wróć na stronę główną UPJPII
o. prof. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym 
E-mail:
dariusz.kasprzak@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Patrologii 
Dyżur dydaktyczny:
wtorek, godz. 17.30-19.30, ul. Loretańska 11 (po wcześniejszym uzgodnieniu drogą e-mailową) 

Curriculum Vitae

 • 2019 - tytuł profesora nauk teologicznych (01.04.2019)
 • 2016 - professore invitato alla Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, Firenze, Italia
 • 2013 - professore invitato alla Pontificia Università Antonianum, Roma, Italia
 • 2012 - profesor UPJPII
 • 2009 - adiunkt z habilitacją
 • 2009 - prodziekan WT UPJPII w Krakowie
 • 2008 - habilitacja z teologii w zakresie patrologii (WT PAT, Kraków)
 • 2005 - adiunkt naukowo-dydaktyczny WT PAT
 • 2002 - asystent naukowo-dydaktyczny WT PAT w Krakowie
 • 1999 - doktorat z patrologii (Augustinianum), nostryfikacja (WT PAT)
 • 1995 - licencjat kościelny z patrologii (Augustinianum, Rzym)
 • 1992 - magisterium z teologii (PAT, Kraków)

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Milenaryzm: „ziemski raj” tylko dla wybranych sprawiedliwych – okres patrystyczny [w:] Piotr Jordan Śliwiński [red.], W oczekiwaniu na Królestwo. Nadzieje i obawy związane z końcem tysiąclecia, Kraków: Wydawnictwo „M” 2000, s. 89-124.
 •      [szukaj w bibliotece] Bogactwo i bieda w starożytności chrześcijańskiej, [w:] R. Borkowski [red.], Bogactwo i bieda. Próba refleksji humanistycznej, Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH 2004, s. 25-32.
 •      [szukaj w bibliotece] Ku Niepokalanemu Poczęciu NMP. Kształtowanie się myśli maryjnej w okresie patrystycznym [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Maria Immaculata. 150. rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, Kraków: WN PAT 2004, s. 23-42.
 •      [szukaj w bibliotece] Teoria przyjaźni oraz przyjaciele św. Augustyna z Hippony [w:] W. Dawidowski [red.], Św. Augustyn dzisiaj. Colloquium Augustinianum. 1650. rocznica urodzin św. Augustyna z Hippony, Kraków: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Zakonu św. Augustyna 2006, s. 23-45.
 •      [szukaj w bibliotece] Maryja w nauczaniu Kościoła epoki patrystycznej [w:] A. E. Klich [red.], Duc in altum 5 (2006): Matka Pana w katechezie. Materiały z XXXVI Sympozjum katechetycznego Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie (11 marca 2006 r.), Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 137-167.
 •      [szukaj w bibliotece] Teologia natchnienia biblijnego w okresie patrystycznym [w:] T. Jelonek [red.], Z badań nad Biblią 12. Gwiazda z Jakuba - demony - Niewiasta Apokalipsy, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 93-129.
 •      [szukaj w bibliotece] Pneumatologia św. Ambrożego z Mediolanu [w:] A. E. Klich [red.], Duc in altum 6 (2007): Odkrywanie Ducha Świętego w katechezie gimnazjalistów. Materiały z XXXVII Sympozjum katechetycznego Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie (24 marca 2007 r.), Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 99-114.
 •      [szukaj w bibliotece] Historia patriarchatu i rytu akwilejskiego (IV-VII w.) [w:] S. Szczepaniec, J. Superson, J. Mieczkowski [red.], Introibo ad altare Dei. Księdzu Profesorowi Stefanowi Koperkowi CR z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa, Kraków: WN PAT 2008, s. 209-223.
 •      [szukaj w bibliotece] Egzegetyczno-katechetyczne zastosowanie Biblii w homiliach św. Piotra Chryzologa [w:] T. Jelonek [red.], Biblia w kulturze świata – Ojcowie Kościoła, Kraków: WN PAT 2008, s. 137-158.
 •      [szukaj w bibliotece] Zasady wyjaśniania Pisma Świętego w kazaniach egzegetycznych św. Piotra Chryzologa [w:] T. Jelonek [red.], Biblia w kulturze świata – Wokół Biblii, Kraków: WN PAT 2008, s. 31-50.
 •      [szukaj w bibliotece] Teologia objawienia w ujęciu autorów wczesnochrześcijańskich. Próba zarysu zagadnienia w wiekach od I do VII [w:] T. Jelonek [red.], Biblia w kulturze świata – Teologia – Rośliny i zwierzęta, Kraków: WN PAT 2008, s. 127-164.
 •      [szukaj w bibliotece] Kościół IV i V wieku a połowiczne nawrócenia na chrześcijaństwo [w:] J. Pałucki, P. Szczur [red.], Problemy duszpasterskie starożytnego Kościoła, Lublin: Polihymnia 2009, s. 161-185.
 •      [szukaj w bibliotece] Małżeństwo i dziewictwo w nauczaniu św. Zenona z Werony – patrystyczna interpretacja 1 Kor 7,6-16 [w:] T. Jelonek [red.], Z wybranych Ksiąg Starego i Nowego Testamentu, Kraków: WN UPJPII 2009, s. 27-46.
 •      [szukaj w bibliotece] Sposoby reakcji Kościoła na zło w V wieku – przykład Italii płn. i Galii [w:] J. Pałucki, P. Szczur [red.], Problemy duszpasterskie starożytnego Kościoła, Lublin: Polihymnia 2009, s. 187-222.
 •      [szukaj w bibliotece] Przepisy dotyczące ubóstwa monastycznego w Regule Eugipiusza (ok. 530-535) [w:] P. Majer, A. Wójcik [red.], Lex Tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: WN UPJPII 2010, s. 137-145.
 •      [szukaj w bibliotece] Kościół IV/V wieku – pomiędzy instytucją Kościoła imperialnego a ideałem Kościoła apostolskiego [w:] F. Drączkowski, P. Szczur [red.], Kościół starożytny – Królestwo Chrystusa i instytucja, Lublin: Polihymnia 2010, s. 135-154.
 •      [szukaj w bibliotece] Zagadnienie posiadania dóbr materialnych w kazaniach św. Piotra Chryzologa, biskupa Rawenny [w:] L. Kostuch, K. Ryszewska [red.], Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe 2010, s. 279-286.
 •      [szukaj w bibliotece] L'argomentazione pastorale di s. Zeno di Verona sulla risurrezione [w:] P. Martinelli, L. Bianchi [red.], In Caritate Veritas. Luigi Padovese. Vescovo cappuccino, Vicario apostolico dell'Anatolia. Scritti in memoria, Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna 2011, s. 585-593.
 •      [szukaj w bibliotece] Obrzędy przejścia podczas inicjacji monastycznej w starożytnych regułach zakonnych [w:] ks. Piotr Szczur i inni [red.], Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym, Lublin: Polihymnia 2011, s. 139-173.
 • Życie monastyczne jako podążanie wąską drogą posłuszeństwa według Reguły Eugipiusza [w:] Marcin Wysocki [red.], Fructus Spiritus est Caritas. Księga Jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej, Lublin: 2011, s. 181-195.
 •      [szukaj w bibliotece] Drugi millenaryzm w ujęciu Wiktoryna z Poetovium [w:] Tomasz Jelonek [red.], Biblia w kulturze świata. Między Biblią a kulturą II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2011, s. 43-57.
 •      [szukaj w bibliotece] Rozwój i motywacja kościelnej doktryny o celibacie duchownych [w:] Henryk Sławiński [red.], Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 105-123.
 • Stosunek chrześcijan do pogan w późnym cesarstwie rzymskim. Augustyn (De civitate Dei) a Salwian z Marsylii (De gubernatione Dei) [w:] I. S. Ledwoń [red.], Wczesne chrześcijaństwo a religie, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 215-254.
 •      [szukaj w bibliotece] Wykorzystanie myśli patrystycznej w dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej „Teologia dzisiaj: perspektywy, zasady i kryteria" [w:] M. Chojnacki, J. Morawa, A. A. Napiórkowski [red.], Koncepcje teologii katolickiej, Kraków: Salwator 2013, s. 253-269.
 •      [szukaj w bibliotece] Sens duchowy Pisma Świętego i doktryna o pięciu zmysłach duchowych jako przykład interpretacji słowa przez świętych [w:] R. Pindel, S. Jędrzejewski [red.], Hermeneutica et Judaica 6. Hermeneutyka Pisma Świętego w Kościele, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2013, s. 67-97.
 •      [szukaj w bibliotece] Augustyn – „polityk teocentryczny” [w:] Wincenty Myszor [red.], Ecclesia in Republica. Studia patrystyczne zebrane w 90. rocznicę ustanowienia administracji apostolskiej na Górnym Śląsku. Studia Antiquitatis Christianae Series Nova 15, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2014, s. 90-113.
 •      [szukaj w bibliotece] Aneks źródłowy: Tłumaczenia wybranych tekstów augustyńskich do artykułu «Augustyn – „polityk teocentryczny”» [w:] Wincenty Myszor [red.], Ecclesia in Republica. Studia patrystyczne zebrane w 90. rocznicę ustanowienia administracji apostolskiej na Górnym Śląsku. Studia Antiquitatis Christianae Series Nova 15, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2014, s. 114-132.
 •      [szukaj w bibliotece] Sens alegoryczny „Komentarza do Pieśni nad Pieśniami” Grzegorza Wielkiego [w:] T. Jelonek [red.], Biblia w kulturze świata. Aspekty biblijnego przesłania. Część trzecia., Kraków: i-Press 2014, s. 47-63.
 •      [szukaj w bibliotece] Teologiczne założenia koncepcji „Państwa Bożego” Augustyna z Hippony [w:] T. Jelonek [red.], Biblia w kulturze świata. Aspekty biblijnego przesłania. Część trzecia., Kraków: i-Press 2014, s. 65-76.
 •      [szukaj w bibliotece] Recepcja credo nicejskiego w nauczaniu synodalnym Kościoła zachodniego IV wieku [w:] A. Baron, J. Kupczak, J. D. Szczurek [red.], Rozwój dogmatu trynitarnego. Perspektywa historiozbawcza, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie 2015, s. 9-34.
 •      [szukaj w bibliotece] Polityczne i kulturowe konsekwencje sporów ariańskich w IV wieku [w:] A. Baron, J. Kupczak, J. D. Szczurek [red.], Rozwój dogmatu trynitarnego. Perspektywa historiozbawcza, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie 2015, s. 35-59.
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Misje w starożytności chrześcijańskiej [w:] Studia Laurentiana, rok 1, nr 1 2001, s. 27-58.
 • Znaczenie teologiczne koncepcji cierpliwości u św. Hilarego z Poitiers [w:] Polonia Sacra, rok V (XXIII), nr 9/53 2001, s. 51-78.
 • Czy św. Augustyn był filozofem? [w:] Studia Laurentiana, rok 2, nr 1 2002, s. 7-28.
 • Galla Placydia – władczyni Zachodu w epoce barbarzyńców, [w:] Studia Laurentiana, rok 4, nr 2 2004, s. 199-216.
 • Kontakty św. Paulina z Noli z Rzymem i jego biskupami [w:] Vox Patrum, rok 24, t. 46-47 2004, s. 293-309.
 • Między symbolem a figurą. Źródła myśli teologicznej Paulina z Noli [w:] Analecta Cracoviensia, XXXVI 2004, s. 163-181.
 • Problematyka grzechu, wiary i usprawiedliwienia w augustyńskich komentarzach do Listu do Rzymian [w:] Polonia Sacra, rok IX (XXVII), nr 16/60 2005, s. 199-216.
 • Starożytne chrześcijaństwo w mieście [w:] Studia Laurentiana, rok 3, nr 1 2003, s. 5-27.
 • Historia metropolii i antycznego rytu raweńskiego (IV-IX w.) [w:] Vox Patrum, rok 28, t. 52 2008, s. 425-437.
 • Kryteria przynależności do wspólnoty wierzących w I-II wieku [w:] Analecta Cracoviensia, XL 2008, s. 165-178.
 • Kapłaństwo w starożytności chrześcijańskiej (I-VII w.) – zarys zagadnienia [w:] Polonia Sacra, rok XIII(XXXI), nr 25/69, t. 2 2009, s. 23-37.
 • Problematyka cnoty ubóstwa w Kościele zachodnim początków VI wieku na przykładzie tzw. Reguły Mistrza (Regula Magistri) [w:] Analecta Cracoviensia, XLI 2009, s. 175-188.
 • Święty Paweł w kazaniach św. Piotra Chryzologa [w:] Szkoła Seraficka - Seria Nowa, 7 2010, s. 63-84.
 • Teologia kapłaństwa i urzędu kapłańskiego w I wieku chrześcijaństwa [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, rok 53, nr 2 2010, s. 101-125.
 • Koncepcje świętości w okresie patrystycznym (I-VIII wiek) [w:] Itinera Spiritualia, 3 2010, s. 45-69.
 • Konwersja na chrześcijaństwo plemion germańskich od IV do IX wieku [w:] Roczniki Historii Kościoła, 2/57 2010, s. 19-55.
 • Orginalność kultu Maryi z Nazaretu na tle kultów Wielkiej Matki (prahistoria, mity, kulty historyczne Bogini-Dziewicy i Bogini-Matki) [w:] Polonia Sacra, rok XV(XXXIII), nr 28/72 2011, s. 123-158.
 • Idea ubóstwa w Kościele pierwszych trzech wieków [w:] Analecta Cracoviensia, XLII 2010, s. 255-268.
 • Eustacjański kontekst doktryny o ubóstwie monastycznym w pismach ascetycznych Bazylego Wielkiego [w:] Vox Patrum, 30(2010) t. 55 2010, s. 257-273.
 • Duszpasterstwo w Kościele Zachodnim w VI wieku. Zarys problematyki [w:] Polonia Sacra, rok XV(XXXIII), nr 29(73) 2011, s. 37-62.
 • Świętość życia w myśli Salwiana z Marsylii (ok. 390-ok.470) [w:] Teologia patrystyczna, 8 2011, s. 115-142.
 • Wiktoryn z Poetovium - pierwszy chrześcijański egzegeta łaciński [w:] Analecta Cracoviensia, XLIII 2011, s. 143-157.
 • Kwestia bogactwa i ubóstwa w Kościele imperialnym na Zachodzie w IV i V wieku – próba syntezy zagadnienia [w:] Vox Patrum, 56 2011, s. 495-515.
 • The allegorical sense of Gregory the Great’s commentary on the Song of Songs [w:] Analecta Cracoviensia, 44 2012, s. 101-114.
 • The Theological Principles Underlying Augustine’s on “The City of God” [w:] Theological Research, 1 2013, s. 95-107.
 • Rozumienie śmierci w nauczaniu Ojców i pisarzy Kościoła [w:] Verbum Vitae, 24 2014, s. 151-171.
 • Monastic Exegesis and the Biblical Typology of Monasticism in the Patristic Period [w:] Theological Research, 2/1 2014, s. 85-103.

Wygłoszone Referaty:

 • Kontakty św. Paulina z Noli z Rzymem i jego biskupami Papiestwo w starożytności chrześcijańskiej 24 listopad 2004 KUL, Lublin
 • Ku Niepokalanemu Poczęciu NMP. Kształtowanie się myśli maryjnej w okresie patrystycznym Maria Immaculata. 150. rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP 08 grudzień 2005 Wydział Historii PAT w Krakowie
 • Teoria przyjaźni oraz przyjaciele św. Augustyna z Hippony Św. Augustyn dzisiaj. Colloquium Augustinianum I. 03 grudzień 2004 Kraków
 • Teologia natchnienia biblijnego w okresie patrystycznym Z badań nad Biblią 12 22 listopad 2007 Katedra Teologii i Informatyki biblijnej WT PAT w Krakowie
 • Teologia objawienia w ujęciu autorów wczesnochrześcijańskich. Próba zarysu zagadnienia w wiekach od I do VII Biblia w kulturze świata 05 czerwiec 2007 Gródek Podolski, Ukraina
 • Egzegetyczno-katechetyczne zastosowanie Biblii w homiliach św. Piotra Chryzologa V międzynarodowe sympozjum pt.: Biblia w kulturze świata 19 kwiecień 2008 Kraków
 • Zasady wyjaśniania Pisma Świętego w kazaniach egzegetycznych św. Piotra Chyzologa VI międzynarodowe sympozjum Biblia w kulturze świata 26 czerwiec 2008 Kraków
 • Sposoby reakcji Kościoła na zło w V wieku – przykład Italii płn. i Galii Problemy duszpasterskie starożytnego Kościoła 23 wrzesień 2008 Ołtarzew k. Warszawy
 • Kościół IV/V wieku – pomiędzy instytucją Kościoła imperialnego a ideałem Kościoła apostolskiego Kościół starożytny: Królestwo Chrystusa i instytucja 23 wrzesień 2009 Płock
 • Kapłaństwo w starożytności chrześcijańskiej (I-VII w.) – zarys zagadnienia Konferencja podczas inaguracji roku akademickiego na PAT Kraków - w czasie dorocznej pielgrzymki PAT do Kalwarii Zebrzydowskiej 30 wrzesień 2009 Kalwaria Zebrzydowska
 • Małżeństwo i dziewictwo w nauczaniu św. Zenona z Werony – patrystyczna interpretacja 1 Kor 7,6-16 Biblia w kulturze świata - VI międzynarodowe i interdyscyplinarne sympozjum 19 luty 2009 Kraków
 • Kwestia bogactwa i ubóstwa w Kościele imperialnym na Zachodzie w IV i V wieku Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu 11 marzec 2009 Kielce
 • Święty Paweł w kazaniach św. Piotra Chryzologa Święty Paweł apostoł w ujęciu wybranych ojców Kościoła 14 maj 2009 Katowice-Panewniki
 • Obrzędy przejścia podczas inicjacji monastycznej w starożytnych regułach zakonnych Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym 22 wrzesień 2010 Siedlce
 • Wiktoryn z Poetovium († 304) – pierwszy chrześcijański egzegeta łaciński Biblia w kulturze świata - VIII Międzynarodowe Sympozjum Biblijne 17 luty 2011 Kraków
 • Duszpasterskie problemy Kościoła w V i VI wieku Tworzenie się nowej Europy w V i VI wieku 27 maj 2011 Kraków
 • Rozwój i motywacja kościelnej doktryny o celibacie duchownych (IV-VII w.) Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa 02 czerwiec 2011 Kraków
 • Oryginalność kultu Maryi z Nazaretu na tle kultów Wielkiej Matki Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Duchowości Karmelitańskiej 08 październik 2010 Kraków
 • Sens duchowy Pisma Świętego i doktryna o pięciu zmysłach duchowych – jako przykład interpretacji Słowa przez świętych Hermeneutyka Pisma Świętego w Kościele 16 listopad 2011 Kraków
 • Augustyn – „polityk teocentryczny” Colloquium Augustinianum II. Teologia polityczna św. Augustyna 23 listopad 2011 Kraków
 • Państwo Boże według koncepcji św. Augustyna XI sesja kolbiańska 07 styczeń 2012 Kraków
 • Duchowo-mistyczny wymiar „Komentarza do Pieśni nad Pieśniami” Grzegorza Wielkiego IX Międzynarodowe i Interdyscyplinarne Sympozjum "Biblia w kulturze świata" 01 marzec 2012 Kraków
 • Egzegeza monastyczna i typologia biblijna monastycyzmu w okresie patrystycznym X. Międzynarodowe i interdyscyplinarne sympozjum "Biblia w kulturze świata" 28 luty 2013 Kraków
 • Wiara w niebo i w życie wieczne u zachodnich Ojców Kościoła Wiara w rozumieniu Ojców Kościoła 24 wrzesień 2013 Toruń
 • Idea ubóstwa dobrowolnego w Kościele patrystycznym XIII Sesja kolbiańska 11 styczeń 2014 Kraków
 • Ojcostwo duchowe w myśli patrystycznej Kierownictwo duchowe i towarzyszenie młodzieży 16 styczeń 2015 Kraków
 • Wiodące idee myśli patrystycznej poświęconej ubóstwu dobrowolnemu Ubóstwo w Biblii 26 luty 2015 Krakow
 • Polityka wyznaniowa w Wizygockim królestwie katolickim 586-711 V kongres mediewistow polskich 23 wrzesień 2015 Rzeszów
 • Pismo święte czytane przez Ojców Źródło teologii: Pismo święte w Tradycji 17 wrzesień 2018 Kraków
 • Praktyki postne w wybranych relacjach pisarzy kościelnych greckich i łacińskich I-III wieku Post w nauczaniu Ojców Kościoła 09 kwiecień 2019 UKSW, Warszawa
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl