wróć na stronę główną UPJPII
o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym 
E-mail:
jaroslaw.kupczak@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Antropologii Teologicznej 
Dyżur dydaktyczny:
środa godz. 9.30-10.15, ul. Stolarska 12 

Curriculum Vitae

 • 2014 - profesor zwyczajny
 • 2010 - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
 • 2006 - habilitacja otrzymana na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie książki: Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II.
 • 1994 - doktorat z teologii moralnej na podstawie pracy: The Human Person as an Efficient Cause in the Christian Anthropology of Karol Wojtyła (Osoba ludzka jako przyczyna sprawcza w chrześcijańskiej antropologii Karola Wojtyły), pisanej pod kierownictwem prof. Kennetha Schmitza.
 • 1992 - licencjat z teologii moralnej w John Paul II Institute for Studies on Marriage and Family, Washington, D.C. (USA) na podstawie pracy: The Role of St. Thomas Aquinas’ Thought in Karol Wojtyła’s Wykłady lubelskie (Rola myśli św. Tomasza z Akwinu w Wykładach lubelskich Karola Wojtyły) pisanej pod kierownictwem prof. Kennetha Schmitza.
 • 1984 - magisterium z teologii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie pracy: Pojęcie „znaków czasu” w pracach Soboru Watykańskiego II, pisanej pod kierownictwem o. prof. dr hab. Jacka Salija OP.

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Człowiek jako obraz i podobieństwo Boga w myśli Jana Pawła II [w:] Marian Grabowski i Andrzej Słowikowski [red.], Antropologia filozoficzna – inspiracje biblijne, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2009, s. 181-191.
 •      [szukaj w bibliotece] Antropologia [w:] Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski [red.], Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 89-101.
 •      [szukaj w bibliotece] Źródła myśli Karola Wojtyły/Jana Pawła II [w:] Jarosław Kupczak, Dariusz Radziechowski [red.], Jan Paweł II. Posługa myślenia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2011, s. 15-33.

Artykuly w Czasopismach:

 • Antropologiczna treść chrześcijańskiego miłosierdzia w świetle encykliki "Dives in misericordia" Jana Pawła II [w:] Wrocławski Przegląd Teologiczny, 1 2002, s. 75-90.
 • O znaczeniu antropologii teologicznej w myśli Jana Pawła II [w:] Ethos, 3-4 2002, s. 128-140.
 • Trynitarne źródła teologii daru w myśli Jana Pawła II. Próba interpretacji [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 6 2003, s. 155-170.
 • Znaczenie Soboru Watykańskiego II dla teologii communio personarum Jana Pawła II [w:] Polonia Sacra, 2 2003, s. 67-88.
 • Ludzkie ciało - widzialny znak tego, co niewidzialne [w:] Filozofia chrześcijańska, 5 2008, s. 55-64.
 • Teologiczno-moralne implikacje kategorii imago Dei [w:] Studia Theologiae Fundamentalis, 2 2011, s. 135-145.
 • Experience and transcendence [w:] Anthropotes, 1 2011, s. 155-172.
 • John Paul II’s Interpretation of the Second Vatican Council [w:] Communio: international catholic review, 39 (2012), 1-2 2012, s. 152-168.
 • Chrystus jako ostatni Adam. Studium antropologiczno-biblijne [w:] Studia Loviciensia, 14 2012, s. 169-181.
 • Logika daru – koncepcja miłości w filozofii Karola Wojtyły [w:] Ethos, 4 2006, s. 144-154.

Wygłoszone Referaty:

 • O znaczeniu antropologii teologicznej w myśli Jana Pawła II Antropologia filozoficzna Jana Pawła II 07 czerwiec 2002 Toruń
 • Hospitalitas consecrata jako wyraz nadprzyrodzonej miłości Hospitalitas consecrata – znak służby miłości 09 listopad 2002 Kraków
 • Ciało w myśli Karola Wojtyły/Jana Pawła II Humanitas. Invocatio ad Magnitudinem 22 marzec 2007 Kraków
 • Dar i komunia. Teologiczna antropologia Karola Wojtyły Krakowska szkoła antropologiczna 18 kwiecień 2007 Kraków
 • The influence of Vatican Council II on John Paul II’s theology of the body Man and Woman he Created Them 17 maj 2007 Gaming, Austria
 • Człowiek jako obraz i podobieństwo Boga w teologicznej antropologii Jana Pawła II Genesis 1-3 22 maj 2007 Toruń
 • Karol Wojtyła. Person and Love Philosophy and love 29 czerwiec 2007 Monachium
 • Chrześcijańskie uwarunkowania wolności ludzkiej Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów 11 czerwiec 2007 Kamień Śląski
 • Dobro osoby jako podstawowe kryterium etyczne w myśli Jana Pawła II Dni Jana Pawła II 07 listopad 2007 Kraków
 • Idea miłosierdzia w myśli Jana Pawła II Wyobraźnia miłosierdzia – przesłanie Jana Pawła II na trzecie tysiąclecie 16 październik 2007 Kraków
 • Benedict XVI’ encyclical Deus caritas est in the context of religious violence Faith and Reason 07 grudzień 2007 Rzym
 • Ciało w myśli Jana Pawła II Filozofia ciała 09 czerwiec 2008 Poznań
 • Social dimention of imago Dei Imago Dei 27 czerwiec 2008 Paryż
 • Naprotechnologia a zapłodnienie in vitro – różnica antropologiczna Naprotechnologia 14 listopad 2008 Olsztyn
 • Reinterpretacja nauki encykliki Humanae vitae Pawła VI w ‘teologii ciała’ Jana Pawła II 30-lecie encykliki Humanae vitae Pawła VI 11 grudzień 2008 Kraków
 • O godności człowieka doroczna konferencja Towarzystwa Polskich Dogmatyków: „Dogmatyka w aspekcie miłosierdzia” 23 wrzesień 2009 Zamość
 • Experience and transcendence Verso Christo 01 październik 2009 Rzym
 • John Paul II as the Interpreter of the Second Vatican Council Legado de Juan Pablo II El Magno 19 luty 2010 Bogota, Kolumbia
 • Kryzys prawdy – kryzys wolności. O potrzebie realistycznej metafizyki w filozofii wolności Dominikanie o prawdzie. 600 lat Studium Generalnego w Krakowie 05 marzec 2010 Kraków
 • Podstawy teologii ciała Teologia ciała, czyli o seksualności człowieka w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II 26 kwiecień 2010 Poznań
 • Ojcostwo duchowe w myśli Jana Pawła II Kapłaństwo w życiu i nauczaniu Jana Pawła II 20 maj 2010 Kraków
 • Teologiczno-moralne implikacje kategorii imago Dei Wokół teologii ikony 25 luty 2011 Poznań
 • Jan Paweł II – świadek i nauczyciel komunii z Bogiem i ludźmi XLI Sympozjum Katechetyczne „Powołani do komunii z Bogiem i człowiekiem" 12 marzec 2011 Kraków
 • Manifestazione e interpretazione del senso: oggetivita e soggetivita La Soggetivita Morale del Corpo 18 listopad 2011 Rzym
 • Vaticanum Secundum in the Pontificate of John Paul II The interpretation of the continuity in the new reading of the Second Vatican Council 13 styczeń 2012 Washington
 • Thomas Aquinas in the life of the blessed John Paul II XII Plenary Session of Pontificia Academia Sancti Thomae Aquinatis 29 czerwiec 2012 Rzym
 • Teologiczna semantyka płci zjazd Towarzystwa Teologów Dogmatyków: „Duch Kościoła, Kościół Ducha” 26 wrzesień 2013 Świdnica
 • O współczesnym znaczeniu i aktualności antropologii św. Tomasza z Akwinu Antropologia filozoficzno-teologiczna 24 wrzesień 2013 Kraków
 • Teologia ciała jako teologia osoby ludzkiej III Lubelskie Dni Personalizmu: "Osoba i personalizm w myśli Karola Wojtyły/Jana Pawła II” 24 październik 2013 Lublin
 • Nowy humanizm jako podstawa pokoju sympozjum dla uczczenia 35 rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do Japonii 11 maj 2016 Tokyo
 • Personalistyczne podstawy troski o drugiego Praca socjalna w świetle filozofii spotkania 14 listopad 2016 Kraków
 • Przesłanie i aktualność encykliki Humanae vitae Zagubiona drachma. Kościół wobec seksualności 25 kwiecień 2015 Warszawa
 • O naturze, przez którą mówi Stwórca. „Teologia ciała” Jana Pawła II a encyklika Pawła VI Humane vitae Ludzkie ciało: piękno i ból 15 maj 2015 Lublin
 • Sakramentalny charakter małżeństwa Mysterium fascinans 12 wrzesień 2015 Kraków
 • Miłość jako właściwa odpowiedź na drugą osobę Wojtyła o człowieku. Wokół antropologii Karola Wojtyły z okazji Roku św. Jana Pawła II 10 grudzień 2015 Lublin
 • Płeć, kobieta i mężczyzna Człowiek w planie Boga 22 marzec 2014 Kraków
 • Ucieczka od rodziny W służbie małżeństwu i rodzinie 28 marzec 2014 Wrocław
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl