wróć na stronę główną UPJPII
o. dr hab. Henryk Romuald Kośla OFM
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - adiunkt z habilitacją 
E-mail:
henryk.kosla@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Mariologii 
Dyżur dydaktyczny:
czwartek 14.45 - 15.30, ul. Bernardyńska 3, sala 110 

Curriculum Vitae

 • 2015 - Od 12 maja 2015 roku sekretarz Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie
 • 2013 - 2013-2018 - dyrektor Ośrodka Studiów Franciszkańskich na Wydziale Teologicznym UPJPII w Krakowie
 • 2008 - 2008-2010 Przewodniczący Konferencji Rektorów Seminariów Franciszkańskich afiliowanych do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • 2008 - 2008-2010 oraz 2011-2014 Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce
 • 2005 - 2005-2014 Rektor WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • 2005 - 2005-2010 Członek Rady Kapłańskiej Diecezji Krakowskiej
 • 1999 - 1999-2005 Prowincjał Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP OO. Bernardynów w Polsce
 • 1996 - 1996-1999 Rektor i gwardian WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • 1996 - 1996/1999 oraz 2005-2014 Kierownik oddziału terenowego Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • 1994 - 1994-1996 Prefekt kleryków w WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • 1991 - 1991-1994 Studia doktoranckie. Doktorat z teologii dogmatycznej na Pontificio Atheneo „Antonianum” w Rzymie (marzec 1994), na podstawie rozprawy zatytułowanej: „Voluntas est proncipium producendi amorem infinitum”. La „productio” e la „complacentia” nell’autocomunicazione divina secondo il B. Giovanni Duns Scoto
 • 1988 - 11.06.1988 Święcenia kapłańskie z rąk Bpa Giovanni Martinellego OFM, administratora apostolskiego z Tripolisu (Libia)
 • 1988 - 1988-1991 Studia licencjackie. Licencjat z teologii dogmatycznej na Pontificio Atheneo „Antonianum” w Rzymie (styczeń 1991)
 • 1986 - 04.10.1986 Śluby wieczyste
 • 1982 - 1982-1988 Studia magisterskie. Magisterium z Katolickiej Nauki Społecznej w ramach umowy WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie (maj 1988)
 • 1981 - 25.08.1981 Rozpoczęcie Nowicjatu w Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych – Bernardynów
 • 1959 - Urodzony 25 marca 1959 roku

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] Voluntas est principium producendi amorem infinitum. La productio e la complacentia nell\'autocomunicazione divina secondo il B. Giovanni Duns Scoto, Romae: PAA - Edizioni Antonianum 1995
 • Tajemnica Wcielenia we współczesnej refleksji chrystologicznej. Marcello Bordoni, Walter Kasper, Karl Rahner medytują nad zbawczym wydarzeniem Chrystusa, Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2001
 •      [szukaj w bibliotece] Kalwaryjskie Stabat Mater. Kalwaria szczególnym miejscem obecności Błogosławionej Dziewicy Maryi, Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2003
 •      [szukaj w bibliotece] Pascha Chrystusa. Wydarzenia ekonomii zbawczej w Quadragesimalia św. Bernardyna ze Sieny, Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2004
 • Myśli o Eucharystii. Zarys teologiczno-mistycznej refleksji sw. Bonawentury nad Sakramentem ołtarza, Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2006
 •      [szukaj w bibliotece] Jan Duns Szkot, jego dzieło i myśl od początku XX wieku do dzisiaj, Kraków: Unum 2011
 •      [szukaj w bibliotece] W ślad za Niepokalaną, aby ujrzeć „Boga z nami”. Rozważania maryjne, Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2005
 •      [szukaj w bibliotece] Dotknięci i poruszeni słowem Bożym. Kazania., Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2006
 •      [szukaj w bibliotece] Świętość zrodzona z miłości. Materiały z sesji naukowej o Szymonie z Lipnicy (1435-1482) w przededniu jego kanonizacji – Kraków, 23 maja 2007 roku., Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2007
 •      [szukaj w bibliotece] Wzięty w Boskie posiadanie. Materiały z sesji naukowej z racji 600-lecia urodzin św. Jana z Dukli (1414-2014), Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2015
 •      [szukaj w bibliotece] Bonawenturiański system myślenia.Pytanie o aktualność. Materiały Międzynarodowej Konferencji Jubileuszowej z okazji 800-lecia urodzin św. Bonawentury z Bagnoregio, Kraków, 1-2 czerwca 2017, Kraków: Calvarianum 2018
 •      [szukaj w bibliotece] Wpisani w dzieje Radomia, Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2018

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Wzięty w Boskie posiadanie. Teologiczne podstawy świetości Jana z Dukli [w:] Romuald Henryk Kośla OFM [red.], Wzięty w Boskie posiadanie. Materiały z sesji naukowej z racji 600-lecia urodzin św. Jana z Dukli (1414-2014), Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2015, s. 65-82.
 • Św. Bonawentura i bł. Jan Duns Szkot wokół zagadnień dotyczących wiary [w:] Andrzej Duk [red.], Kilaka słów o wierze, Kraków: 2013, s. 67-80.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Maryja w porządku do nas. O podstawach macierzyństwa duchowego w mariologii Jana Dunsa Szkota [w:] Przegląd Kalwaryjski, 16-17 2013, s. 101-110.
 • Franciszkański charyzmat u podstaw życia i działalności bernardynów [w:] Bernardyni radomscy. Zarys dziejów, Radom 2013, s. 155-162.
 • Św. Bonawentura i bł. Jan Duns Szkot wokół zagadnień dotyczących wiary [w:] Kilka słów o wierze, Kraków 2013, s. 67-80.
 • Misterium krzyża w kazaniach św. Bernardyna ze Sieny. Aspekt dogmatyczny. [w:] Przegląd Kalwaryjski, 3 1996, s. 31-42.
 • Chrystus pierwszy chciany i pierwszy umiłowany. Syntetyczne spojrzenie na chrystolo-gię bł. Jana Dunsa Szkota [w:] Studia Franciszkańskie, 8 1997, s. 51-63.
 • Elementy antropologii u bł. Jana Dunsa Szkota [w:] Studia Franciszkańskie, 9 1998, s. 49-73.
 • Maryja w odwiecznym planie zbawienia według bł. Jana Dunsa Szkota. [w:] Studia Franciszkańskie, 10 1999, s. 95-109.
 • «O drogach trojakich Panny Przenajświętszej». Dróżki Matki Bożej według dziełka o. Franciszka Dzielowskiego OFM: Kalwarya albo nowe Jeruzalem. [w:] Przegląd Kalwaryjski, 6 2000, s. 86-97.
 • Kalwaria miejscem szczególnej obecności Matki Bożej [w:] Kalwaria Zebrzydowska Polska Jerozolima Skarbem Kościoła i Narodu Polskiego., Kalwaria Zebrzydowska 2002, s. 135-155.
 • Metafizyczne podstawy teorii wsobnego pochodzenia Osób Boskich według bł. Jana Dunsa Szkota. [w:] Filozofia Franciszkańska, Niepokalanów 2005, s. 65-128.
 • Niepokalane Poczęcie NMP w teologicznych założeniach bł. Jana Dunsa Szkota. [w:] Biblioteka Studiów Franciszkańskich, t.11 2005, s. 138-167.
 • Filozoczno-teologiczny sposób wyjaśniania przygodności bytów według bł. Jana Dunsa Szkota. [w:] Przegląd Kalwaryjski, 9 2005, s. 297-312.
 • Kapłan a Eucharystia w świetle Pism św. Franciszka z Asyżu i źródeł biograficznych. [w:] Informator 2005/2006, 14 2006, s. 24-38.
 • Święty Maksymilian Kolbe i Jan Paweł II – osoby, które zmieniły historię XX wieku dzięki odwadze miłości. [w:] Przegląd Kalwaryjski, 10 2006, s. 337-358.
 • «Homo creatus, homo redemptus». Podstawowe elementy antropologii teologicznej Jana Pawła II. [w:] Przegląd Kalwaryjski, 10 2006, s. 279-292.
 • Jan Paweł II – pielgrzym kalwaryjski [w:] XV Seminarium Sacrum i przyroda, Kraków 2007, s. 87-98.
 • Pomiędzy "ex nihilo" i"ex plenitudine". Niektóre aspekty teologii stworzenia człowieka na obraz Chrystusa w dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej "Comunione e servizio" [w:] Przegląd Kalwaryjski, 18 2014, s. 7-16.
 • Redamatio. L'influsso del pensiero di Giovanni Duns Scoto sulla teologia della riparazione [w:] Antonianum, 90 2015, s. 175-192.
 • Antropologiczne aspekty tajemnicy odkupienia w wybranych kazaniach św. Antoniego z Padwy [w:] Introibo ad altare Dei, Studia t. 16 2008, s. 665-679.
 • Obraz Boga w teologii franciszkańskiej [w:] Przegląd Kalwaryjski, 11/12 2007, s. 9-23.

Wygłoszone Referaty:

 • Dar ewangelicznego powołania u progu III Tysiąclecia Kapituła Prowincjalna OO. Franciszkanów Konwentualnych 25 wrzesień 2002 Zuberec/Słowacja
 • Metafizyczne podstawy teorii wsobnego pochodzenia Osób Boskich według bł. Jana Dunsa Szkota Filozofia franciszkańska 12 wrzesień 2002 Łódź, WSD OO. Franciszkanów Konwentualnych
 • Niepokalane Poczęcie NMP w teologicznych założeniach bł. Jana Dunsa Szkota Niepokalana - nasza Siostra i Matka 19 październik 2004 Kalwaria Zebrzydowska, WSD OO. Bernardynów
 • Kapłan a Eucharystia w świetle Pism św. Franciszka z Asyżu i źródeł biograficznych Inauguracja roku akademickiego 2005/2006-wykład 05 październik 2005 Kraków, WSD OO. Franciszkanów
 • Święty Maksymilian Kolbe i Jan Paweł II, osoby, które zmieniły historię XX wieku dzięki odwadze miłości Dni kolbiańskie 17 marzec 2006 Harmęże
 • Homo creatus, homo redemptus. Podstawowe elementy antropologii teologicznej Jana Pawła II Jan Paweł II, antropologia, etyka i prawo 24 marzec 2006 Kalwaria Zebrzydowska, WSD OO. Bernardynów
 • Jan Paweł II – pielgrzym kalwaryjski Przyroda, geografia, turystyka w nauczaniu Jana Pawła II 17 wrzesień 2007 Kraków, UJ Instytut Geografii
 • Echa chrystologii Jana Dunsa Szkota w dokumencie o teologii odkupienia Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Jan Duns Szkot, życie i twórczość: w 700-lecie śmierci (1308-2008) 08 listopad 2008 Kalwaria Zebrzydowska, WSD OO. Bernardynów
 • Maryja w porządku do nas. O podstawach macierzyństwa duchowego w mariologii Jana Dunsa Szkota. Maryja - Dziewica uczyniona Kościołem. 29 listopad 2011 Kraków, WSD OO. Franciszkanów
 • Rozumienie wiary w początkach Zakonu Franciszkańskiego Słów kilka o wierze 19 październik 2012 Kraków-Bronowice WSD OO. Franciszkanie
 • Św. Bonawentura i bł. Jan Duns Szkot wokół zagadnień dotyczących wiary. O wierze i zagadnieniach z niej wypływających 15 marzec 2013 Kalwaria Zebrzydowska, WSD OO. Bernardynów
 • Wzięty w Boskie posiadanie. Teologiczne podstawy świętości Jana z Dukli Wzięty w Boskie posiadanie. 600-lecie urodzin św. Jana z Dukli (1414-2014) 04 czerwiec 2014 23 maja 2014 Dukla
 • Redamatio. L'influsso del pensiero di Giovanni Duns Scoto sulla teologia della riparazione Atto accademico in onore del Beato Giovanni Duns Scoto 10 listopad 2014 Rzym
 • Pasyjność kultu obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej Sanktuarium Kalwaryjskie w służbie pielgrzymującego Kościoła 25 marzec 2015 Praszka
 • "Paupercula Virgo". Elementy maryjnej teologii i pobożności św. Antoniego z Padwy, pierwszego mistrza szkoły franciszkańskiej Tota Pulchra. 520. rocznica przywiezienia figury Matki Bożej Brzemiennej - Pani Skępskiej z Poznania do Skępego 1496-2016 18 maj 2016 Skępe
 • Blaski i cienie tradycyjnej formacji seminaryjnej w perspektywie rozwoju wiary alumnów Formacja seminaryjna jako przestrzeń wzrastania w wierze 06 wrzesień 2016 Licheń Stary
 • Bonawenturiański wkład w rozwój doktryny i kultu Najświętszego Serca Jezusa Bonawenturiański system myślenia. Pytanie o aktualność 02 czerwiec 2017 Kraków
 • Myśl duchowa wielkich mistyków w pismach św. Brata Alberta Brat naszego Boga 16 grudzień 2017 Lublin
 • Chwalebna Dziewica Maryja w odwiecznym planie zbawienia na podstawie wybranych kazań św. Bernardyna ze Sieny Wpisani w dzieje Radomia 23 czerwiec 2018 Radom
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl