wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr Jan Klimek
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - adiunkt 
E-mail:
jan.klimek@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Psychologii Pastoralnej 

Curriculum Vitae

 • 2017 - Organizacja sympozjum "Psychiatria i duchowość" na terenie Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie
 • 2015 - Organizacja sympozjum "Sacrum i przyroda" na terenie Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.
 • 2014 - Powołanie do zarządu Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca w Krakowie
 • 2014 - Promotor pomocniczy (prowadzący) pracy magist. Andrzeja Wąsowskiego pt: Apostolat pedagogiczny błogosławionego Edmunda Bojanowskiego jako narzędzie ewangelizacji współczesnej rodziny.
 • 2014 - Promotor pomocniczy (prowadzący) pracy magist. Szymona Chowańca pt: Praca Zespołu Wsparcia Duchowego przy Kapelanii Szpitala Specjalistycznego im. dra. Józefa Babińskiego w Krakowie.
 • 2012 - Promotor pomocniczy (prowadzący) pracy magist. Katarzyny Wojciun pt: Posługa Sióstr Służebniczek Dębickich na terenie szpitala im. dra Józefa Babińskiego w Krakowie
 • 2012 - Inicjator podpisania umowy o współpracy pomiędzy UPJPII a Szpitalem Specjalistycznym im. dra J.Babińskiego w Krakowie
 • 2012 - Promotor pomocniczy (prowadzący) pracy magist. Justyny Berlińskiej pt: Duszpasterstwo wobec osób cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne na przykładzie Szpitala Specjalistycznego im. dra Józefa Babińskiego w Krakowie (aspekty pastoralne)
 • 2010 - Promotor pomocniczy (prowadzący) pracy magist. Dominika Łępickiego pt: Troska o środowisko naturalne w koncepcji wychowawczej błogosławionego Edmunda Bojanowskiego
 • 2006 - Studia doktoranckie i tytuł doktora teologii
 • 1999 - Tytuł licencjata teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 1999 - Podyplomowe studia z retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
 • 1999 - Stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany
 • 1990 - Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] Błogosławiony Edmund Bojanowski i jego wizja apostolatu, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2007      [w księgarni]
 •      [szukaj w bibliotece] Odnaleźć wykluczonych. Wsparcie terapeutyczno - duszpasterskie pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, Kraków: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie 2014
 • Człowiek w Ogrodzie Pana, Ojców: 2012
 •      [szukaj w bibliotece] Środowisko a zdrowie psychiczne człowieka, Kraków: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie 2015
 •      [szukaj w bibliotece] Wspomóc uzależnionych od alkoholu. Refleksja psychologiczno-teologiczna, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Środowisko naturalne w kontekście zdrowia psychicznego. Aspekty pastoralne [w:] Jan Klimek i Józef Partyka [red.], Człowiek w Ogrodzie Pana, Ojców: 2012, s. 85-100.
 •      [szukaj w bibliotece] Błogoslawiony Edmund Bojanowski wzorem dla katolików świeckich. Refleksja pastoralna [w:] S. Loyola Opiela BDNP [red.], Służyć i wychowywać do miłości, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 161-207.
 •      [szukaj w bibliotece] Specyfika posługi kapelana w środowisku osób chorych i cierpiących psychicznie [współatorstwo z:] 1[w:] Odnaleźć wykluczonych. Wsparcie terapeutyczno - duszpasterskie pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, Kraków: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie 2014 145-189
 •      [szukaj w bibliotece] Poradnia pastoralna przy Rektoracie pw. Matki Bożej Częstochowskiej na terenie Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Projekt. [współatorstwo z:] 1[w:] Odnaleźć wykluczonych. Wsparcie terapeutyczno - duszpasterskie pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, Kraków: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie 2014 191-211
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Specyfika apostolatu pedagogicznego realizowanego przez bł. Edmunda Bojanowskiego [w:] Pedagogika Katolicka. Czasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej, 1a/2007 Numer specjalny 2007, s. 203-224.

Wygłoszone Referaty:

 • Proekologiczne elementy w systemie apostolatu pedagogicznego bł. Edmunda Bojanowskiego (1814-1871) a współczesne wyzwania ekologizmu. Sacrum i przyroda 11 październik 2008 Ojcowski Park Narodowy
 • Ogród Pana miejscem uprawiania teologii pastoralnej. Sacrum – natura – ogród. Próba recepcji metody teologii pastoralnej Sacrum i przyroda 09 październik 2010 Ogrod Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Sanktuarium - miejsce czy osoba Sacrum i przyroda 23 wrzesień 2011 Preszov - Słowacja
 • Błogosławiony Edmund Bojanowski wzorem dla katolików świeckich. Refleksja pastoralna Błogosławiony Edmund Bojanowski - wychowawca i apostoł laikatu 21 marzec 2009 KUL Lublin
 • Środowisko naturalne w kontekście zdrowia psychicznego. Aspekty pastoralne XX Międzynarodowe Seminarium Sacrum i Przyroda 13 październik 2012 Ojcowski Park Narodowy
 • Specyfika posługi kapelana w szpitalu psychiatrycznym. Kontekst historyczno-pastoralny Międzynarodowy projekt terapeutyczno-duszpasterski Babi-Kulpa 22 listopad 2012 Kraków, Szpital im. dra J. Babińskiego
 • Specyfika posługi kapelana w środowisku osób chorych psychicznie Łączenie wysiłków na rzecz poprawy opieki psychiatrycznej 09 kwiecień 2013 Lwów
 • Do psychiatry, czy do egzorcysty? Patofizjologia Duszy 27 marzec 2014 Poznań
 • Społeczno - prawne podstawy opieki duszpasterskiej nad chorymi Kurs opieki duszpasterskiej nad chorymi dla osób świeckich oraz duchownych 08 październik 2014 Poznań
 • Ból wszechogarniający (cierpienie fizyczne, psychiczne, duchowe i wykluczenie społeczne) Kurs opieki duszpasterskiej nad chorymi dla osób świeckich oraz duchownych 29 wrzesień 2015 Poznań
 • Pedagogiczno-pastoralne aspekty encykliki Laudato Si Papirża Franciszka Edukacja i duchowość ekologiczna 07 październik 2017 Ojców
 • Działalność Zespołu Wsparcia Duchowego w Szpitalu im. dra J. Babińskiego w Krakowie Psychiatria i duchowość 17 listopad 2017 Kraków
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl