wróć na stronę główną UPJPII
mgr Marta Krzanowska
Zatrudnienie:
Międzywydziałowe Studium Języków Obcych - starszy wykładowca 
E-mail:
marta.krzanowska@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
 

Curriculum Vitae

 • 2014 - UPJP II, Kraków - z-ce Kierownika MSJO (II kadencja)
 • 2013 - UPJP II, Kraków - konferencja: "Źródła pisane z punktu widzenia filologa, historyka i archeologa" - współorganizator
 • 2013 - UPJP II, Kraków - awans na starszego wykładowcę
 • 2012 - UPJP II, Kraków - konferencja : "Indywidualizacja procesu nauczania j. obcych - badania i praktyka" - współorganizator
 • 2010 - UPJP II, Kraków - nagroda JM Rektora za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej
 • 2009 - UPJP II, Kraków - z-ca Kierownika MSJO (I kadencja)
 • 2007 - UPJP II, Kraków - nagroda JM Rektora za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej
 • 2006 - UPJP II, Kraków - awans na wykładowcę
 • 1998 - UPJP II, Kraków - lektor j. niemieckiego
 • 1995 - Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie, Kraków - tłumacz, asystentka
 • 1995 - Tłumacz przysięgły j. niemieckiego
 • 1995 - Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie - wykłady "Geschichte und Gegenwart der Juden in Polen"
 • 1994 - Intertegro sp.z o.o., Kraków - tłumacz
 • 1993 - II Liceum Ogólnokształcące, Zabrze - nauczyciel j. niemieckiego
 • 1991 - Szkoła Podstawowa nr 27, Lublin - nauczyciel j. niemieckiego
 • 1988 - Katolicki Uniwersytet Lubelski - filologia gremańska
 • 1984 - II Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu

Dorobek naukowy

Monografie:

 • Brak danych

Artykuły Książkowe:

 • Brak danych

Artykuly w Czasopismach:

 • Brak danych

Wygłoszone Referaty:

 • Brak danych
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl