wróć na stronę główną UPJPII
ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM
Zatrudnienie:
Wydział Prawa Kanonicznego - profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym 
E-mail:
jozef.krzywda@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Kanonicznego Prawa Małżeńskiego 
Dyżur dydaktyczny:
czwartek 9.30 - 10.30, ul. Kanonicza 9, sekretariat WPK 

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

  •      [szukaj w bibliotece] Struktury kolegialne w Kościołach partykularnych na szczeblu diecezjalnym i parafialnym [w:] Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Andrzej Pastwa [red.], II Polski Synod Plenarny a Synody diecezjalne, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2015, s. 191-197.
  •      [szukaj w bibliotece] Konsekwencje „nieprzystawalności” norm państwowego prawa małżeńskiego do norm kościelnego prawa małżeńskiego [w:] M. Różański, J. Krzywkowska [red.], Rodzina w prawie. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Ryszardowi Sztychmilerowi z okazji 65. rocznicy urodzin i 30-lecia pracy naukowej, Olsztyn: 2013, s. 205-213.
  •      [szukaj w bibliotece] Kompetencja proboszcza w realizacji misji nauczycielskiej Kościoła [w:] S. L. Głódź , J. Krukowski, M. Sitarz [red.], Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Lublin: 2013, s. 183-195.
  •      [szukaj w bibliotece] Teologicznoprawne motywy i racje współuczestnictwa wiernych świeckich w ewangelizacyjnej misji w Kościele i dla świata [w:] Mirosław Sitarz, Piotr Stanisz, Henryk Stawniak [red.], Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2014, s. 445-456.

Artykuly w Czasopismach:

Wygłoszone Referaty:

  • Formacja zakonników w perspektywie życia osobistego, wspólnotowego i apostolskiego Charyzmat a misja 14 kwiecień 2015 Częstochowa Jasna Góra
  • Formacja zakonników w perspektywie życia osobistego, wspólnotowego i apostolskiego Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu ad perfectam caritatem 29 kwiecień 2015 Warszawa
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl