wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr Andrzej Kielian
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - adiunkt 
E-mail:
andrzej.kielian@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Katechetyki 
Dyżur dydaktyczny:
czwartek 10.30 - 11.30, ul. Franciszkańska 3, Kuria Metropolitalna - Wydział Katechetyczny 

Curriculum Vitae

 • 2012 - adiunkt Katedry Katechetyki WT
 • 2010 - kierownik przygotowania pedagogicznego Wydziału Teologicznego UPJPII
 • 2009 - doktorat z teologii w zakresie katechetyki, na podstawie pracy "Modele nauczania religii rzymskokatolickiej w krajach europejskich" pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Tadeusza Panusia
 • 2009 - angaż w charakterze asystenta Katedry Katechetyki Wydziału Teologicznego UPJPII

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

 • 66 lat ateizmu wystarczy... Wokół starań o religię w bułgarskiej szkole [w:] Katecheta, 2 2011, s. 61-64.
 • Trudna młodzież czasów popkultury [w:] Katecheta, 11 2011, s. 54-59.
 • "Verbum Domini" dla katechetycznej posługi Słowa. Sprawozdanie z Sympozjum Wykładowców Katechetyki - Częstochowa, 14-15 września 2011 r. [w:] Katecheta, 11 2011, s. 74-78.
 • Kocioł, widły, rogi... Dlaczego młodzież interesuje się szatanem i egzorcyzmami? [w:] Katecheta, 2 2012, s. 43-46.
 • Niewierzący? Obecny! Co na lekcji religii robi niewierzący uczeń czy niewierząca uczennica? [w:] Katecheta, 5 2012, s. 45-51.
 • Pomoce dydaktyczne w katechezie [w:] Sympozjum, 2 2011, s. 41-54.
 • Wychowanie do życia wspólnotowego jako zadanie szkolnej lekcji religii w świetle polskich dokumentów oświatowych i katechetycznych [w:] Analecta Cracoviensia, 45 2013, s. 83-96.
 • Ks. Radosław Chałupniak, "Malarstwo religijne w podręcznikach szkolnych", Opole 2014 [w:] Katecheta, 6 (433) 2015, s. 91-94.
 • Katecheza w "epoce Hermesa" [w:] Katecheta, 7-8 (434-435) 2015, s. 5-13.
 • Formacja ducha pokuty i pojednania w kontekście nowej ewangelizacji. Sprawozdanie z Nadbałtyckich Debat 15-16.06.2015 [w:] Katecheta, 7-8 (434-435) 2015, s. 136-139.
 • Duch przyszłości Kościoła. Nowa ewangelizacja w ujęciu Jana Pawła II i Synodu Biskupów (2012) [współatorstwo w:] Studia Katechetyczne, 10 2014 175-206

Wygłoszone Referaty:

 • Rola rodziny a problemy współczesnej młodzieży Uczeń zagrożony demoralizacją - formy pomocy w świetle obowiązujących przepisów 18 maj 2010 Sala Obrad Rady Miasta Krakowa
 • Proboszcz w oczach katechety - katecheta w oczach proboszcza. Wokół troski o dobre relacje z katechetami Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość katechezy. XXXVI Szczecińskie Dni Katechetyczne 10 wrzesień 2010 Szczecin
 • Blaski i cienie 20 lat nauczania religii w szkole (wraz z A. Fydą i T. Panusiem) Bilans 20 lat katechezy w szkole. Sierpniowe Dni Katechetyczne 30 sierpień 2010 Kraków
 • Pomoce dydaktyczne w katechezie 20 lat minęło... czyli jak na katechezie mówić o Bogu? 08 listopad 2011 Stadniki
 • Trudne dzieci? Trudna młodzież? Trudny czas? Jak dzisiaj skutecznie wychowywać? Spotkanie formacyjne katechetów archidiecezji łódzkiej 17 marzec 2012 Łódź
 • Nauczanie religii w świetle nowej podstawy programowej PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY NAUCZYCIELA KATECHETY 20 wrzesień 2012 Kraków
 • Nauczyciel – wychowawca - mistrz. Zadania współczesnego katechety Formacja księży katechetów 23 luty 2013 Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku- Białej
 • Nowa ewangelizacja według Jana Pawła II i Synodu Biskupów (2012) - podobieństwa i różnice ROK WIARY INSPIRACJĄ REFLEKSJI KATECHETYCZNEJ 28 wrzesień 2013 Częstochowa
 • Europejski ideał wychowania w świetle dokumentów Unii Europejskiej WYCHOWANIE W SZKOLE: OD BEZRADNOŚCI KU MOŻLIWOŚCIOM 29 marzec 2014 Uniwersytet Opolski, Opole
 • Przyszłość nauczania religii w Polsce Perspektywy wychowania religijnego w Polsce 04 listopad 2014 Tenczyn
 • Tak czy nie dla szkolnej lekcji religii? Sprawdzone pomysły - nierozwiązane problemy. Perspektywy wychowania religijnego w Polsce 04 listopad 2014 Tenczyn
 • Sztuka w katechezie. Perspektywy i wnioski praktyczne Język - szkoła - religia 03 czerwiec 2016 Pelplin
 • Nowe podręczniki do (starej) religii Katecheza a reforma oświaty 24 maj 2017 Warszawa, UKSW
 • Kosmiczny wymiar rozwoju jednostki w pedagogice Marii Montessori Język - Szkoła - Religia. Dialogując z Innym 02 czerwiec 2017 Pelplin
 • Katecheza maryjna w polskich parafiach Katecheza maryjna na nasze czasy. XIV Nadbałtyckie Debaty Katechetyków Polskich 12 czerwiec 2017 Trzęsacz
 • Katecheza Dobrego Pasterza w szkołach M. Montessori wychowaniem do przymierza z Bogiem, ludźmi i z przyrodą Edukacja i duchowość ekologiczna. XXV Międzynarodowe Sympozjum Sacrum i przyroda 07 październik 2017 Ojców
 • God and Art. The Role of Visual Arts in Catechesis First International Conference on Catholic Religious Education 07 luty 2018 Rabat, Malta
 • "Jeżeli (...) nie zobaczę (...), nie uwierzę" (J 20,25). Znaczenie ikonografii w katechezie liturgicznej dzieci Katecheza - vyzvy a impulzy 13 marzec 2018 Greckokatolicka Teologicka Fakulta, Presovska Univerzita w Presove
 • Different Ways of Addressing Pluralism. Integrating the Catechetical, Interreligious and Secular Dimension into the Catholic Religion Education in Poland HS: Religionsunterricht in Polen und Deutschland – Internationalekonferenz 16 maj 2018 Kraków
 • Jakie mają być nowe podręczniki do religii? Program i podręcznik do nauczania religii 15 listopad 2018 Warszawa, UKSW
 • Kreacje memetyczne w dialogu ucznia ze sztuką religijną Słowem (do) Innego 31 maj 2019 Pelplin
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl