [szukaj w bibliotece] Posługa uświęcania [w:] R. Kamiński [red.], Teologia pastoralna. Teologia pastoralna szczegółowa, Lublin: Wydawnictwo Atla 2 2002, s. 221-290.
 •      [szukaj w bibliotece] Wpływ kultury rzymskiej na liturgię chrześcijańską [w:] J. C. Kałużny [red.], U źródeł kultury wczesnochrześcijańskiej, Kraków: Nie podano 2002, s. 25-46.
 •      [szukaj w bibliotece] Boże Ciało [w:] M. Chmielewski [red.], Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków: Wydawnictwo M 2002, s. 95-97.
 •      [szukaj w bibliotece] Bierzmowanie [w:] M. Chmielewski [red.], Leksykon duchowości katolickiej, Lublin – Kraków: Wydawnictwo M 2002, s. 82-84.
 •      [szukaj w bibliotece] Adwent [w:] M. Chmielewski [red.], Leksykon duchowości katolickiej, Lublin – Kraków: Wydawnictwo M 2002, s. 38-40.
 •      [szukaj w bibliotece] Rok liturgiczny w Itinerarium Egerii [w:] S. Koperek [red.], Ante Deum stantes, Kraków: Wydawnictwo Unum 2002, s. 139-166.
 •      [szukaj w bibliotece] Odnowa liturgii w środowisku kieleckim po Soborze Watykańskim II [w:] D. Olszewski, R. Kuligowski, K. Gurda [red.], Kultura teologiczna Seminarium Duchownego w Kielcach 1727-2002. Księga jubileuszowa, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2002, s. 381-410.
 •      [szukaj w bibliotece] Pascha Chrystusa – zawieszenie i początek nowego czasu w liturgii Kościoła [w:] Z. J. Kijas [red.], Czas i kalendarz, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2001, s. 187-203.
 •      [szukaj w bibliotece] Święto Paschy - Uroczystość nad uroczystościami [w:] S. Czerwik, M. Mierzwa [red.], Diligis me? Pasce, Sandomierz: Hodie Wydawnictwo Diecezjalne 1999, s. 381-394.
 •      [szukaj w bibliotece] Eucharystia - paschalną drogą chrześcijanina [w:] A. Durak [red.], Liturgia Domus Carissima, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 1998, s. 57-84.
 •      [szukaj w bibliotece] Rocznica Unii Brzeskiej w świetle nauczania Vaticanum II i Papieża Jana Pawła II [w:] P. Natanek, R. M. Zawadzki [red.], Unia Brzeska. Przeszłość i teraźniejszość 1596 - 1996. Materiały międzynarodowego sympozjum. Kraków, 19-20 listopada 1996, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 1998, s. 75-111.
 •      [szukaj w bibliotece] Unia Brzeska w filatelistyce [w:] P. Natanek, R. M. Zawadzki [red.], Unia Brzeska. Przeszłość i teraźniejszość 1596 - 1996. Materiały międzynarodowego sympozjum. Kraków, 19-20 listopada 1996, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 1998, s. 327-329.
 •      [szukaj w bibliotece] Пocвячeния i блaгocлoвeния зa нoвим Кaтеxизмoм Кaтoлицькoї Цeркви [w:] Редактор: Єжи Юэеф Копецъ [red.], MICTEPIЯ ЛITУPГIЇ У KATEXИЭMI KATOЛИЦЬKOЇ ЦEPKBИ, Львів: Видавничий відділ Свічадо 1998, s. 127-133.
 •      [szukaj w bibliotece] Hymn w codziennej modlitwie Ludu Bożego (Liturgia Godzin) [w:] A. Durak [red.], Lądzkie Sympozja Liturgiczne, Kraków: Poligrafia Salezjańska 1997, s. 165-184.
 •      [szukaj w bibliotece] Ks.Wojciech Danielski - Liturgiae cultor et amator [w:] G. Wilczyńska [red.], Życie uczynił liturgią. Ks.Wojciech Danielski 10.IV.1935 - 24.XII.1985, Lublin: Wydawnictwo Światło - Życie 1995, s. 245-247.
 •      [szukaj w bibliotece] Sakramentalia i błogosławieństwa według nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego [w:] J.J.Kopeć-H.Sobeczko-R.Pierskała [red.], Misterium liturgii w Katechiźmie Kościoła Katolickiego, Opole: Wydawnictwo Św. Krzyża - Opole 1995, s. 163-170.
 •      [szukaj w bibliotece] Obrzędy liturgii Mszy świętej. Obrzędy wstępne. Liturgia Słowa. Liturgia eucharystyczna. Przygotowanie darów [w:] W.Świerzawski-J.Boguniowski-S.Koperek [red.], Mysterium Christi. Msza święta, Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1993, s. 216-252.
 •      [szukaj w bibliotece] Sakramenty i sakramentalia według Konstytucji o liturgii świętej [w:] S. Koperek [red.], Euntes docete. XXV lat Instytutu Liturgicznego na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna 1993, s. 103-135.
 •      [szukaj w bibliotece] Modlitwy nad darami [w:] B. Nadolski [red.], Mszał księgą życia chrześcijańskiego, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1989, s. 35-70.
 •      [szukaj w bibliotece] Liturgia Mszy św. w Ziemi Świętej [w:] P. Skucha [red.], Ziemska Ojczyzna Jezusa, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej Warszawa 1985, s. 186-270.
 •      [szukaj w bibliotece] Elementy składowe Liturgii Godzin [w:] W. Świerzawski [red.], Mysterium Christi. Liturgia uświęcenia czasu, Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1984, s. 111-124.
 •      [szukaj w bibliotece] Agapa [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1998, s. 21-22.
 •      [szukaj w bibliotece] Alleluja [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 26-26.
 •      [szukaj w bibliotece] Amen [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 27-28.
 •      [szukaj w bibliotece] Bierzmowanie [współatorstwo z:] A. Zuberbier[w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998 61-63
 •      [szukaj w bibliotece] Chrzest [współatorstwo z:] A. Zuberbier[w:] Słownik teologiczny, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1998 85-88
 •      [szukaj w bibliotece] Doksologia [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 128-129.
 •      [szukaj w bibliotece] Egzorcyzmy [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 144-144.
 •      [szukaj w bibliotece] Eucharystia [współatorstwo z:] A. Zuberbier[w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998 160-165
 •      [szukaj w bibliotece] Homilia [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 199-201.
 •      [szukaj w bibliotece] Kapłaństwo posługi [współatorstwo z:] A. Zuberbier[w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998 227-230
 •      [szukaj w bibliotece] Koncelebracja [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 240-241.
 •      [szukaj w bibliotece] Krzyż [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 253-254.
 •      [szukaj w bibliotece] Kult [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 254-255.
 •      [szukaj w bibliotece] Liturgia [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 264-267.
 •      [szukaj w bibliotece] Małżeństwo [współatorstwo z:] E. Sztafrowski, A. Zuberbier[w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998 272-276
 •      [szukaj w bibliotece] Misterium paschalne [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 300-302.
 •      [szukaj w bibliotece] Modlitwy eucharystyczne [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 312-313.
 •      [szukaj w bibliotece] Namaszczenie chorych [współatorstwo z:] A. Zuberbier[w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998 321-324
 •      [szukaj w bibliotece] Niedziela [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 339-340.
 •      [szukaj w bibliotece] Pokój [współatorstwo z:] S. Grabska,T. Sikorski, H. Witczyk[w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998 421-425
 •      [szukaj w bibliotece] Pokuta [współatorstwo z:] A. Dylus, A. Zuberbier[w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998 426-431
 •      [szukaj w bibliotece] Rok liturgiczny [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 507-508.
 •      [szukaj w bibliotece] Sakramentalia [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 518-519.
 •      [szukaj w bibliotece] Święcenia [współatorstwo z:] A. Zuberbier[w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998 578-579
 •      [szukaj w bibliotece] Święci [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 580-581.
 •      [szukaj w bibliotece] Wniebowstąpienie Pańskie [współatorstwo z:] J. Kudasiewicz[w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998 638-640
 •      [szukaj w bibliotece] Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny [współatorstwo z:] A. Zuberbier[w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998 640-642
 •      [szukaj w bibliotece] Wtajemniczenie chrześcijańskie [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 654-655.
 •      [szukaj w bibliotece] Zesłanie Ducha Świętego [współatorstwo z:] J. Kudasiewicz[w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998 679-682
 •      [szukaj w bibliotece] Dzieje klasztorów oo.Reformatów w Polsce w świetle mowy o. Zygmunta Janickiego na poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół oo. Reformatów we Lwowie (14 lipca 1896 roku) [w:] Helena Słotwińska, ks. Leszek Pintal, Michał Wyrostkiewicz [red.], Omnia transeunt - Caritas manet. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Władysławowi Głowie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012, s. 675-692.
 •      [szukaj w bibliotece] Obrzędy liturgii Mszy świętej [w:] Bp Wacław Józef Świerzawski [red.], Mysterium Christi. Msza święta, Zawichost-Kraków-Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012, s. 263-305.
 •      [szukaj w bibliotece] Prezbiter i przewodniczenie Eucharystii do Soboru Trydenckiego [w:] Cz. Krakowiak,W. Pałęcki [red.], Studia Liturgiczne. Prezbiterzy w Kościele do Soboru Trydenckiego. Liturgia święceń, teologia, ministerium, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, s. 85-103.
 •      [szukaj w bibliotece] Logos i etos męczeństwa. Męczennicy pierwszych wieków Kościoła w świetle tekstów liturgicznych [w:] J. C. Kałużny [red.], Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 11-41.
 •      [szukaj w bibliotece] Recenzja naukowa i Słowo wprowadzenia [w:] A. Duk, J. E. Urbański [red.], Kilka słów o wierze. Materiały z sympozjum, Kraków: Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów (OFM) pw. św. Bonawentury w Krakowie. Wydawnictwo scrip 2013, s. 5-10.
 •      [szukaj w bibliotece] Treści religijne i patriotyczne kazania o. Zygmunta Janickiego OFM Wojna obecna a Miłosierdzie Boże (1915) [w:] Z. Gogola [red.], Habent omnia tempora sua. Prace ofiarowane ks. prof. dr. hab. Januszowi Wyciśle, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2013, s. 195-222.
 •      [szukaj w bibliotece] Cele sakramentów świętych według Konstytucji o liturgii świętej (1963) [w:] B. Migut, Z. Głowacki, W. Pałęcki [red.], Quod itaque Redemptoris nostri conspicuum fuit, in sacramenta transivit. Sakramenty w misterium Kościoła. Księga dedykowana Księdzu Profesorowi Czesławowi Krakowiakowi z okazji siedemdziesiątych urodzin, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 183-201.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Święty Pius X (1903-1914) – papież Eucharystii [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 10 2011, s. 191-213.
 • Recenzja Pietas et Studium [w:] Studia Franciszkańskie, 21 2011, s. 580-589.
 • Błogosławiony arcybiskup Jerzy Matulaitis – Matulewicz [w:] Folia Historica Cracoviensia, 15/16 2011, s. 217-243.
 • Błogosławiony Wincenty Kadłubek – nauczyciel miłości Boga i Ojczyzny, w świetle tekstów liturgicznych i nauczania Kościoła [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 9 2010, s. 35-60.
 • 100. rocznica II. Polskiej Pielgrzymki do Ziemi Świętej (1909) w świetle wspomnień jej organizatora, o. Zygmunta Janickiego z Zakonu Braci Mniejszych [w:] Pietas et Studium, 2 2009, s. 555-575.
 • Święty Michał Archanioł – Patron miasta i gminy Słomniki. Historyczne i teologiczne znaczenie herbu [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 8 2009, s. 357-390.
 • Recenzja Pietas et Studium [w:] Studia Franciszkańskie, 19 2009, s. 545-550.
 • The rite of Excommunication as Contained in the Medieval Roman Pontifical [w:] Folia Historica Cracoviensia, 13 2007, s. 55-66.
 • Naród a Eucharystia. Sekcja polska na XXIII Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Wiedniu (1912) [w:] Folia Historica Cracoviensia, 14 2008, s. 87-109.
 • Burkhard Neunheuser OSB (1903-2003) - Homo paschalis [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 7 2008, s. 43-66.
 • Udział wiernych we Mszy świętej według encykliki Mediator Dei [w:] Roczniki Teologiczne. Liturgika, 8 2008, s. 217-235.
 • Mądrość i miłość drogą do świętości. Św. Jadwiga królowa w liturgii i nauczaniu Jana Pawła II [w:] Folia Historica Cracoviensia, 12 2006, s. 49-70.
 • Maryja wzorem pobożności wyrażanej życiem [w:] Salvatoris Mater, 3-4 2005, s. 231-249.
 • Mane nobiscum Domine - eucharystyczny testament Jana Pawła II [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 5 2006, s. 27-47.
 • Pobożność ludowa w Europie trzeciego tysiąclecia [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 3-4 2004, s. 191-206.
 • Śp. Prof. Tommaso Luigi Federici (1927-2002) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 2003, s. 139-143.
 • Śp. Ks. prof. Theodor Maas-Ewerd (1935-2002) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1 2003, s. 65-67.
 • Balthasar Fischer (1912-2001) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 2001, s. 244-247.
 • Recenzja: Z. Kiernikowski, Eucharystia i jedność, Częstochowa 2000, s.381 [w:] Liturgia Sacra, 1 2002, s. 148-152.
 • Hansjörg Auf der Maur (1933-1999) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 1999, s. 363-365.
 • Recenzja: Ks.Stanisław Bogdanowicz, Karol Maria Antoni Splett, Biskup gdański czasu wojny, więzień specjalny PRL, Gdańsk 1995, ss. 358 [w:] Folia Historica Cracoviensia, 6 1999, s. 295-302.
 • Recenzja: Paul de Clerck, Zrozumieć liturgię, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 1997, ss.191 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 1998, s. 242-244.
 • Św. Stanisław – Biskup i Męczennik na znaczkach pocztowych [w:] Folia Historica Cracoviensia, 9 2003, s. 78-83.
 • Instaurare omnia in Christo papieża św. Piusa X (1903-1914) a odnowa liturgiczna [w:] Folia Historica Cracoviensia, 10 2004, s. 167-181.
 • Boże macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny w ambrozjańskiej liturgii Adwentu [w:] Salvatoris Mater, 4 2003, s. 74-93.
 • Logos i etos świętości w świetle tekstów liturgicznych o św. Stanisławie Biskupie i Męczenniku [w:] Folia Historica Cracoviensia, 9 2003, s. 53-72.
 • Kościół żyje dzięki Eucharystii – radosne orędzie dla Europy [w:] Informator Akademicki. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM w Krakowie. Oddział w Sosnowcu, 1 2003, s. 63-83.
 • Nowo mianowany proboszcz we wspólnocie parafialnej – Liturgia wprowadzenia w posługiwanie [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 2 2003, s. 343-356.
 • Kościół parafialny – miejscem i czasem życia Bożego [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 1 cz.2 2003, s. 77-89.
 • Uczestnictwo w prorockiej misji Chrystusa w świetle kolekt o świętych franciszkańskich Mszału Rzymskiego Pawła VI [współatorstwo w:] Studia Franciszkańskie, 13 2003 89-109
 • Maryja w rzymskiej liturgii okresu paschalnego [w:] Salvatoris Mater, 4 2002, s. 99-114.
 • Ildefons Herwegen i Romano Guardini – Prekursorzy Ruchu liturgicznego w Niemczech [w:] Folia Historica Cracoviensia, 8 2002, s. 205-227.
 • Dominanta paschalna w niedzielnym i codziennym spotkaniu z Chrystusem [w:] Anamnesis, 1 2001, s. 29-46.
 • Wykłady historii liturgii w seminariach duchownych według odnowionego Ratio studiorum [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 2001, s. 103-114.
 • Świętowanie niedzieli w Kościele pierwszych wieków [w:] Folia Historica Cracoviensia, 7 2000, s. 205-219.
 • Celebracja Triduum Paschalnego w Roku Jubileuszowym 2000. Zarys teologii i propozycje duszpasterskie [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 1999, s. 262-268.
 • Uczestnictwo wiernych w paschalnym misterium [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1 1999, s. 44-49.
 • Pascha - centrum roku liturgicznego Starego i Nowego Ludu Bożego [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 1998, s. 101-115.
 • Sakramentarz Gelazjański (Reginensis latinus 316) - zarys roli i znaczenia najstarszego mszału Kościoła [w:] Folia Historica Cracoviensia, 4-5 1997, s. 139-151.
 • Królowa Jadwiga w filatelistyce [w:] Analecta Cracoviensia, 29 1997, s. 519-552.
 • Pokuta w nauczaniu i praktyce Kościoła dwóch pierwszych wieków [w:] Folia Historica Cracoviensia, 3 1996, s. 287-303.
 • Misterium paschalne Chrystusa - centralnym wydarzeniem życia Kościoła [w:] Collectanea Theologica, 4 1995, s. 95-105.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego o sakramencie małżeństwa [w:] Collectanea Theologica, 3 1995, s. 147-160.
 • Rola Instytutów Liturgicznych w Kościele na przykładzie Papieskiego Instytutu Liturgicznego w Rzymie [w:] Collectanea Theologica, 1 1995, s. 148-155.
 • Teologia pastoralna-Liturgia-Instytut Liturgiczny w 30 lat po Konstytucji o Liturgii [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 1995, s. 243-254.
 • Misterium Adwentu w tekstach Mszału Rzymskiego [w:] Liturgia Sacra, 3-4 1995, s. 5-20.
 • Pokuta w Kościele pierwotnym - I/II w. [w:] Collectanea Theologica, 2 1993, s. 101-112.
 • Eucharystia - centrum i wypełnienie misterium paschalnego [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3-4 1993, s. 148-156.
 • Catechumenato di nuovo attuale [współatorstwo w:] Notitiae, 11 1991 650-651
 • [tłum.] A.M.Triacca Odo Casel i Ruch liturgiczny [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2, 1988 105-128
 • Sens i rola hymnów [w:] Ateneum Kapłańskie, 101 1983, s. 33-46.
 • Tajemnica Adwentu w świetle Tajemnicy Eucharystii [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny, 3 1987, s. 201-209.
 • Recenzja: Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (pod. red. J. Kudasiewicza), Warszawa 1981 [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny, 6 1981, s. 276-284.
 • Liturgiczne wprowadzenie nowomianowanego proboszcza w posługiwanie we wspólnocie parafialnej [w:] Collectanea Theologica, 1 1984, s. 73-79.
 • Zasady odnowy tekstów modlitw Mszału Rzymskiego Pawła VI (dokończenie) [w:] Collectanea Theologica, 1 1983, s. 73-80.
 • Zasady odnowy tekstów modlitw Mszału Rzymskiego Pawła VI (c.d.) [w:] Collectanea Theologica, 2 1982, s. 89-96.
 • Modlitwy odnowionej liturgii sakramentu chorych wyrazem wiary Kościoła [w:] Studia Theologica Varsaviensia, 1 1982, s. 157-171.
 • Zasady odnowy tekstów modlitw Mszału Rzymskiego Pawła VI [w:] Collectanea Theologica, 3 1981, s. 79-85.
 • Modlitwy nad darami okresu Wielkiego Postu w Mszale Rzymskim Pawła VI [w:] Collectanea Theologica, 2 1981, s. 79-86.
 • Teologia modlitw odnowionej liturgii sakramentu chorych [w:] Collectanea Theologica, 1 1981, s. 74-82.
 • Modlitwa nad darami Adwentu, Narodzenia oraz Objawienia Pańskiego w Mszale Pawła VI [w:] Collectanea Theologica, 3 1980, s. 93-98.
 • Teologia modlitw za zmarłych w Mszale Rzymskim Pawła VI i w Liturgii Godzin [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 1980, s. 113-126.
 • Modlitwa nad darami okresu w ciągu roku w Mszale Pawła VI [w:] Collectanea Theologica, 1 1980, s. 87-92.
 • Modlitwy nad darami czasu wielkanocnego [w:] Collectanea Theologica, 4 1979, s. 80-87.
 • Teologia modlitw za zmarłych w Mszale Rzymskim Pawła VI i w Liturgii Godzin [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny, 2-3 1979, s. 118-138.
 • Treści religijne i patriotyczne kazania o. Zygmunta Janickiego OFM na 492 rocznicę bitwy pod Grunwaldem (15 lipca 1902 roku) [w:] Pietas et Studium, 3 2011, s. 195-222.
 • Ojciec wszystkich wierzących. Patriarcha Abraham w liturgii Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II [w:] Warszawskie Studia Teologiczne, XXIV/1 2011, s. 143-163.
 • Bł. arcybiskup Jerzy Matulaitis-Matulewicz (1871-1927) [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 11 2012, s. 275-304.
 • Recenzja Pietas et Studium [w:] Studia Franciszkańskie, 22 2012, s. 496-502.
 • Boże Ciało - Oktawa.(Materiały). Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba [w:] Współczesna Ambona. Kwartalnik Homiletyczny, 3 2013, s. 179-187.
 • Misterium paschalne Chrystusa uobecniane w liturgii według Katechizmu Kościoła Katolickiego [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 12 2013, s. 59-85.
 • Błogosławiony abp Jerzy Matulaitis-Matulewicz (1871-1927) [w:] Ephemerides Marianorum. Studia historyczno-teologiczne, 2 2013, s. 17-49.
 • 8 maja - Św.Stanisława, Biskupa i Męczennika. Obrońca wiary i ładu moralnego w Ojczyźnie (Materiały) [w:] Współczesna Ambona. Kwartalnik Homiletyczny, 3 2014, s. 132-138.
 • Odnowa śpiewu i muzyki kościelnej - aktualność przesłania św. Piusa X w Inter sollicitudines pastoralis officii z 22 listopada 1903 roku [w:] Pro Musica Sacra, 12 2014, s. 41-53.
 • Mowa Zygmunta Janickiego OFM na pogrzebie ks. dra Józefa Krukowskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i proboszcza parafii św. Floriana w Krakowie (10 grudnia 1900 roku) [w:] Folia Historica Cracoviensia, 20 2014, s. 179-204.
 • Święta Maryja, Uczennica Pańska. Logos i etos formularza ze Zbioru Mszy o NMP [w:] Salvatoris Mater. Kwartalnik mariologiczny, 1-4 (53-56) 2012, s. 70-85.
 • Liturgia - życiem Kościoła w nauczaniu św. Jana Pawła II [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny, 2-3 2014, s. 171-181.

Wygłoszone Referaty:

 • Symbole biblijne w liturgii Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki. Wykłady otwarte z cyklu: Symbol– Znak– Przesłanie 11 luty 2012 Kraków
 • Symbolika kolorów szat w liturgii rzymsko-katolickiej Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki. Wykłady otwarte z cyklu: Symbol – Znak – Przesłanie. Barwy i kształty 12 luty 2011 Kraków
 • Prezbiter i przewodniczenie Eucharystii do Soboru Trydenckiego XLVI. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Ordinatio Presbyterorum. Liturgia. Teologia. Ministerium (do Soboru Trydenckiego) 08 wrzesień 2010 Katowice
 • Symbolika paramentów liturgicznych Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki. Wykłady otwarte z cyklu: Symbol – Znak – Przesłanie. Wytwory rąk ludzkich 13 luty 2010 Kraków
 • Niedziela – cotygodniowym świętem Paschy Chrystusa Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Sesja naukowa: Niedziela Dzień święty w starożytności chrześcijańskiej 30 kwiecień 2009 Kraków
 • Symbolika postaw i gestów w liturgii rzymskiej Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki. Wykłady otwarte: Człowiek. Symbol. Znak 10 styczeń 2009 Kraków
 • Historyczne i teologiczne znaczenie herbu miasta Słomniki Sesja Rady Miejskiej na inaugurację Jubileuszu 650-lecia Lokacji Miasta Słomniki 26 kwiecień 2008 Słomniki
 • Chcę, aby Bracia moi postępowali w znajomości prawdy Sesja naukowa: św. Bonawentura - Patron Seminarium 13 marzec 2008 Kraków Bronowice Wielkie. Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych Franciszkanów
 • Świętość - godnością chrześcijanina w nauczaniu Jana Pawła II Jan Paweł II - obrońca godności człowieka 13 październik 2007 Sosnowiec. Oddział Wyższej Szkoły Filozoficzno - Pedagogicznej Ignatianum
 • Matka Jezusa - Matką Pocieszenia dla pielgrzymującego Ludu Bożego w świetle formularza mszalnego Ku koronacji Matki Bożej Bęczkowickiej 13 maj 2007 Bęczkowice Sanktuarium
 • Udział wiernych we Mszy świętej według Mediator Dei Aktualność encykliki Piusa XII "Mediator Dei" w 60. rocznicę jej ogłoszenia 19 kwiecień 2007 Lublin. Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Zarys liturgii Koptów - spadkobierców św. Marka Ewangelisty Chrześcijaństwo w północno-wschodniej Afryce do XIII wieku 13 wrzesień 2006 Kraków. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Historii Kościoła
 • Pielgrzymować dzisiaj...Odpusty dzisiaj VIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego 20 maj 2006 Miechów
 • Wpływ antycznego teatru greckiego na liturgię Rola teatru w życiu współczesnego człowieka 31 marzec 2005 Wrocław
 • Rok Eucharystii w świetle Mane nobiscum Domine Jana Pawła II Rok Eucharystii 27 listopad 2004 Sosnowiec. Oddział Wyższej Szkoły Filozoficzno - Pedagogicznej Ignatianum
 • Logos i etos świętości w świetle tekstów liturgicznych o św. Stanisławie Biskupie i Męczenniku Św. Stanisław B.M. w roku jubileuszu 750-lecia kanonizacji 17 grudzień 2003 Kraków
 • Wpływ kultury rzymskiej na liturgię chrześcijańską U źródeł kultury wczesnochrześcijańskiej 25 kwiecień 2002 Kraków. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
 • Dominanta paschalna w niedzielnym i codziennym spotkaniu z Chrystusem (Eucharystia – Liturgia Godzin) Sympozjum dla osób konsekrowanych pod patronatem Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski 16 październik 2001 Częstochowa
 • Wykłady historii liturgii w seminariach według odnowionego Ratio studiorum Sesja Koła Naukowego Wykładowców Liturgiki Instytutu Liturgicznego PAT w Krakowie,nt. Nowe Ratio studiorum w zakresie wykładów i ćwiczeń z liturgiki 08 listopad 2000 Kraków
 • Odnowa liturgii w środowisku kieleckim po Soborze Watykańskim II Kultura teologiczna środowiska kieleckiego – wczoraj i dziś 08 maj 2000 Kielce. Wyższe Seminarium Duchowne
 • Odnowa liturgii w diecezji kieleckiej Liturgia w Polsce na progu trzeciego tysiąclecia 02 maj 2000 Dąbrowica k. Lublina. Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Pascha Chrystusa – zawieszenie i początek nowego czasu w liturgii Kościoła Międzynarodowa sesja naukowa MIED PAT w Krakowie i PRE-oK, nt.: Koncepcja czasu i jej wpływ na kształt i układ kalendarza w kościołach chrześcijańskich i religiach niechrześcijańskich 15 marzec 2000 Kraków
 • Świętowanie niedzieli w Kościele pierwszych wieków Sympozjum Instytutu Liturgicznego Wydziału Teologicznego PAT w Krakowie, nt. Niedziela w życiu chrześcijańskim 12 luty 1999 Kraków
 • Eucharystia a Rodzina – dawniej i dziś Statio Kościoła Sosnowieckiego przed XLVI Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym 09 kwiecień 1997 Wolbrom
 • Rocznica Unii Brzeskiej w świetle nauczania Vaticanum II i Ojca Świętego Jana Pawła II Międzynarodowe sympozjum naukowe z okazji 400-lecia Unii Brzeskiej 19 listopad 1996 Kraków
 • Problematyka liturgiczna czasopisma: Liturgisches Jahrbuch rocznika 1995 Sesja Koła Naukowego Wykładowców Liturgiki, PAT 23 maj 1996 Kraków
 • Obrzęd błogosławieństwa pól i plonów ziemi XXXI Ogólnopolskie Sympozjum Wykładowców Liturgiki 12 wrzesień 1995 Kamień Śląski
 • Kult Eucharystii Posiedzenie Komisji II Synodu Plenarnego d/s Liturgii 22 czerwiec 1995 Warszawa
 • Sakramentalia i błogosławieństwa XXX Ogólnopolskie Sympozjum Wykładowców Liturgiki 13 wrzesień 1994 Poznań
 • Zadania Instytutu Liturgicznego w dziedzinie zamanifestowania jedności nauk pastoralnych Spotkanie Koła Naukowego Wykładowców Liturgiki, Instytut Liturgiczny PAT 21 październik 1994 Kraków
 • Programy Instytutów Liturgicznych w Europie a zadania Instytutu Liturgicznego w Krakowie Spotkanie Koła Naukowego Wykładowców Liturgiki, Instytut Liturgiczny PAT 15 czerwiec 1994 Kraków
 • Sakrament małżeństwa w Katechiźmie Kościoła Katolickiego Kongres Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej 20 kwiecień 1994 Oświęcim
 • Nauczyciel miłości Boga i Ojczyzny. Wkład bł. Wincentego Kadłubka (1150-1223) do kultury duchowej Polaków IV Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej CYSTERSÓW 04 czerwiec 2014 Kraków - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 • Słowo wprowadzenia Kilka słów o wierze 19 październik 2012 Kraków - Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Braci Mniejszych pw. św. Bonawentury
 • Historia Eucharystii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w świetle źródeł Historia chrześcijaństwa w źródłach 05 grudzień 2014 Kraków, ul. Bernardyńska 3 - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl