wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr hab. Jan Kalniuk MS
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - adiunkt z habilitacją 
E-mail:
jan.kalniuk@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Teologii Moralnej Szczegółowej 
Dyżur dydaktyczny:
czwartek 13.15 - 14.00, ul. Bernardyńska 3, sala 115 

Curriculum Vitae

 • 2014 - Ks. Jan Kalniuk MS – dr hab. teologii, ur. w 1956 r. w Trzciance k. Piły. Święcenia kapłańskie w 1983 r. Kapłan Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette. Studia specjalistyczne: 1988 do 1993 r. na Papieskim Uniwersytecie Lateraneńskim – Akademia Alfonsiana w Rzymie. Od 1993 wykładowca teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zatrudniony w Katedrze Teologii Moralnej Szczegółowej. Autor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, oraz książek: 1) La formazione alla vita religiosa nel Magistero Conciliare e Postconciliare della Chiesa. 2) Formacja do życia zakonnego – aspekty moralne.3) Pasterska posługa kapłana w kontekście daru i zadania. Aspekt teologicznomoralny.

Dorobek naukowy

Monografie:

 • La formazione alla vita religiosa nel Magistero Conciliare e Postconciliare della Chiesa, Roma: Tipografica "LEBERIT" Roma 1993
 •      [szukaj w bibliotece] Formacja do życia zakonnego aspekty moralne, Kraków: Wydawnictwo La Salette Księży Misjonarzy Saletynów 2009
 •      [szukaj w bibliotece] Pasterska posługa kapłana w kontekście daru i zadania. Aspekt teologicznomoralny, Kraków: Wydawnictwo La Salette księży Misjonarzy Saletynów 2014

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Odpowiedzialni za formację w Instytutach Życia Konsekrowanego [w:] Jerzy GOGOLA [red.], Formacja zakonna, Kraków: Karmelitański Instytut Duchowości Wydawnictwo Karmelitów Bosych 1999, s. 8-32.
 •      [szukaj w bibliotece] Formacja do sprawiedliwości w Życiu zakonnym [w:] Jerzy GOGOLA [red.], Formacja zakonna, Kraków: Karmelitański Instytut Duchowości Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2000, s. 149-155.
 •      [szukaj w bibliotece] Godność i powołanie człowieka a eutanazja [w:] Kazimierz KACZMARCZYK [red.], Chronić i wspomagać ludzkie życie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2000, s. 63-95.
 •      [szukaj w bibliotece] Miłość Boga i bliźniego fundamentem moralności chrześcijańskiej [w:] Jan ORZESZYNA [red.], Śladami Boga i człowieka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2000, s. 143-148.
 •      [szukaj w bibliotece] Wizja cierpienia w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Krzysztof GRYZ [red.], Człowiek drogą Kościoła. Moralne aspekty Nauczania Jana Pawła II, Kraków: Instytut Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo św Stanisława BM 2004, s. 349-379.
 •      [szukaj w bibliotece] Nagroda i kara w procesie wychowania uczniów trudnych [w:] Norbert PIKUŁA [red.], Trudny uczeń czy trudności Ucznia, Kraków - Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2006, s. 75-86.
 •      [szukaj w bibliotece] Życie zakonne w wizji współczesnego Magisterium Kościoła [w:] Stefan KOPEREK, WŁadysław ZUZIAK, Jan KALNIUK, Wojciech KOWALSKI [red.], Sire Deum, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 175-189.
 •      [szukaj w bibliotece] Poczwórny wymiar pojednania w nauczaniu Jana Pawła II w Adhortacji Apostolskiej "Reconciliatio et paenitentia" [w:] Piotr JAMIOŁ, Jan KALNIUK, Józef KOPCIŃSKI, Karol PORCZAK, Stanisław TOKARSKI, Stanisław WITKOWSKI [red.], Pozwólcie Pojednać się z Bogiem "Studia Salettensia", Kraków: Wydawnictwo La Salette Księży Misjonarzy Saletynów 2007, s. 72-98.
 •      [szukaj w bibliotece] Maryja moralnym wzorem świadków Chrystusa [w:] Piotr JAMIOŁ, Jan KALNIUK, Józef KOPCIŃSKI, Janusz KRĘCIDŁO, Karol PORCZAK, S. TOKARSKIEGO, S. WITKOWSKIEGO [red.], Maryja Matka Jezusa "Studia Salettensia", Kraków: Wydawnictwo La Salette Księży Misjonaży Saletynów 2008, s. 93-112.
 •      [szukaj w bibliotece] Radość istotną cechą chrześcijaństwa [w:] Tadeusz BORUTKA, Andrzej BACZYŃSKI, Maciej OSTROWSKI [red.], W prostocie prawdy, w pokorze miłości, Kraków: Wydawnictwo "CZUWAJMY" Kraków - Michałowice 2008, s. 269-280.
 •      [szukaj w bibliotece] Wolność chrześcijańska i jej natura [w:] Stanisław SZCZEPANIEC, Jarosław SUPERSON, Janusz MIECZKOWSKI [red.], Introibo ad altare Dei, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2008, s. 633-650.
 •      [szukaj w bibliotece] Maryja znakiem i wzorem nadziei Ludu Bożego [w:] Piotr JAMIOŁ, Jan KALNIUK, Józef POCHWAT, Stanisław TOKARSKI, Stanisław WITKOWSKI [red.], Maryja Matka Ludu Bożego "Studia Salettensia", Kraków: Wydawnictwo La Salette Księży Misjonarzy Saletynów 2010, s. 104-123.
 •      [szukaj w bibliotece] Niedziela dniem sprawowania Eucharystii w perspektywie orędzia Matki Bożej z La Salette [w:] Piotr JAMIOŁ, Jan KALNIUK, Józef POCHWAT, Stanisław TOKARSKI, Stanisław WITKOWSKI [red.], Przez Maryję ku Wcielonemu Słowu "Studia Salettensia", Kraków: Wydawnictwo La Salette Księży Misjonarzy Saletynów 2012, s. 123-137.
 •      [szukaj w bibliotece] Pasterska pomoc Kościoła małżeństwu i rodzinie w wypełnianiu ich zadań w nauczaniu Jana Pawła II w Adhortacji apostolskiej „Famoliaris consortio” [w:] Małgorzata DUDA, Antonii ŚWIERCZEK [red.], Dokąd zmierzasz współczesna rodzino, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 2013, s. 215-229.
 •      [szukaj w bibliotece] Bogactwo [w:] Andrzej ZWOLIŃSKI [red.], Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 56-59.
 •      [szukaj w bibliotece] Pokój [w:] Andrzej ZWOLIŃSKI [red.], Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 365-367.
 •      [szukaj w bibliotece] Sprawiedliwość [w:] Andrzej ZWOLIŃSKI [red.], Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 482-484.
 •      [szukaj w bibliotece] Sprawiedliwość [w:] Andrzej ZWOLIŃSKI [red.], Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 482-484.
 •      [szukaj w bibliotece] Własność [w:] Andrzej ZWOLIŃSKI [red.], Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 571-572.
 •      [szukaj w bibliotece] Agresja [w:] Andzej MUSZALA [red.], Encyklopedia Bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005, s. 21-25.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Uczestnictwo zakonników w ruchach Kościelnych [w:] Życie konsekrowane, 1(1995) 1995, s. 29-32.
 • Formacja do dojrzałości w życiu zakonnym [w:] Życie konsekrowane, 2(1996) 1996, s. 11-12.
 • Formacja do życia wspólnotowego [w:] Życie konsekrowane, 4(1996) 1996, s. 38-40.
 • Formacja do misji Kościoła [w:] Życie konsekrowane, 1(1997) 1997, s. 24-26.
 • Chrześcijański wymiar czystości przedmałżeńskiej w kontekście daru i zadania [w:] Analekta Cracoviensia, XL 2008, s. 139-151.
 • Moralny obowiązek wychowania do pełnego uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii [w:] Polonia Sacra, 23(67)2008 2008, s. 43-60.
 • Odpowiedzialność rodziny za moralne i religijne wychowanie dzieci [w:] Sosnowieckie Studia teologiczne, 9(2009) 2009, s. 79-93.
 • Modlitwa w rodzinnym kształtowaniu postaw moralnych [w:] Pietas et Studium – Rocznik WSD Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Krakowie, 2(2009) 2009, s. 289-302.
 • Niewłaściwe postawy rodzicielskie a formacja sumienia dziecka [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 10(2011) 2011, s. 89-99.
 • Komu potrzebna moralność [w:] La Salette - Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, 1(1995) 1995, s. 16-16.
 • Sumienie trzeba formować [w:] La Salette - Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, 2(1995) 1995, s. 9-10.
 • Rodzina a powołanie dziecka [w:] La Salette - Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, 3(1995) 1995, s. 3-4.
 • Niedziela w moralności chrześcijańskiej [w:] La Salette - Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, 4(1995) 1995, s. 7-8.
 • Moralność pracy ludzkiej [w:] La Salette - Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, 5(1995) 1995, s. 11-12.
 • Kochaj swoje dziecko [w:] La Salette - Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, 6(1995) 1995, s. 8-9.
 • Kapłan trzeciego tysiąclecia [w:] La Salette – Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, 4(1997) 1997, s. 24-31.
 • Odpowiedzialność małżonków za jedność i trwałość małżeństwa [w:] La Salette - Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, 2(1999) 1999, s. 4-5.
 • Budzenie i rozwijanie powołania kapłańskiego [w:] La Salette – Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, 6(2000) 2000, s. 9-10.
 • Powołanie saletyńskie [w:] La Salette – Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, 5(2002) 2002, s. 16-17.

Wygłoszone Referaty:

 • Odpowiedzialność za słowo Czytając Katechizm 21 maj 1996 Papieska Akademia Teologiczna Kraków
 • Formator wobec współczesnych wyzwań w okresie formacji początkowej. Sympozjum dla mistrzów nowicjatów i wychowawców młodzieży. 10 grudzień 1996 Częstochowa
 • Kara śmierci w chrześcijańskiej ocenie moralnej Referat wygłoszony w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Paulinów w Krakowie 15 marzec 2001 Kraków
 • Nagroda i kara w procesie wychowania uczniów trudnych Trudny uczeń czy trudności ucznia 14 styczeń 2006 Częstochowa
 • Poczwórny wymiar pojednania w nauczaniu Jana Pawła II w Adhortacji Apostolskiej „Reconciliatio et Paenitentia” Pierwsze Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne: Pozwólcie pojednać się z Bogiem 26 maj 2007 Kraków
 • Maryja moralnym wzorem świadków Chrystusa Międzynarodowe, Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne: Maryja Matka Jezusa 03 lipiec 2014 Kraków
 • Maryja znakiem i wzorem nadziei Ludu Bożego Międzynarodowe, Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne: Maryja Matka Ludu Bożego 14 czerwiec 2009 Kraków
 • Niedziela dniem sprawowania Eucharystii w perspektywie Orędzia Matki Bożej z La Salette Międzynarodowe, Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne: Jubileuszowo u Saletyńskiej Matki (od stóp Krzyża, przez La Salette, do Dębowca) 19 czerwiec 2010 Dębowiec
 • Jezus Chrystus Prawem Żywym i Osobowym a wiara i życie moralne chrześcijanina w perspektywie nauczania Jana Pawła II Międzynarodowe, Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne: Jezus Chrystus Syn Boży 18 październik 2012 Kraków
 • Relacje interpersonalne w życiu i posłudze Kapłana Dni formacji młodych kapłanów Archidiecezji Krakowskiej 09 marzec 2010 Kraków
 • Spowiednik wobec problemów "in vitro" Spotkanie Formacyjne Kapłanów Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów 13 listopad 2010 Kraków
 • Tożsamość moralna osób konsekrowanych Inauguracja Roku Akademickiego WSD OO. Franciszkanów (OFM) w Krakowie 10 październik 2015 Kraków
 • Moralne wskazania co do podjęcia terapii medycznej Konferencja dla lekarzy i pielęgniarek Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w krakowie 16 październik 2015 Dębowiec
 • Tolerancja kapłańska a wskazania Adhortacji apostolskiej "Amoris Laetitia" Papieża Franciszka Dni formacji kapłańskiej 11 październik 2017 Częstochowa - Jasna Góra
 • Maryja otwarta na Ducha Świętego wzorem fundamentalnych, chrześcijańskich postaw moralnych. Maryja i Duch Święty 13 październik 2017 Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów w Krakowie
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl