wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - profesor nadzwyczajny 
E-mail:
tadeusz.kaluzny@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Ekumenizmu 
Dyżur dydaktyczny:
środa, godz. 11.30-12.15, ul. Franciszkańska 1, ITFED (po wcześniejszym uzgodnieniu drogą e-mailową) 

Curriculum Vitae

 • 2013 - Stanowisko profesora nadzwyczajnego
 • 2009 - Kierownik Katedry Ekumenizmu Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie.
 • 2008 - Habilitacja na podstawie rozprawy „Nowy sobór ogólnoprawosławny. Natura, historia przygotowań, tematyka”.
 • 2000 - Zatrudnienie (od 1 października 2000) w Katedrze Ekumenizmu Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) w Krakowie
 • 1998 - Coroczny cykl wykładów (1998-2005) w katolickim Wyższym Seminarium Duchownym w Sankt Petersburgu.
 • 1997 - Wykładowca teologii dogmatycznej i zagadnień ekumenicznych w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach
 • 1995 - Studia doktoranckie w Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie („Nikodim: una ecclesiologia vissuta”)
 • 1995 - Posługa ojca duchownego (1995-2002) kleryków Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach k. Krakowa
 • 1989 - Studia licencjackie w Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie („Il pensiero slavofilo di Aleksej Stepanovic Chomiakov”)
 • 1986 - Studia filozoficzno-teologiczne (1980-1986) w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach k. Krakowa (Papieska Akademia Teologiczna).

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Rok liturgiczny w rycie bizantyjskim [w:] Z. Kijas [red.], Czas i kalendarz, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2001, s. 159-186.
 •      [szukaj w bibliotece] Das Geheimnis Nikodims. Die unbekannte Seite der russisch-orthodoxen Kirche [w:] A. Stirnemann [red.], Ökumenismus im Wandel. Elf Ökumenische Symposien von Pro Oriente 1997-2000, Wien: 2001, s. 83-97.
 •      [szukaj w bibliotece] Sytuacja międzykościelna w Rosji [w:] Z. Glaeser [red.], „Kościoły siostrzane” w dialogu, Opole: Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny 2002, s. 245-272.
 •      [szukaj w bibliotece] Sakrament małżeństwa w Kościele prawosławnym [w:] Z. Kijas, J. Krzywda [red.], Sakramentalność małżeństwa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2002, s. 53-71.
 •      [szukaj w bibliotece] Ekumenia w Sankt Petersburgu. Dzieło metropolity Nikodema wczeoraj i dziś [w:] P. Jaskóła, R. Porada [red.], Żyć ekumenią w Kościołach lokalnych, Opole: Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny 2003, s. 99-111.
 • Świadomość misteryjnego charakteru Kościoła [w:] V. Kmiecik, A. Czaja, K. Kowalik [red.], Sobór blisko - Sobór daleki. Tydzień Eklezjologiczny 2001, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003, s. 69-78.
 •      [szukaj w bibliotece] Misyjny wymiar Eucharystii w Kościele prawosławnym [w:] P. Jaskóła, R. Porada [red.], Wspólna Eucharystia - cel ekumenii, Opole: Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny 2005, s. 109-122.
 •      [szukaj w bibliotece] Prawosławie [w:] E. Sakowicz [red.], Jan Paweł II - Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2006, s. 365-388.
 • Свет под сосудом? В двадцать пятую годовщину смерти митрополита Никодима (1929-1978) [w:] Г.Т. Сытенко [red.], В память вечную... Материалы Минского научно­богословского семинара, посвященного памяти Высокопреосвященнейшего Никодима (Ротова), митрополита Ленинградского и Новгородского (+ 1978), Минск: 2006, s. 89-95.
 • Presenza Dehoniana nell’Europa dell’Est: caratteristiche e sfide per il futuro [w:] [red.], Documenta XX. Septima Conferentia Generalis [Congregationis Sacerdotum a Sacro Corde Jesu], Romae: Edizioni Dehoniane 2007, s. 179-192.
 • [tłum.] Historia Dyrektorium duchowego [w:] Dyrektorium duchowe Księży Najświętszego Serca Jezusowego, Warszawa: 1997 5-33
 • Encyklika „Ut unum sint”. Wokół recepcji zaproszenia do dialogu na temat posługi Biskupa Rzymu [współatorstwo z:] Ł. Kamykowski[w:] Testi Ioannis Pauli II. Księga Jubileuszowa z okazji 70. urodzin Jego Eminencji Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza [...], Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2009 437-461
 •      [szukaj w bibliotece] [tłum.] Rodzina: dobro ludzkości. Dokument końcowy I Europejskiego Forum Katolicko-Prawosławnego, Trydent (Włochy), 11-14 grudnia 2008 r., [w:] Ekumenia a współczesne wyzwania moralne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2009 187-197
 •      [szukaj w bibliotece] Ekumeniczny wymiar ewangelizacji [w:] A. Sielepin [red.], Czyń, co widzisz. W nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 185-198.
 •      [szukaj w bibliotece] Bioetyczne wyzwania dla małżeństwa i rodziny w świetle „Podstaw społecznej koncepcji Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego” [w:] U. Bejma [red.], Rodzina – dobro uniwersalne. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu prof. zw. dr. hab. Władysławowi Majkowskiemu, Warszawa: UKSW 2015, s. 229-243.
 •      [szukaj w bibliotece] „Filioque” na nowo odczytane. Katolicka i prawosławna recepcja dokumentu watykańskiego [w:] A. Baron, J. Kupczak, J.D. Szczurek [red.], Rozwój dogmatu trynitarnego. Perspektywy historiozbawcza, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2015, s. 107-137.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Padri Dehoniani in Bielorussia [w:] „Dehoniana” (Kwartalnik Centrum Studiów Księży Sercanów w Rzymie), nr 2 2000, s. 117-127.
 • Przygotowania do Soboru ogólnoprawosławnego [w:] „Rocznik Seminaryjny” (Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów), 3 2003, s. 127-141.
 • Zaangażowanie duszpasterskie Prowincji Polskiej Księży Najświętszego Serca Jezusowego w krajach Europy Wschodniej [w:] „Sympozjum”, nr 1 (12) 2004, s. 197-204.
 • Nowe sposoby apostolatu w Prowincji Polskiej [w:] „Sympozjum”, nr 1 (12) 2004, s. 277-293.
 • Autokefalia a przyszły Sobór ogólnoprawosławny [w:] „Rocznik Seminaryjny” (Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów), nr 4 2004, s. 167-183.
 • Prawosławie w kontekście jednoczącej się Europy [w:] „Rocznik Seminaryjny” (Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów), nr 5 2005, s. 149-157.
 • Ewangelizacja w Europie Wschodniej w perspektywie ekumenicznej – problemy i wyzwania [w:] „Sympozjum”, nr 1 (14) 2005, s. 59-81.
 • Eklezjalna świadomość prawosławia a ekumenia [w:] „Sympozjum”, nr 1 (16) 2007, s. 51-66.
 • Soborowość i autorytet w Kościele. Ekumeniczne znaczenie dokumentu dialogu katolicko-prawosławnego z Rawenny (2007) [w:] „Rocznik Seminaryjny” (Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów), nr 8 2008, s. 111-126.
 • Problem eklezjalnej jedności prawosławia w dzisiejszej Europie [w:] „Studia Oecumenica”, nr 8 2008, s. 77-93.
 • Ikoniczny paradygmat filmowej twórczości Andrieja Tarkowskiego [w:] „Collectanea Theologica”, nr 1 2010, s. 99-121.
 • Nierozerwalność małżeństwa w Kościele prawosławnym [w:] „Sympozjum”, nr 1 (19) 2010, s. 41-60.
 • Nierozerwalność małżeństwa w optyce luterańskiej [w:] „Sympozjum”, nr 1 (19) 2010, s. 61-74.
 • Ekumeniczny wymiar katechezy [w:] „Sympozjum”, nr 2 (21) 2011, s. 55-67.
 • Watykan - Genewa. Kościół rzymskokatolicki w dialogu ze Światową Radą Kościołów [w:] „Sympozjum”, nr 1 (22) 2012, s. 97-116.
 • The History and the Present Stage of the Preperations for the Pan-Orthodox Council [w:] „Studia Oecumenica”, 12 2012, s. 153-160.
 • Ekumenizm na drodze przemian: problemy i wyzwania [w:] „Polonia Sacra", 2 (33) 2013, s. 145-158.
 • Indissolubility of marriage from Lutheran perspecrive [w:] „Ecumeny and Law", 1 2013, s. 19-30.
 • Andrieja Kurajewa krytyka ekumenizmu [w:] „Sympozjum", 2 2014, s. 79-92.
 • „Filioque” w dialogu ekumenicznym [w:] „Studia Oecumenica”, 14 2014, s. 179-194.

Wygłoszone Referaty:

 • Padri Dehoniani in Bielorussia Formacja Zakonna Księży Sercanów 28 czerwiec 1999 Warszawa
 • Секрет Никодима. Неизвестный облик Русской Православной Церкви. Sympozjum ekumeniczne z okazji 20. rocznicy śmierci metropolity Leningradu i Nowogrodu Nikodema (Rotova) 29 wrzesień 1999 Wiedeń
 • Świadomość misteryjnego charakteru Kościoła Sobór bliski – Sobór daleki 30 marzec 2001 Lublin
 • Sytuacja międzykościelna w Rosji „Kościoły siostrzane” na początku trzeciego tysiąclecia 16 październik 2002 Opole
 • Sakrament małżeństwa w Kościele prawosławnym Sakramentalność małżeństwa 23 październik 2002 Kraków
 • Ekumenia w Sankt Petersburgu. Dzieło metropolity Nikodema wczoraj i dziś Żyć ekumenią w Kościołach lokalnych 26 listopad 2003 Opole
 • Свет под сосудом? В двадцать пятую годовщину смерти митрополита Никодима (1929-1978) Konferencja z okazji 25. rocznicy śmierci metropolity Leningradu i Nowogrodu Nikodema (Rotova) 18 grudzień 2003 Mińsk (Białoruś)
 • Nowe sposoby apostolatu w Prowincji Polskiej Księży Sercanów Sympozjum naukowe z okazji 75-lecia obecności Księży Sercanów w Polsce 14 kwiecień 2004 Stadniki
 • Misyjny wymiar Eucharystii w Kościele prawosławnym Wspólna Eucharystia – cel ekumenii 26 październik 2005 Opole
 • Ewangelizacja w Europie Wschodniej w perspektywie ekumenicznej – problemy i wyzwania Między męczeństwem a nadzieją – Kościół katolicki w Europie Wschodniej 09 listopad 2005 Stadniki
 • Presenza dehoniana nell’Europa dell’Est: le caratteristiche e le sfide per il futuro Sercanie w misji ad gentes 16 maj 2006 Warszawa
 • Eklezjalna świadomość prawosławia a ekumenia Samoświadomość Kościoła a dialog ekumeniczny 08 listopad 2007 Stadniki
 • Nierozerwalność małżeństwa w Kościele prawosławnym Co Bóg złączył (Mt 19, 6). Nierozerwalność małżeństwa – między teorią a praktyką 09 listopad 2010 Stadniki
 • Ekumeniczny wymiar ewangelizacji W nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej 08 kwiecień 2011 Kraków
 • Andrieja Kurajewa krytyka ekumenizmu Ekumenizm - zagrożenie czy konsekwencja wiary? 14 listopad 2012 Kraków
 • Małżeństwa mieszane: aktualne wyzwanie dla Kościołów. Perspektywa rzymskokatolicka i prawosławna Ekumenizm - integracja - pokój 07 maj 2013 Kamień Śląski
 • Kościół prawosławny w drodze do Swiętego i Wielkiego Soboru Przed Soborem Wszechprawosławnym 14 kwiecień 2016 Kraków
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl