wróć na stronę główną UPJPII
dr hab. Paweł Polak
Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny - profesor nadzwyczajny 
E-mail:
pawel.polak@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Historii i Filozofii Nauki 
Dyżur dydaktyczny:
Dyżury odbywają się w Dziekanacie, ul. Kanonicza 9, w czwartki godz. 9:30-10:15. 

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Jeszcze jedno spojrzenie na problem demarkacji [w:] Józef Zon [red.], Pogranicza nauki. Protonauka-paranauka-pseudonauka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 37-49.
 • Zmienność przyrody a ochrona przyrody [w:] M. Grzegorczyk [red.], Akademia Ochrony przyrody 2005/2006, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN–Ośrodek Studiów Franciszkańskich PAT 2006, s. 104-113.
 • Przyroda - pojęcie oczywiste? [w:] M. Grzegorczyk [red.], Akademia Ochrony przyrody 2005/2006, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN–Ośrodek Studiów Franciszkańskich PAT 2006, s. 41-48.
 • Ochrona przyrody a ekologia z metodologicznego punktu widzenia [w:] M. Grzegorczyk [red.], Akademia Ochrony przyrody 2005/2006, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN–Ośrodek Studiów Franciszkańskich PAT 2006, s. 17-24.
 • O dwóch mechanizmach, które sprawiają, że trudno zrozumieć przyrodę [w:] M. Grzegorczyk [red.], Akademia Ochrony przyrody 2005/2006, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN–Ośrodek Studiów Franciszkańskich PAT 2006, s. 95-104.
 • Ewolucja i stworzenie [w:] M. Grzegorczyk [red.], Akademia Ochrony przyrody 2005/2006, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN–Ośrodek Studiów Franciszkańskich PAT 2006, s. 75-82.
 •      [szukaj w bibliotece] Skąd wziął się krakowski styl uprawiania filozofii przyrody? [w:] S. Wszołek, R. Janusz [red.], Wyzwania racjonalności. Księdzu Michałowi Hellerowi współpracownicy i uczniowie, Kraków: OBI–WAM 2006, s. 439-449.
 •      [szukaj w bibliotece] Zygmunta Zawirskiego refleksje filozoficzne nad teorią względności [w:] M. Heller, J. Mączka, P. Polak, M. Szczerbińska-Polak [red.], Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Kraków-Tarnów: OBI-Biblos 2007, s. 305-320.
 •      [szukaj w bibliotece] Koncepcja przypadku w pismach Mariana Smoluchowskiego [w:] M. Heller, J. Mączka, P. Polak, M. Szczerbińska-Polak [red.], Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Kraków-Tarnów: OBI-Biblos 2007, s. 443-460.
 •      [szukaj w bibliotece] Zygmunta Spiry uwagi o metodologii K.R. Poppera [w:] M. Heller, J. Mączka, P. Polak, M. Szczerbińska-Polak [red.], Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Kraków-Tarnów: OBI-Biblos 2007, s. 613-634.
 •      [szukaj w bibliotece] Między ewolucją a stworzeniem [w:] M. Grzegorczyk [red.], Integralna Ochrona Przyrody, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN 2007, s. 415-420.
 • Zmienność przyrody a ochrona przyrody [w:] M. Grzegorczyk [red.], Integralna Ochrona Przyrody, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN 2007, s. 409-414.
 •      [szukaj w bibliotece] Dlaczego niekiedy trudno zrozumieć przyrodę? [w:] M. Grzegorczyk [red.], Integralna Ochrona Przyrody, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN 2007, s. 401-407.
 •      [szukaj w bibliotece] Przyroda — pojęcie oczywiste? [w:] M. Grzegorczyk [red.], Integralna Ochrona Przyrody, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN 2007, s. 395-400.
 •      [szukaj w bibliotece] Ochrona przyrody z punktu widzenia filozofii [w:] M. Grzegorczyk [red.], Integralna Ochrona Przyrody, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN 2007, s. 383-394.
 •      [szukaj w bibliotece] Jeszcze jedno spojrzenie na problem demarkacji [w:] J. Zon [red.], Pogranicza nauki. Protonauka-paranauka-pseudonauka, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 2009, s. 37-49.
 •      [szukaj w bibliotece] Komputery, wyobraźnia i współczesna filozofia przyrody [w:] Mariola Kuszyk-Bytniewska, Andrzej Łukasik [red.], Filozofia przyrody współcześnie, Kraków: Universitas 2010, s. 305-318.
 •      [szukaj w bibliotece] Ochrona przyrody i filozofia. Studium wzajemnych relacji na wybranych przykładach [w:] A. Sawicki, G. Szujecka [red.], Problemy ochrony przyrody w lasach, Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa 2010, s. 337-346.
 •      [szukaj w bibliotece] Spira Zygmint [w:] A. Maryniarczyk i in. [red.], Encyklopedia Filozofii Polskiej, Lublin: wyd. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2011, s. 592-593.
 •      [szukaj w bibliotece] Naukometryczne uwarunkowania pseudonauki [w:] K. Korab [red.], Pseudonauka. Choroba, magia czy biznes?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2011, s. 82-90.
 •      [szukaj w bibliotece] 19th Century Beginnings of the Kraków Philosophy of Nature [w:] B. Brożek, J. Mączka, W.P. Grygiel [red.], Philosophy in Science. Methods and Applications, Kraków: Copernicus Center Press 2011, s. 325-333.
 •      [szukaj w bibliotece] Odniesienia światopoglądowe neoscholastycznej recepcji ewolucjonizmu w latach 1900-1914 na przykładzie poglądów F. Gabryla i F. Hortyńskiego [w:] S. Janeczek, R. Charzyński, M. Maciołek [red.], Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 291-302.
 •      [szukaj w bibliotece] Mity ewolucjonizmu - między popularyzacją nauki a filozofią (druga połowa XIX - pierwsza połowa XX wieku) [w:] Jan Skoczyński [red.], Mit - historia - kultura, Kraków: Księgarnia Akademicka 2012, s. 153-161.
 •      [szukaj w bibliotece] Bronisław Biegeleisen - zapomniany lwowski inżynier i filozof [w:] Lidia Michalska-Bracha, Małgorzata Przeniosło [red.], Znani i nieznanie dziewiętnastowiecznego Lwowa, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 2013, s. 123-131.
 •      [szukaj w bibliotece] «Ruch Filozoficzny» Kazimierza Twardowskiego, czyli o możliwości kompetentnego uprawiania filozofii w obliczu natłoku informacji [w:] В.Л. Петрушенко [red.], «Зміни в людському самоосмисленні за умов сучасних інформаційних процесів» (Тези Міжнароднoï науковoï конференціï «XXVІ Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського»), Lwów: Новий Світ - 2000 2014, s. 39-40.
 •      [szukaj w bibliotece] Rola wpływów filozofii europejskiej w procesie recepcji teorii względności w Krakowie i we Lwowie w latach 1905-1925 [w:] M. Woźniczka [red.], Filozofia polska na tle filozofii europejskiej XX wieku, Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza 2014, s. 47-64.
 •      [szukaj w bibliotece] Kult czy ochrona przyrody? [w:] P. Gołos, A. Kaliszewski, K. Rykowski [red.], Wartość. Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji, Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa 2014, s. 75-90.
 •      [szukaj w bibliotece] Teologia nauki w perspektywie metodologicznej [w:] Janusz Mączka, Piotr Urbańczyk [red.], Teologia nauki, Kraków: Copernicus Center Press 2015, s. 23-54.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Nieprzewidywalność rozwoju nauki a badania naukometryczne [w:] Logos i Ethos, 24 2008, s. 73-82.
 • Neotomistyczna recepcja teorii ewolucji w Polsce w latach 1900–1939 w kontekście relacji nauka–wiara [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XLIII 2008, s. 44-88.
 • Neotomistyczna recepcja teorii ewolucji w Polsce w latach 1900–1939 w kontekście relacji nauka–wiara [w:] Prace komisji PAU "Fides et Ratio", 1 2010, s. 63-98.
 • Podmiot a system aksjomatyczny [w:] Semina Scientiarum, 3 2004, s. 111-122.
 • Rozwój pojęcia nieskończoności. Dialog pomiędzy filozofią a matematyką [w:] Semina Scientiarum, 1 2002, s. 34-42.
 • Zygmunta Spiry uwagi o metodologii K.R. Poppera [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 39 2006, s. 66-91.
 • Spór wokół teorii ewolucji przed stu laty [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 41 2007, s. 56-90.
 • Dlaczego polscy neotomiści interesowali się teorią ewolucji w latach 1900-1939 [w:] Kwartalnik Filozoficzny, t. XXXVIII, z. 2 2010, s. 63-82.
 • Marian Smoluchowski jako filozof w świetle pewnego rękopisu [w:] Postępy Fizyki, t. 60, z. 6 2009, s. 236-238.
 • Lwowska polemika wokół teorii względności w latach 1920-1921 [w:] Postępy Fizyki, 6 2010, s. 243-247.
 • Obraz pięknego świata, czyli jak narysować koncepcje filozoficzne [recenzja] [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 46 2010, s. 174-179.
 • Wpływ poglądów Henriego Poincarégo na recepcję szczególnej teorii względności na ziemiach polskich przed 1939 r. [w:] Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, r. 56, nr 2 2011, s. 283-308.
 • Teoria względności Einsteina na tle rozważań metodologicznych Leona Chwistka [współatorstwo w:] Filozofia Nauki, 3 (75) 2011 107-125
 • U źródeł krakowskiej filozofii przyrody [w:] Studia z Filozofii Polskiej, 6 2011, s. 123-141.
 • Spór wokół teorii ewolucji przed stu laty [w:] Prace Komisji Polskiej Akademii Umiejętności "Fides et Ratio", 2 2011, s. 47-72.
 • Filozofia na styku nauki i techniki [recenzja] [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 50 2012, s. 171-175.
 • 19th Century Beginnings of the Kraków Philosophy of Nature [w:] Copernicus Center Reports, 4 2013, s. 83-93.
 • Potrzeba nowych idei [w:] Las Polski, 19 2013, s. 7-9.
 • Augusta Witkowskiego filozoficzna droga do fizyki relatywistycznej [w:] Studia z Filozofii Polskiej, 8 2013, s. 137-158.
 • Techniczna tkanka odkrycia naukowego [recenzja] [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 54 2014, s. 307-312.
 • Nauka poza kontekstem uzasadnienia [recenzja] [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 54 2014, s. 295-305.
 • Znaczenie refleksji historycznej dla współczesnej filozofii przyrody. Zarys przykładowego programu badawczego [w:] Studia Philosophiae Christianae, 49 2013, s. 25-42.
 • Rola refleksji filozoficznych Stanisława Zaremby w kontekście sporu o podstawy teorii względności [w:] Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 4 2014, s. 55-73.

Wygłoszone Referaty:

 • Komputery, wyobraźnia i współczesna filozofia przyrody Filozofia przyrody współcześnie 17 kwiecień 2008 Lublin, UMCS
 • Jeszcze jedno spojrzenie na problem demarkacji Pogranicza nauki. Protonauka–Paranauka–Pseudonauka 15 listopad 2007 Lublin, KUL
 • prow. sesji: Czy nauka zastąpi religię? Czy nauka zastąpi religię? 03 październik 2008 Kraków
 • Watykan i ewolucja (wraz z ks. prof. M. Hellerem) XIII Krakowska Konferencja Metodologiczna "Ewolucja Wszechświata i ewolucja życia" 19 maj 2009 Kraków
 • Wewnętrzne mechanizmy nauki prowadzące do pseudonauki w świetle wyników badań z zakresu naukometrii. Problematyczność epistemicznych kryteriów demarkacji Pseudonauka jako zagrożenie dla rozumu, nauki i cywilizacji 22 maj 2009 SGGW, Warszawa
 • W obronie tradycji filozofii przyrody – lwowska polemika wokół teorii względności III Seminarium Historyków Filozofii Polskiej 18 wrzesień 2009 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Dyskusja panelowa "Racjonalność czasu" (prowadzący) Wymiary czasu 11 grudzień 2009 PAT, Kraków
 • Perspektywy badań nad historią polskiej filozofii przyrody Copernicus Center Coloquim #2 16 styczeń 2010 Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Kraków
 • Neotomistyczna recepcja teorii ewolucji w Polsce w latach 1900–1939 w kontekście relacji nauka–wiara Fides et Ratio 13 grudzień 2007 PAU, Kraków
 • Jaką wizję teorii ewolucji odrzucali neotomiści w I poł. XX wieku? Fides et Ratio 15 maj 2008 PAU, Kraków
 • Ewolucja a stworzenie Akademia Ochrony Przyrody 2009 04 marzec 2009 IOP PAN, Kraków
 • O pojęciu ochrony przyrody Akademia Ochrony Przyrody 2009 24 marzec 2009 IOP PAN, Kraków
 • Popularyzacja kosmologii w dwudziestoleciu międzywojennym Sympozjum w Pasierbcu 13 maj 2006 Pasierbiec
 • Dyskusja panelowa: Zło a prawa przyrody Festiwal Nauki 2005 18 maj 2005 Kraków
 • Dynamiczne modele rozwoju nauki a filozofia Seminarium Zakładu Układów Złożonych UJ 29 kwiecień 2004 UJ, Kraków
 • Początki nauki o nauce Sympozjum w Pasierbcu 2003 16 maj 2003 Pasierbiec
 • Rozwój pojęcia nieskończoności Sympozjum w Pasierbcu 2002 19 kwiecień 2002 Pasierbiec
 • Dlaczego stosować zintegrowaną wizję ochrony przyrody? Seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN 20 marzec 2006 IOP PAN, Kraków
 • Ochrona przyrody a filozofia Zimowa Szkoła Leśna, sesja II 18 marzec 2010 Sękocin Stary
 • Neoscholastycy polscy wobec ewolucji darwinowskiej (1900-1914) – nieusuwalność odniesień światopoglądowych IV Seminarium Historyków Filozofii Polskiej 17 wrzesień 2010 Lublin 16-17.09.2010 r.
 • Dyskusja panelowa „Czego nie potrafią (jeszcze) komputery?” (prowadzący) Dyskusja panelowa „Czego nie potrafią (jeszcze) komputery?” 18 maj 2011 Polska Akademia Umiejętności
 • Mity ewolucjonizmu – między popularyzacją nauki a filozofią (II poł. XIX w. – I poł XX w.) 5 Seminrium Historyków Filozofii Polskiej "Mit-historia-kultura" 22 wrzesień 2011 Kraków
 • Zagadnienie czasu w kontekście rozwoju polskiej filozofii przyrody w latach 1900-1939 (The issue of time in the context of development of polish philosophy of science in 1900-1939) IX Polski Zjazd Filozoficzny 18 wrzesień 2012 Gliwice-Wisła
 • Nasze problemy z czasem z perspektywy filozofii w nauce Odnaleźć się w czasie i przestrzeni. Dyskusja interdyscyplinarna 11 maj 2012 Opole
 • Stan badań nad polską filozofią uprawianą w kontekście nauk przyrodniczych we Lwowie do roku 1939 „Stan badań nad filozofią polską” - dla uczczenia 50-tej rocznicy śmierci Profesora Wiktora Wąsika 16 maj 2013 Warszawa
 • Kult czy ochrona przyrody Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów 15 październik 2013 Sękocin Stary
 • Polscy myśliciele wobec teorii względności w latach 1905-1925 Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX w. 24 październik 2013 Akademia Jana Długosza, Częstochowa
 • Zanurzenie w informatycznej rzeczywistości: W poszukiwaniu technologii definiującej Homo informaticus 2.0 29 grudzień 2014 UAM Poznań
 •  Philosophy in science – a case of reception of Special and General Theory of Relativity in Kraków and Lwów before 1925 Exact Sciences And Mathematics in Central-Eastern Europe from the Mid-XIX Century till WWII 12 czerwiec 2015 Polska Akademia Umiejętności, Kraków
 • Filozoficzna recepcja ogólnej teorii względności w Polsce przed II wojną światową XIX Krakowska Konferencja Metodologiczna „100 lat ogólnej teorii względności” 26 maj 2015 UPJPI i CKBI, Kraków
 • Nieporozumienia wokół pojęcia względności w lwowskiej polemice wokół teorii Alberta Einsteina Granice Nauki 2015: Albert Einstein i Rewolucja Relatywistyczna 23 kwiecień 2015 UWr i PWr, Wrocław
 • Rola przedstawicieli lwowskiej inteligencji w rozwoju filozofii na początku XX w. - studium przypadku Juliana Edwina Zachariewicza X Polski Zjazd Filozoficzny 17 wrzesień 2015 Poznań
 • Lwowska filozofia w nauce przed II wojną światową (filozofia poza kręgiem uczniów K. Twardowskiego) PRZEDWOJENNY LWÓW I JEGO UCZENI. SYLWETKI – DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA – OSIĄGNIĘCIA 28 wrzesień 2015 Kraków
 • Kultura wina w Polsce – odzyskiwane dziedzictwo Produkcja i spożycie wina i cydrów w Polsce – historia kulturowa i perspektywy rozwoju 19 listopad 2015 Kraków
 • Między metafizyką światła a Perspektywą – uwagi o początkach kultury filozoficznej na ziemiach polskich Światło w dziejach człowieka, sztuce religii, nauce i technice 27 listopad 2015 Krosno
 • Nie tylko Fukierowie – pozytywistyczny sukces Tadeusza Cieślińskiego Ogólnopolska sesja naukowa Fukierowie: wino – historia – sztuka 18 styczeń 2016 Warszawa
 • „Wszystko liczy” – uwagi o roli koncepcji obliczeń naturalnych dla współczesnej filozofii Technologiczno-połeczne oblicza XXI wieku 04 marzec 2016 Kraków (AGH)
 • Tatrzańskie inspiracje filozofii ochrony przyrody w Polsce Filozofia w górach 2 22 kwiecień 2016 Kościelisko
 • Stefan Zachariasz Pawlicki (1839-1916) prekursorem krakowskiej filozofii przyrody? XIX Krakowska Konferencja Metodologiczna 30 maj 2016 Kraków
 • Krakowska filozofia przyrody - między XIX a XXI wiekiem Współczesna filozofia polska - konteksty, dyskusje, polemiki 21 wrzesień 2016 Katowice
 • Informatyka a zagadnienie fundamentalności Filozofia w informatyce II: "Informatyczny świat a filozofia" 17 listopad 2016 Kraków
 • Rękopisy odczytów Mariana Smoluchowskiego – ważne źródło do studiów nad filozofią w nauce Marian Smoluchowski (1872-1917): Fizyk wobec wyzwań filozoficznych 19 czerwiec 2017 Kraków
 • Między Wiedniem, Krakowem i Lwowem - konteksty rozwoju polskiej filozofii przyrody (1895-1925) IX Smianrium Filozofii Polskiej: Konteksty lokalne i uniwersalne 22 wrzesień 2017 Kraków
 • Mathematics and metaphysics: some remarks about Polish philosophy of mathematics in the second half of 19th and the beginning of 20th century [invited lecture] Development of mathematics and related sciences in Central-Eastern Europe in the 20th century 14 wrzesień 2017 Kraków
 • Czym jest komputer? Perspektywa matematycznej przyrody Filozofia w informatyce III 14 grudzień 2017 UAM Poznań
 • Wino i jego obraz w twórczości polskich filozofów „Wino i jego konkurenci” 12 styczeń 2018 Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa
 • Filozofia przyrody w Szkole Lwowsko-Warszawskiej: problem pograniczy Granice Nauki 2018: Szkoła Lwowsko-Warszawska – historia i kontynuacja tradycji 19 kwiecień 2018 Wrocław
 • Sebastian Petrycy – filozof i uczony Sebastian Petrycy z Pilzna – 400 lat od polskiego wydania „Etyki nikomachejskiej” 09 maj 2018 Kraków
 • Człowiek wobec technik informatycznych – wprowadzenie w zagadnienia filozoficzne Zjazd naukowy wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej. Wirtualna rzeczywistość – realne dylematy. Uprzedmiotowiony człowiek w świecie upodmiotowionych rzeczy? 19 czerwiec 2018 Katowice
 • Główne nurty dyskusji wokół teorii ewolucji w pracach polskich neoscholastyków przed II wojną światową 100-lecie niepodległości - wiek filozofii chrześcijańskiej w Polsce 24 październik 2018 Kraków
 • Wino w elitarnej kulturze polskiego humanizmu Wino i historia 11 styczeń 2019 Warszawa
 • Phronetic Robotics Filozofia w informatyce IV 24 listopad 2018 Warszawa
 • Modeling Ethical Phronetic Knowledge Bases in A-Robotics Computational Modelling 14 maj 2019 Warszawa (Politechninka Warszawska)
 • Phronetic Robotics Człowiek a/i/lub maszyna: Cielesność wirtualna 25 kwiecień 2019 Katowice (Uniwersytet Śląski)
 • Filozofia w kręgu Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Józefa Kremera utopia filozofii przyrody XI Polski Zjazd Filozoficzny 10 wrzesień 2019 Lublin
 • Technika jako narzędzie filozofowania? Fronetyczna etyka robotów jako filozofia in silico. XI Polski Zjazd Filozoficzny 11 wrzesień 2019 Lublin
 • Teoria względności w filozofii Augustyna Jakubisiaka Augustyn Jakubisiak a filozofia polska: znaczenie i konteksty 25 październik 2019 Rzeszów (Uniwersytet Rzeszowski)
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl