wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr Zbigniew Liana
Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny - starszy wykładowca 
E-mail:
zbigniew.liana@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Filozofii Przyrody, Katedra Historii i Filozofii Nauki 

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Objectivity, Truth and Diversity in Science and Religion: The Interplay of Ideas [w:] Willem B. Drees, Hubert Meisinger and Taede A. Smedes [red.], Creation’s Diversity. Voices from Theology and Science, London - New York: T&T Clark 2008, s. 175-180.
 •      [szukaj w bibliotece] Filozoficzne pojęcie natury w kontekście sporów o moralny wymiar nowych technologii [w:] Marek Słomka [red.], Nauka – Wiara. Rola filozofii, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 45-57.
 •      [szukaj w bibliotece] Teologia a naukowe obrazy świata [w:] Janusz Mączka [red.], Wiara i nauka. Materiały z sesji naukowej i dyskusji panelowej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, s. 69-89.
 •      [szukaj w bibliotece] "What is Life?": Definition or Explanation of Life? [w:] D. Evers, M. Fuller, A. Jackelen and K.-W. Saether [red.], Studies in Science and Theology. Biennial Yearbook of the European Society for the Study of Science and Theology (2013-1014), Bamberg: ESSSAT 2014, s. 4-11.
 •      [szukaj w bibliotece] O możliwej obiektywności poznania religijnego (teologii) [w:] B. Kochaniewicz [red.], Racjonalność wiary, "Studia Theologiae Fundamentalis", Poznań: UAM WT 2012, s. 61-73.
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Brak danych

Wygłoszone Referaty:

 • Odpowiedź (Response) do wykładu plenarnego Lewisa Wolperta "The Origins of Science and Religion" How do we know? Understanding in Science and Theology. The XIIth European Conference on Science and Theology. 01 maj 2008 Sigtuna, Szwecja
 • Problem obiektywnej ważności poznania religijnego i teologicznego. Spotkania cykliczne Międzywydziałowej Komisji PAU "Fides et Ratio" 11 grudzień 2008 Kraków
 • Teologia a naukowa wizja świata Wiara i nauka 04 listopad 2009 Kraków
 • "What is Life?”: Definition or Explanation of Life? What is Life? XIV European Conference on Science and Theology 26 kwiecień 2012 Tartu, Estonia
 • Nauka - racjonalna doksa. Wokół myśli abp. Józefa Życińskiego 21 listopad 2011 Kraków
 • O możliwej obiektywności poznania religijnego i teologicznego Racjonalność wiary 21 maj 2011 Poznań
 • Czy i jak możliwy jest dialog/konflikt między nauką a religią? Copernicus Center Colloquium 3 26 luty 2011 Kraków
 • Can Reason be Emotional? Do Emotions Shape the World? Perspectives from Science and Theology 02 maj 2014 Asyż, Włochy
 • Is Specificity Empirically Ascertainable? Are We Special? Science and Theology Questioning Human Uniqeness. 30 kwiecień 2016 Łódź
 • Czy nauka rozwiązuje problemy filozoficzne? Perspektywa filozofa nauki. Czy nauka rozwiązuje problemy filozoficzne? 03 grudzień 2018 Kraków
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl