wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr Bolesław Karcz
Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych - adiunkt 
E-mail:
boleslaw.karcz@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Katolickiej Nauki Społecznej, Wydział Nauk Społecznych 
Dyżur dydaktyczny:
czwartek, godz. 11.00-12.00
ul. Bernardyńska 3, p. 62 

Curriculum Vitae

 • 2009 - Obrona pracy doktorskiej na UPJPII: "Propozycja formacji społecznej młodzieży polskiej w programie i działalności reaktywowanego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży"
 • 2006 - Obrona pracy licencjackiej na PAT: "Wychowanie patriotyczne w formacji społecznej reaktywowanego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce
 • 1998 - Obrona pracy magisterskiej na PAT w Krakowie: "Apostolskie zadania młodych w czterech pielgrzymkach Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny".

Dorobek naukowy

Monografie:

 • Brak danych

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

 • Kościół katolicki w Bułgarii "wczoraj i dziś" [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 1 (2010), nr 2, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2010, s. 235-239.
 • Wychowawczy wymiar logosfery [w:] Istina Veritas, VIII 2010, s. 8-10.
 • Pokolenie Jana Pawła II - mit czy rzeczywistość? [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 3 (2011) nr 1(4) 2011, s. 95-106.
 • O etyce życia politycznego [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 3 (2011) nr 1(4) 2011, s. 205-207.

Wygłoszone Referaty:

 • Wkład Kościoła w wychowanie dzieci i młodzieży do odpowiedzialnego rodzicielstwa na przykładzie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Odpowiedzialne rodzicielstwo u progu XXI wieku – szanse i zagrożenia 20 październik 2010 Ignatianum - Kraków
 • Prorocy naszych czasów – bł. Jan Paweł II i Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński Per Mariam – Soli Deo 17 czerwiec 2011 Jasna Góra
 • Wychowanie do odbioru mediów Wychowanie ku wartościom 17 wrzesień 2011 Pilawa
 • Zmiany społeczne we współczesnym świecie; Kościół w polityce, mediach czy w zakrystii? Znajdź swoje miejsce (w) Kościele 18 listopad 2011 Wrocław
 • Wierzący wobec antywartości w życiu społecznym Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku 25 listopad 2011 Uniwersytet Gdański
 • Wychowawczy wymiar logosfery Współczesne idee i ruchy religijne – niebezpieczeństwo dla życia duchowego współczesnych chrześcijan 11 luty 2010 Sofia, Bułgaria
 • Jan Paweł II w Rumunii. O prawach i znaczeniu mniejszości narodowych. Świat relacji polsko-rumuńskich 08 wrzesień 2011 Suczawa, Rumunia
 • Młodzież nadzieją Kościoła – z doświadczeń reaktywacji KSM w Polsce 100-lecie katolickiej akcji świeckich 20 maj 2011 Lwów, Ukraina
 • Ewangelizacja przez media Media katolickie w życiu Ukrainy 12 styczeń 2012 Lwów
 • Wolontariat jako propozycja terapeutyczna dla trudnej młodzieży Socjalno-wychowawcze konteksty pracy z trudną młodzieżą 26 kwiecień 2012 Żilina - Słowacja
 • Aktualny stan wiary – co się dzieje z pokoleniem Jana Pawła II Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku. Porta fidei – wiara doświadczana i przekazywana 25 listopad 2012 Gdańsk
 • Wpływ idei reinkarnacji na koncepcje wychowania w rodzinie Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo – dialog czy konfrontacja 12 listopad 2013 Toruń
 • Fenomenologia przestępstw dziecięcych – specyfika rosyjska Rosyjskie dzieciństwo 25 październik 2013 Kraków
 • Wolontariat – cena czy zysk? Cena idei – idea ceny. Merkantylne regulacje współczesności 18 październik 2014 Katowice
 • Wierzący wobec antywartości w życiu społecznym Zagrożenia współczesnej rodziny jako wyzwanie duszpasterskie 27 maj 2015 Magadan/Rosja
 • Wolontariat jako współczesna realizacja miłosierdzia Wezwanie do wyobraźni miłosierdzia w pracy socjalnej 07 listopad 2015 Lwów/Ukraina
 • Wychowanie elit chrześcijańskich w ramach Akcji Katolickiej w Polsce - przeszłość i teraźniejszość Edukacja elit XXI wieku - Kompetencyjne ujęcie elit społecznych 19 październik 2016 Szczyrk
 • Wychowanie do rodziny jako zadanie stowarzyszeń młodzieżowych na przykładzie Akcji Katolickiej Podnety synody o rodine pre pomahajuce profesie 07 grudzień 2016 Żilina/Słowacja
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl