wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr hab. Tomasz Kraj
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - profesor nadzwyczajny 
E-mail:
tomasz.kraj@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Teologii Życia, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki 
Dyżur dydaktyczny:
w roku akad. 2016/2017 urlop naukowy 

Dorobek naukowy

Monografie:

 • Scientific progress as a moral problem : implications in modern genetics, Roma: [s.n.] 1999
 •      [szukaj w bibliotece] Granice genetycznego ulepszania człowieka : teologiczno-moralny problem nieterapeutycznych manipulacji genetycznych, Kraków: "Dante-Media" 2010

Artykuły Książkowe:

 • Miejsce Chrystusa w życiu chrześcijańskiego biznesmena [w:] L. Leśniak, G. Piątek, P. Król [red.], Powołanie lidera biznesu, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2013, s. 57-65.
 •      [szukaj w bibliotece] Przyczyny współczesnego odejścia od moralności chrześcijańskiej – krótka refleksja [w:] Arkadiusz Zakręta, Andrzej Sosnowski [red.], Servabo legem tuam i toto corde meo. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2013, s. 135-145.
 •      [szukaj w bibliotece] Różnica pomiędzy naturalnym planowaniem rodziny a antykoncepcją. Aspekt moralny [w:] Andrzej Muszala, Tomasz Kraj, Patrycja Zielonka-Rduch [red.], Bioetyka pokolenia Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM 2013, s. 107-117.
 • Instrukcja Donum vitae a trudności z akceptacją jej przesłania : błędne rozumienie niektórych zagadnień i pojęć moralnych [w:] Zbigniew Wanat [red.], Dar życia : w 25. rocznicę publikacji instrukcji "Donum vitae", Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012, s. 29-58.
 • Nauka, postęp, moralność [w:] T. Biesaga [red.], Podstawy i zastosowania bioetyki, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2001, s. 73-94.
 • Eugenic genetic engineering as a manifestation of culture of death in human genetics [w:] L. Gormally [red.], Culture of Life – Culture of Death. Proceedings of the International Conference on ‘The Great Jubilee and the Culture of Life’, London: Wyd. The Linacre Centre 2002, s. 271-278.
 • Eutanazja a eugenika we współczesnej praktyce medycznej [w:] T. Biesaga [red.], Systemy bioetyki, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2003, s. 197-221.
 • Wkład Jana Kowalskiego w polską debatę bioetyczną [w:] T. Biesaga [red.], Bioetyka polska, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2004, s. 45-64.
 • Etyczny problem klonowania terapeutycznego [w:] T. Biesaga [red.], Bioetyka polska, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2004, s. 269-286.
 • Problemy współczesnej genetyki w nauczaniu Jana Pawła II [w:] K. Gryz [red.], Człowiek drogą Kościoła. Moralne aspekty nauczania Jana Pawła II, Kraków: Wyd. Instytut Jana Pawła II w Krakowie ; Wydawnictwo Św. Stanisława BM 2004, s. 301-317.
 • Inżynieria genetyczna [w:] Andrzej Muszala [red.], Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005, s. 211-217.
 • Klonowanie [w:] Andrzej Muszala [red.], Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005, s. 233-241.
 • Terapia genowa [w:] Andrzej Muszala [red.], Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005, s. 457-464.
 • Bioetyka personalistyczna Elio Sgrecci [w:] T. Biesaga [red.], Bioetyka personalistyczna, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2006, s. 95-119.
 • Le origini e le attività dell’Istituto di Bioetica alla Pontificia Accademia di Teologia a Cracovia [w:] L. Melina, E. Sgreccia, S. Kampowski [red.], Lo splendore della vita: Vangelo, scienza ed etica. Prospettive della bioetica a dieci anni da Evangelium vitae, Città del Vaticano: Wyd. Libreria Editrice Vaticana 2006, s. 291-295.
 • Prawo naturalne a pokój [w:] J. Kumala [red.], Osoba ludzka i pokój, Licheń: Wyd. Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater” 2007, s. 41-59.
 • Etyczne aspekty genetycznej modyfikacji człowieka [w:] [red.], Ocalić cywilizację - ocalić ludzkie życie, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów "SCJ" 2002, s. 79-90.
 • Opinia na temat powszechności prawa naturalnego [w:] [red.], Konstytucyjna formuła ochrony życia, Druk sejmowy nr 993, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2007, s. 145-151.
 • Instrukcja Donum vitae – trudności z akceptacją jej przesłania. Błędne rozumienie niektórych zagadnień i pojęć moralnych [w:] Jana Perszona, Piotra Roszaka [red.], Namiętnie kochać świat : teologia laikatu według św. Josemaríi Escrivy (1902-1975), Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012, s. 29-58.
 • Czy zupełnie dowolne ingerencje w naturę? Metafizyczne zagadnienie prawdy rzeczy [w:] A. Bobko, K. Cynk [red.], Genetycznie modyfikowany organizm jako przedmiot oceny moralnej, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2014, s. 55-64.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Czy współczesna antropologia uwzględnia wiarę? [w:] Polonia Sacra, R. 17, nr 33 2013, s. 85-96.
 • The Role of Virtue Ethics in Determining Acceptable Limits of Genetic Enhancement [w:] Theological Research : a journal of systematic theology, Vol. 1 2013, s. 109-116.
 • What Fundamentals Do Natural Law and Biology Hold in Common? The Normative Significance of Biological Principles [w:] Forum Teologiczne, Nr 14 2013, s. 143-151.
 • Współczesna teologia moralna o szacunku dla embrionu ludzkiego w ujęciu Livio Meliny [w:] Polonia Sacra, R. 17, nr 32 2013, s. 71-85.
 • „Nowy wspaniały świat”, czyli świat po odrzuceniu prawdy [w:] Cywilizacja : o religii, nauce, moralności i sztuce, Nr 45 2013, s. 26-34.
 • Znaczenie pojęcia "natury" w prawie naturalnym [w:] Communio : międzynarodowy przegląd teologiczny, R. 31, nr 1 2011, s. 65-76.
 • The Magisterium and Modern Genetics [w:] The National Catholic Bioethics Quarterly, Vol. 2, no. 4 2002, s. 617-634.
 • Eksperymenty na ludzkich embrionach. Europejskie regulacje prawne [w:] Analecta Cracoviensia, [T.] XXXVIII/XXXIX 2007, s. 137-149.
 • Wokół dyskusji na temat zapłodnienia in vitro [w:] Teologia i Moralność, T. 4 2008, s. 107-118.
 • Nadużywanie słowa w bioetyce [w:] Polonia Sacra, R. 12 (30) Nr 23 2008, s. 61-77.
 • Amerykańskie prawo aborcyjne a problemy demokracji [w:] Życie i Płodność, R. 3 nr 4 2009, s. 9-15.

Wygłoszone Referaty:

 • Czy zupełnie dowolne ingerencje w Naturę? Metafizyczne zagadnienie prawdy rzeczy GMO jako przedmiot oceny moralnej 06 czerwiec 2013 Rzeszów
 • Christian Anthropology vs. the New Anthropology & the Quest For Human Perfection UNESCO Chair in Bioethics 9th World Conference: Bioethics, Medical Ethics and Health Law 19 listopad 2013 Neapol (Włochy)
 • Ingerencje w naturę – ulepszanie czy pogarszanie natury? XVI Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki Spór o naturę ludzką 12 grudzień 2013 Lublin
 • Etyczne aspekty genetycznej modyfikacji człowieka Ocalić cywilizację – ocalić ludzkie życie 12 kwiecień 2000 Stadniki
 • Eugenic genetic engineering as a manifestation of the culture of death International Conference “The Great Jubilee & The Culture of Life, Queen’s College 03 lipiec 2000 Cambridge
 • The origins and activity of the Institute of Bioethics at the Pontifical Academy of Theology in Cracow Międzynarodowy Kongres „Lo splendore della vita: Vangelo, scienza ed etica. Prospettive della Bioetica a dieci anni da Evangelium Vitae” 17 listopad 2005 Rzym
 • Eksperymenty na ludzkich embrionach – regulacje prawne Współczesne kontrowersje wokół początków człowieka 23 listopad 2005 Warszawa
 • How the Roman Catholic Church justifies its position in Bioethics Bioethics in the Real World 13 wrzesień 2007 Zurich
 • Wokół dyskusji na temat zapłodnienia in vitro. Spostrzeżenia teologa – moralisty Sympozjum Katechetyczne Diecezji Rzeszowskiej 26 kwiecień 2008 Rzeszów
 • The Role of Philosophy in the Bioethical Teaching of the Roman Catholic Church and Its Consquences Multiculturalism, Religion and Bioethics 10 wrzesień 2009 University of Venice (Italy)
 • The Acceptable Limits of Genetic Enhancement in Humans According to the Virtue Ethics The Annual Conference of the SocietasEthica:The Quest for perfection. The Future of Medicine/ Medicine of the future 25 sierpień 2011 Lugano (Szwajcaria)
 • Różnica pomiędzy naturalnym planowaniem rodziny a antykoncepcją. Aspekt moralny Bioetyka pokolenia Karola Wojtyły – Jana Pawła II, 14 styczeń 2012 Kraków – Łagiewniki
 • Czy każde badanie genomu ludzkiego i każde zastosowanie wyników tych badań w biotechnologii jest postępem? Etyka we współczesnej biotechnologii i biobiznesie 14 wrzesień 2012 Uniejów
 • Miejsce Chrystusa w życiu chrześcijańskiego biznesmena Powołanie lidera biznesu 18 październik 2012 Kraków
 • What is common between natural law and biology? Normative significance of biological principles Mózg – umysł – dusza. Teologia, filozofia i nauki empiryczne w sporze o adekwatną antropologię 12 listopad 2012 Olsztyn
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl