wróć na stronę główną UPJPII
s. dr hab. Anna Emmanuela Klich OSU
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - adiunkt z habilitacją 
E-mail:
anna.klich@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Teologii i Informatyki Biblijnej 
Dyżur dydaktyczny:
czwartek 13.30-14.30, ul. Starowiślna 9.
Proszę o wcześniejszy kontakt przez e-mail. 

Curriculum Vitae

 • 2014 - Rada Wydziału Teologicznego UPJP2 nadała stopień doktora habilitowanego w zakresie teologii biblijnej
 • 2010 - Adiunkt w Katedrze Tologii i i Informatyki biblijnej UPJPII
 • 2008 - Pełnienie funkcji Dyrektora Miedzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego
 • 2004 - Tytuł doktora teologii w KUL na podstawie rozprawy pt. Pismo Święte w polskiej katechezie posoborowej. Zasady i sposoby ich stosowania.

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 • Współpraca z rodzicami w kształtowaniu biblijnego obrazu Boga [współatorstwo z:] [w:] W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne. Problemy i wyzwania, Tarnów: 2007 147-161
 • Metoda katechezy biblijnej [współatorstwo z:] [w:] Obecność Biblii w katechezie, Lublin: 2008 75-97
 • Pismo Święte źródłem katechezy Kościoła [współatorstwo z:] [w:] Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku, Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha 2007 268-282
 •      [szukaj w bibliotece] Zagadnienie przedrozumienia treści biblijnych w katechezie [współatorstwo z:] [w:] Chrystus-Eucharystia źródłem nadziei, Kraków: WN PAT 2004 97-116
 •      [szukaj w bibliotece] Cele aktywnych form katechezy w świetle dokumentów Kościoła [w:] J. Kochel, J. Kostorz [red.], Biblia w katechezie, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2005, s. 81-92.
 • Akcenty katechetyczne w nauczaniu Kościoła na Rok Eucharystii [w:] A. Żądło [red.], Eucharystia w życiu Kościoła, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2005, s. 242-255.
 •      [szukaj w bibliotece] Specyfika katechezy biblijnej o Eucharystii [w:] A. E. Klich OSU [red.], Odkryć Eucharystię – żyć Eucharystią, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2005, s. 141-150.
 •      [szukaj w bibliotece] Otwieranie Biblii dzieciom w szkole podstawowej [w:] J. Stala [red.], Wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym. Cz. II: Wychowanie religijna i katecheza, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006, s. 39-58.
 • Kontemplacyjne odmawianie różańca w świetle Rosarium Virginis Mariae [w:] A. E. Klich OSU [red.], Matka Pana w katechezie, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2006, s. 127-136.
 •      [szukaj w bibliotece] Prawdy biblijne o Duchu Świętym w katechezie [w:] A. E. Klich OSU [red.], Odkrywanie Ducha Świętego w katechezie gimnazjalistów, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2007, s. 197-209.
 • Słowo Boże w życiu i misji Kościoła w świetle Lineamentów XII Synodu Biskupów w 2008 r. [w:] A. E. Klich OSU [red.], Usłyszeć słowo Boże – żywe i ostrzejsze niż miecz, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2008, s. 25-29.
 • Gorliwość misyjna św. Pawła [w:] A. E. Klich OSU [red.], Usłyszeć słowo Boże – żywe i ostrzejsze niż miecz, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2008, s. 213-223.
 •      [szukaj w bibliotece] Udział katechezy w kerygmatycznej posłudze Słowa [w:] A. Bałoniak, J. Szpet [red.], Między tradycją a współczesnością. I Krajowy Kongres Katechetyczny, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw 2008, s. 181-191.
 •      [szukaj w bibliotece] Biblijna koncepcja zysku z ucisku [w:] A. E. Klich OSU [red.], Misja św. Pawła trwa, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2009, s. 133-146.
 • Celebracje radosnym spotkaniem ze słowem Bożym. Wskazania dotyczące formacji dzieci [w:] S. Jędrzejewski, M. Zmuda [red.], Radość słowa. Konteksty i oddziaływanie Biblii, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2011, s. 143-153.
 • Budzenie zapotrzebowania młodzieży na tematy biblijno-religijne [w:] I. Popiołek, S. Cieślak SJ [red.], Katecheza drogą do Boga. Księga Jubileuszowa dedykowana Siostrze Profesor Czesławie Margaricie Sondej OSU, Kraków: Wydawnictwo WAM 2011, s. 107-117.
 •      [szukaj w bibliotece] Kobieta konsekrowana w Kościele [w:] Ł. Kamykowski, Z. Kijas, A. Napiórkowski [red.], Kobieta w Kościele, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2011, s. 138-147.
 •      [szukaj w bibliotece] Wpatrzeni w chwałę Pana upodobniamy się do Jego obrazu (por. 2 Kor 3, 18) [w:] A. Zakręta, A. Sosnowski [red.], Servabo legem tuam in toto corde meo. Księga Pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, Dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2013, s. 115-125.
 •      [szukaj w bibliotece] Tajemnica królestwa Bożego: Mk 4, 1-20. Wersja pierwsza [w:] S. Haręzga [red.], Co znaczy być z Jezusem?, Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 58-63.
 •      [szukaj w bibliotece] Zrozumienie misji Jezusa: Mk 6, 45-52 [w:] S. Haręzga [red.], Co znaczy być z Jezusem?, Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 70-72.
 •      [szukaj w bibliotece] Zrozumienie Krzyża: Mk 8, 31-33 [w:] S. Haręzga [red.], Co znaczy być z Jezusem?, Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 81-83.
 •      [szukaj w bibliotece] Właściwa relacja z Bogiem: Mk 11, 27-12,12 [w:] S. Haręzga [red.], Co znaczy być z Jezusem?, Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 90-92.
 •      [szukaj w bibliotece] Metoda kręgu biblijnego [w:] S. Haręzga [red.], Co znaczy być z Jezusem?, Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 103-104.
 •      [szukaj w bibliotece] Nowe życie. Mk 2, 18-22 [w:] S. Haręzga [red.], Co znaczy być z Jezusem?, Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 105-106.
 •      [szukaj w bibliotece] Czyny Jezusowej mocy: Mk 4, 35-41 [w:] S. Haręzga [red.], Co znaczy być z Jezusem?, Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 111-112.
 •      [szukaj w bibliotece] Pouczenia Jezusa o drodze ucznia: Mk 8, 34-9,1 [w:] S. Haręzga [red.], Co znaczy być z Jezusem?, Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 117-118.
 •      [szukaj w bibliotece] W oczekiwaniu na przyjście Chrystusa. Wersja pierwsza, Mk 13 [w:] S. Haręzga [red.], Co znaczy być z Jezusem?, Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 123-124.
 •      [szukaj w bibliotece] Wprowadzenia do liturgii słowa. Uwagi wstępne [w:] S. Haręzga [red.], Co znaczy być z Jezusem?, Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 157-158.
 •      [szukaj w bibliotece] Wprowadzenie do liturgii słowa: 8 lipca 2009 r., Łk 9, 57-62 [w:] S. Haręzga [red.], Co znaczy być z Jezusem?, Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 159-160.
 •      [szukaj w bibliotece] Markowy model formacji ucznia. Eklezjalny kierunek formacji uczniów [w:] S. Haręzga [red.], Co znaczy być z Jezusem?, Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 192-194.
 •      [szukaj w bibliotece] Celebracja słowa Bożego. Bóg powołuje ciebie [w:] A. E. Klich [red.], Dialog Boga z człowiekiem, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2011, s. 139-142.
 •      [szukaj w bibliotece] Celebracja słowa Bożego. Bóg przychodzi do każdego [w:] A. E. Klich [red.], Dialog Boga z człowiekiem, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2011, s. 143-146.
 •      [szukaj w bibliotece] Celebracja słowa Bożego. Jezus jest moim Światłem [w:] A. E. Klich [red.], Dialog Boga z człowiekiem, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2011, s. 147-150.
 •      [szukaj w bibliotece] Celebracja słowa Bożego. Bóg Ojciec kocha nas i szuka nas [w:] A. E. Klich [red.], Dialog Boga z człowiekiem, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2011, s. 151-156.
 •      [szukaj w bibliotece] Celebracja słowa Bożego. Jezus Król przychodzi [w:] A. E. Klich [red.], Dialog Boga z człowiekiem, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2011, s. 157-160.
 •      [szukaj w bibliotece] Celebracja słowa Bożego. Jezus zmartwychwstał i żyje [w:] A. E. Klich [red.], Dialog Boga z człowiekiem, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2011, s. 161-166.
 •      [szukaj w bibliotece] Celebracja słowa Bożego. Przebaczenie otwiera serce na Miłość Boga [w:] A. E. Klich [red.], Dialog Boga z człowiekiem, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2011, s. 193-198.
 •      [szukaj w bibliotece] Celebracja słowa Bożego. W drodze do domu Ojca [w:] A. E. Klich [red.], Dialog Boga z człowiekiem, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2011, s. 251-256.

Artykuly w Czasopismach:

 • Znaczenie współczesnej hermeneutyki biblijnej w katechezie [w:] Pietas et Studium, T. 2 2009, s. 339-352.
 • Katecheza – wychowanie w wierze, widziane z perspektywy biblijnego motywu drogi [w:] Katecheta, Nr 7-8 2006, s. 119-123.
 • Biblijna teologia ubóstwa [w:] Życie konsekrowane, Nr 5 (73) 2008, s. 88-99.
 • Niebezpieczeństwa fundamentalizmu biblijnego w katechezie [w:] Katecheta, Nr 3 2006, s. 3-7.
 • Gatunki literackie zadaniem dla katechezy [w:] Katecheta, Nr 9 2006, s. 46-51.
 • Adhortacja „Verbum Domini” w życiu osób konsekrowanych [w:] Życie konsekrowane, Nr 5 2011, s. 35-55.
 • Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej w świetle „Lineamenta” XII Synodu Biskupów w 2012 roku [w:] Katecheta, Nr 7-8 2011, s. 74-78.
 • Prowadzić do spotkania z Panem. Orędzie XIII Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów [w:] Homo Dei, R. 81, nr 2 2012, s. 13-22.

Wygłoszone Referaty:

 • Celebracja słowa Bożego radosnym spotkaniem z Panem Radość słowa 27 październik 2010 Kraków
 • Metoda katechezy biblijnej Obecność Biblii w katechezie 21 listopad 2008 Lublin KUL
 • Kobieta konsekrowana w Kościele Kobieta w Kościele 18 listopad 2008 Kraków PAT
 • Udział katechezy w kerygmatycznej posłudze słowu Bożemu Krajowym Kongresie Katechetyczny: Między Tradycją a współczesnością 25 wrzesień 2007 Poznań
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl